Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

24. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Trecem la punctul următor: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent.

De la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului ne onorează domnul secretar de stat Borbely.

Comisia este la datorie - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Dacă din partea inițiatorului, domnul secretar de stat dorește să ia cuvântul?

Domnul Borbely Laszlo:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Din păcate, știm cu toții că România este situată într-o zonă cu seismicitate ridicată, aceasta constituind principala sursă de risc pentru construcții și societate.

Pentru fiecare țară situată în regiuni cu seismicitate ridicată, gradul de asigurare la acțiuni seismice constituie, în esență, o decizie politică, condiționată, evident, de mai mulți factori, dar mai ales de costurile acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic.

Există un consens între specialiști asupra faptului că în eventualitatea incidenței unui cutremur vrâncean, similar celui din 1977, pierderile ar putea fi semnificative, datorită deteriorării în timp a construcțiilor vechi, în special a celor realizate înainte de 1940, și neluării de către proprietari a măsurilor de intervenție pentru reducerea acestui risc.

În perioada 1990-1995 au fost elaborate o serie de acte normative în domeniul reducerii acestui risc dar, din păcate, se sesizează neaplicarea prevederilor unor ordonanțe, și mai ales a Ordonanței nr.20/1994, datorită în principal resurselor financiare limitate ale actualilor proprietari, persoane fizice, cât și pentru că tot la acea ordonanță sunt o serie de disfuncționalități cu privire la definirea unor termeni de limitare a responsabilităților și alte probleme pe care am încercat, prin această Ordonanță a Guvernului nr.67/1997, să le remediem.

Și aș puncta numai foarte succint numai câteva din aceste, să zicem, modificări, care sperăm că vor îmbunătăți cadrul legislativ: înființarea Comisiei tehnice de protecție antiseismică, modificarea unor noțiuni în cadrul ordonanței, completarea unor obligații privind proprietarii, referitor la identificarea construcțiilor, stabilirea și aprobarea deciziei de intervenție, stabilirea măsurilor de intervenție, completarea unor atribuțiuni ale comisiilor de apărare împotriva dezastrelor și, nu în ultimul rând, extinderea, unor facilități financiare care se referă la asigurarea prin transferuri de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinație de locuință încadrate în clasa I de risc seismic, totodată, asigurarea, tot de la bugetul de stat, a finanțării cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile de locuință la proprietari - persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membrul de familie sub venitul mediu net lunar pe economie și scutirea proprietarilor de taxa privind eliberarea autorizației de construcție.

În speranța că veți adopta această ordonanță, v-o propun spre discuție și vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Onorata comisie are un cuvânt de spus?

Domnul Mihai Grigoriu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent în ședințele din 1 și 15 oct.1997, comisia propune ca în acest proiect de lege care prin obiectul și conținutul său face parte din categoria legilor ordinare să fie supus spre dezbatere și aprobare, cu amendamentele următoare.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere și avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, cât și avizul Consilului Legislativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, până în prezent s-a înscris domnul deputat Mircea Munteanu, în numele PNȚCD. Dacă există și alte grupuri parlamentare care și-au desemnat oratori, așteptăm.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihai Mircea Munteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

După cum prea bine știm cu toții, consecințele materiale și sociale ale cutremurelor de pământ intră în categoria dezastrelor. Pentru acest motiv, atitudinea față de riscul seismic, mai tehnic vorbind, sporirea gradului de asigurare la acțiuni seismice, reprezintă o decizie politică, întemiată atât pe nivelul de pricepere în domeniu, cât și pe mijloacele financiare care pot fi puse la dispoziție de stat pentru sporirea, pentru mărirea acestui grad de asigruare. Din fericire, priceperea inginerilor români în domeniu este ridicată și ea a fost materializată atât prin normativul de proiectare antiseismică, cât și prin o mulțime de acte normative cu un înalt grad tehnic, care au fost elaborate începând de la revoluție încoace, dar lipsa de mijloace financiare suficiente nu a îngăduit ca să se atingă acele realizări care într-adevăr ar fi asigurat un grad ridicat de siguranță la acțiuni seismice.

În consecință, ținând cont de aceste realități s-a inițiat de către actualul Guvern această ordonanță prin care, pornind de la constatările făcute în aplicarea Ordonanței nr.20/1994 și ale Legii nr. 82/1995 care a transformat în lege ordonanța despre care am pomenit, se încearcă să se găsească mijloacele, atât organizatorice, cât și crearea unui sistem mai eficient de punere în valoare a resurselor financiare ale statului în acest scop.

În consecință, Grupul parlamentar al PNȚCD-civic-ecologist va vota, cu observațiile pe care le-a prezentat președintele comisiei de specialitate, acest proiect de lege, implicit Ordonanța Guvernului nr. 67/1997.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc. Alți vorbitori nu sunt.

Trecem la textul de lege. Asupra titlului ordonanței sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1, reformulat de comisie. Alte comentarii nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2 păstrează textul inițiatorului. Comentarii nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, de asemenea, păstrează textul inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.4, alin.1 este reformulat. Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 rămâne cel din textul inițitorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, modificat de comisie. Obiecțiuni nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4, modificat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, text integral.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 alin.1 are un singur alineat, la lit.a) este un text reformulat de comisie.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5, integral.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, text reformulat la lit.a). Obiecțiuni nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, integral.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.62. Da, vă rog, domnule coleg.

Domnul Mihai Grigoriu:

Domnule președinte,

La art.62 în loc de: "la data stabilirii", să fie: "la data aprobării", propune comisia.

Domnul Vasile Lupu:

"La data aprobării" - corectură în numele comisiei, susținută de comisie și de dumneavoastră prin vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.62 alin.1 a fost votat.

Alin.2, dacă sunt comentarii, fiind text nou. Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7 rămâne cel al inițiatorului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Avem art.63 pe care nu l-am votat.

Art.63.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7 l-am votat.

Art.8.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aici această ordonanță mai vine cu modificări la Ordonanța nr.20, asupra pct.11 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.II. Da, vă rog, domnule deputat.

Domnul Mihai Grigoriu:

Domnule președinte,

Art.II vă propunem să aibă următorul conținut: "Ordonanța Guvernului nr.20/1997 privind punerea în siguranță a fondului construit existent, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în "Monitorul Oficial" partea I, dându-se articolelor și alineatelor o nouă renumerotare".

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc. Cu această propunere și cu acest text reformulat trecem la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.III rămâne același.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ce facem cu III, domnule președinte?

Domnul Acsinte Gaspar:

Dar cu art.II?

Domnul Vasile Lupu:

Art.II, modificat de comisie, a fost votat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, eu am înțeles că din partea comisiei s-a sugerat ca actualul art. IV din ordonanță să devină art.II, în sensul de republicare a ordonanței. Art.III să rămână, însă actualul art. II, vedeți că se referă la Normele metodologice de aplicare...Ce faceți cu el?

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gaspar art. II este reformulat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Înseamnă că nu m-ați înțeles. Eu v-am spus următorul lucru. Art. IV,uitați-vă pe ordonanță, este cel care se referă la republicarea Ordonanței nr.20, nu? Și pe care l-ați propus să devină art.II, nu? Art.III abrogă hotărârea de guvern, iar actualul art.II se referă la Normele metodologice care vor fi adaptate corespunzător modificărilor aduse prin ordonanță de către Ministerul Finanțelor și Ministerul Lucrărilor Publice și se vor republica în "Monitorul Oficial". Este cu totul altă problemă.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul secretar de stat Borbely va lămuri mai bine lucrurile.

Domnul Borbely Laszlo:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest art. II s-a propus pentru că art. I spune: "Se aprobă Ordonanța Guvernului prin această lege", apoi curge textul ordonanței, inclusiv cu articolele II, III, IV, și trebuie un art.II la această lege, prin care se spune "...cu toate modificările care s-au adus aici se va republica în <Monitorul Oficial>.". Deci este un art.II, după art.I care spune că se aprobă aici, în Camera Deputaților, ordonanța. Celelalte articole: II, III, IV rămân pentru că fac parte integrantă din textul ordonanței inițiale și acum intervine un art.II în corpul legii, care spune că se va republica, cu toate modificările care s-au adus.

Domnul Vasile Lupu:

Da, s-a înțeles, nu? Ca atare, art. III rămâne cum este, art. IV la fel. Deci, art. III.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.IV.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.I în reformularea comisiei.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 21:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro