Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

7. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț liber între România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997. Din partea inițiatorului domnul secretar de stat Hagea, de la Ministerul Industriei și Comerțului. Vă rog.

Domnul Liviu Hagea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Între România și Turcia există relații bune atât pe plan politic, cât și economic, după cum ați putut constata și din vizita președintelui turc ieri în țara noastră.

Schimburile comerciale româno-turce au cunoscut o evoluție ascendentă, depășind în anul trecut 600 de milioane de dolari, din care peste 384 milioane la export, 185 la import. Anul acesta, pe nouă luni, cifra totală este de peste 420 de milioane de dolari. Astfel, Turcia ocupă locul patru în exportul nostru.

Totodată, România are relații bune cu Turcia în procesul de integrare europeană și în domeniul cooperării subregionale în zona Mării Negre.

În baza Memorandumului 243 din mai 1996 și a Memorandumului 538 din noiembrie anul trecut, au fost antamate și finalizate negocierile pentru încheierea unui acord de comerț liber între România și Turcia. Acordul a fost semnat pe 29 aprilie a.c. la Ankara, cu ocazia vizitei în Turcia a domnului președinte Constantinescu, președintele României. Acest acord este similar celor încheiate de România pe plan european, Turcia fiind țară asociată Uniunii Europene.

Zona de liber schimb urmează să fie creată treptat în cadrul unei perioade de tranziție ce se va încheia în 2002 și va cuprinde toate produsele industriale, capitolele 25 și 97 din Tariful vamal, produsele agricole transformate, precum și unele articole agricole de bază la care părțile au acordat concesii Uniunii Europene.

În negocierea acestui acord și a concesiilor reciproce s-a pornit de la conținutul acordurilor pe care cele două părți le au cu Uniunea Europeană. Conform acestui concept, părțile își acordă reciproc, la data intrării în vigoare a acordului, în principiu același tratament comercial pe care fiecare dintre ele îl acordă Uniunii Europene.

Concesiile convenite pe această bază au un caracter asimetric în favoarea României. Practic, în timp ce exportul românesc va beneficia de taxe vamale zero sau foarte reduse la majoritatea produselor industriale românești, piața românească urmează să se deschidă gradual, până în 2002, pentru toate produsele industriale turcești, inclusiv cele textile și siderurgice.

Apreciem că acordul va constitui un factor de dezvoltare și diversificare a schimburilor comerciale și a cooperării economice româno-turce. Prin crearea unei zone de comerț liber se va putea folosi în măsură mult mai mare avantajul apropierii geografice a celor două țări și potențialul lor economic în plină dezvoltare. Totodată, acesta va contribui la promovarea comerțului liber în cadrul cooperării economice din zona Mării Negre.

Față de cele de mai sus, vă propunem deci ratificarea acestui acord, conform proiectului de lege supus și aprobat de către Senatul României. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul deputat Iuliu Vida, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. Vă rog.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În urma examinării proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, comisia hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma prezentată de Senatul României.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu. Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă sunt intervenții la titlul legii? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Intervenții la articolul unic al legii? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Este o lege cu caracter ordinar și se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți în sală.

Vă supun spre aprobare această lege în ansamblul ei. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Adoptată în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 august 2020, 14:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro