Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997

7. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind mărcile și indicațiile geografice.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Luăm în dezbatere următorul punct de pe ordinea de zi: proiectul de lege privind mărcile și indicațiile geografice.

În sală se află domnul Alexandru Cristian Ștrenc, director general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, din partea inițiatorului.

Da, puteți lua cuvântul, domnule deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de Lege privind mărcile și indicațiile geografice are în cuprinsul său trei articole; art. 3 lit.m), art. 66 și art. 67, texte care fac referire la Protocolul referitor la aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor. Acest protocol noi încă nu l-am ratificat.

Vă rog să observați că pe ordinea de zi de luni, la pct. 11, era acest proiect de lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid, privind înregistrarea internațională a mărcilor.

Consider că nu putem lua în discuție proiectul de lege decât după ce vom ratifica protocolul respectiv. Ca atare, să încercăm săptămâna viitoare să ratificăm imediat acest protocol. Sigur că legea se va trimite la promulgare, va fi publicată în "Monitorul Oficial", după care vom putea lua în discuție și proiectul de lege la care m-am referit, respectiv cel cu privire la mărcile și indicațiile geografice.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Gaspar, mai rămâneți puțin. Ce părere aveți dacă noi am lua doar unele articole în dezbatere și le-am lăsa pe cele unde lucrurile intră în concurență cu textele din protocolul menționat pentru a fi dezbătute după ce protocolul va fi aprobat, pentru că acest proiect de lege se află, totuși, pe ordinea de zi. Avem aici inițiatorii și cred că nici comisia nu are probleme deosebite referitoare la restul textelor. De altfel, domnul Dan Ioan Popescu, președintele comisiei, mi-a semnalat mai devreme acest lucru. În raport, problemele sunt destul de clare, și am putea să depășim această chestiune lăsând cele trei articole deoparte, și imediat ce protocolul este ratificat, să reluăm și acele articole și apoi să încheiem dezbaterea.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Sigur că s-ar putea ajunge la această soluție de compromis, dar vreau să vă spun următorul lucru, că se poate discuta proiectul fără aceste texte, legea nu va putea fi supusă la vot, va trebui să așteptăm ca să fie promulgată și publicată Legea cu privire la ratificarea Protocolului, după care să supunem votului textele respective și să dăm votul asupra legii în ansamblul ei. Deci, oricum, această lege va trebui să poarte o dată ulterioară datei legii prin care se ratifică Protocolul la Aranjamentul de la Madrid.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Ulterioară, chiar, publicării în "Monitorul Oficial" a Protocolului, bineînțeles, numai că, noi având-o pe ordinea de zi și existând pregătirile necesare, mă gândesc că putem să traversăm această mare parte a muncii noastre și să ne rămână aceste chestiuni pe care, la vremea potrivită, să le reluăm și să încheiem legea.

Da, de acord.

Deci, în legătură cu titlul, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Mai întâi, să dăm cuvântul inițiatorului, pentru a-și expune considerațiile.

Aș ruga și din partea comisiei, dacă dorește cineva să poftească aici. Sunt două comisii sesizate în fond, cea pentru industrie și servicii și Comisia pentru agricultură. Dacă sunt membrii ai acestor comisii, în sală, îi rog să poftească aici.

Aveți cuvântul, domnule director.

Domnul Alexandru Cristian Ștrenc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt director general la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și v-aș ruga să-mi permiteți să fac o scurtă prezentare a acestui proiect de lege. Proiectul de lege pe care vi-l supunem atenției nu apare într-un vid legislativ, este actualmente în vigoare Legea nr. 28 din 1967. Însă o lege asupra mărcilor este o lege tipică a economiei de piață, și în mod cu totul evident, o lege din 1967 nu mai corespunde, sub nici un aspect, actualelor revoluții din țara noastră. Orice inițiativă privată, orice inițiativă comercială sau industrială trebuie să înceapă cu sigla. Prin urmare, noi credem că acest proiect de lege este absolut necesar în aceste timpuri ale economiei de piață. În același timp, noul proiect de lege, pe care vi-l supunem atenției, reglementează mai mult decât ceea ce făcea prost sau, în orice caz, pentru timpul din 1967, legea veche, Legea nr. 28, în sensul că introduce o nouă protecție, o nouă categorie de drept de proprietate industrială în România, și anume aceea a indicațiilor geografice.

Proiectul de lege pe care l-am inițiat este, după opinia noastră, complet armonizat cu dezvoltările europene în domeniu. Vreau să vă spun că există o directivă europeană asupra mărcii și este un regulament al mărcii comunitare, cu care am vrut să fim, și este normal să fim, aliniați.

De asemenea, prin Acordul European de Asociere a României la comunitățile europene, art. 67, se spune în mod foarte clar că România, în timp de 5 ani de la momentul semnării acelui acord, deci până la sfârșitul acestui an, va asigura un nivel al protecției proprietății industriale similar cu cel din țările europene.

Prin urmare, acest proiect de lege vine, cu atât mai mult, să întregească aranjamentele și acordurile internaționale ale României.

Proiectul de lege pe care vi-l supunem atenției este, de asemenea, complet armonizat cu cel mai important document în domeniul proprietății intelectuale, și anume Acordul TRIPS al Organizației Mondiale al Comerțului, deci, Acordul privind drepturile de proprietate intelectuală în domeniul comerțului.

În consecință, având în vedere că suntem ferm convinși că vă propunem un proiect de lege nouă, care reglementează cu adevărat dreptul mărcilor, condițiile de obținere a mărcilor și indicațiilor geografice, vreau să vă spun că o să vedeți în cuprinsul legii că această noțiune de indicație geografică va aduce o foarte normală disciplină economică în rândul agenților români, este normal să vă propunem adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Din partea comisiilor sesizate în fond, sunt două comisii sesizate în fond, dacă cineva dorește să spună câteva cuvinte. De altfel, raportul celor două comisii este grăitor.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării acestui proiect de lege care a suferit o serie întreagă de modificări, dar asupra cărora cele două comisii sesizate în fond și-au dat în final un raport comun de acceptare, vă rugăm să aveți aplecare asupra lui și să îl aprobați așa cum este înaintat în raportul comun al celor două comisii. Cu singura observație că în avizul Consiliului Legislativ nu s-a făcut această remarcă, și anume, că una din legile la care se face trimitere în cadrul acestui proiect de lege, nu există încă. Deci aici ați sesizat și dumneavoastră, domnule președinte, va trebui, în momentul respectiv, să găsim o soluție pentru ca această Cameră să nu elaboreze legi, să nu dezbată legi în totală neconcordanță cu procedurile în vigoare.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, am propus soluția, deci acele articole le vom lăsa pentru o dezbatere ulterioară, iar pe de altă parte, vom face o adresă către Consiliul Legislativ, care ne-a dat un aviz favorabil fără să observe acest lucru, ceea ce era de datoria dumnealor.

În legătură cu titlul legii, el este nemodificat în propunerea celor două comisii.

Dacă cineva dorește să se refere la titlul legii?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la Cap. I., titlul capitolului - "Dispoziții Generale", dacă cineva dorește să se refere? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră titlul capitolului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 1, el este - de asemenea - nemodificat.

Supun votului dumneavoastră art. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art. 2, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Vă propun ca art. 3 să îl lăsăm, în totalitate, chiar dacă numai la unele litere este cazul referirilor la Protocolul respectiv. Deci, art. 3 să îl lăsăm în totalitate pentru o discuție ulterioară, inclusiv ...

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

În art. 3 sunt introduse toate definițiile cu care se operează în cadrul acestui proiect de lege. Dacă trecem peste art. 3 nu vom putea să dezbatem corect legea în sine, că trebuie să adoptăm aceste definiții. Sărim peste acest alineat care face referire la acordul respectiv.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord cu dumneavoastră.

Deci, mai întâi, textul inițial al art. 3, de la pct. 5, din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la lit. a), de la art. 3, dacă cineva dorește să ia cuvântul?

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Referitor la lit. b).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Lit. b) a fost adoptată în unanimitate.

Referitor la lit. c).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptată în unanimitate.

La lit. d).

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Referitor la lit. e), dacă cineva dorește să ia cuvântul?

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Referitor la lit. f).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptată în unanimitate.

Referitor la lit. g), comisia propune eliminarea.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată eliminarea.

Litera următoare, h), devine g).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Următoarea literă, care devine lit.h).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Referitor la noua literă care se introduce, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit. j) o putem adopta, nu?

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Lit. k), de acord?

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Referitor la lit. l).

O supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit.m) rămâne și se introduce o nouă literă, n).

Referitor la lit. n).

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptată și lit. n), în unanimitate.

Referitor la titlul Cap. II.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.4, cu modificarea propusă de comisie. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.5, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.6.

Art.5 are mai multe alineate, dar este, în întregime, nemodificat, așa că discutăm art.6.

Îl supun votului pe litere, deci partea inițială mai întâi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la lit.a), Comisia a introdus o mică modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Lit.b), supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Lit.c), supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit.d).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit.e), supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Art.6, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.7, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.8, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Titlul Cap.III, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.9.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.10 alin.1, modificat de Comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.10 alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Lit.a) o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Lit.b) o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Art.10 are și un alin.3, nou - îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.10, fostul alin.3, care devine 4 și are o altă formulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.11 alin.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Alin.2, îl supun votului așa cum îl propune Comisia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului art.11, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la alin.1 de la art.12, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.12, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.13, primul alineat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Alin.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.13, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.14 alin.1, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.14 alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului art.14, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.15, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.16 alin.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.3, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.4, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului art.16, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la Cap.IV, titlul capitolului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.17 alin1, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.3, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la alin.4, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.17, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.18, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art.19 alin.1, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.2, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Alin.2 lit.a).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Lit.b). Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

La celelalte litere mai este vreo problemă? Nu.

Lit.c).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată.

Supun votului art.19, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.20, cu toate literele și alineatele sale, dacă cineva dorește să se refere la aceste chestiuni? Nu dorește nimeni.

Supun votului art.20, cu modificările comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.21, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.22, care are 3 alineate, dacă cineva dorește să se refere? Nu dorește nimeni.

Cu modificările comisiei, supun art.22 votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.23, cu alineatele sale, în forma propusă de Comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.24, cu alineatele respective, în forma propusă de comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.25, cu toate alineatele sale, în forma propusă de comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.26, cu toate alineatele sale, în forma propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.27, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.28, dacă cineva dorește...

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la Cap.V, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.29, dacă cineva dorește să ia cuvântul?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.30, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului, în formula propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.31, în forma și cu modificările propuse de comisie.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.32, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.33, cu alineatele respective, în forma propusă de comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.34, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.VI, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.35, cu toate alineatele și literele sale, dacă cineva dorește să se refere? În forma propusă de comisie, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.36, dacă cineva dorește să se refere?

Îl supun votului, așa cum a fost propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.37, alin.1 se elimină.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Celelalte alineate se transferă la art.83.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

S-a adoptat.

Art.38 alin.1 devine art.37 alin.1, într-o nouă formulare.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.38 alin.2 devine alin.2 de la art.37.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.37, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.39, cu modificările de numerotare respective, devine 38.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la Cap.VII, supun votului titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.40, care devine 39, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.41, cu mai multe alineate, care devine art.40, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.42, care devine alin.1 de la art.41, alin.2 devine alin.2 de la art.41, cu altă formulare ș.a.m.d.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.42, din noua numerotare, care va avea mai multe alineate și niște litere, este nemodificat, este numai o renumerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.43, care, de asemenea, are mai multe alineate și va fi renumerotat, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.VIII, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Articolul, după noua numerotare, 44, cu cele 3 alineate, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.45, cu mai multe alineate și litere, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.46, cu alineatele și literele respective, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.47, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.48, cu mai multe litere și alineate, în varianta comisiei, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.49.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.50, care, de asemenea, are mai multe alineate, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.IX, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Articolul care devine 51, cu mai multe alineate și modificările propuse de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.52, de asemenea în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.53, în numerotarea comisiei, de asemenea cu niște mici modificări, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.54, îl supun votului, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.55, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.56, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.X, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.57, în noua numerotare, cu cele două alineate, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.58, din noua numerotare, cu mai multe alineate și litere, îl supun votului, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.59, care are anumite modificări ale comisiei, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.60, cu mai multe alineate, în varianta comisiei, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.61, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat, în varianta comisiei.

Art.62, tot în numerotarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.63.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.64, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.XI.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.65.

Cine este pentru?

Vă rog.

Domnul Bivolaru dorește să aibă o intervenție.

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, domnule președinte, art.65 actual și art.66 sunt cele două articole peste care vă rugăm să trecem acum fără a le vota și rugămintea ar fi ca, înainte de votul final, pe care îl vom avea, probabil, săptămâna viitoare, totuși, Consiliul Legislativ să ne înainteze o soluție pentru abordare, pentru că aceste prevederi referitoare la protocolul respectiv își pun amprenta chiar în actualul proiect de lege.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, noi nu vom putea supune Camerei la vot final acest proiect de lege până când nu va apărea în "Monitorul Oficial" Protocolul pentru aprobarea Aranjamentului de la Madrid, ca el să devină efectiv. Deci votul final va fi ceva mai târziu, dar noi să ne terminăm problemele cele mai multe.

Deci art.65 și 66 rămân nediscutate, urmând să fie discutate la o dată ulterioară, când va fi reprogramată discutarea articolelor rămase la această lege.

Referitor la Cap.XII, titlul, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.67, în formularea comisiei, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nimeni.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Referitor la art.68, cu cele două alineate, în varianta comisiei, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Dacă la art.69, cu propunerile comisiei, dorește cineva să se refere?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.70.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.71, în varianta de renumerotare și modificare a comisiei, dacă dorește cineva să se refere?

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.72, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.73.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.74, cu alineatele sale, în formula comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.75, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.76, tot în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.77.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.78, în numerotarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Art.79, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cap.XIII, titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.80, în formula comisiei. Dacă cineva are obiecțiuni? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Dacă la art.81, în numerotarea comisiei și cu variantele de modificare respective, dorește cineva să ia cuvântul? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la art.82, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Vă rog să observați că pot fi "atacate cu apel", nu pot fi "atacare cu apel". Și într-o parte și în cealaltă este la fel.

Referitor la art.83 cu literele și alineatele respective, inclusiv cu cele două alineate noi pe care le-a propus comisia. Dacă dorește cineva să se refere? Nu dorește nimeni. Cu varianta comisiei supun votului dumneavoastră art.83.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

A fost adoptat.

Referitor la art.84 care, de asemenea, are mai multe alineate. În varianta comisiei supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.85. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

La art.86 cu cele două alineate. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

La art.87 în varianta comisiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.88. Cine este pentru în varianta comisiei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.89 în varianta comisiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.90 în numerotarea comsiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.91, cu cele două alineate, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Cap.XIV, titlul. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.92. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Art.93 în numerotarea comisiei, cu alineatul nou și cu literele care apar acolo, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat în totalitate.

Cap.XV, titlul. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? A fost adoptat.

Art.94 în numerotarea comisiei cu cele două alineate.

Cine este pentru? Așa cum propune comisia, adică 95 alin.2 devine 94 alin.2.

Supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Referitor la noul art.95. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

Art.96 cu alineatele sale. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La art.96 alin.1, în legătură cu intrarea în vigoare a legii, data de intrare trebuie să fie certă. Redactarea pe care a propus-o inițiatorul și pe care și-a însușit-o comisia este incorectă, pentru că nu pot să spun că: "Legea intră în vigoare după 3 luni". După 3 luni înseamnă poate și după un an. Ori spunem: "intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării", ori spunem: "intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea I-a".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"La 3 luni", da. De acord. Cu această modificare, vă supun votului art.96 cu alineatele sale.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Deci, au rămas articolele respective să fie reluate la o nouă dezbatere a acestui proiect de lege, după publicarea în "Monitorul Oficial" a acordului respectiv și, după aceea, legea în totalitate va fi supusă votului dumneavoastră.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 october 2019, 10:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro