Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 17, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 17-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 17, 1997

9. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Așa cum am anunțat în repetate rânduri, Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România nu este deloc de acord cu procedura absolut nedemocratică a Guvernului, de a emite un număr extraordinar de mare de ordonanțe de urgență.

Credem că această metodă care vrea să imprime o anumită linie spre o dictatură civilă, nu poate fi sprijinită de grupul nostru parlamentar și am hotărât - cum v-am anunțat - că nu vom mai participa la dezbaterea ordonanțelor de urgență emise de Guvern după data de 1 octombrie 1997.

Această ordonanță a fost emisă în 23 octombrie 1997, motiv pentru care noi ne vom retrage de la aceste dezbateri. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

O clipă!

Ordinea de zi a fost modificată. Să verificăm exact situația! Mapa a fost aranjată necorespunzător! (Râsete în sală)

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Am aprobat modificarea ordonanței. Punctul 11 a devenit punctul 5, referitoare la finanțarea aplicării Legii nr. 18. Deci, suntem la Ordonanța nr. 57 acum.

Domnul Vasile Lupu:

Pe punctul 5 a trecut Ordonanța nr. 57. Da. Vă mulțumesc pentru intervenția la timp.

Vă rog luați loc în bănci, să continuăm discuțiile.

Discutăm proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

În ședința din ziua de 14 octombrie 1997, la solicitarea inițiatorului, plenul Camerei Deputaților a aprobat dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Conform prevederilor articolelor 105 și 106 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci au întocmit raportul în fond.

Sunt prezente aceste comisii, reprezentanții acestor comisii?

De la Comisia pentru buget, finanțe și bănci nimeni din birou? Domnule Partal, poftiți la tribună.

Din biroul Comisiei pentru agricultură...?

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Ministrul agriculturii este în vacanță!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul președinte Cristea era pe aici!

Domnul Ioan Gavra:

Este la coadă la ulei!

Domnul Vasile Lupu:

Nu cred că mai prezintă așa mare interes de piață uleiul!

Stimați colegi,

Cum raportul a fost întocmit de cele două comisii și mai important este aspectul financiar al chestiunii, din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci...iată, a venit și domnul vicepreședinte Elek Barna de la Comisia pentru agricultură, nerăbdător să răspundă la intervențiile dumneavoastră. Putem trece la dezbatere.

Domnule Gaspar, aveți cuvântul, procedural.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să observați că atât în adresa de înaintare a raportului către Biroul permanent, cât și în raportul propriu-zis se vorbește de proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului. Vă rog să observați că această ordonanță a fost emisă în baza Legii de abilitare nr. 134 și, ca atare, nu ne găsim în fața unei ordonanțe de urgență.

Domnul Vasile Lupu:

Potrivit raportului, "în urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/1997...", a fost ordonanță de urgență, după raport. Să vedem conținutul textului.

Din partea Comisiei pentru agricultură, domnule Barna, poftiți la tribună, poftiți în banca... (Discuții în sală)

Stimați colegi,

Iată, aici, este o neclaritate. În ordinea de zi nu apare "ordonanță de urgență". În raport, într-adevăr, se vorbește de ordonanță de urgență. Conținutul ordonanței, de asemenea, este o ordonanță simplă, nu de urgență.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

În raportul comisiei scrie "de urgență".

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Lucrurile s-au lămurit... (Discuții în sală)

Din partea comisiilor avem informația că a fost o greșeală de dactilografie... (Râsete și aplauze în sală) ...și funcționarul în culpă va fi sanționat. (Nemulțumire în sală)

Stimați colegi,

Haideți să lămurim lucrurile!

A fost solicitată din partea comisiei.... Mergeți la microfon și lămuriți! (Se adresează domnului deputat Elek Barna)

Deci, a fost o lege...

Domnul vicepreședinte Elek Barna vine cu ultimile noutăți.

Aveți cuvântul.

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Alarma este doar falsă, că nu este nici o tragedie cu această ordonanță. Ordonanța, într-adevăr, a fost depusă la Camera Deputaților ca o ordonanță în regim normal, în schimb, s-a cerut pentru discutarea acestei ordonanțe regim de urgență.

Deci, procedura de urgență. Procedura este de urgență, ordonanța este în regim normal!

Or, din această controversă putem să ieșim foarte ușor: dacă ne apucăm să lucrăm! Altminteri, putem să discutăm mult și bine. Dacă este de urgență sau mai puțin de urgență, problema este că trebuie să adoptăm această ordonanță.

Domnul Vasile Lupu:

În concluzie,... domnule Gavra, numai puțin!

Domnul Elek Barna:

În concluzie noi propunem 15 minute pentru discutarea acestei ordonanțe de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra:

Procedură!

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

A fost o ordonanță obișnuită, în baza unei legi de abilitare, ajunsă la Camera Deputaților. Comisiile ce au întocmit raportul în fond au cerut procedură de urgență, am înțeles că plenul Camerei Deputaților a aprobat această procedură de urgență, ordonanța urmează să fie dezbătută în procedură de urgență, greșeala a fost comisă la dactilografierea raportului comisiei, care a calificat-o "ordonanță de urgență".

Deci, cu aceste precizări, putem trece la dezbaterea acestei ordonanțe în procedură de urgență. Din partea comisiilor avem propunerea de 15 minute pentru întregul text și de 3 minute pentru fiecare articol.

Cine este pentru propunerea comisiei privind timpul? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Asupra titlului ordonanței: "Ordonanța Guvernului nr. 57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991".

Domnul Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc că mi-ați acordat până la urmă cuvântul, pe chestiuni de procedură. Sigur că dilema în care am fost puși nu este soluționată. Probabil că domnul Cristea nu a consumat ulei la momentul respectiv, ci altceva, când a făcut acest raport. Domnul Barna, bineînțeles că a venit să dea o explicație și cu o nouă inovare sau inovație în Regulament. Deci, domnule președinte, dacă dumneavoastră răsfoiți Regulamentul - și vă rog să-l răsfoiți - asemenea chestiuni de urgență le cere doar un grup parlamentar și nu comisia de specialitate. Prima chestiune. Indiferent la ce dată, când și cum anume.

Doi. Vă pun, totuși, întrebarea, pentru că stenogramele Camerei Deputaților există și ele trebuiesc consultate, să ni se spună exact ziua, ora la care s-a cerut de către comisie o asemenea procedură, pentru că nu are voie să ceară comisia, ci numai grupul parlamentar, cum scrie în Regulament. Dumneavoastră știți chestiunea aceasta. Iar inovația domnului Elek, probabil că este de la domnul Barna. Probabil! Vă rog frumos, să nu inovăm regulamente ale Camerei Deputaților.

Deci, vine o ordonanță a Guvernului simplă, prin Legea de abilitare, că numai simple pot să vină, așa am abilitat, iar comisia cere urgență pentru ce? Probabil că ei au ceva urgențe la ulei, la zahăr, la vodcă, este altă problemă. Să vină cu ele în Parlamentul României, că avem și noi nevoie de ele, probabil.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Eu trebuie să precizez că nu am fost prezent în Camera Deputaților, motivat, când a fost aprobată această procedură de urgență, dar citesc articolul 102, alineatul 2 din Regulament: "Cererea Guvernului și propunerile Biroului permanent, ale grupurilor parlamentare sau ale comisiilor permanente pentru procedură de urgență se supun aprobării Camerei Deputaților...".

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Nu a fost chestiunea aceasta!

Domnul Gheorghe Ana (din sală):

Citiți tot!

Domnul Vasile Lupu:

...în ziua în care au fost înregistrate sau dacă deputații nu se află în plen, în prima ședință ce urmează zilei de înregistrare a acestora". (Gălăgie în sală)

Domnul Partal are cuvântul.

Domnul Petre Partal:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ordinea de zi pe care dumneavoastră ați primit-o și aprobat-o, se menționează deja dedesubt procedura de urgență în paranteză. Ea nu a fost cerută astăzi. La momentul respectiv, când în plen s-a depus lucrarea respectivă, a fost menționată procedura de urgență. Nu este vorba de ziua de astăzi, însă, vă rog frumos, în raport este această greșeală în care se menționează că Ordonanța nr. 57 este de urgență, ceea ce nu este adevărat - cum a sesizat domnul Gaspar. Deci, nu este ordonanță de urgență. Dar procedura la momentul respectiv, în mod normal, legal, a fost solicitată. De acord, domnule Gaspar? De acord. E-n regulă! Vă mulțumesc. S-a clarificat.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Eu vă întreb: contestați votul Camerei Deputaților asupra procedurii de urgență? (Gălăgie în sală)

În această situație, putem verifica stenograma! Membrii comisiei pot da o informație asupra datei când s-a dat votul pe procedură de urgență?

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Rog de la acest microfon al Parlamentului României pe domnul președinte Lupu să asigure condițiile optime pentru desfășurarea ședinței, pentru că asemenea intervenții din partea unor colegi din partea asta a sălii, (Arată spre partea stângă a sălii) nu-mi vine să pronunț nici un nume... Nu-mi vine să pronunț nici un nume, nu de alta, dar ca să nu mai pierdem timpul cu asemenea intervenții absolut ilogice, necorecte și neavenite, pentru că dumneavoastră, adică un coleg care, nu știu, este Gavra sau Ion sau sunt doi colegi de la P.U.N.R., unul Gavra și altul Ion, poftim, ca să zic și nume, contestă hotărârea plenului Camerei Deputaților.

Dacă dumnealui contestă hotărârea Camerei Deputaților - nu am unde să vă dau data și nici nu mă interesează data - dar, s-a votat în acest plen că se va proceda, se va lucra după această procedură.

Dacă domnul Gavra nu este de acord cu această procedură, nu are decât, dumnealui nu trebuie să participe la aceste lucrări, dar nouă să ne dea voie, și acestei Camere să-i dea voie, să lucrăm, pentru că se cere aprobarea ordonanței privind aplicarea Legii fondului funciar. Dacă domnul Gavra și onorații colegi din partea aceasta a sălii nu sunt de acord cu prelungirea termenului privind lucrările Legii fondului funciar, nu au decât! Este treaba domniilor lor, eu nu intervin.

Stimați colegi,

Stimate domnule președinte,

Eu vă rog foarte mult să continuăm lucrările Camerei Deputaților cu sau fără domnul deputat Gavra Ioan.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

În replică, domnule vicepreședinte. Domnul Barna s-a străduit, dar din lingvistica domniei sale nu a putut lipsi numele și prenumele meu... s-a străduit că unul, altul, ăsta, asta.... Domnule deputat Elek Barna, folosiți corect limba oficială a statului, să sunteți în Parlamentul României, care se cheamă Camera Deputaților.

Deci, nu există formulă de "ăsta", "asta", "ăla" sau "aia"! La dumneavoastră o fi "aia", "ăla", la noi nu există decât "acesta", "aceasta", "acestea", depinde...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gavra, această situație....

Domnul Ioan Gavra:

A doua chestiune.

Domnule președinte,

A doua chestiune: vă rugăm să asigurați desfășurarea firească, așa cum cerea domnul deputat Elek Barna lucrărilor și normală, în limba oficială și efectiv românească a statului. Că aici nu avem nevoie de paranteze, sincope, figuri de stil, epitete și alte chestiuni. Să meargă în altă parte cu ele! Există sectorul zootehnic la Comisia de agricultură și așa mai departe. Acolo se pot folosi orice chestiuni.

3) Obiectul este acesta: Comisia de agricultură, care este și zootehnie până la urmă.

Domnule președinte,

Indiferent ce o să îmi spuneți dumneavoastră sau ce o să ne spuneți dumneavoastră nouă, opoziției... Acum a venit și domnul Cristea, îi mulțumim, după 25 de minute nici nu este târziu că a apărut și domnia sa în sală, mai sunt 10 minute și încheiem lucrările, trecem la interpelări, tot pentru Guvernul României..., dorim clarificarea exactă a situației procedurale: când s-a adoptat, la solicitarea comisiei sau a altcuiva, această procedură de urgență în Camera Deputaților, pentru dezbaterea acestui raport. Pentru că informarea Camerei Deputaților este obligatorie, noi nu putem să lucrăm în ceață!

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule Gavra, era vorba de dreptul la replică!

Domnul Ioan Gavra:

Iar domnul Elek, dacă îl cheamă și Barna, eu îl felicit! Poate îl cheamă și altfel... Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu.

Stimați colegi,

Iată, s-au lămurit lucrurile, am primit informații de la Secretariatul general al Camerei: trecem la dezbaterea ordonanței în procedură normală. (Aplauze și râsete în Grupul parlamentar PUNR.)

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Păcat de timpul irosit!

Domnul Vasile Lupu:

Programul nostru este până la ora 18,30, așa că avem timpul necesar.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Până la ora 20,00!

Domnul Vasile Lupu:

Până la 18,30, dezbatere pe proiecte de legi, după care urmează interpelări, răspunsuri la întrebări ș.a.m.d.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Dar vă cereți scuze pentru ceea ce ați spus mai înainte?

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gavra, vă cer dumneavoastră să luați loc în bancă și să păstrați liniștea în sală!

Doamnelor și domnilor,

Întreb dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

La dezbaterile generale, dacă sunt înscrieri la cuvânt? Cu cine avem onoarea? Aveți cuvântul!

Domnul Daniel Grigore:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt Daniel Grigore, director general în Ministerul Agriculturii.

Legea fondului funciar nr. 18, ale cărei prevederi privind finanțarea acțiunilor legate de aplicarea acesteia sunt în vigoare până la data de 31 decembrie 1997, conform Ordonanței de urgență nr. 5/1997...

Domnul Vasile Lupu:

Numai puțin, vă rog! Stimați colegi, nu părăsiți sala, că trecem imediat la vot!

Aveți cuvântul!

Domnul Daniel Grigore:

...prevede ca din totalul de 9,3 milioane de ha, ai căror proprietari sunt 4,75 milioane, să se intre în proprietate pentru un număr de 45 de milioane de parcele. Până la această dată, practic, până pe 4 noiembrie, dintr-un număr total, cum am spus, de peste 4,200 milioane de titluri de proprietate, s-au eliberat numai 3.200.819 de titluri de proprietate, deci, într-un procent de 70,5%. Cunoașteți greutățile în aplicarea acestei legi și faptul că, la ora actuală, prin Legea nr. 169, s-a votat punerea în aplicare a modificării acestei Legi nr. 18.

Prin prelungirea motivației de aplicare a Legii nr. 18/1991, se creează posibilitatea ca pentru un număr de peste 2.000 de specialiști care fac servicii pentru agricultură, în sensul de măsurători și de punere în posesie, să se creeze un fond în bugetul Ministerului Agriculturii de circa 38 de milioane de lei, care trebuie prevăzut în bugetul pe anul 1998. Pentru continuarea aplicării legii, este necesar acordul dumneavoastră în ceea ce privește continuarea acestei activități. De asemenea, la data de 4 noiembrie, din totalul de 9.332.000 ha care urmau să fie puse în posesie, s-au pus în posesie circa 7.346.961 ha, adică 78,7%.

Este necesară continuarea acestei activități, având în vedere toate cele expuse mai înainte și, ca atare, vă rugăm să supuneți atenției dumneavoastră discuția acestei ordonanțe.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, se înscrie cineva la cuvânt, după ce comisia își va spune părerea? Domnul președinte Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Trebuie să fac o precizare. Solicitarea venită la comisie pentru această dezbatere este solicitare pe procedură de urgență.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Din partea cui?

Domnul Gheorghe Cristea:

Din partea Secretariatului general al Camerei Deputaților!

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Cum să ceară secretariatul așa ceva?!

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Cristea, las-o moartă, treci la subiect! (Aplauze îndelungate și râsete.) Am pierdut jumătate de oră cu chestiunea aceasta!

Domnul Gheorghe Cristea:

Sigur că da, și o să mai pierdem trei sferturi de oră, aceasta, pentru disponibilitatea dumneavoastră, domnule președinte de ședință, de a da gir unor afirmații care nu au nici un fel de acoperire! Dacă vreți, sigur că pierdem! Dar aici există un document oficial: adresa remisă Comisiei pentru agricultură, pe care domnul Gavra nu a avut de unde să o vadă, că nici nu interesează, și în care se solicită această procedură de urgență pentru comisia noastră, împreună cu Comisia pentru buget-finanțe? Aceasta, ca să lămurim lucrurile, pentru că nu este corect să discutăm altfel!

Cei care ne-au sesizat au făcut, într-adevăr, o greșeală, pentru că în aceeași adresă se spune: "ordonanța de urgență", în loc să se spună: "ordonanță simplă". Iar în raportul comisiei s-a reluat această sesizare, la întocmirea raportului. Nu este vorba de nimic altceva!

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, dumneavoastră ați dezbătut această ordonanță și cel puțin acest aspect trebuia sesizat atunci! Deci, vă rog să treceți la prezentarea acestui proiect de lege și să nu mai pierdem timpul!

Domnul Gheorghe Cristea:

Comisia a hotărât să supună spre dezbatere plenului ordonanța, în forma în care a fost emisă de Guvern și cu care a fost sesizată. De fapt, mă refer aici la ambele comisii, dacă, cumva, Comisia pentru buget finanțe nu a avut obiecțiuni la ea.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să intervină? Domnul deputat Lăpușan, de la Grupul parlamentar PDSR.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Iată că, după ce începusem să-l laud pe ministrul agriculturii, dânsul iarăși nu și-a făcut un pic de timp să vină la discutarea acestui act normativ, care considerăm, și de această dată, că este cel puțin foarte important pentru a ne clarifica poziția.

Sigur că în momentul acesta - și observația aceasta este foarte importantă - ordonanța, fie că este de urgență, fie că nu este de foarte mare urgență, este în vigoare, își produce efectele, banii au plecat sau pot pleca, deci, cei din teritoriu nu se pune problema că așteaptă deznodământul discuțiilor noastre, care se pot prelungi mai mult sau mai puțin.

Ceea ce este de comentat, cred eu, și este nevoie de prezența ministrului agriculturii pentru acest lucru - și, domnule președinte, vă rog să luați notă că solicit expres ca ministrul agriculturii să fie prezent la discutarea acestui act normativ...

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Sau viitorul ministru, care este aici!

Domnul Alexandru Lăpușan:

... pentru că este nevoie de câteva clarificări, și anume:

După cum se știe, procentul de punere în posesie, din momentul preluării problemelor administrative și până acum, este de sub 10%. De asemenea, după cum se știe, Legea nr. 18 a suferit modificări mari de fond, ceea ce a făcut ca activitatea acestor comisii, în momentul de față, să fie cel puțin înghețată sau blocată, cum vreți dumneavoastră să alegem termenul.

Și atunci, se pune problema: de ce este nevoie în continuare de banii aceștia? Este posibil să ni se aducă argumente suficiente, logice și sunt convins că vom fi de acord cu validarea acestei ordonanțe. De aceea este nevoie să ni se spună care sunt noile atribuții ale comisiilor, pentru că sunt aproximativ 2.000 de specialiști din afara Ministerului Agriculturii, agreați și angrenați în acțiunea de aplicare a Legii fondului funciar, și acest număr se afirmă că este insuficient. Deci, iată că avem oameni, dar se pare că în momentul acesta nu există obiectul muncii, pentru că aplicarea Legii nr. 18, așa cum a fost ea inițial și pentru care trebuiau create aceste comisii, în momentul de față, s-a blocat. Ce fac aceste comisii?

Părerea mea este - și vă solicit și dumneavoastră, domnule președinte, să supuneți plenului - să votăm amânarea validării acestei ordonanțe până în momentul în care, poate mâine, poate în altă zi, ministrul agriculturii (acesta sau altul) va binevoi să ne spună tot ce este nevoie și sunt convins că noi vom înțelege și vom fi de acord cu validarea acestei ordonanțe.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul președinte Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Am crezut că domnul Lăpușan, după practica de 7 ani din Ministerul Agriculturii și de 7 ani de la aplicarea legii, a învățat cu ce se ocupă aceste comisii! Dar, se pare că nu a învățat! Domnul Lăpușan a învățat să vină la acest microfon și să bruieze, pentru că altfel nu pot să spun, și lucruri care nu au nici o legătură, nici cu politica, nici cu altceva!

Aceste comisii au obligația, domnule deputat, să măsoare în continuare terenul, pentru că procedura de punere în posesie stabilită pe Legea nr. 18, cu onoare și cu complicații enorme, ați făcut-o dumneavoastră! Nu am făcut-o noi! Nu am inventat noi mizeria din Legea nr. 18, care este în funcțiune! Nu am inventat noi așa ceva! Dumneavoastră ați inventat-o, dumneavoastră nu ați înțeles să o modificați la vreme! Aceasta este toată problema!(Rumoare, vociferări, proteste.)

Din sală:

Lasă tonul mai mic! Rușine!

Domnul Gheorghe Cristea:

Comisiile, conform procedurilor din Legea nr. 18 și din normele de aplicare, trebuie să facă aceste măsurători în continuare, pentru fișe de punere în posesie și pentru toate celelalte, pe care le știți foarte bine, de altfel. Și nu trebuie, pentru aceasta, să vină aici doi sau cinci miniștri, ca să vă explice! Știți foarte bine despre ce este vorba, nu aveți nevoie de explicații suplimentare! Și, pentru așa ceva, legea trebuie votată!

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Am informații de la Ministerul Agriculturii că domnul ministru, din motive de sănătate, nu poate fi prezent în această sală aici. Mai ales că ordinea de zi s-a modificat astăzi.

Din sală:

Să se plimbe a putut! A răcit prin America!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Lăpușan. Pe procedură?

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte, pentru un drept la replică.

Eu nu vreau să am, în continuare, discuții nu foarte funcționale cu președintele Comisiei pentru agricultură, eu îl susțin, vreau chiar să vă spun o particularitate, un mic secret de al meu: eu m-am înțeles în agricultură cu toți instructorii de partid, care erau băieți buni și de treabă la noi, în Ardeal, acolo... (Râsete.) Domnule președinte, însă, nu pot să trec cu vederea faptul că de câte ori se trece în zona mai fluidă și lunecoasă a uleiului să se pronunțe numele meu, să se arunce în zona noastră de activitate acțiuni care, efectiv, nu sunt deloc reale, nu sunt adevărate și nu au nici un dram de adevăr în ele!

Vreau să vă spun, domnule președinte, că punctul meu de vedere este perfect fundamentat: în momentul de față Legea nr. 18 este blocată, nu se mai fac nici un fel de măsurători, pentru că oamenii își fac cereri, sunt tensiuni în teritoriu dacă le va rămâne și terenul care le-a fost atribuit, cu titlu sau fără titlu, și în momentul acesta comisiile în discuție nu au nici un fel de obiect al muncii! Și, de aceea, credem că ministrul agriculturii trebuie să vină și să ne explice cum și în ce mod le integrează, ce atribuții de serviciu au acești oameni, iar noi vom fi de acord ca ei să fie plătiți, pentru o muncă utilă pe care o depun, în baza legii noi, vechi..., viitoare, trecute ș.a.m.d.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Din informațiile pe care le am, se lucrează la modificarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 18 și în săptămâna ce urmează e posibil ca Guvernul să se pronunțe.

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog ca în baza art. 199 din regulament să îl invitați pe domnul deputat Cristea să retracteze ceea ce a afirmat aici, despre mizeriile de legi adoptate de Parlament! Vreau să îi citesc art. 58 din Constituție, care spune clar: "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării"! (Aplauze ale opoziției.)

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, de la tribună se formulează opinii politice. Acum, opiniile acestea se formează și citind ziarele, și stând de vorbă cu oamenii, iar, dacă vreți, v-o spun și de la tribună: calificative de genul acesta pentru Legea fondului funciar au fost cu milioanele în țară, nu izolat.

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Despre ulei ce s-a spus în țară?

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Șteolea.

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Ultima dumneavoastră aserțiune eu cred că era cazul să o expuneți de la acest microfon!

Revenind la oile noastre și la Legea nr. 18, vreau să vă exprim o nedumerire: eu am înțeles că prioritatea numărul unu, inclusiv în ce înseamnă Contractul cu România și programul Guvernului o reprezintă Legea nr. 18, dar văd că din punct de vedere al Ministerului Agriculturii nu este așa. Eu mă așteptam, ca și alte dăți, și dacă ar fi să fac un scor, acesta ar fi destul de diferențiat, în sensul negativ, adică al prezențelor domnului ministru aici. La fel, nici astăzi nu este prezent. Dacă este cauză de boală, este altceva, dar putea un domn secretar de stat pe domeniu să vină. Am tot respectul față de domnii directori generali și directori de la Ministerul Agriculturii care sunt aici, dar acum este vorba și de un alt punct de vedere, acela pe care îl reprezintă politica în acest domeniu al aplicării Legii nr. 18, pe care Guvernul trebuie să transpună, spun eu, în conformitate cu angajamentele luate în programul de guvernare.

Și voiam să pun o întrebare, apropo de utilizarea unor fonduri: știu că s-au dat publicității niște rezultate, din noiembrie până la sfârșitul lunii iulie, procentul de titluri de proprietate eliberate era pe undeva subunitar, adică sub 1%! Deci, s-au cheltuit niște bani și încotro s-au dus ei? Este un semn de întrebare!

Al doilea este acela cu referire la faptul că, dacă se încep acțiunile de aplicare a acestei legi, a situației și balanței terenurilor în agricultură, care, de fapt, constituie obiectul legii de completare a Legii nr. 18, ce acțiuni se vor desfășura? Clar: cât se utilizează pentru aplicarea în continuare a Legii nr. 18/1991 și cât pentru legea nouă? Sunt niște aspecte!

Un alt lucru: într-adevăr, acești specialiști, normal, trebuie menținuți în activitate, trebuie să lucreze, dar ce vor lucra? În al doilea rând, cine se face vinovat de faptul că ei nu pot lucra, adică, nu pot ieși în câmp și, efectiv, măsura și întocmi procese verbale de punere în posesie, elibera titluri de proprietate? Nu este vina lor, este vina acelor comisii de la prefecturi, care nu lucrează, a acelor primari! De ce nu ni se spune aici cine se face vinovat de acest mic procent de realizare? Sunt banii statului aici!

Sunt aspecte care trebuiau clarificate de un demnitar de la Ministerul Agriculturii.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea altor grupuri parlamentare se doresc intervenții?

Domnul Petre Partal:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Văd că discuțiile au alunecat într-o cu totul altă direcție, nu vorbim de Legea fondului funciar, nici de bunele sau relele ei lucruri, este vorba de Ordonanța nr. 57, al cărei titlu privește: "măsuri de asigurare a finanțării"! Această ordonanță a fost înaintată de către Guvern pentru că era necesar ca în proiectul de buget care se întocmește acum (sperăm că se întocmește acum...) pentru 1998 să existe baza legală pentru a fi introduse sumele de bani necesare continuării aplicării Legii fondului funciar. Nimic spectaculos în sine, este o lege tipică pentru Comisia de buget finanțe, deși a fost înmânată și Comisiei pentru agricultură. Mă rog, nu este treaba noastră...

Dar credem că lucrurile, deja, au alunecat în altă parte, e nevoie de această lege pentru a exista bază legală la fundamentarea bugetului.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Iată ultima informație: cei trei secretari de stat sunt convocați la Comisia pentru agricultură a Senatului.

Din sală:

Toți trei? Unul putea să vină și la noi!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

O intervenție de fond. Eu cred că nu întâmplător a fost solicitată și Comisia pentru agricultură, pentru că banii aceștia trebuie să se ducă pentru ceva. Cu tot respectul pentru Comisia buget-finanțe, care avea nevoie de un act normativ ca bază legislativă pentru buget, iată, ordonanța respectivă reprezintă baza legislativă pentru a fi trecută în bugetul respectiv. Nu scrie nicăieri că o ordonanță trebuie să fie aprobată, validată de Parlament pentru a fi trecută în Legea bugetului! Ce se va întâmpla după aceea rămâne de văzut!

Vreau să vă spun că destinația acestor bani nu reprezintă altceva decât aplicarea Legii nr. 18. Or, această lege, domnule deputat, în momentul acesta este blocată! Deci, nu cred că mai putem discuta fără explicații suficiente și necesare în acest domeniu!

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Nu este blocată, s-a deblocat, domnule deputat...

Domnul deputat Marton.

Domnul Marton Arpad:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Îmi place consecvența cu care luptă pentru anumite idei anumiți deputați, de exemplu, ca să avem în vedere cele scrise în Regulamentul Camerei Deputaților. Când se dovedește că ceva nu este în regulă cu ceea ce au spus dânșii, mai uită de ce este scris în Regulamentul Camerei Deputaților... De pildă, așa cum un coleg din sală a specificat, din partea fiecărui grup parlamentar intervine o singură persoană și o singură dată la dezbaterile generale, chiar dacă este o procedură normală.

Dar să revenim la această consecvență cu care...

Domnule ex-ministru, vă rog să fiți atent!

Domnul Alexandru Lăpușan (din sală):

Și dacă nu vreau?

Domnul Marton Arpad:

Dumneavoastră ați venit anual cu această solicitare de a prelungi intervalul de acordare a sumelor necesare, pe care noi, consecvenți și atunci, l-am votat, pentru că eram siguri că este nevoie să se dea acești bani. Este adevărat că, dacă, până în noiembrie 1996, ați fi terminat dumneavoastră toată această treabă, când aveați dumneavoastră prefecturile în mână, atunci, astăzi, nu mai discutam despre această problemă.

Iar referitor la legea de modificare a Legii nr. 18, vă rog să o citiți și să spuneți unde este specificată această blocare de aplicare a Legii nr. 18? Este doar o lege de modificare a Legii nr. 18!

Dacă doriți să primească în continuare țăranul român ceea ce i se cuvine și să fie plătiți cei care dau în proprietate, măsoară aceste terenuri, atunci, votați în consecință! Dacă nu doriți, votați împotrivă, nu e nici o problemă!

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Lăpușan (din sală):

Solicit drept la replică!

Domnul Vasile Lupu:

Nu este cazul dreptului la replică, nu ați fost jignit, ați venit deja la tribună! Vi s-a pronunțat numele, dar nu într-o chestiune care să vă jignească și să vă dea motiv să interveniți de cinci ori de la tribună! Poftiți, aveți cuvântul!

Domnul Alexandru Lăpușan:

Dreptul la replică nu este numai atunci când cineva este jignit, pentru că eu cred că nu o să își permită prea mulți să mă jignească pe mine, dar aceasta este altceva.

Domnule președinte,

Eu sunt de acord ca nu numai țăranul român să își primească drepturile în conformitate cu Legea nr. 18 sau Legea nr. 18 modificată, eu sunt de acord ca și țăranul ungur să își primească drepturile acestea!

Despre prefecturi și alte chestiuni o să discutăm probabil mâine, la moțiunea aceea cu Harghita și Covasna. Însă, trebuie să recunoaștem că lucrurile, de fapt, stau așa: Legea nr. 18 este blocată, Legii nr. 18 modificate nu i-au apărut încă normele metodologice de aplicare.

Domnule președinte,

În aceste condiții, noi nu cerem decât o amânare, poate, peste o jumătate de oră sau mâine, poate domnul ministru ia un eferalgan, că am văzut la televizor că face minuni eferalganul ăsta, sau eu știu ce alt medicament, și vine și ne spune despre ce este vorba, iar noi votăm. Cu atât mai mult cu cât această ordonanță este în vigoare, ea se aplică, banii au ajuns acolo. Deci, nu blocăm nimic, nu încurcăm pe nimeni! Nu avem dreptul la o mică explicație?

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, într-adevăr, la solicitarea dumneavoastră, domnul ministru Gavrilescu ar trebui să fie prezent aici, v-am expus motivele pentru care nu poate fi prezent. Aplicarea legii nu este blocată și, cu atât mai mult, comisiile de aplicare a Legii fondului funciar au acum mai mult de lucru pentru a recupera cei 7 ani bolmojiți până acum.

Din sală:

Șase!

Domnul Vasile Lupu:

Șase.

Vă rog, dacă este posibil, să trecem la dezbaterea legii. Dacă nu, n-avem decât a suspenda ședința.

Poftiți, domnule Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

O intervenție de procedură. Nu este prima oară când dumneavoastră faceți afirmații pe fond de la acel microfon. Vă rog să respectați regulamentul și celelalte afirmații, altele decât cele care se referă la bunul mers al ședinței, cum a fost cea cu cei șase-șapte ani, să le faceți de la acest microfon, cum le facem cu toții. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Domnul Mitrea m-a invitat la microfon și îmi face plăcere chiar să cobor. (Coboară la microfon)

Doamnelor și domnilor,

Nu este un secret pentru nimeni în țara aceasta că în ultimii 150 de ani de legislație a statului modern și contemporan român, o lege care să provoace atâtea încurcături ca Legea nr.18/1991 n-a existat. Acum, este adevărat, am intrat într-o încurcătură prin neatenția Comisiei pentru agricultură și nu o poate trece nimeni cu vederea. Am văzut Adresa Senatului. Senatul a cerut dezbaterea Ordonanței nr.57 privind aplicarea acestei legi. Deci n-a cerut dezbaterea unei ordonanțe de urgență și nici în Cameră nu s-a votat procedură de urgență pentru acest text.

Dar, mă rog, de la aceste chestiuni procedurale, pe care eu le-am recunoscut, nu trebuia să le recunosc, le-am constatat de la prezidiu, am ajuns la discuții cu totul deplasate de la fondul dezbaterii noastre.

Ca atare, dacă doriți să aprobăm această ordonanță, continuăm dezbaterile, dacă nu, trecem la un alt proiect de pe ordinea de zi. Dar cum banii în cea mai mare parte s-au cheltuit, confirmarea sau infirmarea de către Parlament - și în cazul infirmării consecințele vor fi altele - este constituțională, procedural impusă, eu cred că în timpul care ne-a mai rămas până la programul de interpelări și întrebări, putem dezbate aceste proiect de lege. Vă mulțumesc.

(Se întoarce la prezidiu)

Ca atare, avem un text format doar din trei articole și am putea epuiza dezbaterea în timpul care ne-a mai rămas.

Procedural? Poftiți, vă rog. Doamna deputat Afrăsinei. Aveți microfonul.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte,

În temeiul articolului 128 alin.2, vă rugăm să verificați cvorumul.

Domnul Vasile Lupu:

Da, solicit secretarilor de ședință să numere deputații prezenți în sală. (Secretarii numără deputații din sală)

140 de deputați sunt prezenți în sală. Cvorumul de lucru este de 149. Rog liderii grupurilor parlamentare să invite deputații în sală și chestorii să încerce să-i identifice pe culoarele Parlamentului.

Deci cvorumul nu crește, scade, că mai pleacă din colegi.

Stimați colegi,

Mai sunt cinci minute până când schimbăm programul. Luăm o pauză de cinci minute și revenim pentru a discuta interpelări și întrebări. Vă mulțumesc. Se reia ședința cu dezbaterea proiectelor de lege mâine, după programul de intervenții.

- pauză -

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Reluăm lucrările cu expunerea orală a întrebărilor adresate membrilor Guvernului.

Există deputați în sală care doresc să adreseze întrebări Guvernului?

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Este o ordine. Nu este o ordine aici?

Domnul Vasile Lupu:

Da. Păi, iată, după programul de lucru, urmează expunerea orală a întrebărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 10:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro