You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-11-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997

5. Adoptarea proiectului de Lege privind datoria publică a României.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Continuăm activitatea noastră cu dezbaterea proiectului de Lege privind datoria publică a României.

Invit Comisia pentru buget, finanțe și bănci să ia loc în banca respectivă.

Din partea inițiatorului este prezent domnul Mircea Ionuț Costea, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte despre acest proiect de lege.

Domnul Mircea Ionuț Costea:

Cadrul general de reglementări privind angajarea, gestiunea, administrarea și alte operațiuni care determină obligații din împrumuturi contractate direct de stat sau de către agenții economici, cu garanția statului, de pe piața internă și externă, este cuprins în Legea nr. 91 din 1993 privind datoria publică.

De la aprobarea Legii nr. 91 din 1993 privind datoria publică au intervenit noi situații, care au determinat necesitatea reglementării acestora, în care scop au fost elaborate o serie de alte acte normative.

Totodată, experiența dobândită în aplicarea tuturor acestor acte normative scoate în evidență atât necesitatea de perfecționare a reglementărilor respective, pentru a crea condițiile corespunzătoare asigurării unei bune și eficiente gestiuni a datoriei publice, cât și dezideratul de a concentra într-un singur act normativ toate prevederile privind datoria publică.

Asemenea noi necesități de perfecționare vizează îndeosebi următoarele: definirea mai clară a noțiunilor din domeniul datoriei publice; lărgirea gamei instrumentelor de datorie publică, prin includerea titlurilor de stat în valută, emise pe piețele financiare interne și externe; extinderea sferei de cuprindere a datoriei publice externe, pentru a asigura finanțarea și refinanțarea datoriei publice interne; - includerea unei astfel de posibilități de îndatorare, practicată de multe țări ale lumii, pe lângă faptul că ar crea condițiile de acces la astfel de împrumuturi externe, ar reduce presiunea împrumuturilor guvernamentale asupra masei monetare, cu efecte benefice pentru sectorul real al economiei, care, astfel, poate beneficia de un volum cu mult superior de credite bancare pentru activitatea curentă și pentru dezvoltare - stabilirea procedurilor de emitere și de execuție a garanțiilor de stat interne și externe, precum și a modului de recuperare a sumelor plătite de stat pentru garanții; stabilirea procedurilor prin care statul, ca împrumutat, poate acorda din împrumuturile externe contractate subîmprumuturi unor agenți economici sau necesități publice.

În scopul efectuării tuturor acestor completări și modificări a fost elaborat proiectul de lege alăturat, care, în forma prezentată, a fost însușit de instituțiile interesate.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Berceanu:

Din partea comisiei, domnul președinte Traian Decebal Remeș, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, bănci.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Comisia vă propune să adoptați proiectul de lege, cu amendamentele pe care vi le-am prezentat noi.

Domnul Radu Berceanu:

Dacă cineva dorește să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare, la dezbateri generale? Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege, începând cu titlul legii. Dacă în privința titlului, dorește cineva să ia cuvântul? Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la titlul Capitolului I. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 1, titlul "Definiții". Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Atrag atenția că sunt în raport un număr de modificări la diversele puncte: 1, 3, 4, 5. Dorește cineva să ia cuvântul la aceste definiții? Nu. Supun votului dumneavoastră art. 1, cu modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 2. Mai întâi acest titlu.

Cine este pentru titlu? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat acest titlu.

Referitor la cuprinsul articolului, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Atrag atenția că la pct. e), la pct. f), la pct. i) și la pct. k) sunt propuse modificări de către comisia sesizată în fond. Nu dorește nimeni să ia cuvântul?

Supun votului dumneavoastră art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 3, de asemenea, comisia, la pct. 2 al art. 3, ne-a făcut o propunere de modificare. Dorește cineva să ia cuvântul? Supun votului dumneavoastră art. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Refritor la art. 4, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Supun votului dumneavoastră art. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 4 a fost adoptat în unanimitate.

La art. 5, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră. art. 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la titlul Cap. II, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Am supus votului titlul Cap. I. Capitolul, în ansamblu, nu se supune votului, ci numai titlul. Capitolul II, titlul este: "Datoria publică internă". Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat titlul în unanimitate.

Articolul 6. Dorește cineva să ia cuvântul? Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 7, comisia ne-a făcut o propunere de modificare la pag. 8, pct. 30. Dacă cineva dorește să se refere la art. 7? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 8, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cu modificările comisiei, totdeauna.

Referitor la art. 9, de asemenea, comisia a făcut la pct. 2, lit. b) niște propuneri. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Supun votului dumneavoastră art. 9, cu aceste modificări ale comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 10, de asemenea, și la pct. 2 și la pct. 3, comisia ne-a făcut niște propuneri de modificare. Supun votului dumneavoastră art. 10.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 10 a fost adoptat.

Referitor la art. 11, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 11.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 11 a fost adoptat, cu modificările propuse de comisie.

Referitor la art. 12, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului, cu modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 12 a fost adoptat.

Referitor la art. 13, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului art. 13.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 13 a fost adoptat.

Referitor la art. 14, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 14.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 14 a fost adoptat.

Referitor la Cap. III: "Datoria publică externă", acest titlu dacă dorește cineva să-l comenteze? Supun votului dumneavoastră titlul Cap. III.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Titlul a fost adoptat.

Articolul 15. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 16, comisia, de asemenea, a făcut unele propuneri de modificare. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 17, de asemenea, comisia ne-a făcut niște propuneri, inclusiv un text nou. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 17.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 18, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Comisia, de asemenea, ne-a făcut unele propuneri de modificare. Supun votului dumneavoastră art. 18.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 18 a fost adoptat.

Referitor la art. 19, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 19 a fost adoptat.

Referitor la art. 20, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 20, cu modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 21, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 21.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 21 a fost adoptat, cu modificările propuse de comisie, în unanimitate.

Referitor la art. 22, cu modificările comisiei, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 22.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 23, de asemenea, conține unele modificări. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 23, cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul a fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 24, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Articolul 25, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la Cap. IV, care a fost modificat în ceea ce privește titlul, supun votului dumneavoastră titlul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 26. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul 26 a fost adoptat.

Referitor la art. 27, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 28, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 28, cu modificările respective.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 29, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat, cu modificările respective, în unanimitate.

Referitor la art. 30. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului, cu modificările comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 31, cu modificările respective. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 32, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 33, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la Cap. IV, titlul acestui capitol. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 34, cu modificările respective. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 35. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 36, cu modificările respective. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 37. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat, cu modificările respective.

Referitor la art. 38. Îl supun votului, cu modificările respective.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

După cum ați putut constata, a intervenit și o renumerotare, ca urmare a introducerii unor puncte noi. Eu citesc după numerotarea din proiectul inițial, după numerotarea veche.

Referitor la art. 39, care a fost modificat în câteva puncte, de către comisie, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 39.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 40, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 40.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 41, cu modificările respective. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 41.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 42, cu modificările respective. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 43, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Supun votului dumneavoastră art. 43, cu modificările comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la Cap. VI, așa cum a fost modificat el de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 44, așa cum a fost modificat el de comisie. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 45, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului, așa cum a fost modificat de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 46, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 47, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului.

Cine este pentru? Da. Deci, la pag. 36, la pct. 115 și 116 apar art. 46 și 47 noi. Deci, eu supun votului, mai întâi, articolul de aici - 46 pe stil vechi, și apoi o să supun votului și aceste articole noi.

Mai întâi, art. 46, după această numerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 46 nou.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 47 nou, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art. 48... Da, în raport, la art. 48, 49 și 50, sunt propuneri de eliminare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată propunerea comisiei, de eliminare.

La fel, la art. 49.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Propunerea comisiei a fost adoptată.

Referitor la art. 50, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Este tot propunere de eliminare. Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată propunerea comisiei.

Capitolul VII. Dacă la titlu dorește cineva să ia cuvântul? Supun votului dumneavoastră titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă cineva este împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 51. Se renumerotează, cu propunerile comisiei. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Articolul 52, cu propunerile comisiei. Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră legea, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată cu cvorumul necesar unei legi ordinare.