Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 17, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 17-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 17, 1997

8. Dezbaterea proiectului de Lege privind acordarea tichetelor de masă (Amânarea votului final.)
 
see bill no. 345/1997

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Urmează proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masă. Rog comisia sesizată în fond să ocupe locul de onoare și vă reamintesc că în ședința din ziua de 6 noiembrie 1997, la solicitatea inițiatorului, plenul Camerei Deputaților a aprobat dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență. Conform prevederilor art.105 și 106 din Regulament urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit biroul Comisia pentru muncă și protecție socială, sesizată în fond să facă propunerile. Domnul președinte Iliescu are cuvântul.

Domnul Valentin Iliescu:

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială vă propune pentru dezbaterea acestui proiect de lege 3 minute pentru fiecare articol, 45 de minute pentru dezbaterea globală a acestui proiect de lege.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Aveți raportul comisiei în față, aveți textul inițial înaintat de Guvern și începem cu titlul legii: Lege privind acordarea tichetelor de masă. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.1 din lege, comisia propune reformularea textului alin.2 al articolului după cum o aveți dumneavoastră în raport.

Dacă la alin.1 sunt comentarii? Da, poftiți domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

La acest alineat am făcut un amendament care mie mi se pare de esență a acestei legi, și anume; am considerat că în locul stabilirii unei simple posibilități, unei simple facultăți în ceea ce privește acordarea acestor tichete de masă, până la urmă, însăși rațiunea unei legi este aceea de a produce efecte.

Consider că dacă noi ne vom limita să stabilim încă în art.1 al acestei legi faptul că salariații din cadrul societăților comerciale, regiilor autonome și din sectorul bugetar pot primi, deci stabilind o simplă posibilitate, efectul legii nu va fi cel scontat și nici măcar, să zic așa, ceea ce a urmărit inițiatorul nu va fi realizat.

Deci, în opinia mea, acest articol trebuie să instituie o obligație, un drept al salariaților și am propus înlocuirea acestei posibilități, deci: "...pot primi o alocație" și textul să curgă, prin: "...primesc o alocație individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă suportate integral pe costuri de angajator", adică așa cum este textul în ansamblu.

Repet: este vorba ca o lege să-și producă efecte, rațiunea legii fiind aceea de a produce efecte și nu aceea de a stabili simple posibilități.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sintagma care a fost introdusă în alin.1 al art.1 "pot primi", creează, în fapt, numai o posibilitate pentru beneficiarii acestei legi, și nu institutuie un drept sau o obligație certă.

Ca atare, ar trebui ca acest alineat - așa cum a susținut și domnul deputat Sârbu - să fie reformulat, iar în felul acesta el să fie corelat și cu alineatul 2 și celelalte alineate care au fost însușite ca amendamente de către Comisie și, unde, peste tot, sintagma "pot primi" s-a înlocuit cu "primesc".

Vreau să vă spun că, în legătură cu acest alineat care este introdus acum în această lege, există un punct de vedere diferit și pe care nu îl înțeleg: actualul ministru al muncii și protecției sociale, profesorul Alexandru Athanasiu, care a promovat acest proiect de lege și care a fost însușit de către Guvern, în legislatura anterioară era președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială; cu acel prilej a fost analizată o propunere legislativă făcută de mai mulți deputați - văd că este semnată de domnul președinte Ion Diaconescu, Florian Ioan Angelo, Mircea Mihai Munteanu, Aurelian Paul Alecu, Vasile Lupu, Ioan Mureșan - și, cu acel prilej, avizul Comisiei al cărui președinte este actualul ministru al muncii și protecției sociale suna în felul următor: "Propunerea legislativă conține un viciu fundamental prin însăși formularea art.1, care reglementează doar o posibilitate - și dă în paranteză sintagma "pot aloca" - și nu un drept sau o obligație certă.

În consecință, prevederea cuprinsă în art.1 nu este de domeniul legii, ci eventual poate fi inclusă în Contractul colectiv de muncă, întrucât nici o dispoziție legală nu interzice acest lucru".

Deci, vedeți o stare de inconsecvență. Și pe mine mă surprinde că ministrul muncii, care este un distins jurist, un distins profesor, a abdicat de la un punct de vedere care a fost exprimat în legislatura anterioară, iar acum vine și creează această facultate, lăsând la latitudine: dacă se instituie sau nu se nu instituie aceste tichete pentru masă.

Ca atare, v-aș propune ca amendamentul care a fost făcut de domnul deputat Sârbu să fie însușit și corelat cu celelalte amendamente pe care Comisia le propune.

Domnul Vasile Lupu:

Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu cred că este vorba de o inconsecvență, ci exact invers: în sensul că, dacă a fost considerată în trecut o problemă de rezolvat între sindicate și manageri, prin caracterul de opționalitate pe care îl are acest proiect de lege, acest lucru se păstrează; în plus, vine cu cadrul legal de reglementare a unor acțiuni, deci, cu greutatea și puterea legii. De aceea, vreau să vă spun că amendamentul pe care l-a introdus domnul deputat Sârbu acum, și anume, și la alin.1 al art.1, nu numai la alin.2 al art.1, așa cum este trecut în raport, schimbă cu totul caracterul legii, din "opțional" în "obligatoriu". Or, acest lucru nu este permis să-l facem într-o economie de piață, în care un manager știe că își poate permite acest lucru: o cheltuială suplimentară de 10 mii de lei sau de 15 mii de lei - iată, cum a propus PDSR-ul în Comisie - pentru a fi acordate sub forma unui tichet de masă fiecărui salariat sau nu poate să își permită, pentru că nu vrea să-și mărească prețurile, pentru că vrea să rămână în zona competitivității. Deci iată că noi introducem în cadrul economiei de piață o obligație care s-ar putea să-i arunce pe mulți în afara concurenței sau, mai rău, să-i oblige să disponibilizeze personal, pentru că - așa cum spune legea - "în limita bugetului" se face acest lucru, deci trebuie să avem în vedere și viitorii șomeri pe care trebuie să-i luăm în considerare dacă noi prevedem obligația.

În acest sens, vă rog să păstrăm conținutul inițial al legii.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, doamna deputat.

Stimați colegi,

Vă reamintesc faptul că ați votat trei minute pentru fiecare articol și treizeci de minute pentru întregul proiect. Dacă la fiecare articol ne vom lungi pe asemenea discuții, nu terminăm în toată seara.

Domnul Ioan Gavra:

Se poate prelungi, nu-i nici o problemă...

Domnul Vasile Lupu:

Doamna Paula Ivănescu, pentru o intervenție foarte scurtă.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Susținând formularea prezentată în inițiativa guvernamentală, vreau să fac o precizare necesară, în calitate de membru al Comisie pentru muncă și protecție socială din vechea legislatură: domnul Alexandru Athanasiu, actualul ministru, a semnat acel raport de respingere a inițiativei legislative privind tichetele de masă gratuite, în calitate de președinte. El, acolo, a exprimat poziția comisiei, care era majoritară PDSR, PRM, PUNR, conform algoritmului trecut. Deci, aceea este poziția majorității de până în noiembrie 1996.

Stimați colegi, vă rog să votați inițiativa Guvernului, deoarece este cea mai potrivită și cea mai bine formulată din punct de vedere al tehnicii legislative și al voinței actualei majorități.

Domnul Ioan Gavra:

Adică estetică...

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnul președinte, din parte Guvernului avem solicitată o intervenție, domnul secretar de stat Bara, și dumneavoastră, din partea comisiei, veți răspunde la urmă.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Președintele Comisiei fomulează ultima concluzie și trecem la vot.

Domnul Iuliu Bara:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Observ din raportul comisiei că acest amendament a fost respins în comisie - pe de o parte; pe de altă parte, noi am agreat intervenții în toate celelalte articole, transformând frazele opționale în obligatorii, tocmai datorită faptului că în art.1 alin.1 vorbim de posibilitatea acelor întreprinderi care, fără să greveze pe costurile de producție, pot asigura acest sistem de asigurare a hranei calde și a hranei pentru angajații lor.

În mod evident, impunerea pe toată economia a obligației de a opera în această manieră, este o manieră inacceptabilă pentru o parte din agenții economici.

Mai degrabă ne gândim ca în momentul în care un angajator se înscrie în sistem, adică încheie un contract cu un emitent de tichete, în acest moment să se analizeze capacitatea întreprinderii de a acoperi aceste cheltuieli.

Deci, vă sugerăm, vă propunem menținerea art.1 alin.1, așa cum este inclusiv în textul pe care Comisia îl aduce în fața dumneavoastră.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumim.

Domnul președinte Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea să vă spun că am convingerea fermă că aproape toți membrii Comsiei și-ar fi însușit punctul de vedere formulat aici de colegul nostru domnul Sârbu sau de domnul Gaspar, dar nu cred că este posibil: pe de o parte, pentru că această lege și-a propus să creeze cadrul legislativ prin care să asigure un sistem de protecție pentru angajați prin introducerea acestei alocații individuale de hrană, prin tichetele de masă - lucru care nu este nou, nu este făcut acum de noi, nu este o idee originală - ea funcționează de mai bine de 50 de ani în Anglia, de vreo 30 de ani în Franța, în Germania din 1990, chiar în multe țări foste socialiste. Și aș vrea să spun că dincolo de dorința noastră de a stabili obligația tuturor agenților economici de a da aceste tichete de masă, nicăieri, în nici o legislație, un asemenea lucru nu este posibil. Acest lucru a cântărit foarte mult, dar evident, dacă o asemenea propunere formulată de colegul Sârbu va întruni votul majorității, sigur, o putem noi institui.

Revenind la ce spunea aici doamna deputat Ivănescu, vreau să vă spun că și înainte și acum, grupul PUNR, și în legislatura trecută și în aceasta, va susține această lege.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Gaspar, foarte pe scurt, vă rog frumos.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu aș vrea să întreg Guvernul: măsura de protecție care se instituie prin această lege este pentru salariați sau pentru agenții economici? Pentru că, dacă măsura se referă la agenții economici, atunci textul este greșit redactat și ar trebui redactat în felul următor: "Societățile comerciale, regiile autonome și din sectorul bugetar, precum și din cadrul celorlalte persoane nejuridice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, pot acorda o alocație individuală salariaților". Dar în momentul în care subiectul este "salariații", trebuie ca în această situație să se creeze un drept cert pentru salariați. Dacă vreți să protejați agenții economici, reformulați textul, și atunci, sigur că ei vor putea acorda aceste tichete de masă.

Domnul Vasile Lupu:

Da, 30 de secunde solicită autorul amendamentului.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

O simplă precizare în legătură cu cele spuse de domnul președinte Iliescu: este adevărat că în majoritatea țărilor în care există acest sistem nu există obligativitate, însă în nici una din aceste țări nu există lege. De fapt, aceasta este problema: în momentul în care încerci să promovezi un anumit sistem printr-o lege, legea este făcută pentru a produce efecte, nu pentru a crea posibilități.

Facultatea, disponibilitatea agenților economici - și în alte țări - de a oferi aceste tichete de masă se face, așa cum spunea și alt coleg, pe bază de "gentleman agreement", pe baza acordurilor din contractele colective de muncă, nefiind nevoie de apariția unei legi. O lege, așa cum este promovată - și noi am susținut legea pe fond - are rațiunea de a produce efecte, și nu de a crea simple posibilități.

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Cu această argumentare, deși ați reținut amendamentul făcut la alin.2 din art.1, alin.1 rămâne ca în textul inițiatorului.

Ca să facem distincția între cele două alineate, le supun la vot separat.

Deci Comisia a propus reformularea textului alin.1 al art.1 cu textul din raport. Avem amendamentul domnului deputat Sârbu pentru alin.1. De acord, da? Și îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Este vorba despre amendamentul domnului Sârbu. Numărați voturile.

52 de voturi pentru. Insuficient.

Supun votului dumneavoastră, acum, textul inițiatorului, pentru alin.1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, voturi împotrivă? (Animozitate în partea stângă a sălii)

Dacă se invocă cvorumul de un lider de grup, numărăm și voturile pentru.

Dar majoritatea a fost clară.

43 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci cu majoritate de voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere, textul a fost adoptat.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Nu este nevoie de o intervenție a unui lider de grup ca să se numere voturile pentru, contra și abținerile, conform regulamentului nostru. Deci, nu este nevoie de o intervenție pentru cvorum; câte voturi au fost pentru raportul prezentat de comisie - câte au fost? 100? 30? 60?

Domnul Vasile Lupu:

Mi s-a părut evidentă majoritatea, dar numărăm dacă mai doriți... mai numărăm încă o dată.

Cine este pentru textul inițiatorului?

Deci, în partea stângă a sălii, vă rog să manifestați voturile pentru clar.

107 voturi pentru.

Împotrivă? 46 de voturi.

Abțineri?

Deci, o abținere, la domnul Boda.

Recapitulăm votul: 107 voturi pentru, 46 împotrivă și o abținere.

Suntem în cvorumul de lucru.

Vă mulțumesc.

Trecem la alin.2 al art.1 modificat în raportul comisiei în urma amendamentului prezentat de domnul deputat Marian Sârbu.

Sunt comentarii din sală? Domnul Gheorghe Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Alineatul acesta, în fapt, definește suportabilitatea cheltuielilor privind aceste tichete gratuite de masă. Vă rog să observați că în sistemul informațional al România, prin hotărârea Guvernului, se instituie obligativitatea elaborării și supunerii spre aprobare a bugetelor de venituri și de cheltuieli numai pentru societăților comerciale și regiile autonome cu capital public; pentru societățile comerciale fără capital public, deci cu capital privat, nu există această obligativitate. În aceste condiții, vă rog să observați că acest alineat nu are prevederi concrete pentru ceilalți angajatori, adică societățile cu capital privat. Se dorește să se acorde tichete de masă numai pentru salariații din sectorul bugetar și din sectorul întreprinderilor cu capital public sau și salariaților din societățile cu capital privat? În această situație, înseamnă că trebuie modificat textul acestui alineat.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Dacă mai există alte comentarii din sală. Nu mai există.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Bara.

Domnul Iuliu Bara:

Domnule președinte,

Onorată adunare,

Adineauri tocmai spuneam că indiferent de forma de proprietate a întreprinderii, agentului economic, raționalitatea proprietarului va impune angajarea acestui tip de beneficiu pentru angajații săi, dacă va găsi că această formă este benefică pentru angajați; dacă nu, indiferent dacă este o întreprindere privată sau publică, va opera alte beneficii în pachetul de beneficii oferit salariatului. De aceea, "se acordă în limita prevederilor" devine obligație pentru acea întreprindere care, în conformitate cu alin.1, s-a înscris în sistem.

Deci dumneavoastră precis ați reținut că avem aici patru roluri: 1) rolul emitentului - organizator al sistemului, 2) rolul angajatorului, care oferă angajaților săi acest beneficiu, dacă costurile sale îi permit, 3) salariații, cei care pot beneficia dacă angajatorul s-a înscris în sistem și, evident, 4) este vorba de operatorul rețelei de alimentație publică, cel care operează propriu-zis.

Deci art.1 alin.2 poate să rămână așa cum Comisia a conchis, și anume: "...Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, bugetelor locale..."

Domnul Vasile Lupu:

Da, este clar. Vă mulțumesc, domnule ministru.

Stimați colegi,

Domnul deputat Ana Gheorghe a pus o problemă și a cerut indirect lămuriri de la secretarul de stat; nu a făcut un amendament, pentru că suntem în procedură de urgență, pentru a fi în cunoștință la vot; dar nu putem extinde aceste discuții încălcând, trecând peste timpul afectat prin votul dumneavoastră.

Domnul deputat Șerban are o intervenție de procedură.

Domnul George M. Șerban:

Vă rog, domnule președinte, să reintrăm în procedura de urgență prevăzută de regulament, prin care nu se pot pune în dezbatere decât amendamentle respinse sau cele din raportul Comisiei, numai prin câte un reprezentant al fiecărui grup.

Vă rog, totodată, să nu contabilizați în dezbaterea acestui punct intervenția domnului deputat Ana, pentru că ea nu face parte din sistemul procedurii de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Face parte, pentru că, potrivit regulamentului, dacă depășim cele 30 de minute aprobate pentru dezbaterea proiectului, atunci vom trece fără să mai ținem cont de timpii afectați.

Stimați colegi, vă rog ocupați locurile în sală și nu părăsiți sala spre a ne determina la un apel nominal.

Domnule deputat Ana, vă rog să înțelegeți că este timpul votului.

Domnul Gheorghe Ana:

Îmi îngăduiți, domnule președinte, să reiterez faptul că în regulamentul Camerei Deputaților există și procedura acestor intervenții, atunci când legea în discuție necesită intervenții de genul acesta. Eu, dacă doriți, n-am nimic împotrivă să se voteze textul pe care îl aveți în față, dar rog distinșii colegi să-l recitească, inclusiv pe dumneavoastră, domnule președinte, și să meditați la ceea ce înainte am spus. Textul arată clar: pot să dau tichete și să suport - de unde: în limita prevederilor făcute în bugetul de stat, în bugetele locale, respectiv în bugetele de venituri și cheltuieli ale cui? Cine este obligat să întocmească aceste instrumente de lucru? Numai societățile comerciale și regiile.

Vreți să-l puneți la vot în acest fel, puneți-l!

Domnul Vasile Lupu:

Da, procedural, trebuie să-l supun votului.

Și vă rog luați loc în bănci.

Deci supun votului dumneavoastră textul alin.2 din art.1, propus de Comisie, la inițiativa domnului deputat Marian Sârbu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Domnilor colegi, sunt 7 voturi împotrivă.

Abțineri?

Și o abținere.

Cu majoritate de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și o abținere, alin.2 a trecut.

Supun la vot textul integral din art.1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivă și o abținere, art.1 a fost votat.

Trecem la art.2, pct.2 din raport.

Art.2 alin.1.

Comisia propune reformularea alineatelor 1 și 2.

Deci, la alin.1: "Tichetele de masă se emit de unități specializate, denumite în continuare unități emitente".

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2, textul Comisiei.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul art.2 integral.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Doamnelor și domnilor,

Art.3, poziția 3 din raport.

La alin.1, Comisia propune reformularea textului, după cum urmează, evident, în materialul pe care îl aveți în față. Autor de amendament domnul Dumitru Buzatu.

Comentarii din sală? Nu mai sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, textul inițiatorului. Comisia nu are obiecțiuni.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3 integral.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 4. Comisia nu are nici o obiecțiune.

Dacă sunt amendamente? Nu sunt formulate la comisie.

Îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 5, punctul 4 din raport.

La alineatul 1 comisia nu are obiecțiuni.

Supun votului dumneavoastră alineatul 1.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alineatul 2 comisia propune o reformulare inițiată de domnul deputat Marian Sârbu.

Alte comentarii nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 5 integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 6. Comisia nu are nici o obiecțiune. Din sală nu sunt obiecțiuni.

Cele 30 de minute, cum anunță domnul secretar de ședință Csaba au expirat și vom trece la ....

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

45.

Domnul Vasile Lupu:

45, îmi cer iertare. Și mergem până la 45.

Deci, la articolul 6 obiecțiuni nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La articolul 7 comentarii nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 8. Comentarii nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 9. Nu sunt obiecțiuni.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 10. Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 11. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 12. Nu sunt observații.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 13. Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La articolul 14 comisia vine cu o reformulare. Obiecțiuni nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 6 din raport comisia propune introducerea unui articol nou, numerotat 15.

Dacă sunt obiecțiuni? Doamna Paula Ivănescu.

Doamna Paula Ivănescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Acest articol nou, introdus în comisie, eu cred că ne îndepărtează de intențiile inițiatorului, care a solicitat procedură de urgență pentru această lege, deci înseamnă că este pregătit să pună în aplicare o astfel de lege, nu mai trebuie să amânăm intrarea în vigoare 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial. Și, apoi, unei legi nu i se pot emite norme de aplicare decât după ce ea este în vigoare. Deci, aici este un nonsens și aș ruga și inițiatorul să-și spună părerea, dacă Comisia pentru muncă și protecție socială a gândit bine când a propus acest nou.

Domnul Vasile Lupu:

Doamna deputat, ați făcut amendamentul la comisie în termenul prevăzut?

Doamna Paula Ivănescu:

Eu susțin textul inițiatorului, care nu conține acest articol nou, 15.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Eu aș dori să susțin amendamentul domnului deputat Kerekes, pentru că, deși nu sunt trecut acolo, am fost unul din coautorii acestui amendament. Acordarea acestor tichete de masă este o operațiune extrem de complexă, trebuie constituit un sistem. Atunci când a apărut pentru prima dată în Parlamentul României am făcut o vizită în Franța, la corporația care gestionează aceste chestiuni, la Corporația "Alcor" și m-am informat detaliat asupra sistemului de acordare a tichetelor de masă și am prezentat și comisiei amănunte în legătură cu această informare. Nu se poate pune în funcțiune un sistem, imediat ce o lege este adoptată. Este strict necesară o oarecare perioadă până când se elaborează normele de punere în aplicare, pentru a se stabili foarte bine elementele acestui sistem. De altminteri, și inițiatorul, în fața noastră, a adus mai multe planșe care să arate viabilitatea și funcționalitatea acestui sistem.

După părerea mea, comisia a avut o judecată sănătoasă și bună atunci când a introdus acest articol nou și aș ruga pe stimații colegi să susțină prezența în corpul legii a acestui amendament. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Altă intervenție din sală? Domnul Kerekes, autorul amendamentului.

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Împreună cu domnul Dumitru Buzatu am fost autorii acestui amendament și de ce îl susținem? Pentru că punerea în aplicare a legii nu poate fi făcută înainte de elaborarea normelor de aplicare. Or, Guvernul a propus un termen de 60 de zile pentru elaborarea normelor de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Deci, înainte de acest termen de 60 de zile, oricum, nu se poate aplica legea.

Pe de altă parte, am propus termenul de 6 luni pentru aplicarea legii, înainte de 6 luni să nu fie aplicată legea, pentru că trebuie creat sistemul, infrastructura necesară.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Rog liderii grupurilor parlamentare să invite deputații în sală. De asemenea, chestorii sunt invitați să-și facă datoria, să invite deputații la vot!

Ca atare, ați ascultat argumentele pro și contra. Ar fi interesantă poziția Guvernului.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Iuliu Bara:

Acceptăm în întregime propunerea comisiei, iar referitor la urgența punerii în aplicare, pot să spun că patru luni de la adoptarea normelor metodologice cred că este o perioadă suficientă pentru a întreprinde toate măsurile organizatorice, pentru o implementare bună și aplicare bună a legii. În mod evident avem în vedere inclusiv protejarea pieții de unii operatori care ar putea să aplice legea incorect și cu aceasta să deterioreze intențiile inițiatorului.

Deci, susținem propunerea comisiei.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Guvernul susține propunerea comisiei.

Supun votului dumneavoastră textul articolului 15.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu majoritate de voturi pentru - și, iată, sunt corectat de domnul secretat - 3 voturi împotrivă și nici o abținere, a fost votat și textul articolului 15.

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în bănci și fiind vorba de o lege organică, propun să o votăm o dată cu celelalte proiecte mâine, la ora 10,00. Sunteți de acord, da? Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 22:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro