Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997

3. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

La pct.1 de pe ordinea de zi avem proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice.

Vă rog, invit comisia sesizată în fond să ia loc aici și rog un reprezentant al acestei comisii să... (Discuții la prezidiu).

Primele două articole ale Ordonanței 22 au fost aprobate în ședința noastră anterioară.

Suntem la art.3.

Domnul George Șerban are o intervenție de procedură. Vă rog.

Domnul George M. Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest text al Ordonanței 22, atât în Cameră, cât și în comisie, a suscitat discuții foarte aprinse. Eu consider că textul Ordonanței 22 nu poate fi discutat în absența inițiatorului. Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Prezența inițiatorului nu este neapărat o obligație regulamentară, dar este o dorință a noastră. O să luăm o hotărâre în momentul în care o să considerăm într-un anumit punct că prezența inițiatorului este într-adevăr de neocolit.

Referitor la art.3.

Vă rog. Domnul George Șerban.

Domnul George M. Șerban:

Nu întâmplător am solicitat prezența inițiatorului, pentru că chiar de la acest articol se impune o discuție. Deci noi ne aflăm în fața unei ordonanțe pe care unii o contestă mai mult, alții mai puțin. Eu o susțin sau mai bine zis obiectivul acestei ordonanțe îl susțin în totalitate. Ne aflăm în fața unui text de lege - și nu vreau să readuc discuția în planul dezbaterilor generale - în fața unui text de lege care începe și reușeșete într-o oarecare măsură să impună restructurarea într-un domeniu important, păgubos al economiei.

Dar eu cred că menirea noastră nu este numai de a colaționa texte de legi, deși avem foarte mult de lucru și în acest domeniu. Ne aflăm la 29 august, în situația în care Guvernul emite această ordonanță pentru a începe un proces de restructurare în industria minieră.

Alineatul 2, renumerotat 3, al acestei ordonanțe ne aduce în situația de a analiza acest text în perspectiva efectelor pe care le produce.

Din acest motiv, eu propun introducerea unui articol nou, pentru că obligația noastră este de a suplini, de a compensa lipsa de premoniție a Guvernului în momentul în care a emis această ordonanță, lucru care mi se pare firesc, la începutul unui astfel de proces amplu, să suplinim, să compensăm această lipsă de premoniție printr-un articol nou pe care eu vi-l propun să sune în felul următor: "Începând cu trimestrul IV al anului 1997, desfacerea contractelor de muncă pentru personalul din regiile autonome, societățiile și companiile naționale din industria minieră, potrivit alin.3 al art.1, se va face până la nivelul numărului mediu scriptic stabilit pentru fiecare unitate în parte". Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule George Șerban, amendamentul acesta a fost prezentat în cadrul ședinței comisiei?

Domnul George M. Șerban:

Aceasta nu este procedură de urgență.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, nu este procedură de urgență, dar...

Domnul George M. Șerban:

Deci în cadrul comisiei a fost discutată preluarea unor articole din Ordonanța de urgență 60 în Ordonanța 22 și, la limita unui cvorum discutabil și în lipsa inițiatorului, această cerere nu a fost acceptată.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamna Smaranda Dobrescu.

Până ajunge dânsa la microfon, eu aș vrea să atrag atenția tuturor colegilor că și în procedura normală sunt prevederi în regulament care arată că amendamente se pot face, dar în general e vorba de amendamente care nu se adresează fondului problemei.

Vă rog, doamnă Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimatul coleg, domnul deputat Șerban, a ridicat o problemă care s-a tranșat ieri în cadrul comisiei și anume a ridicat problema numărului scriptic, în limita fondului de salarii sau a veniturilor, a bugetului de venituri și cheltuieli, să fie determinant în disponibilizări. Este un text al Ordonanței 60, pe care comisia a hotărât să o trateze ca o entitate separată, drept care i-a elaborat și raport. Urmează să apară la casete luni. Deci textele Ordonanței 60 se regăsesc în Ordonanța 60, iar comisia, chiar dacă a fost la limită votul, adică 6 la 5, a hotărât ca prezenta ordonanță să continue a fi discutată în plen conform raportului prezentat dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Dacă la art.3 mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții. Eu am să supun votului mai întâi propunerea comisiei și, în cazul în care aceasta nu este adoptată, celelalte propuneri, respectiv amendamente.

Deci supun votului dumneavoastră textul propus de comisia sesizată în fond. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă. Dacă se abține cineva? 1 abținere. Cu majoritate de voturi a fost adoptată această formulă.

Referitor la art.4, mai întâi la alin.1. Deci o să discutăm pe alineate. La alin.1 vă atrag atenția că avem o modificare propusă de către comisie în raport. Practic, se adaugă câteva lucruri. Art.4 se modifică și va avea următorul cuprins și practic cuprinsul este același, cu diferența că la sfârșit apar cuvintele "cu modificările și completările ulterioare".

Dacă la alin.1 dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră alin.1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.2, de asemenea, este o modificare, tot se adaugă "cu modificările și completările ulterioare".

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Supun votului dumneavoastră alin.2. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră întregul art.4. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.5 comisia nu a făcut nici o propunere referitoare la art.5. Dacă cineva dorește să ia cuvântul. Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. Art.5 a fost adoptat.

Referitor la art.6. La primele trei alineate comisia nu ne-a făcut nici un fel de propunere de modificare. Le supun votului.

Alin.1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.2. Îl supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.3 dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.4 de la art.6 nu dorește nimeni să ia cuvântul. Îl supun votului cu modificarea făcută de comisie. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Supun art.6 în totalitate votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.7 n-avem nici o recomandare din partea comisiei. Îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.8. Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Supun votului dumneavoastră art.8. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră articolul unic al legii pentru aprobarea ordonanței. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni. Cu majoritate de voturi a fost adoptată.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblu. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă. Dacă se abține cineva? 1 abținere. Cu majoritate de voturi legea a fost adoptată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 16:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro