Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997

8. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68/1994 aprobată prin Legea nr.41/1995.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Continuăm cu pct.7 de pe ordinea de zi: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68 aprobată prin Legea nr.41/1995.

Din partea inițiatorului este prezent domnul Ioan Onisei, secretar de stat la Ministerul Culturii, căruia îi dau cuvântul să prezinte această inițiativă.

Domnul Ioan Onisei:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Patrimoniul cultural național, alcătuit din bunuri cu valoare arheologică, documentară, istorică, arhitecturală, artistică, etnologică, științifică și tehnică constituie, așa cum bine știți, o mare și importantă parte din avuția națională.

Reglementările privind activitatea de protejare a patrimoniului cultural național au în țara noastră o tradiție de peste un secol, România fiind unul dintre primele state care a realizat importanța ocrotirii acestuia.

De altfel, este bine de știut că prima lege de ocrotire a monumentelor istorice a fost în România la 1892. În februarie 1990 s-a abrogat Legea nr.63 din 1974, urmând o perioadă de vid legislativ în acest domeniu, ulterior adoptându-se Ordonanța nr.27 din 1992, devenită Legea nr.11 din 1994, și Ordonanța nr.68 din 1994, devenită Legea nr.41 din 1995.

Omisiunile și impreciziunile acestei ordonanțe, precum și faptul că o serie întreagă de lucrări care sunt necesare pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național au făcut necesară modificarea acestei Ordonanțe nr.68 din 1994.

De asemenea, altă rațiune importantă pentru care am inițiat această ordonanță a cărei fundamentare v-o prezint, este aceea că, așa cum bine vă amintiți, prin Legea bugetului, Parlamentul României a aprobat o sumă importantă pentru conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, conceptul de punere în valoare fiind pentru prima oară apărut în legislația noastră și în legislația financiară îndeosebi. Așadar, el ar fi trebuit să-și găsească dezvoltări tehnice, astfel încât și Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor să poată aproba virarea sumelor necesare pentru lucrările specifice care țin de punerea în valoare și integrarea socio-culturală a monumentelor istorice.

Pentru aceste rațiuni am inițiat proiectul de ordonanță pe care vi-l supunem dezbaterii și vă rugăm să-l aprobați.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Din partea comisiei, domnul Hașotti, vă rog.

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

La cele spuse de domnul ministru Onisei aș adăuga faptul că toate aceste modificări au un caracter tehnic și au menirea de a da o coerență mai mare punerii în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice.

Dacă veți consulta completările care s-au adus în comisie, veți constata exact ce am spus înainte. Aș enumera doar două: executarea de împrejmuiri pentru conservarea monumentelor și pentru protejarea lor și, de asemenea, executarea, să zicem, a unor lucrări speciale, a unor construcții care să conserve monumentele.

Dat fiind că toate acestea au cu un caracter tehnic și dat fiind faptul că alocarea resurselor bugetare pentru conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice este o chestiune imperios necesară, vă rog să fiți de acord cu modificările care au fost aprobate în Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Intrăm în dezbatere. În legătură cu titlul legii, comisia ne-a făcut o propunere. Dacă mai dorește cineva să se refere la această chestiune? Supun votului titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Mai întâi luăm în discuție interiorul ordonanței, ca să spun așa, textul din interior, și apoi voi supune articolul unic la vot.

Deci, referitor la art.1 al ordonanței. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Comisia ne-a făcut o propunere. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

V-aș propune ca numerotarea să se facă cu cifre arabe. Vedeți, comisia pune în fața punctului 1 lit.a) și după aceea o să vedeți că după alin.1 se introduc trei alineate și se pune lit.b), iar în cadrul acestor alineate avem mai multe litere. Să se păstreze numerotarea alineatelor ca în cuprinsul ordonanței, adică: 1, 2, 3.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, de acord, da? De acord. Comisia este de acord.

Cu această modificare supun votului dumneavoastră art.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct.1 de la art.I, dacă cineva dorește să se refere? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat.

La pct.2, comisia ne-a făcut niște propuneri. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La pct.3, supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Supun votului dumneavoastră art.I în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.II dacă cineva dorește să se refere? Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

La art.III ni se fac niște recomandări de către comisie. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Propun să fie eliminată sintagma "cu modificări" care urmează cuvântului: "aprobată". Deci, ordonanța "aprobată prin legea cutare...", așa se citează orice text de lege la care se face referire. Nu se spune: "aprobată prin legea cu modificări..., cu completări...", "aprobată prin legea cutare" și textul să curgă.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, de acord. Cu această modificare supun votului art.III.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră întreg textul existent înainte de articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nimeni.

Dacă se abține cineva? Nimeni.

A fost adoptată în unanimitate, cu cvorumul necesar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 august 2020, 18:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro