Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

26. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.

Din partea Guvernului ne onorează domnul general de divizie, inginer Ionel Crăciun.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională este invitată la locul comisiei, pe banca comisiei.

Dacă din partea inițiatorului, domnul general dorește să ia cuvântul?

Aveți cuvântul, domnule general.

Domnul Ionel Crăciun (Ministerul de Interne):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța Guvernului privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată de Senatul României în ședința din 16 septembrie 1997 este concepută ca un instrument legislativ destinat să asigure realizarea interesului public într-o vastă și dinamică sferă a activității economico-sociale și integrat noii ordini juridice, edificate pe principiile economiei de piață.

S-au avut în vedere atât cerințele generale ale asigurării compatibilității noilor reglementări cu cele cuprinse în legislația europeană, potrivit prevederilor Acordului de asociere a României la comunitățile europene, cât și necesitatea menținerii unor elemente tradiționale ale legislației românești în domeniu, care în decursul anilor și-au dovedit viabilitatea.

De asemenea, au fost avute în vedere reglementări specifice și practica unor țări cu tradiție democratică, ca de pildă: Franța, Marea Britanie, Germania, Danemarca, Japonia, Statele Unite ale Americii, cât și legislația română din perioada interbelică.

Noua reglementare a fost corelată cu dispozițiile Legii nr. 121 din 1996, privind organizarea și funcționarea Corpului pompierilor militari.

Noua reglementare permite aplicarea principiilor autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice, prin instituirea unui sistem optim de conexiuni a organelor de specialitate cu autoritățile administrației publice locale, în vederea armonizării interesului național cu cel al colectivităților locale.

În același timp se consacră un principiu fundamental pe care îl regăsim în majoritatea sistemelor europene de drept public, și anume, responabilitatea agentului economic pentru toate consecințele care rezultă din existența și funcționalitatea unității sale.

Totodată s-a urmărit integrarea segmentului legislativ consacrat apărării împotriva incendiilor în sistemul general de reglementare a relațiilor privind securitatea publică, astfel încât să se asigure coerență și funcționalitate întregului sistem. Avem aici în vedere, pe lângă cele prezentate, îndeosebi reglementările din domeniul protecției mediului, protecției muncii, calității în construcții, protecției civile și altele.

În esență se reglementează probleme referitoare la obligațiile generale ale persoanelor fizice și juridice în domeniul apărării împotriva incendiilor, a vieții oamenilor și bunurilor materiale, obligațiile autorităților administrație publice centrale și locale, obligațiile patronului, utilizatorului, salariatului, proiectanților și executanților, controlul riscurilor de incendiu, constituirea și atribuțiile serviciilor de pompieri civili, responsabilitățile în domeniul elaborării normelor și reglementărilor tehnice de specialitate, inclusiv în unele domenii speciale, sancțiunile contravenționale, aplicabile în cazul nerespectării prevederilor ordonanței.

Se abrogă două decrete emise în urmă cu peste 20 de ani.

Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc membrilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, care au analizat prezentul proiect de lege și l-au avizat favorabil.

Având în vedere cele prezentate, din împuternicirea ministrului de interne, am onoarea a vă adresa rugămintea de a adopta proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apărarea împotriva incendiilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule general.

Comisia? Domnul Ovidiu Drăgănescu, vicepreședinte al comisiei, are cuvântul.

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, în ședința din 12 noiembrie 1997, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, în forma adoptată de Senat, cu respectarea prevederilor art.ui 74, alineatul 2 din Constituția României.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim.

Din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Aveți cuvântul, domnule deputat, din partea Grupului P.R.M. Corect?

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am luat în dezbatere în cadrul grupului nostru parlamentar proiectul de lege supus discuției de astăzi și am ajuns la concluzia să votăm în favoarea acestui proiect de lege. Sunt foarte multe pagube declanșate din nerespectarea normelor de protecție la incendiu, de paza și stingerea incendiilor. De asemenea, sunt foarte multe cazuri de abateri de la normele de stocare a materialelor care, în stoc fiind, în halde, au procese lente de oxidare, generate în final de incendii. Este o lege binevenită și vom vota pentru această lege.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare care și-au desemnat oratori? Nu mai este cazul.

Doamnelor și domnilor,

Trecem la textul ordonanței.

Asupra titlului sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1, nemodificat de comisie, fără comentarii din partea dumneavoastră, din câte observ? Nu am afirmat, am întrebat!

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 2.

Obiecțiuni nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 4.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul I s-a încheiat și era capitolul intitulat "Dispoziții generale".

Supun votului dumneavoastră titlul.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează Capitolul II: "Obligații privind apărarea împotriva incendiilor".

Obiecțiuni nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 6.

Comisia nu are modificări. Obiecțiuni din sală la art. 6?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Supuneți la vot titlul Capitolului II.

Domnul Vasile Lupu:

Just!

Secțiunea I: "Obligații generale".

Dacă sunt comentarii asupra titlului? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 6.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 7.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 8.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 9.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 10.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 11.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a II-a: "Obligațiile Consiliului local și ale primarului".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 12. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a III-a: "Obligațiile Consiliului județean".

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 14.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a IV-a: "Obligațiile prefectului".

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a V-a intitulată "Obligațiile autoritățile administrației publice, centrale de specialitate". Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 17. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 18. Nu sunt comentarii?

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a VI-a: "Obligațiile patronului, utilizatorului și salariaților".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 19. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 20. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 21.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 22, alin. 2, litera c) a dobândit un conținut nou, în varianta Senatului. Corect? Comisia este atentă, da?

Supunem această variantă a Senatului pentru art. 22, alin. 2, litera c), dacă nu sunt comentarii din sală. Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 22 integral.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 23.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a VII-a: "Obligațiile proiectanților și executanților". Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 24.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 25.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 26.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul III: "Controlul riscului de incendiu".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 27. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 28. Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul IV, intitulat "Serviciile de pompieri civili". Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I: "Constituirea și atribuțiile serviciului de pompieri civili".

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 29.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 30.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 31.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 32.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 33.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 34.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a II-a: "Drepturi, compensații și despăgubiri ce se acordă pompierilor civili".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 35.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 36.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 37.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 38.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 39.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 40.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 41.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 42 avem textul Senatului, după ce votăm Capitolul V, intitulat "Sancțiuni".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 42, alineatul 1, modificat de Senat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 43, textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VI: "Dispoziții finale", art.44.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 45.

Obiecțiuni? Nu sunt. Textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 46.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 47.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 48.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 49.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Senatul propune 491. Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 50, textul inițiatorului.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Pentru o identificare corectă a actelor normative care se abrogă, având în vedere că la vremea respectivă, când au fost adoptate cele două decrete, se opera cu decrete ale Consiliului de Stat și decrete prezidențiale, iar cele două decrete care sunt supuse abrogării sunt decrete ale Consiliului de Stat, vă propun ca textul art.ui 50 să aibă următoarea redactare: "Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Decretul Consiliului de Stat nr. 232/1974 privind prevenirea și stingerea incendiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 16 ianuarie 1975, Decretul Consiliului de Stat nr. 290/1977 privind aprobarea normelor generale de protecție împotriva incendiilor, la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977, precum și orice alte dispoziții contrarea prezentei legi se abrogă".

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim, domnule deputat. Foarte just. Ceilalți colegi au uitat, probabil, Consiliul de Stat, dumneavoastră nu, vă mulțumim.

Comisia nu are obiecțiuni și nu poate să aibă, tehnic legislativ vorbind.

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Comisia nu are obiecțiuni și propune aprobarea în forma prezentată de domnul coleg.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim.

Amendamentul domnului deputat Gaspar, susținut de comisie, este supus votului. Vi-l supun votului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. unic.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi,

Poate unii dintre colegi sau dintre invitați se arată surprinși de așa eficiență, dar poate fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți că metoda de lucru este cam aceeași și în Consiliul Europei și la parlamentele cu tradiție neîntreruptă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 5 august 2020, 13:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro