Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

11. Adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

................................................

Conform modificării introduse în ordinea de zi, continuăm cu proiectul de Lege pentru aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale, care este strict legat de cele dinainte.

Domnule președinte, aveți raportul sau să vi-l dau. Veniți să vi-l dau.

Deci, din partea inițiatorului, din partea Ministerului Finanțelor, domnul Alexandru Cristian Ștrenc.

Vă rog.

Domnul Alexandru Cristian Ștrenc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aranjamentele privind clasificările internaționale în domeniul invențiilor, mărcilor și desenelor și modelelor industriale sunt tratate internaționale încheiate sub egida Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale de către statele membre ale Convenției de la Paris.

Clasificările internaționale instituite prin aceste aranjamente sunt utilizate ca instrumente de lucru directe în procesul de examinare și acordare a protecției drepturilor de proprietate industrială de către Oficiul Național, de către OSIM.

Menționez dintr-un început faptul că României aplică de facto, de mulți ani, toate principiile acestor aranjamente, respectiv Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea brevetelor, Aranjamentele de la Viena și Nisa privind clasificarea mărcilor și Aranjamentul de la Locarno privind înregistrarea desenelor și modelelor industriale.

Prin urmare, din punct de vedere procedural, aceste aranjamente nu ne pun nici un fel de probleme.

În plus, pentru România aderarea la aceste tratate nu înseamnă plata nici unei cotizații sau alte obligații financiare, iar în același timp aderarea se înscrie în cadrul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acordul de asociere a României la Uniunea Europeană, în care este, de asemenea, în anexa 19, art. 67, prevăzut în mod explicit faptul că România va adera la aceste aranjamente.

În consecință, doamnelor și domnilor deputați, vă propunem ca România să adere la aceste aranjamente privind clasificările.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii, sesizată în fond, domnul președinte al acesteia, domnul deputat Dan Ioan Popescu.

Vă rog.

Domnul Ioan Dan Popescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În urma examinării în ședința din 29 octombrie 1997 a proiectului de Lege privind aderarea României la aranjamentele instituid o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale, având în vedere și avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, comisia a hotărât ca proiectului de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat.

De altfel, și acest proiect de lege, așa cum foarte bine a prezentat reprezentantul Ministerului Finanțelor, face parte dintr-un pachet unitar, și ele trebuie, într-adevăr, promovate în cadrul acestui pachet.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Intervenții la titlul legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art. 1 al legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 2 al legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege cu caracter ordinar. V-o supun spre adoptare în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 10:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro