Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 17, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 17-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 17, 1997

7. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru achiziționarea de harware, software, elemente de comunicare și asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanțelor publice - procedură de urgență.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.52 din 1997 privind contractarea de către Ministerul de Finanțe a unui credit extern pentru achiziționarea de hardware, software, elemente de comunicație și asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanțelor publice.

Potrivit art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Conform prevederilor art.105, a art.106 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege. Comisia pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond, dacă este prezentă, și este prin domnul deputat Partal, este invitată să facă propunerea pentru timpii afectați dezbaterii. Aveți cuvântul domnule deputat.

Domnul Petre Partal:

Mulțumesc domnule președinte.

Comisia, după ce a dezbătut problema respectivă, propune 3 minute de articol și 30 de minute pe total.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Deci, 3 minute pe articol, 30 de minute pe total.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Potrivit prevederilor art.105 din Regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole. Este vorba de o lege ordinară. Deci, la dezbaterile generale nu se mai pot face intervenții și, ca atare, supun discuției dumneavoastră titlul ordonanței mai întâi, care va deveni lege. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Comentarii din sală? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2. Comentarii din sală? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3. Sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.4. Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.52/1997 în integralitatea sa.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivă și o abținere, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 19 august 2019, 0:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro