Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997

4. Adoptarea proiectului de Lege privind acordarea unor subvenții unităților de asistență socială înființate și administrate de asociații și fundații române cu personalitate juridică.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Continuăm activitatea noastră cu proiectul de Lege privind acordarea unor subvenții unităților de asistență socială înființate și administrate de asociații și fundații române cu personalitate juridică.

Din partea comisiei sesizate în fond dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog.

Nu vrea să ia cuvântul inițiatorul.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să vină să declare și să se consemneze în stenogramă.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu e obligatoriu să declare inițiatorul că nu vrea să ia cuvântul. Mi-a supus că nu dorește să ia cuvântul.

Din partea comisiei, vă rog.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia vă propune spre discutare și adoptare raportul la proiectul de Lege privind acordarea unor subvenții unităților de asistență sociale înființate și administrate de asociații și fundații române cu personalitate juridică, trimis comisiei noastre de muncă și protecție socială spre examinare în fond la data de 11 septembrie și vă propune raportul cu modificările aduse proiectului de lege inițial. Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

O chestiune de procedură. Vă rog, domnule Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit art.91, dezbaterea generală a proiectului de lege este precedată de prezentarea de către inițiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului precum și a raportului comisiei. Vă rog să vină inițiatorul și să prezinte motivele care au condus la inițierea acestui proiect de lege. Pe de o parte.

Pe de altă parte, observați că în sală sunt 72 de deputați. Nu putem discuta în condițiile acestea.

Domnul Dumitru Bălăeț (din sală):

Dar nu putem adopta.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, eu, în același timp, vă rog să observați cei șapte ani de activitate parlamentară în care niciodată nu a fost obligat un inițiator să ia cuvântul, dar dacă dumneavoastră doriți, o să-i dăm cuvântul doamnei Norica Niculai, secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Pe de altă parte, recunosc că aveți o capacitate deosebită de observație. Eu nu-mi dau seama că sunt 72 de deputați și dacă... (Vociferări). Nu, dacă răcniți din bănci, o să rog chestorii să vă evacueze, tot conform regulamentului.

Deci, în conformitate cu regulamentul, dacă vreun lider de grup parlamentar consideră că sunt probleme în legătură cu cvorumul, îl invit regulamentar să procedeze în consecință.

Vă rog. Domnul Valeriu Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte de ședință,

Vă rog să faceți cvorumul, având în vedere importanța legilor pe care le discutăm.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Rog secretarii să numere colegii deputați aflați în sală.

Sunt 92 de colegi prezenți în sală, nu avem cvorumul de lucru. Rog chestorii să se ocupe de invitarea colegilor noștri în sală și, de asemenea, rog liderii grupurilor parlamentare să facă apel la colegii noștri pentru a reveni în sala de dezbatere.

Domnul Gheorghe Oană (din sală):

Ați votat niște legi cu 92 de voturi.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu v-am auzit. Dacă doriți să spuneți ceva, vă rog să luați cuvântul de la microfon.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

În condițiile în care ați constatat că în sală sunt numai 92 de deputați, vă rog să luați act de faptul că votarea ordonanței pe care am discutat-o înainte este nevalabilă și discuțiile care s-au desfășurat la această ordonanță sunt irelevante, încât vă propun să reluați în condiții de cvorum.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, aceasta este părerea dumneavoastră, dar numai că ea nu este regulamentară.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Vă rugăm să prezentați articolul din regulament prin care dumneavoastră socotiți că nu este regulamentar.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În momentul în care o să-mi cereți cuvântul, domnule Bălăeț, s-ar putea să vi-l dau. (Vociferări).

Dacă credeți că puteți să veniți cu mâna în buzunar oricând la microfonul Camerei Deputaților, vă înșelați, cel puțin cât conduc eu ședința. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să vă înscrieți la cuvânt și eu cu mare plăcere o să vă ofer posibilitatea să luați cuvântul. (Aplauze din partea dreaptă a sălii).

Eu fac încă o dată apel la liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii care se mai află în sălile destinate grupurilor sau pe sală să participe la dezbaterile în plen. (Așteptare).

Rog secretarii să verifice dacă am reușit să convingem colegii să intre în sala plenului.

Sunt 158 de deputați prezenți. Cvorumul de lucru este asigurat. Dau cuvântul doamnei secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Norica Niculai, pentru a prezenta proiectul de lege.

Doamna Norica Niculai:

Doamnelor și domnilor deputați,

În acord cu programul nostru de guvernare, care prevedea și o politică de deschidere față de societatea civilă în cadrul dialogului social, a fost elaborat acest proiect de lege care are ca țel întărirea capacității de activitate a societății civile reprezentată prin asociații și fundații.

El are o specificitate strictă, în sensul că se referă numai la problematica muncii, problematică care face obiectul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a fost elaborat ca urmare a experienței pe care a avut-o în practica de lucru ministerul cu societatea civilă.

Din 1990, deci nu numai pe perioada actualei guvernări, ci și în perioada celeilalte guvernări, s-a deschis acest principiu în dialogul cu societatea civilă, în sensul că s-a lucrat în minister cu foarte multe fundații și asociații, atât cu personalitate juridică română, cât și cu personalitate juridică străină, prin care s-au derulat probleme de asistență socială, de forță de muncă și șomaj, de mediere a forței de muncă, de reconversie profesională.

S-a constatat o eficiență deosebită a acestui tip de activitatate, fapt pentru care ministerul, considerând că în acest moment, din punct de vedere logistic, deci din punct de vedere al viabilității resurselor societatea civilă este deficitară, dat fiind situația economică care nu permite o subvenționare generală a acestui tip de activitate, și în acest context am hotărât să eficientizăm, în continuare, această activitate și să finanțăm în măsura posibilităților activitățile și acțiunile de asistență socială. Deci nu este un proiect de lege generat de o situație punctuală, ci este un proiect de lege generat de dorința actualului Guvern de a fi în acord cu societatea civilă, de a răspunde principiilor și cerințelor societății civile și de a implica populația, constituită în cadrul societății civile în dezvoltarea programelor generale, iar la noi cu specificitate de asistență socială.

Nu este un proiect de lege care este singular și care constituie o inovație în România. Uniunea Europeană prin politica ei de dialog social, care este structurat atât la nivel guvernamental, al patronatului și al sindicatelor, desfășoară astfel de programe și are astfel de legi și pot să menționez o serie de dispoziții legislative propriu sistemului francez, german, belgian, portughez, spaniol, suedez, care sunt sisteme de politici sociale care au reușit dezvoltând programe împreună cu societatea civilă.

Deci, noi nu venim decât să aducem un plus în această politică care este politica comunitară și având în vedere că dorința generală, indiferent de opțiunea politică a fiecăruia, este ca România să fie o țară integrată european, considerăm că implementarea unei politici sociale adecvate Uniunii Europene este o datorie și o necesitate pentru actualul Guvern.

Acesta este spiritul acestei legi și nu un spirit mărunt, un spirit meschin, ci un spirit absolut generos. În acest context, noi vă solicităm să adoptați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul deputat Valentin Iliescu, din partea Grupului PUNR, președintele Comisia pentru muncă și protecție socială.

Domnul Valentin Iliescu. Este absent cumva?

Dacă altcineva din partea comisiei dorește să ia cuvântul? Nu dorește să ia cuvântul nimeni din partea comisiei? Dacă din cadrul grupurilor parlamentare cineva dorește să ia cuvântul la dezbateri generale?

Domnul Tabără, vă rog. Deci, din partea Grupului PUNR are cuvântul domnul Tabără. Dacă celelalte grupuri parlamentare doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale, vă rog să vă înscrieți aici la secretari.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Eu nu vreau să iau cuvântul pe dezbateri generale, dar aș vrea să fac precizarea, pentru insistența dumneavoastră pentru faptul că lipsește președintele comisiei, să vă anunț că este un caz de forță majoră. A fost o urgență, a dus mama la spital în București. Un caz extrem de grav.

Cred că insistența aceasta nu face parte chiar dintr-o regulă normală.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu este nici o insistență. Eu am o hârtie aici după care conduc ședințele și este un tipic pe care dumneavoastră l-ați votat odată cu Regulament, domnule Tabără.

Ați cerut prezența....

Domnul Valeriu Tabără (din sală):

Eu am înțeles de ce ați insistat...!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mă bucur că ați înțeles, domnule Tabără.... (Rumoare, agitație).

Dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Trecem la dezbaterea proiectului de lege, începând cu titlul.

Dacă la dorește titlu cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră titlul acestei legi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Titlul a fost modificat cu propunerea comisiei.

Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Titlul a fost adoptat în unanimitate, așa cum a fost el modificat de comisie.

Referitor la art. 1. Dacă doriți să o luăm pe alineate.

Referitor la alin. 1, în raport există o propunere. Doriți să luați cuvântul? Vă rog.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

La alin. 1 al art. 1 am propus eliminarea sintagmei "de la bugetul de stat sau după caz..." după care textul să curgă având în vedere faptul că activitatea fundațiilor, evident că se desfășoară în teritoriu, se desfășoară într-o strânsă legătură cu consiliile locale, cu primăriile, deci, în mod normal, finanțarea acestor fundații pentru serviciile sociale pe care le fac trebuie să se facă prin bugetele locale.

Pe de o parte, pentru că consiliile locale, primarii, cunosc mult mai bine decât la centru ceea ce se întâmplă în aceste fundații. Pe de altă parte, este vorba și de o aliniere la legislația europeană.

Doamna secretar de stat ne-a prezentat aici ceea ce se întâmplă în sistemul suedez, spaniol, portughez. În nici o țară din cele prezentate de dumneaei ajutarea acestor fundații, subvenționarea lor nu se face direct de la bugetul de stat, ci prin transferul către bugetele locale, urmând ca acele consilii locale care primesc astfel de subvenții să negocieze în mod direct ele ceea ce se întâmplă cu banii, modul în care se face finanțarea, subvenționarea și așa mai departe.

Deci, vă propun eliminarea sintagmei "de la bugetul de stat sau ,după caz....." urmând ca textul să curgă așa cum a fost aprobat de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamna Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Comisia a respins amendamentul domnului deputat Sârbu, nu pe alt considerent decât acela că în momentul de față există unități de servicii sociale, diferite instituții care adăpostesc bătrâni, copii și așa mai departe, cu handicap, care provin din mai multe localități, din mai multe județe. Deci, un consiliu județean ar fi greu să ofere bani în aceste cazuri. Tot bugetul central va fi cel care va rezolva situația pentru acestea. Mai mult, consiliile județene nu sunt încă toate gata pregătite să aibă acele departamente de servicii sociale necesare pentru a evalua aceste probleme.

În consecință, comisia vă propune respingerea amendamentului domnului deputat Sârbu.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Inițiatorul dacă dorește să se exprime referitor la propunerea formulată de domnul deputat.

Doamna Norica Niculai:

Inițiatorul subscrie la propunerea comisiei. Fără îndoială că, de lege ferenda, dar într-un timp foarte îndelungat aceasta trebuie să fie opțiunea, însă o lege răspunde realității concrete, or realitatea concretă demonstrează că bugetele locale, în lipsa unei legi a bugetelor locale, nu pot fi eficiente într-o activitate de acest tip, nefiind nici implementate structurile de asistență. Noi suntem în plin proces de reformă. Ați văzut că am descentralizat și protecția copilului, o să descentralizăm și protecția altor categorii de persoane cu risc social major.

Deci, în acest context numai bugetul asigurărilor sociale este cel care poate răspunde și poate eficientiza legea. Pentru această rațiune noi vă solicităm respingerea amendamentului colegului nostru.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră mai întâi varianta propusă de comisia sesizată în fond și susținută de inițiator a art. 1, alin. 1, reformulat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? 12 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? 3 voturi împotrivă.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată această variantă a art. 1, alin. 1.

Dacă la alin. 2 dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Dacă la alin. 3 dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră alin. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă. Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva. Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră alineatul propus de comisie, care ar urma să poarte nr. 4 în alineatele de la art. 1.

Domnul Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Propun înlocuirea din cuprinsul acestui alineat a cuvântului "menționate" cu cuvântul "stabilită", întrucât criteriile se "stabilesc" prin normele respective și nu sunt numai "enunțate, menționate". Deci, ca tehnică legislativă, textul ar urma să sune în felul următor: "Criteriile de acordare a fondurilor pentru aceste asociații și fundații vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin Hotărâre de Guvern".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Atât comisia cât și inițiatorul sunt de acord cu această modificare. Deci, incluzând această modificare supun votului dumneavoastră alin. 4, nou, al art. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat și acest alineat.

Supun votului dumneavoastră art. 1 în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat alin. 1 în unanimitate.

Art. 2. El are două alineate. Nu s-a făcut nici o propunere de modificare. Dacă cineva dorește să ia cuvântul la art. 2. Îl supun votului în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 3, comisia ne-a făcut o propunere.

Doamna Smaranda Dobrescu dorește să ia cuvântul. Vă rog.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Tot comisia este cea care vă roagă să revenim la forma inițială a art. 3, cea propusă de inițiatori, încât intenția noastră din comisie a fost ca aceste fundații care primesc subvenții, cât și cuantumul acestor fundații să se bucure de o transparență, deci să fie publicate în "Monitorul Oficial". De aici, această dorință, intenție a noastră, s-a transpus în mod puțin direcționat altfel, "se stabilesc prin Hotărâre de Guvern", ceea ce nu se poate, evident, prin Hotărâre de Guvern, întrucât există fundații care primesc fundații de la bugetele locale prin hotărâre a consiliilor locale.

În acest caz, noi o să venim cu un nou amendament prin care să se vadă transparența acestor subvenții prin publicare în "Monitorul Oficial" și art. 3 să rămână în formularea inițiatorului.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la art. 3? Nu mai dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 3 în forma în care se află în materialul distribuit, nemodificată de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 4, în raport avem niște propuneri. Un text nou. Dacă cineva dorește să se refere la art. 4.

Domnul Gaspar. Vă rog. E un text nou și a fost împărțit și în două alineate. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, la textul acesta nou.

Nu înțeleg de unde până unde problema aceasta cu dobânzile aferente sumelor alocate de la bugetul de stat, dacă ele sunt utilizate în permanență? Și, dacă totuși se insistă că s-ar putea ca o anumită perioadă aceste dobânzi să fie în cont, de ce să nu fie și despre sumele care sunt de la bugetele locale. Nu văd de ce să se facă această diferențiere, să se acorde dobânzi numai pentru sumele care provin de la bugetul de stat.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul George Șerban, care, de altfel, este inițiatorul amendamentului.

Domnul George M. Șerban:

Această problemă a fost discutată în comisie și comisia a hotărât introducerea ideii în sine, sub forma acestui amendament. Sigur, în ceea ce mă privește, ca autor al amendamentului nu am nimic împotrivă ca "dobânzile aferente sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și de la bugetele locale...", asta nu schimbă cu nimic sensul alineatului. Susțin, însă, necesitatea acestui alineat și dacă și comisia este de acord, putem accepta propunerea domnului Gaspar să introducem aici "...și de la bugetele locale".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, dar, eu cred că putem să spunem, ca să fie mai scurt și mai limpede "dobânzile aferente sumelor astfel alocate..", pentru că spune cum sunt alocate toate sumele și de unde, "...vor fi utilizate numai în scopul întreținerii" pentru că alineatul se referă la dobânzi. Sumele sunt clare, cele alocate din cuprinsul legii. Deci, dobânzile aferente sumelor astfel alocate....

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

... potrivit articolului cutare...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Exact. "... potrivit art...." și facem trimitere la articolul respectiv.

Domnul George M. Șerban:

În formula acesta ar simplifica și mai mult textul. Este adevărat.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, atunci, formula ar fi: "Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit art. 1..."

Domnul George M. Șerban:

"...vor fi utilizate numai în scopul intreținerii..."

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Exact. Iar alin. 2 rămâne ca atare.

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Este, de asemenea, și o propunere pentru un articol 5.

Domnul Kerekes, vă rog.

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am avut o propunere pentru art. 5. Ca o consecință a celor enunțate de doamna deputat Smaranda Dobrescu cu privire la intenția noastră de a asigura o transparență totală a acestor subvenții, eu la momentul potrivit, în comisie, am venit cu o propunere. Atunci a fost repinsă, dar după cum apreciez acum, această intenție de a asigura această transparență este îmbrățișată și de comisie și, atunci, permiteți-mi, vă rog, să vă citesc textul art. 5: "Lista asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care primesc subvenții potrivit prezentei legi, precum și subvențiile acordate acestora, se publică în "Monitorul Oficial" prin grija organelor care au acordat subvenția".

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Kerekes, numai o secundă!

Cred că sunt două chestiuni pe care am putea să le aranjăm ceva mai bine. Cred că e vorba "... de care au primit subvenții, precum și subvențiile acordate... ", "precum și cuantumul subvențiilor acordate..." pentru că publicarea se face oricum, după ce au primit subvențiile, iar pe de altă parte, asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică nu cred că există asociații sau fundații fără personalitate juridică. Acelea, practic, nu există din punct de vedere legal.

Domnul Kerekes Károly:

Bine. Accept această observație....

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, atunci, "...lista asociațiilor și fundațiilor române, care au primit subvernții, precum și cuantumul acestor subvenții, sau cuantumul subvențiilor acordate, se publică în <Monitorul Oficial>"

Domnul Kerekes Károly:

Corect, domnule președinte.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Supun votului dumneavoastră această variantă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Legea a fost adoptată în unanimitate, cu cvorumul necesar unei legi ordinare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 3:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro