Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

13. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, propunerea legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au fost persecutate politic ca urmare a participării la Revolta anticomunistă de la 15 noiembrie 1987 (Amânarea votului final.)

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

................................................

Continuăm cu: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, propunerea legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prozonieri politici.

Deci, acest proiect de lege se referă la o ordonanță de urgență. Ca atare, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență și rog comisia să propună timpii pentru intervenții și pentru dezbaterea întregului proiect.

Vă rog, domnul deputat Valentin Iliescu, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia vă propune ca dezbaterea fiecărui articol să nu depășească 3 minute. Timpul global necesar discutării acestei ordonanțe de urgență să fie de 30 de minute.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă supun spre aprobare cei doi timpi - 3, respectiv, 30 de minute.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează să trecem la dezbaterea direct pe articole.

Deci, începem cu titlul legii. Nr. crt. 1 din raport.

Dacă au fost amendamente respinse?

O chestiune de redactare. Vă rog.

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Fiind o chestiune de tehnică legislativă, e normal.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Sunt de acord cu amendamentul comisiei în sensul că s-a introdus cuvântul "privind" pentru a se cita în mod exact titlul Decretului-lege, dar pentru a evita utilizarea de două ori a cuvântului "privind", v-aș propune ca titlul să înceapă: "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență numărul cutare..." ca să nu avem de două ori "privind", "privind".

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Comisia? De acord.

Deci, vă supun spre aprobare nr. crt. 1 din raport, titlul legii, cu această corectură.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă au fost amendamente respinse la preambulul articolului unic? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 1. Domnule Iliescu, vă rog frumos să poftiți un pic până aici. (Discuții la masa prezidiului).

Da, mă scuzați, am deraiat eu aici între raportul comisiei și textul proiectului de lege. Deci, se propune un art. I, la nr.crt.2. Preambulul acestui articol este la nr.crt. 2 și vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, la nr.crt. 3 din raport, dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 4 din raport, dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru?

Da, vă rog, ați avut amendament respins?

Vă rog.

Domnul Teodor Stanca :

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Cu ocazia detenției unor cetățeni care sunt prevăzuți în ordonanța pe care noi acum o discutăm, au fost situații în care soțiile celor închiși au fost nevoite să divorțeze pentru a putea să supraviețuiască, să-și crească copiii, să poată să-i dea la școală, iar după ieșirea din închisoare, mă rog, din diverse motive, nu și-au refăcut statutul civil, deci, nu s-au recăsătorit. În schimb, au dus greul în perioada de închisoare, fără... cred că nu mai e nevoie să vă spun care a fost situația acestor familii.

Deci, Decretul-lege nr.118 a omis această categorie și se referă numai la soțiile celor care au decedat în închisoare sau după ieșirea din închisoare și nu face nici o referire la aceste familii, la aceste soții care au fost nevoite să divorțeze, motiv pentru care, în discuția pe care am avut-o la comisie, s-a obiectat că nu se poate face dovada foarte exactă a motivelor pentru care au divorțat.

Eu v-aș ruga să revenim asupra acestei situații pentru că nu este un număr prea mare de astfel de soții care nu s-au recăsătorit după ce soții au ieșit din închisoare, dar trebuie să ținem cont că aceștia, soțul sau soția, aflați în astfel de situații, au trecut prin perioade de persecuții foarte mari.

Deci, aceasta ar fi propunerea mea și s-a formulat un amendament, care sună cam așa: "Beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. 1 și soția sau soțul celui decedat în condițiile arătate la alineatele precedente și care, din motive de supraviețuire, au fost nevoite să divorțeze de cel închis, deportat sau prizonier, dacă nu s-a recăsătorit și poate face dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia".

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog. Domnul deputat Stan. Vreau să vă spun că aici nu sunt... numai dacă ați avut un amendament respins, vă rog.

Domnul Vasile Stan (din sală):

Exact ceea ce a propus domnul Stanca, dar cu o obiecțiune...

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Păi, nu puteți să aveți obiecțiuni decât la comisie. Suntem în procedură de urgență.

Deci, o să-i dau cuvântul președintelui comisiei.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Sigur că teoretic putem fi de acord cu punctul de vedere exprimat de colegul Stanca. De altfel, dacă ați urmărit cu atenție, multe dintre amendamentele care au fost introduse aparțin domniei sale.

Cert este, însă, că o lege pentru a fi bună trebuie să creeze criterii obviective, ori propunerea formulată de dânsul, ar crea o zonă extrem de subiectivă, care ar lăsa loc unor posibile erori.

Din acest motiv, inclusiv cel prezentat și de dânsul aici, comisia a respins amendamentul formulat de colegul Stanca și de un alt coleg deputat, așa încât v-aș ruga să rămâneți la punctul de vedere formulat de comisie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu, trebuie să recunosc, derog, poate, de la prevederile normale ale Regulamentului, părinții mei au fost obligați să divorțeze. Mama mea a fost obligată să divorțeze de tatăl meu, ca să poată să ne păstreze, să nu fim internați într-un cămin de copii, pe fratele meu și pe mine. Deci, este o chestiune reală, care a existat acolo. Sigur, au avut noroc că au scăpat din pușcărie, și pe urmă s-au recăsătorit, dar problema este și o chestiune reală.

Deci, domnii deputați Stanca Teodor și Dorin Vataman, din partea Grupului parlamentar al P.N.Ț.C.D., au propus ca, aici, la acest paragraf, la pct. 2, să se introducă, în plus, un alineat 3.

Eu, întâi, vă supun spre aprobare alin. 1, care se află la nr. crt. 4, din raport, în forma în care este el.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum vă voi supune spre aprobare completarea acestui nr. crt. 2, cu un nou alin. 3. Deci, este un amendament respins de comisie, care ar suna așa: "Beneficiază de îndemnizația prevăzută la alin. 1 și soțul (soția) celui decedat, în condițiile arătate la alineatele precedente, și care, din motive de supraviețuire, a fost nevoit(ă) să divorțeze de cel închis, deportat sau prizonier, dacă nu s-a recăsătorit și poate face dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia."

Deci, motivarea fiind pentru a corecta o omisiune a decretului-lege respectiv.

Eu vă supun spre aprobare acest amendament care, precizez, a fost respins în comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Vă rog să numărați. 4 abțineri.

Cu 4 abțineri și nici un vot împotrivă a fost adoptat acest amendament, care fusese respins de comisie.

Deci, vă supun spre aprobare pct. 2, cu cele două alineate, unu, respectiv cel nou, trei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aici sunt niște necorelări, în raport, față de textul legii, care vor trebui să fie corectate.

Deci, la nr. crt. 5, din raport, dacă sunt amendamente respinse. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 6, din raport. Amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 7, din raport. Amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, continuăm cu nr. crt. 8, din raport. Amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 9, din raport. Amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 10, din raport. Amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 11, din raport. Amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 12, din raport. Amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 13, din raport, legat de art. II. Intervenții? Deci, amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai avem de votat toată legea. Aceasta este o lege cu caracter organic și eu vă propun ca adoptarea acestei legi să o facem în cursul zilei de joi, la ora 10.

Domnul Acsinte Gaspar:

Mai sunt texte pe care nu le-ați pus în discuție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Care, dacă sunteți amabil, să-mi spuneți?

Domnul Acsinte Gaspar:

Art.II, III, luați legea de la Senat. Dumneavoastră ați pus în discuție numai textele ... . 18, 19, art.II de la Senat trebuie luate în discuție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Unde, III? Să știți, că eu am doar două documente aici, am textul inițial și am raportul comisiei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu, dar luați legea de la Senat, deoarece dumneavoastră ați pus în discuție numai textele avizate de comisie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, veniți aici, să vedeți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, 18, 19 din legea de la Senat. (Discuții suprapuse în banca comisiei).

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Da, dar aceste puncte, care apar în legea de la Senat, nu s-au schimbat: art. 18, 19, art. III sunt în forma inițiatorului. Deci, dumneavoastră aveați ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am înțeles.

Deci, continuăm cu titlul ordonanței. Dacă la titlul ordonanței sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, titlul ordonanței. Este vorba, de titluașa cum a fost el aprobat, inițial.

Acum art. I al ordonanței, cu modificările introduse de noi, vi-l supun spre aprobare. Materialul este foarte prost pregătit și există necorelări între raportul comisiei și materialul de bază. Din această cauză, este puțin mai complicat să-l găsesc, dar, sper să le rezolvăm. (Discuții suprapuse la masa prezidiului.)

Deci, art. 18 nu este trecut, da?

Deci, noi am adoptat, din ordonanță, la art. I punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o serie de alte puncte care au fost cuprinse în acest raport, și vi le-am supus spre aprobare.

Vă supun spre aprobare, în continuare, pct. 7, de la art. I din ordonanță, referitor la art. 18.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. (Discuții la masa prezidiului.)

Da, pct. 7, într-adevăr, a fost modificat, ca atare, nu rămâne decât să vă supun spre aprobare pct. 8, referitor la art. 19.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. I în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. III din ordonanță.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ordonanța, în ansamblul său.

Da, vă rog, domnule deputat Gaspar. Să știți, că este foarte complicat materialul, dacă este scăpat ceva, vă rog, să-mi spuneți, ca să nu avem ...

Domnul Acsinte Gaspar:

Vreau să vă spun că există totuși o necorelare. La poziția 12, din raport, art. 18, este vorba de un amendament care a fost făcut de mai mulți deputați, care spune că: "Drepturile prevăzute de prezentul decret-lege se acordă de la întâi ale lunii următoare, depunerii cererii"; deci, stabilește de când se naște acest drept, iar, în ordonanță, art. 18 - care este la pct. 7, din ordonanță - o să vedeți că are un alt conținut și, părerea mea este că, ar trebui combinate aceste două texte. În primul rând, depunerea cererilor, unde se face și de la cât timp, și după aceea, de când se naște dreptul la acordarea ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, rog comisia să ne spună exact.

Domnul deputat Gaspar, vă rog frumos, să vedeți cu comisia ... (Discuții în banca comisiei.)

Da, domnule deputat Iliescu, este lămurit? Bun. Deci, este corect așa cum s-a aprobat, da? Bun, deci s-a înțeles. Am supus, deci, spre aprobare, ordonanța - în ansamblul ei - așa cum a fost ea modificată, prin comisii.

Acum, vă supun spre aprobare articolul unic al legii, cu toate aceste modificări și completări, care au fost operate prin raportul comisiei, respectiv, inclusiv acel amendament care a fost respins de comisie, dar aprobat de noi, în plen.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acest proiect de lege îl vom aproba pe vot final, fiind lege cu caracter organic, joi la ora 10. Deci, joi, la ora 10, vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 2:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro