Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

27. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Ar urma proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu avem inițiator, nu avem comisie!

Domnul Vasile Lupu:

Din partea Guvernului proiectul va fi susținut de domnul secretar de stat Tăchiciu. Corect? Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare este prezentă.

Dau cuvântul inițiatorului. Domnule secretar de stat, microfonul vă aparține.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă prezint rugămintea inițiatorului de a fi de acord cu această ordonanță a Guvernului, privind regimul juridic al francizei. Trebuie precizat, ca și în cazul ordonanței privind leasing-ul, sunt niște acte normative fără de care, atât leasingul, cât și franciza nu se pot desfășura. Problema este că adeseori, pentru utilizarea pe scară mai largă a acestor instrumente și forme moderne de conducere a afacerilor, este nevoie să existe un text legislativ românesc, pentru a facilita și pentru a accelera utilizarea lor de către oamenii de afaceri români și între firme românești, nu numai între firme românești și străine.

Franciza este, în primul rând, o formă de transfer de tehnologie, iar ordonanța Guvernului creează cadrul juridic care să ofere certitudinea unor relații stabile, statornice, sigure pentru participanții într-un asemenea proces.

Ordonanța sau proiectul de lege de aprobare a ordonanței are avizul favorabil al Comisiei economice și aviz favorabil al Consiliului legislativ. Sunt un număr de amendamente propuse și adoptate de Comisia economică, pe care inițiatorul și le-a însușit, care contribuie la îmbunătățirea textului legii.

Vă rugăm să fiți de acord cu aprobarea acestei ordonanțe.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a vizat favorabil acest proiect de lege prin care se solicită aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52 din 1997 privind regimul juridic al francizei și a formulat câteva amendamente pentru îmbunătățirea textului, care sunt prevăzute în raportul întocmit la data de 10 noiembrie și prezentat spre dezbatere.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există vorbitori la dezbaterile generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul ordonanței. Obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. I - "Dispoziții generale".

Voturi împotrivă?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1 este reformulat de comisie, domnul președinte are cuvântul.

Domnul Iuliu Vida:

Comisia propune ca textele art. 1 și 2 să fie comasate și reformulate, așa cum se propune la pct. 1 din raport.

Domnul Vasile Lupu:

Supun acest articol votului, așa cum l-a formulat comisia, cu litere până la e). Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am ajuns la Cap. II - "Principii generale". Secțiunea 1 - "Relații precontractuale, relații postcontractuale". La pct. 2 pag. 5 din raport, se propune înlocuirea titlului Cap. II cu: "Norme privind relațiile dintre părți". Corect!

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 3. Comisia propune, la alin. 3, o reformulare, eliminând mențiunea "în special". Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și acum, supun votului dumneavoastră textul art. 3, cu cele trei alineate nenumerotate.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 2 - "Contractul de franciză". În varianta comisiei, titlul secțiunii se elimină.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 4 este cel din varianta inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 5, de asemenea, rămâne în varianta inițiatorului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 6 este reformulat de comisie, care reduce numeric clauzele contractului.

Obiecții? Nu sunt. Îl supun votului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 7 rămâne în textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru art. 8, avem reformularea comisiei, pe care v-o supun votului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 9, text comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 3 - "Contractul de exclusivitate". Comisia propune eliminarea acestei structurări.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 10.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 11.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Secțiunea 4 se elimină titlul, iar art. 12 este modificat de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13 este modificat de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. II - "Publicitate și selecție".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 14, modificat de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15, modificat de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16, la propunerea comisiei, se elimină. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 17 care devine art. 16, în varianta comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. IV - "Sancțiuni și contravenții". Se elimină titlul. Era și firesc, pentru un articol, un titlu...

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 18 se elimină.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. V - "Dispoziții finale". Se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 19, la comisie se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 20, la comisie se elimină.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Cu 2 voturi împotrivă, s-a aprobat.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

În funcție de textul acceptat de plenul Camerei, solicităm aprobarea renumerotării articolelor și a capitolelor.

Domnul Vasile Lupu:

Firesc, sistematizarea și problemele de tehnică legislativă vor fi operate de Departamentul tehnic-legislativ și plenul întărește această împuternicire.

Stimați colegi, articolul unic.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 1 vot împotrivă, s-a adoptat.

Textul integral.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 10 august 2020, 2:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro