Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1997

9. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989.

Din partea inițiatorului, dacă dorește să ia cineva cuvântul? Domnul Ștrenc Alexandru. Vă rog.

Domnul Alexandru Cristian Ștrenc:

Mă numesc Alexandru Cristian Ștrenc, sunt director general la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, să vă prezint pe scurt principalele considerente care stau la baza solicitării ratificării de către România a acestui protocol.

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor este un document internațional multilateral, negociat și adoptat în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale de către statele membre ale Convenției de la Paris. România a semnat acest protocol chiar pe data de 30 decembrie 1989 la Madrid. Necesitatea încheierii acestui protocol a fost determinată de faptul că o serie de îmbunătățiri se impuneau a fi aduse sistemului de acordare a protecției internaționale a mărcilor în cadrul Aranjamentului de la Madrid.

Principala modificare pe care o aduce acest protocol în raport cu aranjamentul de bază este o facilitate acordată solicitanților de mărci internaționale, în sensul că dacă aranjamentul specifica faptul că o înregistrare internațională poate fi făcută numai pe baza unei înregistrări naționale, protocolul prevede o extindere, în sensul că solicitarea protecției se poate face pe baza doar a unui depozit național, reglementar constituit la un oficiu de proprietate industrială.

Prin ratificarea protocolului, România va putea fi desemnată să acorde protecție și mărcilor aparținând titularilor altor state decât cele membre ale Aranjamentului, iar, la rândul lor, solicitanții români pot obține o protecție suplimentară oriunde în lume în țările membre ale acestui protocol.

Ratificarea protocolului de către România nu presupune plata nici unei contribuții financiare, iar în plan extern, ratificarea actualului protocol reprezintă îndeplinirea unei obligații asumate de România prin Acordul de asociere la Uniunea Europeană, respectiv art. 67, anexa 19, care prevede în mod explicit faptul că până la sfârșitul acestui an România își ia angajamentul de ratificare a acestui protocol.

La sfârșit, aș vrea să menționez faptul că la 1 septembrie 1997 erau 54 de semnatari ai acestui protocol, respectiv 22 de membri la protocol, între care toate țările Uniunii Europene și Uniunea Europeană, ca entitate, au ratificat acest protocol.

În consesință, vă propunem, domnilor deputați, ratificarea de către România a acestui protocol ca document de bază al proprietății intelectuale pentru România.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii, sesizată în fond, domnul președinte Ioan Dan Popescu.

Domnul Ioan Dan Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării în ședința din 29 octombrie 1997 a proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, în forma prezentată de Senat, având în vedere și avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de către Senat.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Intervenții la titlul legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la articolul unic al legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară. Propun, de altfel, ca legile de astăzi să le votăm pe toate prin vot deschis. Ca atare, vă supun spre aprobare prin vot deschis acest proiect de lege în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate și acest proiect de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 9 august 2020, 9:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro