Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

22. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Tăchiciu.

Comisia este prezentă.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Am misiunea să prezint și să susțin, în numele inițiatorului, Ordonanța de urgență privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Această Ordonanță de urgență a fost promovată de Guvern, întrucât în economia națională se simțea nevoia unei diversificări atât a surselor, cât și a modalităților de finanțare, și una dintre soluțiile care au fost întrevăzute în această direcție a fost promovarea mai largă a leasingului.

De asemenea, leasingul este o soluție oportună pentru a facilita aducerea în utilizare productivă a unor capacități neutilizate eficient în momentul de față în societățile comerciale cu capital de stat, ca urmare a restructurării.

Ordonanța de urgență a fost înaintată Parlamentului, a fost discutată în Comisia de specialitate a Camerei Deputaților, a suferit mai multe amendamente pe care inițiatorul și le-a însușit. Rugămintea mea este să fiți de acord și să aprobăm această Ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Comisia, domnul președinte Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia, în urma dezbaterii proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51 din 1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, a întocmit raportul din 23 octombrie 1997, prin care a avizat favorabil și a propus spre dezbatere plenului acest proiect de lege. La data de 29 octombrie a făcut o completare la raportul inițial depus care figurează la dosarul de dezbatere. În cadrul dezbaterii acestui proiect de lege au fost formulate treizeci și opt de amendamente, din care treizeci și două de amendamente au fost admise și șase amendamente au fost respinse. Consiliul legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale, din partea grupurilor parlamentare.

Nu dorește nimeni.

Trecem la textul proiectului.

Titlul ordonanței. Obiecțiuni nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1, alin.1 este reformulat de comisie.

Alte comentarii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră, textul comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1, alin.2. Aici sunt puțin derutat: pentru art.1, alin.2... da, m-am lămurit: deci, o propunere este pentru litera a), iar cealaltă pentru b), și vom vota pe fiecare în parte.

Lit.a). Comisia propune reformularea: în loc de "...utilizarea echipamentului industrial...", "...utilizarea de bunuri mobile".

Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1, alin.2, lit.b)

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia propune eliminarea lit.c).

Obiecțiuni nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul integral al art.1.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2, reformulat de comisie.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3.

Obiecțiuni nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, lit.a), acceptată de comisie în varianta inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.b) și lit.c), reformulate.

Comentarii nu sunt cu privire la aceste texte.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.d), de asemenea, reformulată, și lit.e).

Lit.d), reformulată.

Există obiecțiuni? Nu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.e), reformulată.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, integral.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi, înțeleg să părăsiți sala doar dacă vă întoarceți mai mulți. Dar la câți suntem, dacă mai plecați, puneți în pericol bunul mers al dezbaterilor.

Art.5, lit.a), reformulată.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.b), este păstrat textul inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c), reformulată.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.d), e), f) - în varianta inițiatorului.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.g), text nou.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.h), text nou.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, text reformulat de comisie, cu amendamentele domnilor deputați Nicolae Florin Tudose și Alexandru Albu.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7, reformulat.

Obiecțiuni?

Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8 este păstrat, în varianta inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9 alin.1, este păstrată varianta inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9 alin.2, varianta comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi, iată, revenind asupra textului inițiatorului, am sesizat sistematizarea textului pe capitole.

Vă rog, primul capitol, intitulat "Dispoziții generale".

Să-l votăm în titlu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După art.3, Capitolul al II-lea, "Obligațiile părților în cadrul unei operațiuni de leasing".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După art.8, Capitolul III - "Răspunderea părților".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ca atare, art.9 l-am votat, pe cele două alineate și integral.

Art.10 este reformulat de către comisie, cu amendamentul domnului deputat Alexandru Albu.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11 este, de asemenea, reformulat de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12 a păstrat varianta inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13, de asemenea, a păstrat varianta inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează Capitolul IV - "Societăți de leasing" - în textul inițiatorului; "Organizarea și funcționarea societăților de leasing" - în textul comisiei.

Sunt comentarii? Nu sunt.

Supun votului textul comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14 alin.1 a rămas în varianta inițiatorului.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14 alin.2, în varianta comisiei, cu lit.b), modificată.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14, integral.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15 păstrează varianta inițiatorului, păstrează forma de la inițiator.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16, în varianta comisiei, eliminat.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17, eliminat, de asemenea, în varianta comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, iată, aici o remarcă.

Capitolul VI - "Publicitatea operațiunilor de leasing în materie mobiliară și imobiliară" - devine Capitolul V. O restructurare a textului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18 alin.1, modificat de comisie.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18 alin.2.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, la art.18 alin.2 este o chestiune de ordin gramatical: "Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ....", nu "se face de către ...".

Domnul Vasile Lupu:

Da, indiscutabil că "se fac".

Vă mulțumesc.

Cu acest amendament, supun votului dumneavoastră art.18.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19 rămâne cel din textul inițiatorului, da?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează Capitolul VI, care ar deveni, domnule președinte Vida, "Contravenții și sancțiuni"?

Deci, care este titlul Capitolului VI?

Sau acest titlu dispare?

Domnul Vida Iuliu:

La pct.21 din raport, am făcut propunerea ca Capitolul VI, cu toate articolele aferente, să devină Capitolul V, iar Capitolul V să devină Capitolul VI, în cadrul textului, cu denumirile inițiale și cu articolele aferente, ca ordine de capitole.

Domnul Vasile Lupu:

Ca atare, după art.18 urmează Capitolul VI, "Contravenții și sancțiuni".

Supun votului titlul capitolului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19, în varianta inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi, mai potoliți, vă rog, telefoanele mobile. Noi am luat o hotărâre în Biroul permanent, v-am comunicat-o .... (Rumoare)

O voce din sală:

Dar nu am luat-o noi ....

Domnul Vasile Lupu:

Dar dumneavoastră ați acceptat-o! Aveți o contestație asupra hotărârii Biroului permanent? (Rumoare)

Art.20, reformulat de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21 ar urma. Deci, trecem la alt capitol.

Domnul Vida.

Domnul Vida Iuliu:

Capitolul VII - "Dispoziții speciale" -, propune comisia să dispară, și art.21 să devină art.16 la capitolul respectiv, unde aparține ca numerotare.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, Capitolul VII "Dispoziții speciale" dispare și art.21 devine art.16? Corect?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și la art.16, sigur, alin.1 l-am votat în varianta propusă de comisie.

Art.22.

Da, chiar vă rog, domnule președinte.

Domnul Vida Iuliu:

Și acum, în continuare, urmează să examinăm art.21 pe litere, că sunt mai multe litere. Respectiv, la lit.c) există un amendament de reformulare.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, art.21 pe litere?

Domnul Vida Iuliu:

Alin.1, la lit.c), care va deveni art.16 alin.1, tot lit.c) ...

Domnul Vasile Lupu:

Da, l-am votat și l-am trimis la locul lui, domnule președinte. Acum, ce facem cu art. 22 și cu ultimul capitol?

Domnul Vida Iuliu:

Dar nu s-a votat acest text de modificare la pct.c).

Domnul Vasile Lupu:

Ba da, eu am supus votului art.16, cu modificarea propusă de comisie. Am făcut această mențiune și s-a votat. A plecat la locul lui.

Domnul Vida Iuliu:

Este în regulă. Deci, atunci, pct.28 din raport a fost votat.

Domnul Vasile Lupu:

Asupra art.22, sau mai întâi Capitolul "Dispoziții tranzitorii și finale" rămâne?

Domnul Vida Iuliu:

Da.

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului titlul Capitolului VIII - "Dispoziții tranzitorii și finale" - VII, renumerotat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22 rămâne în varianta inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Idem, art.23.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. (Rumoare.Clopoțel)

Stimați colegi, vă rog, luați loc în bănci, că nu se poate lucra în asemenea zumzet.

Art.24.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.25 avem alin.4, nou, deci primele trei alineate rămân varianta inițiatorului.

Domnul Vida Iuliu:

Domnule președinte, la art.21 alin.1 se propune o reformulare de către comisie prin raportul suplimentar depus la data de 29 octombrie. (Rumoare)

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, liniște în sală!

Domnul Vida Iuliu:

Deci, la art.21 alin.1.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, revenim la art.21? Am trecut o dată peste el.

Domnul Vida Iuliu:

25, domnule președinte.

Deci, suntem la art.25 alin.1, din raportul suplimentar.

Vă rog să supuneți votului.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, din raportul suplimentar.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Vida Iuliu:

Iar în continuare, alin.2 și 3 de la art.25 rămân cele din textul inițial al ordonanței.

Domnul Vasile Lupu:

Să le supunem votului.

Alin.2 și 3, textul inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4, text nou.

Domnul Vida Iuliu:

Este pct.29 din raport, text nou.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, 28 din raport ....

Domnul Vida Iuliu:

29.

Domnul Vasile Lupu:

Art.25 alin.4, nu?

Domnul Vida Iuliu:

Da.

Domnul Vasile Lupu:

La mine, 29, corectat, este art.26.

Domnul Vida Iuliu:

Da. 29, art.25 alin.4, text nou.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, varianta comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25, integral.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26, articol nou.

Domnul Vida Iuliu:

Da.

Domnul Vasile Lupu:

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, se introduc două texte noi - art.26 și 27.

Deci, prin raport se propune introducerea a două texte noi, art.26 și 27.

Din punct de vedere al tehnicii legislative, ar trebui ca 27 să fie art.26, iar 26, care se referă la abrogări, trebuie să fie art.27.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, domnul Gaspar a numărat bine, da?

Domnul Vida Iuliu:

Suntem de acord că așa este logica legislativă.

Deci, art.26, articol nou, să fie art.27, articol nou, propus prin raport.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Deci, renumerotarea tehnică a operat.

Domnul Vida Iuliu:

27 devine 26.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, fiindcă am ajuns pe la sfârșit, care este ultimul articol din lege?

Domnul Vida Iuliu:

27.

Domnul Vasile Lupu:

27. S-o luăm de la coadă la cap.

Da. Deci, textul art.27. Îl supun votului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alte articole nu mai avem?

Domnul Vida Iuliu:

Nu.

Domnul Vasile Lupu:

Textul integral.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi, la un cvorum rezonabil, am rămas cu o singură ordonanță - Ordonanța nr.11.

Să-i dăm votul final și acesteia.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Excepțional. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 15:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro