Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 17, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 17-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 17, 1997

11. Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Cu acestea, doamnelor și domnilor, trecem la a doua parte a programului nostru pentru a da cuvântul următorilor deputați spre a citi interpelările adresate. Scurt, foarte pe scurt.

Deci, domnul deputat Viorel Burlacu, PRM, a depus o interpelare în scris domnului ministru Valeriu Stoica. De asemenea, domnul deputat Munteanu a depus o interpelare Guvernului, în scris.

Dacă domnul Marian Sârbu este prezent în sală?

Vă rog, pe scurt.

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

În interpelarea pe care am s-o prezint pe scurt, am solicitat ministrului muncii și protecției sociale explicații în legătură cu o problemă importantă, o problemă de politică socială, amintindu-i domnului ministru faptul că prin prevederile legale intrate în vigoare încă din 1994, din fondul de șomaj aflat la dispoziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale se pot acorda credite cu dobândă substanțial redusă intreprinderilor mici și mijlocii care încadrează personal din rândul șomerilor.

În anii 1995-1996, această măsură a avut efecte pozitive pe piața muncii, creându-se circa 50-60.000 de noi locuri de muncă.

În acest sens, vreau să solicit explicații în legătură cu sumele aprobate în acest an, sumele utilizate sau neutilizate pentru această măsură activă, precum și precizări legate de numărul locurilor de muncă create prin această măsură atât în întreaga țară, cât și în județul Călărași.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul Sergiu Rizescu nu este prezent.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Am și eu o interpelare acolo...

Domnul Vasile Lupu:

Da. Urmează imediat domnul Gaspar, dar până atunci domnul Popa Virgil. Este prezent? Nu-i.

Domnul Mircea Munteanu a depus-o în scris.

Domnul Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Interpelarea este adresată domnului Remus Opriș, ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și a Departamentului pentru Administrația Publică Locală.

Obiectul interpelării pe scurt: stadiul aducerii la îndeplinire a prevederilor articolelor 22 și 23 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.

Urmează ca dezvoltarea interpelării să o fac în condițiile prevăzute de Regulament, într-o ședință viitoare a Camerei Deputaților.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Bejinariu. Se pregătește domnul Vitcu Mihai.

Domnul Petru Bejinariu:

Domnule președinte,

Interpelarea se adresează domnului ministru Nicolae Noica.

Guvernul României a oprit aplicarea Hotărârii Guvernului nr.906 din '96 și urma să apară o metodologie în timp de 60 de zile. Dar această metodologie nu a apărut.

Ea se referă la spații cu altă destinație decât locuințele. Foarte pe scurt. O propoziție. În centrul municipiului Rădăuți există foarte multe spații cu alte destinații, adică fronturi compacte de clădări, aproape 100 la număr, cu parter și etaj, clădiri datând din perioada stăpânirii habsburgice în Bucovina, care fac parte din patrimoniul arhitectural și care sunt de mare interes pentru specificul localității și pentru nevoile actuale economico-sociale.

Propoziția este următoarea: Stau să cadă.

Interpelarea: Domnule ministru Nicolae Noica, vă rugăm să precizați dacă Guvernul are în vedere elaborarea metodologiei într-un termen acceptabil, când anume și dacă pentru municipiul Rădăuți se poate prevedea o investiție adecvată refacerii și conservării spațiilor care nu vor fi cumpărate de actualii titulari de contracte de închiriere?

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Urmează domnul deputat Vitcu Mihai și se pregătește domnul deputat Vasile Vetișanu.

Domnul Mihai Vitcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Virgil Petrescu, ministrul educației naționale, și anume se referă la o Adresă din 12 septembrie 1997, trimisă în liceele de specialitate, adresă în baza căreia conducerile de școli, la indicațiile inspectoratelor școlare, care se pare că aveau precizări chiar de la Ministerul Educației Naționale, au întocmit statele de funcțiuni și orarul școlii fără a se respecta documentele școlare cu caracter de lege, și anume planul de învățământ și programa școlară.

Voi dezvolta acest subiect în condițiile în care va fi și domnul ministru. Interpelarea o prezint acum.

Vă rugăm, domnule ministru, să precizați dacă această adresă a avut în vedere o cale de reducere a personalului din învățământ, cu care dumneavoastră v-ați angajat la îndeplinirea politicii școlare, sugerată de actuala coaliție guvernamentală, ce viza cele 59.000 de posturi ce trebuiau să dispară din sistemul național de învățământ?

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Vetișanu.

Vă rog să depuneți în scris interpelările aici, la prezidiu.

Domnul Vasile Vetișanu:

Interpelarea mea se adresează domnului procuror general Sorin Moisescu, pornind de la afirmația domniei sale potrivit căreia elemente organizate ale mafiei internaționale...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat Vetișanu, fac precizarea că procurorul general nu va veni niciodată în Parlament să răspundă la o interpelare, că nu este membru al Guvernului.

E potrivit să o adresați ministrului justiției.

Domnul Vasile Vetișanu:

Bine. Dar, afirmațiile pe care le fac aici, de fapt, pornesc de la cele ale domnului procuror general Sorin Moisescu.

Domnul Vasile Lupu:

Intrebați-l pe ministrul justiției de afirmațiile, cum le apreciați dumneavoastră, procurorului general. Procurorul general nu vine în Cameră să răspundă.

Domnul Vasile Vetișanu:

Atunci, îmi permit să fac în scris aceasta și să o prezint....

Domnul Vasile Lupu:

Da, da. Vă rog.

Vă mulțumesc.

Deci, domnul Traian Dobre. Se pregătește domnul Anghel Stanciu.

Domnul Traian Dobre:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Voi adresa o interpelare Ministerului Finanțelor, domnului ministru Mircea Ciumara.

În luna decembrie '96, în județele din nord-estul țării - Botoșani, Iași, Neamț și jumătatea de nord a județului Vaslui - s-a instalat o masă de aer polar cu temperaturi care au ajuns până la minus 33 de grade, fenomen înregistrat în această zonă în luna decembrie o dată la 48 de ani, având caracter de accident climatic.

Ca urmare, a fost afectată atât producția de struguri a anului 1997, cât și plantațiile viticole cu soiuri nobile, în suprafață de peste 11.300 de hectare, care necesită lucrări de refacere a potențialului de producție.

Pagubele au fost evaluate la peste 44 de miliarde de lei. Lipsa de resurse financiare a proprietarilor de plantații, printre care se află și circa 20.000 de gospodării individuale, pune în pericol existența unor podgorii de renume, cum ar fi cele din Cotnari, Iași și Huși, cu grave implicații economice, ecologice și sociale.

Subliniem faptul că în această zonă cu relief foarte frământat, cultura viței de vie reprezintă nu numai o sursă de existență pentru zeci de mii de familii, ci și o măsură de protecție a terenurilor în pantă supuse alunecărilor și care au un slab potențial de producție pentru alte culturi.

Situația a fost semnalată de către proprietarii plantațiilor viticole încă din primăvara anului '97, depunându-se memorii la organele competente. Au avut loc întâlniri cu parlamentari din aceste județe. Direcțiile generale ale agriculturii au înaintat memorii la organe centrale, unele prefecturi au întocmit proiecte de hotărâre de Guvern. La fața locului s-a deplasat și conducerea Ministerului Agriculturii care a analizat situația și, cu toate acestea, până în prezent nu s-a acordat nici un fel de sprijin proprietarilor de plantații.

În urma interpelării adresate domnului ministru al agriculturii, mi s-a răspuns că "în vederea acoperirii pagubelor din Fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Alimentației o ordonanță de urgență care s-a înaintat Ministerului de Finanțe la 20 octombrie a.c."

Adresez rugămintea domnului Ciumara, ministru de finanțe, să avizeze favorabil această ordonanță de urgență pentru a veni în sprijinul locuitorilor din această parte a țării și a păstra patrimoniul viticol - una din puținele resurse de care populația dispune în zonă.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Anghel Stanciu. Se pregătește domnul deputat Dreciu Mihai.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Constat, ca și dumneavoastră, nu numai absența colegilor, dar văd și absența domnilor secretari, ceea ce, în orice caz, nu este un motiv de a contesta desfășurarea ședinței noastre, dar, totuși, credem că este un motiv să interveniți la nivelul Biroului, spre a fi prezenți pentru a putea prelua materialele pe care noi le lăsăm și a nu vă pune pe dumneavoastră în situația delicată ca vicepreședinte de Cameră să faceți pe secretarul.

Acestea fiind spuse, interpelarea noastră se adresează domnului profesor universitar doctor Alexandru Athanasiu, ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale și are ca obiect salarizarea sub orice limită a funcționarilor din administrația publică locală, a viceprimarilor și primarilor, care au ajuns într-o situație foarte delicată, în sensul că mulți dintre aceștia preferă să-și abandoneze activitatea pentru care s-au pregătit o bună perioadă de timp spre a ajunge la performanță, dar din cauza unor salarii - aș putea spune - mizere, cele mai mici la ora actuală, dânșii caută alte sectoare.

De asemenea, sunt în imposibilitate primăriile, cele din orașe și municipii, de a mai angaja funcționari cu pregătire juridică, deorece aceștia preferă să se ducă în sfere mult mai bine retribuite.

Ca urmare, întrebăm pe domnul ministru Athanasiu ce a întreprins și ce urmează a întreprinde Guvernul privitor la aspectele menționate în interpelare, având în vedere aceste aspecte, și la ce nivel de salarizare crede că trebuie plasați funcționarii și organele alese din sistemul administrației publice locale pentru ca, într-adevăr, autoritatea statului, credibilitatea sa în fața cetățeanului și comportamentul acestora față de cetățean să fie în mod corespunzător.

Urmează să dezvoltăm interpelarea în ședința viitoare.

Vă mulțumim.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Interpelarea se depune la președintele de ședință, după Regulament, dar sigur că era necesară și prezența secretarilor.

Vă mulțumesc.

Deci, are cuvântul domnul Dreciu Mihai și se pregătește domnul Petre Naidin.

Domnul Mihai Drecin:

Deci, mă numesc Drecin Mihai, deputat P.U.N.R. de Bihor.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Are cuvântul domnul deputat Drecin Mihai. Îmi cer scuze pentru transcrierea nu tocmai lizibilă a numelui domniei sale de către secretariat.

Aveți cuvântul.

Domnul Mihai Drecin:

Interpelarea mea se adresează domnului Nicolae Noica - ministrul lucreărilor publice și amenajării teritoriului.

Pe scurt, obiectul interpelării: solicit domnului ministru verificarea legalității construirii celor 9 garaje de pe Str. Mihail Sadoveanu nr. 8 - 10, în zona Asociației de Locatari nr.142 din Oradea, care lezează liniștea și sănătatea a peste 600 de cetățeni și a 250 de copii care frecventează Grădinița nr. 35 din apropiere.

Garajele au fost ridicate prin încălcarea legilor de protecție a mediului.

Proprietarii garajelor fac parte din categoria persoanelor sus-puse din Oradea, ceea ce le-a permis să încalce legile și să sfideze aproape o mie de cetățeni contribuabili ai Primăriei municipiului.

Dezvoltarea interpelării urmează s-o fac, în condițiile legii, într-o ședință viitoare, sper, în prezența domnului ministru.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Urmează domnul Petre Naidin.

Se pregătește domnul Neculai Popa.

Domnul Petre Naidin:

În speranța că mă veți lăsați să termin, în speranța că Guvernul României nu are gânduri mai rele despre această rubrică a noastră, s-o desființeze sau să abroge articole din Constituție privind oportunitatea interpelărilor, pentru domnul prim-ministru Victor Ciorbea adresez o interpelare privind privatizarea Societății de creștere a porcilor COMSUIN-Ulmeni din județul meu, Județul Călărași, bazat pe niște semnale din presă, dar mai ales, pe documenteația pe care o am, care mi s-a pus la dispoziție de către Federația AGROSTAR.

O s-o dezvolt la momentul oportun.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Neculai Popa are cuvântul.

Se pregătește domnul Viorel Burlacu. Fac precizarea că dumnealui deja a depus în scris.

Domnul Neculai Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată...

Domnul Vasile Lupu:

Deci, domnule Naidin, ați depus întrebarea în scris? Da. Vă mulțumesc.

Domnul Neculai Popa:

... domnului ministru Călin Popescu Tăriceanu, ministrul industriilor și comerțului.

Obiectul interpelării este legat de situația gravă a minelor din Munții Apuseni, cele specializate în extracția minereurilor neferoase - cupru și aur - care în momentul de față sunt pe punctul de a fi închise.

De asemenea, întrebările se referă la strategia pe care Ministerul Industriilor o are în acest sector.

O altă întrebare este legată de faptul dacă mai există vreo strategie legată de extracția zăcămintelor de cupru și aur, sau dacă ea va fi abandonată, iar țara va apela la importuri.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Ioan Roșca..., am citit corect?

Se pregătește domnul Ianculescu. Domnul Roșca a renunțat.

Da. Poftiți domnule deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru al învățământului, Virgil Petrescu.

Există în județul Prahova, localitatea Cheia, care ține de comuna Măneciu. În anii trecuți, a funcționat aici o grădiniță cu program normal. Începând cu anul 1997, această grădiniță a fost desființată. Nu știm care sunt cauzele pentru care a fost desființată grădinița pentru cei 8 copii ai acestei localități.

Având în vedere că localitatea Cheia este angrenată în regimul turismului și că trebuie să pregătim cadrele locale pentru un turism civilizat, cred că se impune și venim cu rugămintea la domnul ministru Petrescu, să reînființeze grădinița cu orar normal în satul Cheia din comuna Măneciu.

Dezvoltarea interpelării am s-o fac în timpul ședinței viitoare.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Suspendăm ședința și reluăm lucrările mâine la ora 8,30.

Vom începe cu programul de intervenții, apoi va urma dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi și moțiunea simplă introdusă și vom continua, de asemenea, cu proiectele de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

O seară plăcută.

Ședința s-a încheiat la ora 19,35.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 12:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro