Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

21. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La următorul proiect de Lege privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară, iarăși lipsește inițiatorul. Deci, avem 3 proiecte de lege pe care trebuie să le reluăm în momentul în care apar inițiatorii. Nici o pauză, că nu este normal să dăm pauză. O să vină și o să continuăm.

La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului constituit existent. Deci, nu avem nici aici inițiator. Eu nu pot să trec legi dacă nu am inițiatorii de față. Să vedem dacă la vreuna din acestea care le mai am aici este vreun inițiator?

Onorați colegi, este ora 12.00. Eu propun să luăm pauză și ne vedem la ora 13.30, ca să continuăm lucrările, pentru că dintr-un motiv greu de explicat, inițiatorii nu sunt de față.

Rog Departamentul, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul să ia măsurile care trebuie, ca să vină aici, inițiatorii pentru că nu putem să dezbatem legi, fără inițiatori. Este neregulamentar.

- după pauză -

(După pauză preia conducerea ședinței, domnul vicepreședinte Vasile Lupu.)

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Reluăm ședința Camerei Deputaților. Bun venit! domnului ministru Băsescu. Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.11/1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, uzate fizic sau moral, neamortizate integral.

Din partea inițiatorului, dacă domnul ministru dorește să ia cuvântul, microfonul îi aparține.

Domnul Traian Băsescu:

Bună ziua!

Domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța cu privire la casarea mijloacelor de transport, pentru că la aceasta se referă, este o ordonanță care a vrut să vină în sprijinul tuturor transportatorilor, în primul rând în procesul de privatizare.

S-a plecat de la ceea ce se întâmplă în unitățile de transport auto care au rămas cu parcuri foarte mari, adesea și cu utilaje de construcții în interiorul parcurilor de care dispun și datorită valorii foarte mari a acestor mijloace fixe, privatizarea nu este posibilă sau este la un preț care nu justifică valoarea totală a societății. Am considerat că din acest motiv procesul de privatizare este întârziat sau se derulează foarte greu în acest sector care ar fi trebuit să fie un campion al privatizării.

Un alt argument în sprijinul ordonanței este acela că foarte multe unități de transport, în mod deosebit, foste aparținătoare de Ministerul Transporturilor și de Ministerul Lucrărilor Publice, au rămas în dotarea lor cu utilaje care au fost utilizate la marile investiții. Acestea, ori sunt sistate, ori s-au terminat, iar aceste utilaje apasă de asemenea, foarte greu în capitalul social al societății, făcând practic imposibil procesul de privatizare. De aceea, am considerat că este o oportunitate pentru societățile comerciale din transportul auto și nu numai, să se degreveze de mijloacele fixe care nu mai au capacitatea de a genera profit, ori, pentru că respectivele mijloace fixe nu mai sunt utilizate în procesul de producție, ori că sunt depășite din punctul de vedere al parametrilor tehnici și să dăm societăților posibilitatea să-și caseze aceste mijloace fixe, cu posibilitatea neacoperirii valorii rămase neamortizate. De fapt, aici este cheia ordonanței, să nu mai punem o sarcină în plus pe societățile de transport, în procesul de privatizare.

Această ordonanță are în vedere și ceea ce se întâmplă în alte sectoare de transport, în mod deosebit, în transportul feroviar, unde, așa cum toți cei care călătoriți cu trenul, vedeți că stau zeci, sute, mii de vagoane pe linii secundare. Mai mult decât atât, în momentul de față, ele sunt garate și în triaje, ceea ce îngreuează procesul de selecție a garniturilor în triaje. Este foarte clar că evoluția economiei nu ne va mai aduce la o necesitate imediată de utilizare a unui parc de 160.000 de vagoane, ceea ce ne-a dus la ideea că parcul vechi ar trebui casat chiar dacă nu este amortizat.

Același tip de argumentație poate fi folosit și pentru Compania TAROM, deși, din acest punct de vedere, la TAROM se încearcă întâi o vânzare la nivel de piață, prin bursă, a aeronavelor care nu mai au capacitatea de a genera profit, urmând ca pasul doi să fie utilizarea ordonanței până la 31.XII.

Cam acestea ar fi motivele, în linii mari, care ne-au dus la decizia de a emite o asemenea ordonanță.

Vă pot informa că ea a avut o eficacitate deosebită în sectorul auto. Aici avem însă o problemă și ar fi la latitudinea dumneavoastră. Noi, ca guvern, nu ne-am putut interfera să creăm această facilitate societăților cu capital majoritar privat, dar și ele sunt în această situație. Ar fi bine dacă, printr-un amendament al dumneavoastră, alături de societățile cu capital majoritar de stat, unde noi, ca guvern, am putut spune precis că valoarea se deduce din valoarea consemnată la Fondul Proprietății de Stat, dumneavoastră ați lua decizia să creați aceeași facilitate și pentru societățile cu capital privat. Ar fi cred foarte bine, dacă adăugăm în continuarea frazei din art.1 "societăți cu capital majoritar de stat și privat". Noi, ca guvern, nu ne-am putut permite să intrăm, să dăm o soluție pentru societățile cu capital majoritar privat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea Comisiei, președintele sau raportorul își poate exprima părerea și prezenta raportul. Aveți cuvântul.

Domnul Robert-Kalman Raduly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Permiteți-mi să prezint raportul Comisiei pentru industrii și servicii în legătură cu această Ordonanță a Guvernului, nr.11/1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral.

Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege supus dezbaterii, având în vedere avizele favorabile de la celelalte comisii, și a constatat că regiile autonome și societățile comerciale, organizate în baza legii nr.15/1990, au preluat de la vechile întreprinderi mijloace fixe uzate fizic și moral, a căror menținere în funcțiune grevează activitatea economică a acestora. Față de situația de fapt, comisia a hotărât să avizeze favorabil acest proiect de lege cu amendamente la art.1, alin.1 și să-l trimită Camerei Deputaților, adică dumneavoastră, pentru a fi discutat în plen.

Menționăm că raportul de bază este însoțit de opinia separată a unui grup de deputați, opinie care face parte din raport, conform art.52 din regulamentul Camerei Deputaților.

Deci, acestea fiind spuse din partea comisiei, propunem spre dezbatere și propunem să fie votată această Ordonanță a Guvernului, nr.11/1997.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Grupurile parlamentare pot desemna intervenienți asupra necesității adoptării acestui proiect de lege.

Vreo intervenție? Nu este.

Doamnelor și domnilor,

Aveți raportul comisiei în fața dumneavoastră, aveți textul ordonanței.

Asupra titlului ordonanței sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1 este reformulat în raport.

Comentarii? Domnul deputat Mihai Baciu.

Domnul Mihai Baciu:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Am ascultat cu atenție argumentele pertinente aduse de domnul ministru al transporturilor și propun la art.1 alin.1, următorul amentament, de fapt este un simplu adaos: după expresia "...cu capital integral sau majoritar de stat..." să adăugăm "...și privat...", după care textul curge mai departe: "...indiferent de forma de organizare..." etc. Deci, repert: să fie expresia "...cu capital integral sau majoritar de stat și privat...", după care textul curge.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gheorghe Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În principiu, poziția noastră, după cum observați, prin neparticiparea la dezbaterile generale, este aceea de a fi favorabilă votării acestui proiect legislativ. La art.1 însă, se cer niște precizări: scoatem din funcțiune active corporale de natura mijloacelor de transport neamortizate integral. Întrebarea firească se pune: această neamortizare de la ce limită începe? Vă reamintescă că, din rațiuni economice, orice activ fix nu se mai supune reparațiilor atunci când valoarea reparației depășește 60% din valoarea lui de înlocuire - și este firesc. De la această valoare încolo ne punem și întrebarea dacă el mai este util sau nu mai este util, dacă mai este producător de profit, așa cum spunea domnul ministru Băsescu, sau este generator de cheltuieli, de pierdere, în final.

Deci această precizare în text, după părerea noastră, trebuie făcută: de la cât, fiindcă un mijloc fix cu uzură fizică numai de 10% îndeplinește condițiile de a fi mențiunut și în exploatare, și, ca atare, valoarea lui să fie menținută și ca o componentă în pasiv, adică în capitalul social.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnul ministru.

Domnul Traian Băsescu:

Domnul deputat,

Aș vrea să susțin punctul de vedere al inițiatorului față de amendamentul dumneavoastră. Și noi am gândit mult dacă este bine să punem o limită sau nu. Am ajuns, însă, la concluzia că, spre exemplu, sunt extraordinar de multe basculante - vă dau un exemplu - care au fost cumpărate în 1987, 1988, 1989, chiar 1990, când încă mai existau investiții mari; în momentul de față, ele nu au atins procentul de 10% amortizare, dar tot de atunci, după ce s-au diminuat investițiile, ele generează unităților pierderi foarte mari - se află în capitalul social al unităților și le fac neatractive la privatizare, pentru că nimeni nu vine să cumpere o coloană cu 40 de camioane de marfă și 60 de basculante, fie ele și cu 10% nivel de amortizare.

Noi susținem ideea să dăm posibilitatea casării indiferent de nivelul de amortizare, pentru că odată casată ea, acea basculantă sau acel utilaj uzat moral sau fără utilitate în economie în momentul de față, poate fi pe urmă vândut ca un bun casat cu valoare de fier vechi către fostul șofer. Deci cred că aici avem obligația la puțină generozitate, pentru că altfel nu vom reuși să punem pe picioare aceste unități de transport. Ele rămân în continuare cu un parc foarte mare care nu-i capabil să genereze profit. Casarea lor le face vandabile la prețul de fier vechi către fostul șofer. Este un exemplu. De aceea, susținem în continuare formularea pe care noi am dat-o.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Comisia.

Domnul Robert-Kalman Raduly:

Domnule președinte,

Desigur că au fost discuții îndelungi cu privire la acest prim alineat din ordonanța respectivă și în cadrul comisiei, așa cum comisia și-a prezentat deja punctul de vedere, ea se află deja cuprinsă în raport, deci la coloana "text propus și adoptat de comisie". Și în ceea ce privește sesizarea domnului deputat Ana, dânsul n-a propus nici un text, deci propun să rămânem pe textul care este în raportul comisiei în momentul de față și să fie votat acest text.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Asupra propunerii domnului Baciu, care este părerea comisiei?

Domnul Robert-Kalman Raduly:

Eu cred că domnul ministru, în momentul în care a prezentat expunerea de motive, a reflectat foarte clar și asupra aspectelor ridicate în cadrul amendamentului domnului Baciu, și răspunsul este același: să rămânem la textul care este în raport, respectiv să ne referim doar la societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, comisia este pe aceeași poziție cu inițiatorul.

Stimați colegi, în aceste condiții, supunem votului dumneavoastră textul comisiei. Pentru că este un amendament, vom vota distinct alin.1 și alin.2.

Art.1, alin.1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, alin.1 a fost adoptat.

Alin.2.

Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul integral al art.1.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru nedumerirea domnului deputat Baciu: dacă onorata comisie nu a acceptat amendamentul dumneavoastră, se supune votului textul comisiei și, dacă nu trece, urmează amendamentul.

Vă mulțumesc.

Art.2. Comisia păstrează textul inițiatorului, nu?

Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3.

Comentarii? Nu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4.

Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5.

Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege integral.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Numai cu atâția oameni în sală?!

Domnul Vasile Lupu:

Dacă un grup parlamentar invocă cvorumul, trecem la numărarea voturilor...

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Domnule președinte, din oficiu puteți să amânați votul. Așa cum ați mai făcut, amânați și la acesta...

Domnul Vasile Lupu:

Da, raportorul propune ca joi, la ora 10,00, să-l votăm.

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, mai bine așa.

Domnul Vasile Lupu:

Votul se amână pentru joi, la ora 10,00.

(Din partea dreaptă a sălii: Dar joi este ședință comună!)

Domnul Vasile Lupu:

Da, stimați colegi,

Eu sper că va crește cvorumul pe măsură ce se distanțează ora de masă și poate reluăm votul, pentru că, într-adevăr, joi avem ședință comună a Camerelor reunite, începând cu ora 11,30, și atunci interesul va fi mai mare și vom avea ocazia să votăm legea.

Dacă sunteți de acord să luăm în discuție proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1967 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României, pentru a da posibilitatea domnului ministru Băsescu să fie prezent la dezbateri.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul ministru.

Domnul Traian Băsescu:

Doar în câteva cuvinte aș prezenta această ordonanță. Ea a fost inițiată de Ministerul Transporturilor, pentru că problema necorelării între ora de vară în România și ora de vară a Uniunii Europene cauza la fiecare schimbare a orei, din ora de vară în ora de toamnă, blocarea traficului feroviar și aerian, pierderi de conexiuni în transportul internațional. De aceea noi am promovat ordonanța prin care practic România se aliniază la orarul de vară al Uniunii Europene. Până la această ordonanță, România era decalată cu o lună și cu o oră față de ora Uniunii Europene. Este alinierea care se face și acest lucru a făcut ca anul acesta să nu mai avem nevoie să staționăm cu trenurile câte o oră în frontieră sau ca cei care utilizau transportul aerian să piardă conexiunile. Este doar o simplă ordonanță de rutină - o aliniere la ora Uniunii Europene.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Comisia.

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Cu adresa nr.2363 din 22.09.1997, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, în fond, pentru dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României. Potrivit art.61 din regulamentul Camerei Deputaților, s-au solicitat avizele comisiilor sesizate pentru acest proiect de lege, care sunt favorabile și fără observații.

Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege supus dezbaterii și a constatat că aceasta corespunde intereselor României în etapa actuală, ca țară asociată la Uniunea Europeană. Față de situația de mai sus, comisia a hotărât să avizeze favorabil acest proiect de lege, fără amendamente, și l-a trimis Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Trecem la textul ordonanței.

La titlu, comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Comisia l-a acceptat întocmai.

Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul integral al ordonanței și apoi proiectul de lege.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ora este clară acum.

Vă mulțumesc, domnule ministru. Sfătuiți și colegii dumneavoastră de cabinet să procedeze la fel la susținerea proiectelor de lege și vom fi mai operativi.

Domnul Traian Băsescu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Vă mulțumesc mult. (Aplauze majoritatea parlamentară)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 14:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro