Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 noiembrie 1997
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-11-2019
04-11-2019 (comună)
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1997 > 20-11-1997 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 noiembrie 1997

Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 9.10.

Lucrările au fost conduse de domnul Radu Berceanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Corneliu Ciontu și Kovacs Csaba Tiberiu, secretari.

*

 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 342 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări scriptic un număr de 211, sunt absenți 131, dintre care 22 participă la alte acțiuni parlamentare aprobate de Camera Deputaților. Cvorumul prevăzut de art.128 din regulament este întrunit.

Pentru început dați-mi voie să vă prezint o informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Propunerea legislativă pentru acordarea în 1997, până la 31 decembrie, a drepturilor prevăzute de art.6 al Legii nr.78/1995 privind protecția personalului care lucrează în sectorul producției de apărare, modificată prin Legea nr.22 din 1996, inițiată de trei deputați PNL. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Propunerea legislativă pentru organizarea și desfășurarea referendumului, inițiată de un număr de șase parlamentari PDSR. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Trebuie trecută la avize și Comisia pentru administrație.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă rog, domnule Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Propun ca la acest proiect de lege în legătură cu organizarea și desfășurarea referendumului, pentru aviz să fie sesizată și Comisia pentru administrație publică, întrucât obiectul referendumului este și cel cu privire la referendumul local. Deci în afară de referendumul național, se organizează și referendumul local.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, de acord, adăugăm și Comisia pentru administrație publică pentru a da un aviz la acest proiect de lege.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În continuare, doresc să vă informez că puteți exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi:

Deci, în conformitate cu prevederile art.17, alineatele 2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi:

    • Lege pentru denunțarea Convenției privind soluționarea pe cale arbitrară a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică și tehnico-științifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972;
    • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, adoptată în procedură de urgență;
    • Lege privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor de stat;
    • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere, Program de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la București la 25 februarie 1997, precum și
    • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997.
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice.

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

La pct.1 de pe ordinea de zi avem proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice.

Vă rog, invit comisia sesizată în fond să ia loc aici și rog un reprezentant al acestei comisii să... (Discuții la prezidiu).

Primele două articole ale Ordonanței 22 au fost aprobate în ședința noastră anterioară.

Suntem la art.3.

Domnul George Șerban are o intervenție de procedură. Vă rog.

 

Domnul George M. Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest text al Ordonanței 22, atât în Cameră, cât și în comisie, a suscitat discuții foarte aprinse. Eu consider că textul Ordonanței 22 nu poate fi discutat în absența inițiatorului. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Prezența inițiatorului nu este neapărat o obligație regulamentară, dar este o dorință a noastră. O să luăm o hotărâre în momentul în care o să considerăm într-un anumit punct că prezența inițiatorului este într-adevăr de neocolit.

Referitor la art.3.

Vă rog. Domnul George Șerban.

 
 

Domnul George M. Șerban:

Nu întâmplător am solicitat prezența inițiatorului, pentru că chiar de la acest articol se impune o discuție. Deci noi ne aflăm în fața unei ordonanțe pe care unii o contestă mai mult, alții mai puțin. Eu o susțin sau mai bine zis obiectivul acestei ordonanțe îl susțin în totalitate. Ne aflăm în fața unui text de lege - și nu vreau să readuc discuția în planul dezbaterilor generale - în fața unui text de lege care începe și reușeșete într-o oarecare măsură să impună restructurarea într-un domeniu important, păgubos al economiei.

Dar eu cred că menirea noastră nu este numai de a colaționa texte de legi, deși avem foarte mult de lucru și în acest domeniu. Ne aflăm la 29 august, în situația în care Guvernul emite această ordonanță pentru a începe un proces de restructurare în industria minieră.

Alineatul 2, renumerotat 3, al acestei ordonanțe ne aduce în situația de a analiza acest text în perspectiva efectelor pe care le produce.

Din acest motiv, eu propun introducerea unui articol nou, pentru că obligația noastră este de a suplini, de a compensa lipsa de premoniție a Guvernului în momentul în care a emis această ordonanță, lucru care mi se pare firesc, la începutul unui astfel de proces amplu, să suplinim, să compensăm această lipsă de premoniție printr-un articol nou pe care eu vi-l propun să sune în felul următor: "Începând cu trimestrul IV al anului 1997, desfacerea contractelor de muncă pentru personalul din regiile autonome, societățiile și companiile naționale din industria minieră, potrivit alin.3 al art.1, se va face până la nivelul numărului mediu scriptic stabilit pentru fiecare unitate în parte". Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule George Șerban, amendamentul acesta a fost prezentat în cadrul ședinței comisiei?

 
 

Domnul George M. Șerban:

Aceasta nu este procedură de urgență.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, nu este procedură de urgență, dar...

 
 

Domnul George M. Șerban:

Deci în cadrul comisiei a fost discutată preluarea unor articole din Ordonanța de urgență 60 în Ordonanța 22 și, la limita unui cvorum discutabil și în lipsa inițiatorului, această cerere nu a fost acceptată.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamna Smaranda Dobrescu.

Până ajunge dânsa la microfon, eu aș vrea să atrag atenția tuturor colegilor că și în procedura normală sunt prevederi în regulament care arată că amendamente se pot face, dar în general e vorba de amendamente care nu se adresează fondului problemei.

Vă rog, doamnă Dobrescu.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimatul coleg, domnul deputat Șerban, a ridicat o problemă care s-a tranșat ieri în cadrul comisiei și anume a ridicat problema numărului scriptic, în limita fondului de salarii sau a veniturilor, a bugetului de venituri și cheltuieli, să fie determinant în disponibilizări. Este un text al Ordonanței 60, pe care comisia a hotărât să o trateze ca o entitate separată, drept care i-a elaborat și raport. Urmează să apară la casete luni. Deci textele Ordonanței 60 se regăsesc în Ordonanța 60, iar comisia, chiar dacă a fost la limită votul, adică 6 la 5, a hotărât ca prezenta ordonanță să continue a fi discutată în plen conform raportului prezentat dumneavoastră. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Dacă la art.3 mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții. Eu am să supun votului mai întâi propunerea comisiei și, în cazul în care aceasta nu este adoptată, celelalte propuneri, respectiv amendamente.

Deci supun votului dumneavoastră textul propus de comisia sesizată în fond. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă. Dacă se abține cineva? 1 abținere. Cu majoritate de voturi a fost adoptată această formulă.

Referitor la art.4, mai întâi la alin.1. Deci o să discutăm pe alineate. La alin.1 vă atrag atenția că avem o modificare propusă de către comisie în raport. Practic, se adaugă câteva lucruri. Art.4 se modifică și va avea următorul cuprins și practic cuprinsul este același, cu diferența că la sfârșit apar cuvintele "cu modificările și completările ulterioare".

Dacă la alin.1 dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră alin.1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.2, de asemenea, este o modificare, tot se adaugă "cu modificările și completările ulterioare".

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Supun votului dumneavoastră alin.2. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră întregul art.4. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.5 comisia nu a făcut nici o propunere referitoare la art.5. Dacă cineva dorește să ia cuvântul. Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. Art.5 a fost adoptat.

Referitor la art.6. La primele trei alineate comisia nu ne-a făcut nici un fel de propunere de modificare. Le supun votului.

Alin.1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.2. Îl supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.3 dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.4 de la art.6 nu dorește nimeni să ia cuvântul. Îl supun votului cu modificarea făcută de comisie. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Supun art.6 în totalitate votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.7 n-avem nici o recomandare din partea comisiei. Îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.8. Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Supun votului dumneavoastră art.8. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră articolul unic al legii pentru aprobarea ordonanței. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. Cu majoritate de voturi a fost adoptată.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblu. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă. Dacă se abține cineva? 1 abținere. Cu majoritate de voturi legea a fost adoptată.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind acordarea unor subvenții unităților de asistență socială înființate și administrate de asociații și fundații române cu personalitate juridică.

Continuăm activitatea noastră cu proiectul de Lege privind acordarea unor subvenții unităților de asistență socială înființate și administrate de asociații și fundații române cu personalitate juridică.

Din partea comisiei sesizate în fond dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog.

Nu vrea să ia cuvântul inițiatorul.

 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să vină să declare și să se consemneze în stenogramă.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu e obligatoriu să declare inițiatorul că nu vrea să ia cuvântul. Mi-a supus că nu dorește să ia cuvântul.

Din partea comisiei, vă rog.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia vă propune spre discutare și adoptare raportul la proiectul de Lege privind acordarea unor subvenții unităților de asistență sociale înființate și administrate de asociații și fundații române cu personalitate juridică, trimis comisiei noastre de muncă și protecție socială spre examinare în fond la data de 11 septembrie și vă propune raportul cu modificările aduse proiectului de lege inițial. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

O chestiune de procedură. Vă rog, domnule Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit art.91, dezbaterea generală a proiectului de lege este precedată de prezentarea de către inițiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului precum și a raportului comisiei. Vă rog să vină inițiatorul și să prezinte motivele care au condus la inițierea acestui proiect de lege. Pe de o parte.

Pe de altă parte, observați că în sală sunt 72 de deputați. Nu putem discuta în condițiile acestea.

 
 

Domnul Dumitru Bălăeț (din sală):

Dar nu putem adopta.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, eu, în același timp, vă rog să observați cei șapte ani de activitate parlamentară în care niciodată nu a fost obligat un inițiator să ia cuvântul, dar dacă dumneavoastră doriți, o să-i dăm cuvântul doamnei Norica Niculai, secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Pe de altă parte, recunosc că aveți o capacitate deosebită de observație. Eu nu-mi dau seama că sunt 72 de deputați și dacă... (Vociferări). Nu, dacă răcniți din bănci, o să rog chestorii să vă evacueze, tot conform regulamentului.

Deci, în conformitate cu regulamentul, dacă vreun lider de grup parlamentar consideră că sunt probleme în legătură cu cvorumul, îl invit regulamentar să procedeze în consecință.

Vă rog. Domnul Valeriu Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte de ședință,

Vă rog să faceți cvorumul, având în vedere importanța legilor pe care le discutăm.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Rog secretarii să numere colegii deputați aflați în sală.

Sunt 92 de colegi prezenți în sală, nu avem cvorumul de lucru. Rog chestorii să se ocupe de invitarea colegilor noștri în sală și, de asemenea, rog liderii grupurilor parlamentare să facă apel la colegii noștri pentru a reveni în sala de dezbatere.

 
 

Domnul Gheorghe Oană (din sală):

Ați votat niște legi cu 92 de voturi.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu v-am auzit. Dacă doriți să spuneți ceva, vă rog să luați cuvântul de la microfon.

 
 

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

În condițiile în care ați constatat că în sală sunt numai 92 de deputați, vă rog să luați act de faptul că votarea ordonanței pe care am discutat-o înainte este nevalabilă și discuțiile care s-au desfășurat la această ordonanță sunt irelevante, încât vă propun să reluați în condiții de cvorum.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, aceasta este părerea dumneavoastră, dar numai că ea nu este regulamentară.

 
 

Domnul Dumitru Bălăeț:

Vă rugăm să prezentați articolul din regulament prin care dumneavoastră socotiți că nu este regulamentar.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În momentul în care o să-mi cereți cuvântul, domnule Bălăeț, s-ar putea să vi-l dau. (Vociferări).

Dacă credeți că puteți să veniți cu mâna în buzunar oricând la microfonul Camerei Deputaților, vă înșelați, cel puțin cât conduc eu ședința. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să vă înscrieți la cuvânt și eu cu mare plăcere o să vă ofer posibilitatea să luați cuvântul. (Aplauze din partea dreaptă a sălii).

Eu fac încă o dată apel la liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii care se mai află în sălile destinate grupurilor sau pe sală să participe la dezbaterile în plen. (Așteptare).

Rog secretarii să verifice dacă am reușit să convingem colegii să intre în sala plenului.

Sunt 158 de deputați prezenți. Cvorumul de lucru este asigurat. Dau cuvântul doamnei secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Norica Niculai, pentru a prezenta proiectul de lege.

 
 

Doamna Norica Niculai:

Doamnelor și domnilor deputați,

În acord cu programul nostru de guvernare, care prevedea și o politică de deschidere față de societatea civilă în cadrul dialogului social, a fost elaborat acest proiect de lege care are ca țel întărirea capacității de activitate a societății civile reprezentată prin asociații și fundații.

El are o specificitate strictă, în sensul că se referă numai la problematica muncii, problematică care face obiectul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a fost elaborat ca urmare a experienței pe care a avut-o în practica de lucru ministerul cu societatea civilă.

Din 1990, deci nu numai pe perioada actualei guvernări, ci și în perioada celeilalte guvernări, s-a deschis acest principiu în dialogul cu societatea civilă, în sensul că s-a lucrat în minister cu foarte multe fundații și asociații, atât cu personalitate juridică română, cât și cu personalitate juridică străină, prin care s-au derulat probleme de asistență socială, de forță de muncă și șomaj, de mediere a forței de muncă, de reconversie profesională.

S-a constatat o eficiență deosebită a acestui tip de activitatate, fapt pentru care ministerul, considerând că în acest moment, din punct de vedere logistic, deci din punct de vedere al viabilității resurselor societatea civilă este deficitară, dat fiind situația economică care nu permite o subvenționare generală a acestui tip de activitate, și în acest context am hotărât să eficientizăm, în continuare, această activitate și să finanțăm în măsura posibilităților activitățile și acțiunile de asistență socială. Deci nu este un proiect de lege generat de o situație punctuală, ci este un proiect de lege generat de dorința actualului Guvern de a fi în acord cu societatea civilă, de a răspunde principiilor și cerințelor societății civile și de a implica populația, constituită în cadrul societății civile în dezvoltarea programelor generale, iar la noi cu specificitate de asistență socială.

Nu este un proiect de lege care este singular și care constituie o inovație în România. Uniunea Europeană prin politica ei de dialog social, care este structurat atât la nivel guvernamental, al patronatului și al sindicatelor, desfășoară astfel de programe și are astfel de legi și pot să menționez o serie de dispoziții legislative propriu sistemului francez, german, belgian, portughez, spaniol, suedez, care sunt sisteme de politici sociale care au reușit dezvoltând programe împreună cu societatea civilă.

Deci, noi nu venim decât să aducem un plus în această politică care este politica comunitară și având în vedere că dorința generală, indiferent de opțiunea politică a fiecăruia, este ca România să fie o țară integrată european, considerăm că implementarea unei politici sociale adecvate Uniunii Europene este o datorie și o necesitate pentru actualul Guvern.

Acesta este spiritul acestei legi și nu un spirit mărunt, un spirit meschin, ci un spirit absolut generos. În acest context, noi vă solicităm să adoptați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul deputat Valentin Iliescu, din partea Grupului PUNR, președintele Comisia pentru muncă și protecție socială.

Domnul Valentin Iliescu. Este absent cumva?

Dacă altcineva din partea comisiei dorește să ia cuvântul? Nu dorește să ia cuvântul nimeni din partea comisiei? Dacă din cadrul grupurilor parlamentare cineva dorește să ia cuvântul la dezbateri generale?

Domnul Tabără, vă rog. Deci, din partea Grupului PUNR are cuvântul domnul Tabără. Dacă celelalte grupuri parlamentare doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale, vă rog să vă înscrieți aici la secretari.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Eu nu vreau să iau cuvântul pe dezbateri generale, dar aș vrea să fac precizarea, pentru insistența dumneavoastră pentru faptul că lipsește președintele comisiei, să vă anunț că este un caz de forță majoră. A fost o urgență, a dus mama la spital în București. Un caz extrem de grav.

Cred că insistența aceasta nu face parte chiar dintr-o regulă normală.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu este nici o insistență. Eu am o hârtie aici după care conduc ședințele și este un tipic pe care dumneavoastră l-ați votat odată cu Regulament, domnule Tabără.

Ați cerut prezența....

 
 

Domnul Valeriu Tabără (din sală):

Eu am înțeles de ce ați insistat...!

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mă bucur că ați înțeles, domnule Tabără.... (Rumoare, agitație).

Dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Trecem la dezbaterea proiectului de lege, începând cu titlul.

Dacă la dorește titlu cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră titlul acestei legi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Titlul a fost modificat cu propunerea comisiei.

Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Titlul a fost adoptat în unanimitate, așa cum a fost el modificat de comisie.

Referitor la art. 1. Dacă doriți să o luăm pe alineate.

Referitor la alin. 1, în raport există o propunere. Doriți să luați cuvântul? Vă rog.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

La alin. 1 al art. 1 am propus eliminarea sintagmei "de la bugetul de stat sau după caz..." după care textul să curgă având în vedere faptul că activitatea fundațiilor, evident că se desfășoară în teritoriu, se desfășoară într-o strânsă legătură cu consiliile locale, cu primăriile, deci, în mod normal, finanțarea acestor fundații pentru serviciile sociale pe care le fac trebuie să se facă prin bugetele locale.

Pe de o parte, pentru că consiliile locale, primarii, cunosc mult mai bine decât la centru ceea ce se întâmplă în aceste fundații. Pe de altă parte, este vorba și de o aliniere la legislația europeană.

Doamna secretar de stat ne-a prezentat aici ceea ce se întâmplă în sistemul suedez, spaniol, portughez. În nici o țară din cele prezentate de dumneaei ajutarea acestor fundații, subvenționarea lor nu se face direct de la bugetul de stat, ci prin transferul către bugetele locale, urmând ca acele consilii locale care primesc astfel de subvenții să negocieze în mod direct ele ceea ce se întâmplă cu banii, modul în care se face finanțarea, subvenționarea și așa mai departe.

Deci, vă propun eliminarea sintagmei "de la bugetul de stat sau ,după caz....." urmând ca textul să curgă așa cum a fost aprobat de comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamna Smaranda Dobrescu.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Comisia a respins amendamentul domnului deputat Sârbu, nu pe alt considerent decât acela că în momentul de față există unități de servicii sociale, diferite instituții care adăpostesc bătrâni, copii și așa mai departe, cu handicap, care provin din mai multe localități, din mai multe județe. Deci, un consiliu județean ar fi greu să ofere bani în aceste cazuri. Tot bugetul central va fi cel care va rezolva situația pentru acestea. Mai mult, consiliile județene nu sunt încă toate gata pregătite să aibă acele departamente de servicii sociale necesare pentru a evalua aceste probleme.

În consecință, comisia vă propune respingerea amendamentului domnului deputat Sârbu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Inițiatorul dacă dorește să se exprime referitor la propunerea formulată de domnul deputat.

 
 

Doamna Norica Niculai:

Inițiatorul subscrie la propunerea comisiei. Fără îndoială că, de lege ferenda, dar într-un timp foarte îndelungat aceasta trebuie să fie opțiunea, însă o lege răspunde realității concrete, or realitatea concretă demonstrează că bugetele locale, în lipsa unei legi a bugetelor locale, nu pot fi eficiente într-o activitate de acest tip, nefiind nici implementate structurile de asistență. Noi suntem în plin proces de reformă. Ați văzut că am descentralizat și protecția copilului, o să descentralizăm și protecția altor categorii de persoane cu risc social major.

Deci, în acest context numai bugetul asigurărilor sociale este cel care poate răspunde și poate eficientiza legea. Pentru această rațiune noi vă solicităm respingerea amendamentului colegului nostru.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră mai întâi varianta propusă de comisia sesizată în fond și susținută de inițiator a art. 1, alin. 1, reformulat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? 12 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? 3 voturi împotrivă.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată această variantă a art. 1, alin. 1.

Dacă la alin. 2 dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Dacă la alin. 3 dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră alin. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă. Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva. Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră alineatul propus de comisie, care ar urma să poarte nr. 4 în alineatele de la art. 1.

Domnul Gaspar. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Propun înlocuirea din cuprinsul acestui alineat a cuvântului "menționate" cu cuvântul "stabilită", întrucât criteriile se "stabilesc" prin normele respective și nu sunt numai "enunțate, menționate". Deci, ca tehnică legislativă, textul ar urma să sune în felul următor: "Criteriile de acordare a fondurilor pentru aceste asociații și fundații vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin Hotărâre de Guvern".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Atât comisia cât și inițiatorul sunt de acord cu această modificare. Deci, incluzând această modificare supun votului dumneavoastră alin. 4, nou, al art. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat și acest alineat.

Supun votului dumneavoastră art. 1 în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat alin. 1 în unanimitate.

Art. 2. El are două alineate. Nu s-a făcut nici o propunere de modificare. Dacă cineva dorește să ia cuvântul la art. 2. Îl supun votului în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 3, comisia ne-a făcut o propunere.

Doamna Smaranda Dobrescu dorește să ia cuvântul. Vă rog.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Tot comisia este cea care vă roagă să revenim la forma inițială a art. 3, cea propusă de inițiatori, încât intenția noastră din comisie a fost ca aceste fundații care primesc subvenții, cât și cuantumul acestor fundații să se bucure de o transparență, deci să fie publicate în "Monitorul Oficial". De aici, această dorință, intenție a noastră, s-a transpus în mod puțin direcționat altfel, "se stabilesc prin Hotărâre de Guvern", ceea ce nu se poate, evident, prin Hotărâre de Guvern, întrucât există fundații care primesc fundații de la bugetele locale prin hotărâre a consiliilor locale.

În acest caz, noi o să venim cu un nou amendament prin care să se vadă transparența acestor subvenții prin publicare în "Monitorul Oficial" și art. 3 să rămână în formularea inițiatorului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la art. 3? Nu mai dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 3 în forma în care se află în materialul distribuit, nemodificată de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 4, în raport avem niște propuneri. Un text nou. Dacă cineva dorește să se refere la art. 4.

Domnul Gaspar. Vă rog. E un text nou și a fost împărțit și în două alineate. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, la textul acesta nou.

Nu înțeleg de unde până unde problema aceasta cu dobânzile aferente sumelor alocate de la bugetul de stat, dacă ele sunt utilizate în permanență? Și, dacă totuși se insistă că s-ar putea ca o anumită perioadă aceste dobânzi să fie în cont, de ce să nu fie și despre sumele care sunt de la bugetele locale. Nu văd de ce să se facă această diferențiere, să se acorde dobânzi numai pentru sumele care provin de la bugetul de stat.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul George Șerban, care, de altfel, este inițiatorul amendamentului.

 
 

Domnul George M. Șerban:

Această problemă a fost discutată în comisie și comisia a hotărât introducerea ideii în sine, sub forma acestui amendament. Sigur, în ceea ce mă privește, ca autor al amendamentului nu am nimic împotrivă ca "dobânzile aferente sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și de la bugetele locale...", asta nu schimbă cu nimic sensul alineatului. Susțin, însă, necesitatea acestui alineat și dacă și comisia este de acord, putem accepta propunerea domnului Gaspar să introducem aici "...și de la bugetele locale".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, dar, eu cred că putem să spunem, ca să fie mai scurt și mai limpede "dobânzile aferente sumelor astfel alocate..", pentru că spune cum sunt alocate toate sumele și de unde, "...vor fi utilizate numai în scopul întreținerii" pentru că alineatul se referă la dobânzi. Sumele sunt clare, cele alocate din cuprinsul legii. Deci, dobânzile aferente sumelor astfel alocate....

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

... potrivit articolului cutare...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Exact. "... potrivit art...." și facem trimitere la articolul respectiv.

 
 

Domnul George M. Șerban:

În formula acesta ar simplifica și mai mult textul. Este adevărat.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, atunci, formula ar fi: "Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit art. 1..."

 
 

Domnul George M. Șerban:

"...vor fi utilizate numai în scopul intreținerii..."

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Exact. Iar alin. 2 rămâne ca atare.

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Este, de asemenea, și o propunere pentru un articol 5.

Domnul Kerekes, vă rog.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am avut o propunere pentru art. 5. Ca o consecință a celor enunțate de doamna deputat Smaranda Dobrescu cu privire la intenția noastră de a asigura o transparență totală a acestor subvenții, eu la momentul potrivit, în comisie, am venit cu o propunere. Atunci a fost repinsă, dar după cum apreciez acum, această intenție de a asigura această transparență este îmbrățișată și de comisie și, atunci, permiteți-mi, vă rog, să vă citesc textul art. 5: "Lista asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care primesc subvenții potrivit prezentei legi, precum și subvențiile acordate acestora, se publică în "Monitorul Oficial" prin grija organelor care au acordat subvenția".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Kerekes, numai o secundă!

Cred că sunt două chestiuni pe care am putea să le aranjăm ceva mai bine. Cred că e vorba "... de care au primit subvenții, precum și subvențiile acordate... ", "precum și cuantumul subvențiilor acordate..." pentru că publicarea se face oricum, după ce au primit subvențiile, iar pe de altă parte, asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică nu cred că există asociații sau fundații fără personalitate juridică. Acelea, practic, nu există din punct de vedere legal.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Bine. Accept această observație....

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, atunci, "...lista asociațiilor și fundațiilor române, care au primit subvernții, precum și cuantumul acestor subvenții, sau cuantumul subvențiilor acordate, se publică în <Monitorul Oficial>"

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Corect, domnule președinte.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Supun votului dumneavoastră această variantă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Legea a fost adoptată în unanimitate, cu cvorumul necesar unei legi ordinare.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind datoria publică a României.

Continuăm activitatea noastră cu dezbaterea proiectului de Lege privind datoria publică a României.

Invit Comisia pentru buget, finanțe și bănci să ia loc în banca respectivă.

Din partea inițiatorului este prezent domnul Mircea Ionuț Costea, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte despre acest proiect de lege.

 

Domnul Mircea Ionuț Costea:

Cadrul general de reglementări privind angajarea, gestiunea, administrarea și alte operațiuni care determină obligații din împrumuturi contractate direct de stat sau de către agenții economici, cu garanția statului, de pe piața internă și externă, este cuprins în Legea nr. 91 din 1993 privind datoria publică.

De la aprobarea Legii nr. 91 din 1993 privind datoria publică au intervenit noi situații, care au determinat necesitatea reglementării acestora, în care scop au fost elaborate o serie de alte acte normative.

Totodată, experiența dobândită în aplicarea tuturor acestor acte normative scoate în evidență atât necesitatea de perfecționare a reglementărilor respective, pentru a crea condițiile corespunzătoare asigurării unei bune și eficiente gestiuni a datoriei publice, cât și dezideratul de a concentra într-un singur act normativ toate prevederile privind datoria publică.

Asemenea noi necesități de perfecționare vizează îndeosebi următoarele: definirea mai clară a noțiunilor din domeniul datoriei publice; lărgirea gamei instrumentelor de datorie publică, prin includerea titlurilor de stat în valută, emise pe piețele financiare interne și externe; extinderea sferei de cuprindere a datoriei publice externe, pentru a asigura finanțarea și refinanțarea datoriei publice interne; - includerea unei astfel de posibilități de îndatorare, practicată de multe țări ale lumii, pe lângă faptul că ar crea condițiile de acces la astfel de împrumuturi externe, ar reduce presiunea împrumuturilor guvernamentale asupra masei monetare, cu efecte benefice pentru sectorul real al economiei, care, astfel, poate beneficia de un volum cu mult superior de credite bancare pentru activitatea curentă și pentru dezvoltare - stabilirea procedurilor de emitere și de execuție a garanțiilor de stat interne și externe, precum și a modului de recuperare a sumelor plătite de stat pentru garanții; stabilirea procedurilor prin care statul, ca împrumutat, poate acorda din împrumuturile externe contractate subîmprumuturi unor agenți economici sau necesități publice.

În scopul efectuării tuturor acestor completări și modificări a fost elaborat proiectul de lege alăturat, care, în forma prezentată, a fost însușit de instituțiile interesate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Din partea comisiei, domnul președinte Traian Decebal Remeș, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, bănci.

 
 

Domnul Traian Decebal Remeș:

Comisia vă propune să adoptați proiectul de lege, cu amendamentele pe care vi le-am prezentat noi.

 
 

Domnul Radu Berceanu:

Dacă cineva dorește să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare, la dezbateri generale? Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege, începând cu titlul legii. Dacă în privința titlului, dorește cineva să ia cuvântul? Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la titlul Capitolului I. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 1, titlul "Definiții". Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Atrag atenția că sunt în raport un număr de modificări la diversele puncte: 1, 3, 4, 5. Dorește cineva să ia cuvântul la aceste definiții? Nu. Supun votului dumneavoastră art. 1, cu modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 2. Mai întâi acest titlu.

Cine este pentru titlu? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat acest titlu.

Referitor la cuprinsul articolului, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Atrag atenția că la pct. e), la pct. f), la pct. i) și la pct. k) sunt propuse modificări de către comisia sesizată în fond. Nu dorește nimeni să ia cuvântul?

Supun votului dumneavoastră art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 3, de asemenea, comisia, la pct. 2 al art. 3, ne-a făcut o propunere de modificare. Dorește cineva să ia cuvântul? Supun votului dumneavoastră art. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Refritor la art. 4, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Supun votului dumneavoastră art. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 4 a fost adoptat în unanimitate.

La art. 5, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră. art. 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la titlul Cap. II, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Am supus votului titlul Cap. I. Capitolul, în ansamblu, nu se supune votului, ci numai titlul. Capitolul II, titlul este: "Datoria publică internă". Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat titlul în unanimitate.

Articolul 6. Dorește cineva să ia cuvântul? Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 7, comisia ne-a făcut o propunere de modificare la pag. 8, pct. 30. Dacă cineva dorește să se refere la art. 7? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 8, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cu modificările comisiei, totdeauna.

Referitor la art. 9, de asemenea, comisia a făcut la pct. 2, lit. b) niște propuneri. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Supun votului dumneavoastră art. 9, cu aceste modificări ale comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 10, de asemenea, și la pct. 2 și la pct. 3, comisia ne-a făcut niște propuneri de modificare. Supun votului dumneavoastră art. 10.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 10 a fost adoptat.

Referitor la art. 11, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 11.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 11 a fost adoptat, cu modificările propuse de comisie.

Referitor la art. 12, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului, cu modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 12 a fost adoptat.

Referitor la art. 13, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului art. 13.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 13 a fost adoptat.

Referitor la art. 14, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 14.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 14 a fost adoptat.

Referitor la Cap. III: "Datoria publică externă", acest titlu dacă dorește cineva să-l comenteze? Supun votului dumneavoastră titlul Cap. III.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Titlul a fost adoptat.

Articolul 15. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 16, comisia, de asemenea, a făcut unele propuneri de modificare. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 17, de asemenea, comisia ne-a făcut niște propuneri, inclusiv un text nou. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 17.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 18, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Comisia, de asemenea, ne-a făcut unele propuneri de modificare. Supun votului dumneavoastră art. 18.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 18 a fost adoptat.

Referitor la art. 19, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 19 a fost adoptat.

Referitor la art. 20, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 20, cu modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 21, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 21.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 21 a fost adoptat, cu modificările propuse de comisie, în unanimitate.

Referitor la art. 22, cu modificările comisiei, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 22.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 23, de asemenea, conține unele modificări. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 23, cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul a fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 24, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 25, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la Cap. IV, care a fost modificat în ceea ce privește titlul, supun votului dumneavoastră titlul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 26. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 26 a fost adoptat.

Referitor la art. 27, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 28, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 28, cu modificările respective.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 29, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat, cu modificările respective, în unanimitate.

Referitor la art. 30. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului, cu modificările comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 31, cu modificările respective. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 32, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 33, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la Cap. IV, titlul acestui capitol. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 34, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 35. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 36, cu modificările respective. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 37. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat, cu modificările respective.

Referitor la art. 38. Îl supun votului, cu modificările respective.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

După cum ați putut constata, a intervenit și o renumerotare, ca urmare a introducerii unor puncte noi. Eu citesc după numerotarea din proiectul inițial, după numerotarea veche.

Referitor la art. 39, care a fost modificat în câteva puncte, de către comisie, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 39.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 40, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 40.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 41, cu modificările respective. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 41.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 42, cu modificările respective. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 43, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 43, cu modificările comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la Cap. VI, așa cum a fost modificat el de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 44, așa cum a fost modificat el de comisie. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 45, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului, așa cum a fost modificat de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 46, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 47, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Da. Deci, la pag. 36, la pct. 115 și 116 apar art. 46 și 47 noi. Deci, eu supun votului, mai întâi, articolul de aici - 46 pe stil vechi, și apoi o să supun votului și aceste articole noi.

Mai întâi, art. 46, după această numerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 46 nou.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 47 nou, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 48... Da, în raport, la art. 48, 49 și 50, sunt propuneri de eliminare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată propunerea comisiei, de eliminare.

La fel, la art. 49.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Propunerea comisiei a fost adoptată.

Referitor la art. 50, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Este tot propunere de eliminare. Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată propunerea comisiei.

Capitolul VII. Dacă la titlu dorește cineva să ia cuvântul? Supun votului dumneavoastră titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă cineva este împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 51. Se renumerotează, cu propunerile comisiei. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Articolul 52, cu propunerile comisiei. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră legea, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată cu cvorumul necesar unei legi ordinare.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației.

Urmează să luăm în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației.

Din partea inițiatorului, se află prezent domnul Liviu Hagea, secretar de stat în Ministerul Industriilor și Comerțului. Îi dau cuvântul pentru a prezenta proiectul de lege.

 

Domnul Liviu Hagea:

În cadrul Organizației Mondiale de Comerț s-au încheiat, la 26 martie a.c., negocierile pentru liberalizarea comerțului cu produse ale tehnologiei informației, negocieri desfășurate în baza declarației ministeriale a O.M.C.

Rezultatele negocierilor sunt cuprinse în documentul numit "Implementarea Declarației ministeriale privind comerțul cu produse ale tehnologiei informației". Această declarație a stabilit următoarele obiective și modalități:

- eliminarea treptată, până în anul 2000, a taxelor vamale, prin patru tranșe egale de reducere, prima fiind prevăzută în luna iulie a acestui an;

- înscrierea angajamentelor în listele naționale de concesii, anexate la Acordul Organizației Mondiale a Comerțului;

- introducerea în tarifele vamale naționale a nivelelor negociate și consolidate ale taxelor vamale și aplicarea acestora în baza principiului clauzei națiunii celei mai favorizate;

- finalizarea negocierilor, până în aprilie 1997, și invitarea și altor state să se alăture inițiativei de liberalizare. Această inițiativă de liberalizare vizează următoarele categorii de produse ale tehnologiei informației: calculatoare, inclusiv imprimante, scanere, monitoare și hard-discuri, produse pentru telecomunicații, inclusiv telefoane, fax-uri, modemuri și pagere, componente electronice (rezistențe, condensatori, circuite integrate etc.), echipamente și instrumente științifice pentru fabricarea componentelor electronice. Nu sunt însă incluse bunuri electronice de consum.

La finalizarea negocierilor au participat 40 de state, care dețin 92% din comerțul mondial cu aceste produse.

În urma negocierilor, oferta României a fost acceptată în termenii propuși de partea română, respectiv:

- folosirea taxelor vamale consolidate în O.M.C. ca bază de efectuare a reducerilor, în locul celor aplicate efectiv în prezent, care sunt, în majoritatea cazurilor, mai mici decât cele consolidate;

- declararea începerii aplicării angajamentelor României la 31 decembrie 1997, în loc de 1 iulie 1997;

- efectuarea primei reduceri reale a taxelor vamale de import, la 1 ianuarie 1998;

- efectuarea tranșelor de reducere într-un ritm mai favorabil intereselor României și care este diferit de cel stabilit prin Declarația ministerială.

Rezultatele negocierilor sunt înscrise în Lista României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației, convenită ad-referendum, sub rezerva aprobării acesteia de către Parlamentul României, conform cerințelor legislației naționale.

Alcătuirea acestei liste s-a făcut prin coordonarea continuă cu Uniunea Europeană, atât în scopul realizării unei armonizări de fond, cât și din punt de vedere al preluării, de pe acum, a produselor tehnologiei informației, a nomenclaturii combinate pentru 1998.

Pentru România, participarea la liberalizarea comerțului cu produse ale tehnologiei informației, prezintă următoarele avantaje:

- posibilitatea de a beneficia de un acces sporit pe piețele externe, la multe produse ale industriei de profil, în special echipamente și elemente pentru tehnica de calcul;

- diminuarea costurilor de natură fiscală în procesul de restructurare la nivelul întregii industrii, și îndeosebi în domeniul telecomunicațiilor de bază;

- facilitarea creării bazelor societății informatice și recuperarea rapidă a decalajelor în acest domeniu;

- asigurarea unui cadru economic atractiv, bazat pe competitivitate și concurență;

- oferirea unui semnal clar cu privire la dorința țării noastre de a implementa societatea informațională.

În baza celor prezentate, propunem adoptarea de către Parlament a Legii pentru aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației, conform proiectului anexat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și noi vă mulțumim.

Dacă, din partea comisiei, dorește cineva să ia cuvântul?

 
 

Domnul Decebal Traian Remeș:

Comisia a analizat proiectul de lege și vă propune adoptarea lui în forma adoptată și la Senat.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Intrăm în dezbaterea propriu-zisă.

În legătură cu titlul legii, dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 1, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 2, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat și art. 2.

Dacă cineva dorește să se refere la art. 3?

Supun votului dumneavoastră art. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 4, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 5, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 6, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 6.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 7, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 7.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul a fost adoptat în unanimitate.

La anexe, dacă cineva dorește să se refere? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră anexa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Legea a fost adoptată în condițiile de lege ordinară.

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege privind mărcile și indicațiile geografice.

Luăm în dezbatere următorul punct de pe ordinea de zi: proiectul de lege privind mărcile și indicațiile geografice.

În sală se află domnul Alexandru Cristian Ștrenc, director general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, din partea inițiatorului.

Da, puteți lua cuvântul, domnule deputat Gaspar.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de Lege privind mărcile și indicațiile geografice are în cuprinsul său trei articole; art. 3 lit.m), art. 66 și art. 67, texte care fac referire la Protocolul referitor la aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor. Acest protocol noi încă nu l-am ratificat.

Vă rog să observați că pe ordinea de zi de luni, la pct. 11, era acest proiect de lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid, privind înregistrarea internațională a mărcilor.

Consider că nu putem lua în discuție proiectul de lege decât după ce vom ratifica protocolul respectiv. Ca atare, să încercăm săptămâna viitoare să ratificăm imediat acest protocol. Sigur că legea se va trimite la promulgare, va fi publicată în "Monitorul Oficial", după care vom putea lua în discuție și proiectul de lege la care m-am referit, respectiv cel cu privire la mărcile și indicațiile geografice.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Gaspar, mai rămâneți puțin. Ce părere aveți dacă noi am lua doar unele articole în dezbatere și le-am lăsa pe cele unde lucrurile intră în concurență cu textele din protocolul menționat pentru a fi dezbătute după ce protocolul va fi aprobat, pentru că acest proiect de lege se află, totuși, pe ordinea de zi. Avem aici inițiatorii și cred că nici comisia nu are probleme deosebite referitoare la restul textelor. De altfel, domnul Dan Ioan Popescu, președintele comisiei, mi-a semnalat mai devreme acest lucru. În raport, problemele sunt destul de clare, și am putea să depășim această chestiune lăsând cele trei articole deoparte, și imediat ce protocolul este ratificat, să reluăm și acele articole și apoi să încheiem dezbaterea.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Sigur că s-ar putea ajunge la această soluție de compromis, dar vreau să vă spun următorul lucru, că se poate discuta proiectul fără aceste texte, legea nu va putea fi supusă la vot, va trebui să așteptăm ca să fie promulgată și publicată Legea cu privire la ratificarea Protocolului, după care să supunem votului textele respective și să dăm votul asupra legii în ansamblul ei. Deci, oricum, această lege va trebui să poarte o dată ulterioară datei legii prin care se ratifică Protocolul la Aranjamentul de la Madrid.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Ulterioară, chiar, publicării în "Monitorul Oficial" a Protocolului, bineînțeles, numai că, noi având-o pe ordinea de zi și existând pregătirile necesare, mă gândesc că putem să traversăm această mare parte a muncii noastre și să ne rămână aceste chestiuni pe care, la vremea potrivită, să le reluăm și să încheiem legea.

Da, de acord.

Deci, în legătură cu titlul, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Mai întâi, să dăm cuvântul inițiatorului, pentru a-și expune considerațiile.

Aș ruga și din partea comisiei, dacă dorește cineva să poftească aici. Sunt două comisii sesizate în fond, cea pentru industrie și servicii și Comisia pentru agricultură. Dacă sunt membrii ai acestor comisii, în sală, îi rog să poftească aici.

Aveți cuvântul, domnule director.

 
 

Domnul Alexandru Cristian Ștrenc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt director general la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și v-aș ruga să-mi permiteți să fac o scurtă prezentare a acestui proiect de lege. Proiectul de lege pe care vi-l supunem atenției nu apare într-un vid legislativ, este actualmente în vigoare Legea nr. 28 din 1967. Însă o lege asupra mărcilor este o lege tipică a economiei de piață, și în mod cu totul evident, o lege din 1967 nu mai corespunde, sub nici un aspect, actualelor revoluții din țara noastră. Orice inițiativă privată, orice inițiativă comercială sau industrială trebuie să înceapă cu sigla. Prin urmare, noi credem că acest proiect de lege este absolut necesar în aceste timpuri ale economiei de piață. În același timp, noul proiect de lege, pe care vi-l supunem atenției, reglementează mai mult decât ceea ce făcea prost sau, în orice caz, pentru timpul din 1967, legea veche, Legea nr. 28, în sensul că introduce o nouă protecție, o nouă categorie de drept de proprietate industrială în România, și anume aceea a indicațiilor geografice.

Proiectul de lege pe care l-am inițiat este, după opinia noastră, complet armonizat cu dezvoltările europene în domeniu. Vreau să vă spun că există o directivă europeană asupra mărcii și este un regulament al mărcii comunitare, cu care am vrut să fim, și este normal să fim, aliniați.

De asemenea, prin Acordul European de Asociere a României la comunitățile europene, art. 67, se spune în mod foarte clar că România, în timp de 5 ani de la momentul semnării acelui acord, deci până la sfârșitul acestui an, va asigura un nivel al protecției proprietății industriale similar cu cel din țările europene.

Prin urmare, acest proiect de lege vine, cu atât mai mult, să întregească aranjamentele și acordurile internaționale ale României.

Proiectul de lege pe care vi-l supunem atenției este, de asemenea, complet armonizat cu cel mai important document în domeniul proprietății intelectuale, și anume Acordul TRIPS al Organizației Mondiale al Comerțului, deci, Acordul privind drepturile de proprietate intelectuală în domeniul comerțului.

În consecință, având în vedere că suntem ferm convinși că vă propunem un proiect de lege nouă, care reglementează cu adevărat dreptul mărcilor, condițiile de obținere a mărcilor și indicațiilor geografice, vreau să vă spun că o să vedeți în cuprinsul legii că această noțiune de indicație geografică va aduce o foarte normală disciplină economică în rândul agenților români, este normal să vă propunem adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Din partea comisiilor sesizate în fond, sunt două comisii sesizate în fond, dacă cineva dorește să spună câteva cuvinte. De altfel, raportul celor două comisii este grăitor.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării acestui proiect de lege care a suferit o serie întreagă de modificări, dar asupra cărora cele două comisii sesizate în fond și-au dat în final un raport comun de acceptare, vă rugăm să aveți aplecare asupra lui și să îl aprobați așa cum este înaintat în raportul comun al celor două comisii. Cu singura observație că în avizul Consiliului Legislativ nu s-a făcut această remarcă, și anume, că una din legile la care se face trimitere în cadrul acestui proiect de lege, nu există încă. Deci aici ați sesizat și dumneavoastră, domnule președinte, va trebui, în momentul respectiv, să găsim o soluție pentru ca această Cameră să nu elaboreze legi, să nu dezbată legi în totală neconcordanță cu procedurile în vigoare.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, am propus soluția, deci acele articole le vom lăsa pentru o dezbatere ulterioară, iar pe de altă parte, vom face o adresă către Consiliul Legislativ, care ne-a dat un aviz favorabil fără să observe acest lucru, ceea ce era de datoria dumnealor.

În legătură cu titlul legii, el este nemodificat în propunerea celor două comisii.

Dacă cineva dorește să se refere la titlul legii?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la Cap. I., titlul capitolului - "Dispoziții Generale", dacă cineva dorește să se refere? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră titlul capitolului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 1, el este - de asemenea - nemodificat.

Supun votului dumneavoastră art. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 2, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Vă propun ca art. 3 să îl lăsăm, în totalitate, chiar dacă numai la unele litere este cazul referirilor la Protocolul respectiv. Deci, art. 3 să îl lăsăm în totalitate pentru o discuție ulterioară, inclusiv ...

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

În art. 3 sunt introduse toate definițiile cu care se operează în cadrul acestui proiect de lege. Dacă trecem peste art. 3 nu vom putea să dezbatem corect legea în sine, că trebuie să adoptăm aceste definiții. Sărim peste acest alineat care face referire la acordul respectiv.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord cu dumneavoastră.

Deci, mai întâi, textul inițial al art. 3, de la pct. 5, din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la lit. a), de la art. 3, dacă cineva dorește să ia cuvântul?

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Referitor la lit. b).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Lit. b) a fost adoptată în unanimitate.

Referitor la lit. c).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptată în unanimitate.

La lit. d).

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Referitor la lit. e), dacă cineva dorește să ia cuvântul?

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Referitor la lit. f).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptată în unanimitate.

Referitor la lit. g), comisia propune eliminarea.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată eliminarea.

Litera următoare, h), devine g).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Următoarea literă, care devine lit.h).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Referitor la noua literă care se introduce, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit. j) o putem adopta, nu?

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Lit. k), de acord?

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Referitor la lit. l).

O supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit.m) rămâne și se introduce o nouă literă, n).

Referitor la lit. n).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptată și lit. n), în unanimitate.

Referitor la titlul Cap. II.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.4, cu modificarea propusă de comisie. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.5, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.6.

Art.5 are mai multe alineate, dar este, în întregime, nemodificat, așa că discutăm art.6.

Îl supun votului pe litere, deci partea inițială mai întâi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la lit.a), Comisia a introdus o mică modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Lit.b), supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Lit.c), supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit.d).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit.e), supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Art.6, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.7, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.8, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Titlul Cap.III, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.9.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.10 alin.1, modificat de Comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.10 alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Lit.a) o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit.b) o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Art.10 are și un alin.3, nou - îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.10, fostul alin.3, care devine 4 și are o altă formulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.11 alin.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Alin.2, îl supun votului așa cum îl propune Comisia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului art.11, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la alin.1 de la art.12, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.12, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.13, primul alineat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Alin.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.13, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.14 alin.1, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.14 alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului art.14, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.15, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.16 alin.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.3, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.4, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului art.16, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la Cap.IV, titlul capitolului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.17 alin1, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.3, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.4, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.17, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.18, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.19 alin.1, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.2 lit.a).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Lit.b). Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

La celelalte litere mai este vreo problemă? Nu.

Lit.c).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Supun votului art.19, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.20, cu toate literele și alineatele sale, dacă cineva dorește să se refere la aceste chestiuni? Nu dorește nimeni.

Supun votului art.20, cu modificările comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.21, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.22, care are 3 alineate, dacă cineva dorește să se refere? Nu dorește nimeni.

Cu modificările comisiei, supun art.22 votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.23, cu alineatele sale, în forma propusă de Comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.24, cu alineatele respective, în forma propusă de comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.25, cu toate alineatele sale, în forma propusă de comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.26, cu toate alineatele sale, în forma propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.27, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.28, dacă cineva dorește...

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la Cap.V, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.29, dacă cineva dorește să ia cuvântul?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.30, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului, în formula propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.31, în forma și cu modificările propuse de comisie.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.32, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.33, cu alineatele respective, în forma propusă de comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.34, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.VI, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.35, cu toate alineatele și literele sale, dacă cineva dorește să se refere? În forma propusă de comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.36, dacă cineva dorește să se refere?

Îl supun votului, așa cum a fost propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.37, alin.1 se elimină.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Celelalte alineate se transferă la art.83.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

S-a adoptat.

Art.38 alin.1 devine art.37 alin.1, într-o nouă formulare.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.38 alin.2 devine alin.2 de la art.37.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.37, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.39, cu modificările de numerotare respective, devine 38.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la Cap.VII, supun votului titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.40, care devine 39, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.41, cu mai multe alineate, care devine art.40, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.42, care devine alin.1 de la art.41, alin.2 devine alin.2 de la art.41, cu altă formulare ș.a.m.d.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.42, din noua numerotare, care va avea mai multe alineate și niște litere, este nemodificat, este numai o renumerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.43, care, de asemenea, are mai multe alineate și va fi renumerotat, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.VIII, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Articolul, după noua numerotare, 44, cu cele 3 alineate, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.45, cu mai multe alineate și litere, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.46, cu alineatele și literele respective, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.47, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.48, cu mai multe litere și alineate, în varianta comisiei, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.49.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.50, care, de asemenea, are mai multe alineate, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.IX, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Articolul care devine 51, cu mai multe alineate și modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.52, de asemenea în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.53, în numerotarea comisiei, de asemenea cu niște mici modificări, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.54, îl supun votului, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.55, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.56, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.X, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.57, în noua numerotare, cu cele două alineate, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.58, din noua numerotare, cu mai multe alineate și litere, îl supun votului, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.59, care are anumite modificări ale comisiei, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.60, cu mai multe alineate, în varianta comisiei, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.61, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat, în varianta comisiei.

Art.62, tot în numerotarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.63.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.64, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.XI.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.65.

Cine este pentru?

Vă rog.

Domnul Bivolaru dorește să aibă o intervenție.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, domnule președinte, art.65 actual și art.66 sunt cele două articole peste care vă rugăm să trecem acum fără a le vota și rugămintea ar fi ca, înainte de votul final, pe care îl vom avea, probabil, săptămâna viitoare, totuși, Consiliul Legislativ să ne înainteze o soluție pentru abordare, pentru că aceste prevederi referitoare la protocolul respectiv își pun amprenta chiar în actualul proiect de lege.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, noi nu vom putea supune Camerei la vot final acest proiect de lege până când nu va apărea în "Monitorul Oficial" Protocolul pentru aprobarea Aranjamentului de la Madrid, ca el să devină efectiv. Deci votul final va fi ceva mai târziu, dar noi să ne terminăm problemele cele mai multe.

Deci art.65 și 66 rămân nediscutate, urmând să fie discutate la o dată ulterioară, când va fi reprogramată discutarea articolelor rămase la această lege.

Referitor la Cap.XII, titlul, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.67, în formularea comisiei, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nimeni.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.68, cu cele două alineate, în varianta comisiei, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Dacă la art.69, cu propunerile comisiei, dorește cineva să se refere?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.70.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.71, în varianta de renumerotare și modificare a comisiei, dacă dorește cineva să se refere?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.72, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.73.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.74, cu alineatele sale, în formula comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.75, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.76, tot în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.77.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.78, în numerotarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.79, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.XIII, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.80, în formula comisiei. Dacă cineva are obiecțiuni? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Dacă la art.81, în numerotarea comisiei și cu variantele de modificare respective, dorește cineva să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.82, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Vă rog să observați că pot fi "atacate cu apel", nu pot fi "atacare cu apel". Și într-o parte și în cealaltă este la fel.

Referitor la art.83 cu literele și alineatele respective, inclusiv cu cele două alineate noi pe care le-a propus comisia. Dacă dorește cineva să se refere? Nu dorește nimeni. Cu varianta comisiei supun votului dumneavoastră art.83.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

A fost adoptat.

Referitor la art.84 care, de asemenea, are mai multe alineate. În varianta comisiei supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.85. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

La art.86 cu cele două alineate. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

La art.87 în varianta comisiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.88. Cine este pentru în varianta comisiei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.89 în varianta comisiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.90 în numerotarea comsiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.91, cu cele două alineate, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Cap.XIV, titlul. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.92. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.93 în numerotarea comisiei, cu alineatul nou și cu literele care apar acolo, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat în totalitate.

Cap.XV, titlul. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? A fost adoptat.

Art.94 în numerotarea comisiei cu cele două alineate.

Cine este pentru? Așa cum propune comisia, adică 95 alin.2 devine 94 alin.2.

Supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la noul art.95. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

Art.96 cu alineatele sale. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La art.96 alin.1, în legătură cu intrarea în vigoare a legii, data de intrare trebuie să fie certă. Redactarea pe care a propus-o inițiatorul și pe care și-a însușit-o comisia este incorectă, pentru că nu pot să spun că: "Legea intră în vigoare după 3 luni". După 3 luni înseamnă poate și după un an. Ori spunem: "intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării", ori spunem: "intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea I-a".

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"La 3 luni", da. De acord. Cu această modificare, vă supun votului art.96 cu alineatele sale.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Deci, au rămas articolele respective să fie reluate la o nouă dezbatere a acestui proiect de lege, după publicarea în "Monitorul Oficial" a acordului respectiv și, după aceea, legea în totalitate va fi supusă votului dumneavoastră.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68/1994 aprobată prin Legea nr.41/1995.

Continuăm cu pct.7 de pe ordinea de zi: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68 aprobată prin Legea nr.41/1995.

Din partea inițiatorului este prezent domnul Ioan Onisei, secretar de stat la Ministerul Culturii, căruia îi dau cuvântul să prezinte această inițiativă.

 

Domnul Ioan Onisei:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Patrimoniul cultural național, alcătuit din bunuri cu valoare arheologică, documentară, istorică, arhitecturală, artistică, etnologică, științifică și tehnică constituie, așa cum bine știți, o mare și importantă parte din avuția națională.

Reglementările privind activitatea de protejare a patrimoniului cultural național au în țara noastră o tradiție de peste un secol, România fiind unul dintre primele state care a realizat importanța ocrotirii acestuia.

De altfel, este bine de știut că prima lege de ocrotire a monumentelor istorice a fost în România la 1892. În februarie 1990 s-a abrogat Legea nr.63 din 1974, urmând o perioadă de vid legislativ în acest domeniu, ulterior adoptându-se Ordonanța nr.27 din 1992, devenită Legea nr.11 din 1994, și Ordonanța nr.68 din 1994, devenită Legea nr.41 din 1995.

Omisiunile și impreciziunile acestei ordonanțe, precum și faptul că o serie întreagă de lucrări care sunt necesare pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național au făcut necesară modificarea acestei Ordonanțe nr.68 din 1994.

De asemenea, altă rațiune importantă pentru care am inițiat această ordonanță a cărei fundamentare v-o prezint, este aceea că, așa cum bine vă amintiți, prin Legea bugetului, Parlamentul României a aprobat o sumă importantă pentru conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, conceptul de punere în valoare fiind pentru prima oară apărut în legislația noastră și în legislația financiară îndeosebi. Așadar, el ar fi trebuit să-și găsească dezvoltări tehnice, astfel încât și Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor să poată aproba virarea sumelor necesare pentru lucrările specifice care țin de punerea în valoare și integrarea socio-culturală a monumentelor istorice.

Pentru aceste rațiuni am inițiat proiectul de ordonanță pe care vi-l supunem dezbaterii și vă rugăm să-l aprobați.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Din partea comisiei, domnul Hașotti, vă rog.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

La cele spuse de domnul ministru Onisei aș adăuga faptul că toate aceste modificări au un caracter tehnic și au menirea de a da o coerență mai mare punerii în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Dacă veți consulta completările care s-au adus în comisie, veți constata exact ce am spus înainte. Aș enumera doar două: executarea de împrejmuiri pentru conservarea monumentelor și pentru protejarea lor și, de asemenea, executarea, să zicem, a unor lucrări speciale, a unor construcții care să conserve monumentele.

Dat fiind că toate acestea au cu un caracter tehnic și dat fiind faptul că alocarea resurselor bugetare pentru conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice este o chestiune imperios necesară, vă rog să fiți de acord cu modificările care au fost aprobate în Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Intrăm în dezbatere. În legătură cu titlul legii, comisia ne-a făcut o propunere. Dacă mai dorește cineva să se refere la această chestiune? Supun votului titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Mai întâi luăm în discuție interiorul ordonanței, ca să spun așa, textul din interior, și apoi voi supune articolul unic la vot.

Deci, referitor la art.1 al ordonanței. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Comisia ne-a făcut o propunere. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

V-aș propune ca numerotarea să se facă cu cifre arabe. Vedeți, comisia pune în fața punctului 1 lit.a) și după aceea o să vedeți că după alin.1 se introduc trei alineate și se pune lit.b), iar în cadrul acestor alineate avem mai multe litere. Să se păstreze numerotarea alineatelor ca în cuprinsul ordonanței, adică: 1, 2, 3.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, de acord, da? De acord. Comisia este de acord.

Cu această modificare supun votului dumneavoastră art.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.1 de la art.I, dacă cineva dorește să se refere? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat.

La pct.2, comisia ne-a făcut niște propuneri. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La pct.3, supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Supun votului dumneavoastră art.I în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.II dacă cineva dorește să se refere? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

La art.III ni se fac niște recomandări de către comisie. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Propun să fie eliminată sintagma "cu modificări" care urmează cuvântului: "aprobată". Deci, ordonanța "aprobată prin legea cutare...", așa se citează orice text de lege la care se face referire. Nu se spune: "aprobată prin legea cu modificări..., cu completări...", "aprobată prin legea cutare" și textul să curgă.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, de acord. Cu această modificare supun votului art.III.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră întreg textul existent înainte de articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptată în unanimitate, cu cvorumul necesar.

 
Dezbaterea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 24-28 noiembrie 1997.

Deci, în legătură cu ordinea de zi, dacă cineva dorește să se refere. Așa cum s-a propus deja, vă rog să luați în considerare ideea ca la pct.I, după 4, să apară ceea ce acum este la pct.51 și 52, adică este exact vorba de tratatul respectiv, de chestiunea care ne-a pus unele mici probleme la proiectul de lege anterior, ca să putem să trecem peste aceasta. Deci, cu alte cuvinte, punctele 51 și 52 să treacă după pct.4, la partea I, de marți și joi. Dorea George M. Șerban să ia cuvântul. Vă rog.

 

Domnul George M. Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Punctul dumneavoastră de vedere este corect. Am însă următoarea observație. Având în vedere că deja punctele 5 și 6 și probabil și 7, cu precizarea pe care ați făcut-o, din ordinea de zi de săptămâna viitoare vor fi aprobate, vor fi fără obiect, v-aș propune ca Ordonanța de urgență nr.60, care este strâns legată de Ordonanța nr.22, pe care am aprobat-o astăzi, să fie introdusă pe ordinea de zi după încheierea punctului care privește Legea privind concesiile tarifare, deci, ar însemna să fie adusă la poziția 6 din ordinea de zi.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, care poziție după care poziție? Ca să le putem găsi, că ele au titluri destul de lungi și...

 
 

Domnul George M. Șerban:

Deci, Ordonanța de urgență nr.60, pe care de altfel nu o văd în ordinea de zi din săptămâna aceasta. Raportul va fi gata luni.

 
 

Domnul Vasile Stan (din bancă):

Care raport?

 
 

Domnul George M. Șerban:

Eu zic să o aducem, pentru că este strâns legată de Ordonanța nr.22. Și, în același timp, este poziția 47 din ordinea de zi, care privește Ordonanța de urgență nr.64/97 privind înființarea Agenției Naționale pentru dezvoltarea și implementarea programelor de reconstrucție a zonelor miniere, și care, într-un fel, este legată de Ordonanța nr.22 și Ordonanța nr.60 și împreună constituie un pachet de legi care ar trebui dezbătute și aprobate într-un cadru unitar. Deci, aș propune ca poziția 47 să devină poziția 7, după Ordonanța de urgență nr.60.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, atunci propuneți ca, dacă va veni raportul, să luăm în considerare ca în ziua de luni, când se mai poate modifica ordinea de zi, marți, mai bine zis, că lunea aceasta va fi mai specială, să punem toate aceste legi în pachet, la punctele 5, 6.

 
 

Domnul George M. Șerban:

Deci, este vorba de Ordonanța nr.60, așa cum ați precizat acum, și de poziția 47 din proiectul de ordine de zi.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Exact, da. De acord. Vă rog.

 
 

Domnul Teodor Stanca:

Domnule președinte,

Poziția 50, care a fost în această săptămână poziția 10, se referă la aprobarea Ordonanței de urgență nr.41 privind modificarea Decretului-lege nr.118 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice ș.a.m.d.

Deci, are un raport vechi; Ordonanța aceasta, 41, își exercită, mă rog, menirea, dar are niște prevederi care trebuiesc corectate de urgență, deoarece categoria aceasta de persecutați politici a avut niște drepturi care prin ordonanță și le pierde și aș dori ca în Camera Deputaților să se aducă această corectură. Deci, proiectul Comisiei pentru muncă și protecție socială este în acest sens întocmit, pentru a corecta această ordonanță și cerem ca ea să fie programată după pct.5 dacă este posibil.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, care punct să intre unde?

 
 

Domnul Teodor Stanca:

Deci, pct.50 privind Ordonanța nr.41 să treacă pe pct.5 de marți, pe locul 5.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Domnul Gaspar. (Domnul deputat Gaspar vine la tribună și are un schimb de idei cu domnul vicepreședinte Berceanu.)

Deci, lunea care urmează, noi avem un program special, pentru că avem ședință comună și o alocuțiune a domnului Suleyman Demirel. Lunea cealaltă este 1 Decembrie, Ziua Națională. De aceea, programul este puțin perturbat. Toate aceste chestiuni erau în general pe ordinea de zi pentru zilele de luni și de aceea ele au ajuns atât de la sfârșit, pentru că această chestiune este urgentă, bineînțeles că o să supun la vot propunerea dumneavoastră, ca după pct.5 să intre pct.50.

Mai întâi vă supun votului propunerile acestea de modificări și apoi o să vă supun ordinea de zi în totalitate.

Deci, propunerea ca după pct.5 să urmeze pct.50.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Chestiunea pe care a propus-o domnul George M. Șerban, 47 după, să zicem acuma, după 50 și, bineînțeles, după 50 care a devenit 6, și dacă vine și raportul cu Ordonanța nr.60, veți propune luni ca el să fie după acest punct 7, să zicem, dacă se va aproba.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată și această chestiune.

Deci, cu aceste modificări... 51-52, am propus această modificare, dar nu s-a supus la vot.

Supun votului dumneavoastră și această chestiune.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Referitor la programul de lucru, dacă cineva are vreo problemă? Da, domnul George M. Șerban.

 
 

Domnul George M. Șerban:

Domnule președinte,

Vă propun ca Biroul permanent să aibă în vedere că dacă luni nu va exista partea de întrebări și interpelări, ea nu va exista nici de luni într-o săptămână, fiind 1 Decembrie, și, mă gândesc, nu vreau să fac acum propunerea aceasta, solicit Biroului permanent să evalueze dacă totuși nu este necesar ca în programul zilei de luni să fie introdusă măcar o jumătate de oră.

Apoi, mai am următoarea propunere care poate fi ceva inedit pentru Camera Deputaților că, având în vedere imaginea, uneori, artificial prost creată a Parlamentului, ședința comună în vederea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie să se țină luni, iar joi să avem lucrări în plen, pentru a continua ordinea de zi și dezbaterea proiectelor de legi.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și noi, uneori, am avut propuneri de genul acesta în discuțiile pe care le-am avut în Biroul permanent, dar este totuși mult prea devreme și, de altfel, joi va fi la sfârșitul dezbaterilor, deci, Senatul va veni încoace, până la ora 11.00 putem să lucrăm normal și apoi să avem acea ședință festivă. Chestiunea respectivă o vom discuta, propunerea pe care ați făcut-o, referitoare la întrebări, interpelări, o vom discuta - referitor la zilele respective - în Biroul permanent și eventual putem interveni luni.

Cu aceste chestiuni, dacă sunteți de acord cu programul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile, pentru încasarea creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Avem o chestiune foarte scurtă. Sunt reprezentanții aici. Este vorba de încasarea unor bani, deci, este vorba de încasarea creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Proiectul este foarte scurt și vă propunem, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, să îi dăm curs. Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Este vorba de următorul punct de pe ordinea de zi, pct.8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile, pentru încasarea creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Scurt, vă rog, domnule ministru.

 

Domnul Iuliu Bara:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

Prin Hotărârea de Guvern nr. 193/1997, Ministerul Muncii și Protecției Sociale face execuție silită cu proprii angajați, care sunt în număr de 450.

Prin această ordonanță dorim ca prin forme de stimulare a celor care se angajează cu convenții civile să recuperăm în ritm accelerat debitele față de fondurile de asigurări sociale de stat și acesta este motivul pentru care am inițiat ordonanța respectivă.

V-o supunem atenției dumneavoastră și votului.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Din partea comisiei?

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

Comisia vă propune dezbaterea acestui proiect de lege, cu modificările prevăzute în raport.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Deci, în privința titlului, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Vă supun votului titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

În privința textului ordonanței.

La articolul 1, dacă cineva dorește să intervină?

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate articolul 1.

La articolul 2 comisia ne-a făcut o propunere.

Cu această propunere, supun votului dumneavoastră articolul 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la articolul 3, nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Supun votului dumneavoastră articolul 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Revenind la lege, articolul unic îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Legea a fost adoptată cu majoritatea necesară unei legi organice.

Vă mulțumesc.

Încheiem dezbaterile aici, le vom relua luni, după programul anunțat.

Ședința s-a încheiat la ora 12,13.

 
   

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 13 noiembrie 2019, 22:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro