You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

6. Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Băltești, județul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris, la data de 27 iunie 1997.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Deci acest raport, primul pe care l-am supus aprobării, a fost adoptat ca lege ordinară. Continuăm cu raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Băltești, Județul Prahova, în valoare de 219.765 de USD, semnat la Paris la data de 27 iunie 1996, care este tot un proiect de lege cu caracter ordinar.

Comisia de mediere s-a întrunit miercuri, 19 noiembrie și ne propune spre adoptare următoarele:

La nr.crt.1 varianta Senatului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate s-a adoptat acest text, care propune de fapt eliminarea art.II.

Vă supun spre aprobare raportul de mediere în ansamblul său, ca lege ordinară. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Adoptat în unanimitate.