Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

25. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor la societățile comerciale pentru care Fondul Proprietății de Stat a dispus dizolvarea.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Trecem acum la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor la societățile comerciale pentru care Fondul Proprietății de Stat a dispus dizolvarea.

Este susținut din partea Guvernului de domnul secretar de stat Laurențiu Tăchiciu și de Comisia pentru buget-finanțe și bănci, Comisia economică, pentru reformă și privatizare, prin domnul președinte Iuliu Vida.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă supunem spre aprobare Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15, care a fost adoptată în condițiile luării unor măsuri de restructurare...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule secretar de stat, nu prea e de urgență, eu văd aici ordonanță simplă a Guvernului... Am mai încurcat o dată lucrurile în Camera Deputaților... Este Ordonanța Guvernului nr.15/1997, de ea e vorba, nu? Este ordonanță simplă, nu de urgență, că atunci se schimbă procedura.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Vă mulțumesc, domnule președinte, așa este.

Deci, Ordonanța Guvernului nr.15 a fost adoptată pentru a permite convocarea, într-un termen mai scurt decât cel prevăzut de Legea societăților comerciale, a adunărilor generale extraordinare la societățile comerciale cu capital de stat în care Fondul Proprietății de Stat gestionează un portofoliu de acțiuni majoritar și în legătură cu care s-a decis lichidarea societăților comerciale.

Această scurtare a termenului de convocare a adunărilor generale extraordinare a fost necesară, pe de o parte, pentru a evita acumularea de noi pierderi - este vorba de societăți comerciale care înregistrau pierderi din operare -, pentru a proteja în acest fel patrimoniul rămas al societății comerciale și a-i proteja pe acționarii minoritari și, în același timp, pentru a evita existența unei perioade de timp în care anumite manifestări sociale, conflicte sociale legate de realizarea acestor lichidări, ar fi putut să se amplifice.

Ordonanța Guvernului a fost discutată în Comisia economică din Senat și a fost aprobată cu un număr restrâns de amendamente. Poziția Comisiei economice din Senat și a Senatului a fost adoptată, a fost confirmată și de Comisia economică din Camera Deputaților.

Deci, vă supunem aprobării și vă rugăm să adoptați Ordonanța Guvenrului nr.15.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul președinte Vida. Vă rog, grupurile parlamentare, dacă desemnează oratori să susțină proiectul de lege, s-o facă în timp util.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvenrului nr.15 din 1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor la societățile comerciale pentru care Fondul Proprietății de Stat a dispus dizolvarea în ședința din 29 oct.1997, Comisia economică a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare, în forma prezentată de Senatul României. Raportul are la bază avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, al Comisiei pentru buget-finanțe și bănci și al Consiliului Legislativ.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Domnul George M. Șerban, din cadrul Grupului PD.

Aveți cuvântul.

Domnul George M. Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu atât mai mult, față de argumentele aduse de domnul secretar de stat Tăchiciu, susținem toate măsurile care au însoțit procesul de restructurare și de eliminare al unor "găuri negre" ale economiei în luna august 1997.

Știm însă, la fel de bine, că acolo, cu acest prilej s-au petrecut și o serie de iregularități care țin mai mult de latura formală a acestui proces și, din această cauză, adresez comisiei și, în egală măsură, și inițiatorului o întrebare care vine să clarifice oarecum lucrurile.

În preambulul Ordonanței nr.15 se face referire la art.1 lit.c) din Legea nr.134, deci Legea de abilitare a Guvernului, iar lit.c) se referă la măsuri privind accelerearea procesului investițional și de privatizare, inclusiv prin reglementarea operațiunilor de leasing și a societăților de leasing, organizarea și funcționarea grupurilor economice de interes, regimul operațiunilor de franciză, regimul burselor de mărfuri.

Adresez întrebarea comisiei, pentru a evita orice fel de iregularitate cu privire la măsurile luate de Guvern în luna august, dacă această referire, această trimitere din preambulul Orodnanței nr.15 este corectă și ce are în vedere.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Alte intervenții? Nu sunt.

Mai întâi textul ordonanței. Obiecțiuni nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Aveți obiecțiuni la textul ordonanței?

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Dacă-mi permiteți să răspund domnului deputat.

Comisia juridică, de disciplină, imunități și validări a Senatului a luat în discuție exact aspectul ridicat de domnul deputat și a constatat că abilitarea, deci adaptarea ordonanței în temeiul Legii de abilitare a Guvernului să emită ordonanțe este validă, întrucât măsurile privind accelerarea procesului investițional și de privatizare - s-a considerat, și noi susținem acest lucru - includ o varietate de proceduri, metode, soluții în această privință între care lichidarea societăților comerciale este una dintre acestea. Lichidarea a fost considerată, în acest caz, ca o măsură de accelerare a privatizării, precum și o accelerare a procesului investițional, încât s-a considerat că o dată lichidate societățile, atât activele acestora, cât și societățile ca atare, ar putea fi privatizate cu mai multă ușurință și trece în patrimoniul privat.

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnul Gaspar are cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu am înțeles intervenția domnului deputat Șerban în următorul sens. Legea de abilitare, nr.134/1997, este dată la sfârșitul anului, Ordonanța nr.15 a fost emisă de Guvern pe data de 12 august și publicată în "Monitorul Oficial" la 15 august. Deci Guvernul putea să emită ordonanțe în baza legii de abilitare, dar numai pentru viitor. Eu nu știu cum se face trimitere la Ordonanța nr.15 că a fost emisă în baza Legii nr.134.

Cred că acesta a fost sensul pe care l-a sesizat domnul deputat Șerban. Iar dacă nu este acesta, mă întreb eu, atunci, și îl întreb pe inițiator: Legea nr. 134 să vedem la ce dată a fost publicată în Monitorul Oficial și, deci, numai în baza acestei legi se puteau da ordonanțe ulterior, nicidecum legea să se aplice retroactiv, pentru niște ordonanțe care au fost date pe data de 12 august.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul secretar de stat.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Legea de abilitare este Legea nr. 134 din 23 iulie 1997. Deci, ca termen, se încadrează.

Domnul Vasile Lupu:

Acum s-au lămurit lucrurile. Textul ordonanței a fost votat.

Mergem la art. 1.

Din partea comisiei nu există propuneri de modificare și se păstrează textul Senatului.

Comisia și-a însușit textul Senatului. Obiecțiuni din sală? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 2, de asemenea, se susține textul Senatului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alte propuneri ale comisiei?

În cadrul art.3 comisia susține textul ordonanței.

Obiecțiuni nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu un vot împotrivă textul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră art. unic.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Majoritate de voturi pentru, două voturi împotrivă și nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 15:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro