Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997

6. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației.

Domnul Radu Berceanu:

................................................

Urmează să luăm în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației.

Din partea inițiatorului, se află prezent domnul Liviu Hagea, secretar de stat în Ministerul Industriilor și Comerțului. Îi dau cuvântul pentru a prezenta proiectul de lege.

Domnul Liviu Hagea:

În cadrul Organizației Mondiale de Comerț s-au încheiat, la 26 martie a.c., negocierile pentru liberalizarea comerțului cu produse ale tehnologiei informației, negocieri desfășurate în baza declarației ministeriale a O.M.C.

Rezultatele negocierilor sunt cuprinse în documentul numit "Implementarea Declarației ministeriale privind comerțul cu produse ale tehnologiei informației". Această declarație a stabilit următoarele obiective și modalități:

- eliminarea treptată, până în anul 2000, a taxelor vamale, prin patru tranșe egale de reducere, prima fiind prevăzută în luna iulie a acestui an;

- înscrierea angajamentelor în listele naționale de concesii, anexate la Acordul Organizației Mondiale a Comerțului;

- introducerea în tarifele vamale naționale a nivelelor negociate și consolidate ale taxelor vamale și aplicarea acestora în baza principiului clauzei națiunii celei mai favorizate;

- finalizarea negocierilor, până în aprilie 1997, și invitarea și altor state să se alăture inițiativei de liberalizare. Această inițiativă de liberalizare vizează următoarele categorii de produse ale tehnologiei informației: calculatoare, inclusiv imprimante, scanere, monitoare și hard-discuri, produse pentru telecomunicații, inclusiv telefoane, fax-uri, modemuri și pagere, componente electronice (rezistențe, condensatori, circuite integrate etc.), echipamente și instrumente științifice pentru fabricarea componentelor electronice. Nu sunt însă incluse bunuri electronice de consum.

La finalizarea negocierilor au participat 40 de state, care dețin 92% din comerțul mondial cu aceste produse.

În urma negocierilor, oferta României a fost acceptată în termenii propuși de partea română, respectiv:

- folosirea taxelor vamale consolidate în O.M.C. ca bază de efectuare a reducerilor, în locul celor aplicate efectiv în prezent, care sunt, în majoritatea cazurilor, mai mici decât cele consolidate;

- declararea începerii aplicării angajamentelor României la 31 decembrie 1997, în loc de 1 iulie 1997;

- efectuarea primei reduceri reale a taxelor vamale de import, la 1 ianuarie 1998;

- efectuarea tranșelor de reducere într-un ritm mai favorabil intereselor României și care este diferit de cel stabilit prin Declarația ministerială.

Rezultatele negocierilor sunt înscrise în Lista României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației, convenită ad-referendum, sub rezerva aprobării acesteia de către Parlamentul României, conform cerințelor legislației naționale.

Alcătuirea acestei liste s-a făcut prin coordonarea continuă cu Uniunea Europeană, atât în scopul realizării unei armonizări de fond, cât și din punt de vedere al preluării, de pe acum, a produselor tehnologiei informației, a nomenclaturii combinate pentru 1998.

Pentru România, participarea la liberalizarea comerțului cu produse ale tehnologiei informației, prezintă următoarele avantaje:

- posibilitatea de a beneficia de un acces sporit pe piețele externe, la multe produse ale industriei de profil, în special echipamente și elemente pentru tehnica de calcul;

- diminuarea costurilor de natură fiscală în procesul de restructurare la nivelul întregii industrii, și îndeosebi în domeniul telecomunicațiilor de bază;

- facilitarea creării bazelor societății informatice și recuperarea rapidă a decalajelor în acest domeniu;

- asigurarea unui cadru economic atractiv, bazat pe competitivitate și concurență;

- oferirea unui semnal clar cu privire la dorința țării noastre de a implementa societatea informațională.

În baza celor prezentate, propunem adoptarea de către Parlament a Legii pentru aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației, conform proiectului anexat.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și noi vă mulțumim.

Dacă, din partea comisiei, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Decebal Traian Remeș:

Comisia a analizat proiectul de lege și vă propune adoptarea lui în forma adoptată și la Senat.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Intrăm în dezbaterea propriu-zisă.

În legătură cu titlul legii, dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 1, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 2, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat și art. 2.

Dacă cineva dorește să se refere la art. 3?

Supun votului dumneavoastră art. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 4, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 5, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 6, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 6.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 7, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 7.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul a fost adoptat în unanimitate.

La anexe, dacă cineva dorește să se refere? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră anexa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Legea a fost adoptată în condițiile de lege ordinară.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 august 2020, 18:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro