You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

5. Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1997 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului .

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Și cu aceasta intrăm în dezbaterea proiectelor de legi și a rapoartelor la acestea.

Vom începe cu raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 49/1997 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

Comisia de mediere s-a întrunit pe 19 noiembrie la Camera Deputaților. Au decis să ne supună spre aprobare următorul raport și acum trecem pe raportul comisiei de mediere.

La nr.crt.1, articol unic, s-a propus în unanimitate adoptarea textului Senatului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Adoptat în unanimitate.

La nr.crt.2 dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Deci s-a adoptat și aici varianta propusă de Senat.

La nr.crt.3, de asemenea, textul Senatului propus de comisie în unanimitate. Intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

La nr.crt.4 s-a propus, de asemenea, adoptarea în unanimtiate a textului Senatului. Intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Vă supun spre aprobare acest raport de mediere în ansamblul său. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? A fost adoptat în unanimitate.