Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

10. Adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994.

Din partea inițiatorului, Ministerul Finanțelor, domnul Alexandru Cristian Ștrenc.

Vă rog.

Domnul Alexandru Cristian Ștrenc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Tratatul privind dreptul mărcilor este un document internațional, negociat și adoptat la 27 octombrie 1994, în cadrul OMPI. România este membră a Organizației Mondiale din anul 1970 și în această calitate a participat la negocierea acestui tratat semnat de un număr de 51 de state, incluzând toate statele Uniunii Europene. Tratatul are drept obiectiv armonizarea generală a principalelor prevederi ale legislațiilor statelor membre ale Organizației Mondiale, în aplicarea acestui tratat statele membre folosind proceduri asemănătoare și simplificate în acordarea protecției mărcilor pe teritoriul lor, aceste proceduri simplificate aducând profituri atât oficiilor naționale de proprietate industrială, cât și titularilor mărcilor.

Tratatul respectă principiile Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale, la care România este parte din 1920, consacrând principiul tratamentului egal titularilor naționali și străini ai mărcilor.

Tratatul prezintă o importanță deosebită pentru România sub aspectul acordării unei protecții a mărcilor în condiții de armonizare cu reglementările internaționale actuale în domeniu, aplicarea acestui tratat reprezentând și pentru România, ca pentru toate celelalte state membre ale OMPI, un instrument esențial în dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul protecției mărcilor.

În esență, acest tratat, reglementează setul de proceduri, setul de documente pe care un solicitant, atât român, cât și străin, le depune la oficiile naționale, și este expresia unei armonizări pe plan internațional a acestei probleme, cu consecințe foarte benefice pentru toți solicitanții de mărci.

Aderarea România la acest tratat se înscrie în cadrul îndeplinirii, de asemenea, a obligațiilor ce decurg din art. 67 al Acordului european semnat de România, care prevede faptul că România va asigura un nivel de protecție similar celor din țările Uniunii Europene.

În consecință, doamnelor și domnilor deputați, vă propunem aderarea României la acest tratat privind dreptul mărcilor.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii, sesizată în fond, domnul președinte al acesteia, domnul deputat Dan Ioan Popescu.

Vă rog.

Domnul Ioan Dan Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond cu proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994. În urma examinării în ședință a acestui proiect de lege, precum și în baza avizelor favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în Camera Deputaților în forma adoptată de Senat.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Intervenții la titul legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la articolul unic al legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege cu caracter ordinar. V-o supun spre aprobare prin vot deschis, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A fost adoptat și acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 10 august 2020, 2:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro