Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

8. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului European privind persoanele participante la procedurile în fața Comisiei și Curții Europene ale Drepturilor Omului, adoptat la Londra la 6 mai 1969.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la procedurile în fața Comisiei și Curții Europene ale drepturilor omului, adoptat la Londra la 6 mai 1969.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Clocotici de la Ministerul Justiției. Vă rog.

Domnul Toader Clocotici:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă supun spre ratificare proiectul de Lege pentru Acordul european privind persoanele participante la procedurile în fața Comisiei și Curții Europene a drepturilor omului.

Amintesc, din expunerea de motive, că la data de 6 mai 1969 la Londra a fost adoptat Acordul european privind persoanele participante la procedurile în fața Comisiei și Curții Europene a Drepturilor Omului, acord care, în esență, prevede că persoanele participante și care sunt definite în mod amănunțit se bucură de imunitate, de jurisdicție, atât cu privire la declarațiile lor făcute oral sau în scris, atât la Comisia, cât și la Curtea Europeană, cât și cu privire la probele prezentate acestora de către persoanele în cauză. Îmi permit să vă amintesc și faptul că România a ratificat în 1994 convenția Europeană a Drepturilor Omului și legea pe care v-o propunem spre ratificare este o continuare firească a acestei convenții.

Există avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului și vă solicit în mod respectuos să ratificați acest proiect de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Acest proiect de lege a primit un raport comun de la două comisii și anume de la Comisia juridică, de disciplină și imunități și de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, care au fost sesizate în fond cu acest proiect de lege. Și cele două comisii au propus, în urma examinării proiectului de lege, cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus plenului Camerei spre dezbatere și adoptare în forma adoptată și de Senat.

Ca atare, dacă în cadrul dezbaterilor generale dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Intervenții la titlul legii. Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Intervenții la articolul unic al legii. Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Este o lege ordinară și vă propun să o adoptăm prin vot deschis.

Vă supun spre aprobare acest proiect de lege în ansamblul său. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Adoptat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 10:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro