Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 martie 1999
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 04-03-1999 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 martie 1999

4. Dezbateri asupra proiectului de lege privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.  
 
consultă fișa PL nr. 199/1998

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Pentru ca să mai câștigăm timp, aveam o restanță de miercuri la art.23, care a fost votat de Camera Deputaților. La alin.d) ni s-a propus o reformulare mai corectă și am rugat comisia de specialitate să se gândească și rugăm să ni se prezinte hotărârea.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Comisia a luat în calcul propunerea formulată aici în plen de către inițiator, respectiv de către domnul ministru Athanasiu, și-a însușit-o și, ca urmare, vă propunem ca nr.crt.23 din raport, lit.d) a art.20, așa cum a fost renumerotat, să aibă textul formulat la pct.22, la pag.18, lit.d), exact varianta propusă de către domnul ministru Athanasiu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Vă mulțumesc.

Consult plenul Camerei Deputaților dacă acceptă formularea comisiei care, de fapt, coincide cu a inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci pct.d) de la articolul renumerotat 20 a fost votat în unanimitate.

Să votăm din nou art.20, deci poz.23 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci poz.23, art.20 renumerotat a fost votat în unanimitate.

Vă rog să vă pregătiți în continuare.

până obținem cifra de prezență verificată prin apelul nominal, vă reamintesc că am întrerupt lucrările marți la poz.24 din raport, alin.3, numerotat în raport 2 după eliminarea unuia dintre alineatele anterioare.

Avem o propunere din partea domnilor deputați Buzatu și Marian Sârbu, o propunere care nu a fost adoptată de comisie, și propunerea comisiei și a inițiatorului.

Vă rog să vă reamintiți, pentru că discuțiile s-au încheiat, va trebui să dăm numai votul final pe acest alineat fost 3, actualmente 2.

Deci în urma apelului nominal prezența în sală este de 225 de deputați. Aceasta este cifra de la care vom pleca în valorificarea tuturor voturilor de acum încolo.

supunem încă o dată votului Camerei Deputaților propunerea Grupului parlamentar al PUNR de a se discuta în procedură de urgență proiectul legislativ referitor la prelungirea cu 5 ani a contractelor de închiriere.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Nu! Până la apariția unui nou act normativ.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Eu nu am citit titlul exact. Am discutat despre ideea în sine.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 60 de voturi pentru. Insuficiente pentru a trece propunerea grupului parlamentar al PUNR.

Această inițiativă legislativă se va discuta în procedură normală.

Mergem pe ordinea dezi la Legea pensiilor.

Deci reluăm discuțiile la pct.24 din raport.

Alin.3. Acum, după renumerotare, este alin.2.

avem propunerea comisiei, propunerea inițiatorului, care va fi discutată la urmă; deci avem un amendament din partea comisiei, care se referă la cuantumul contribuției individuale, cifrată la o pătrime din cota de contribuție de asigurări sociale stabilită anual pentru condiții normale de muncă, și avem o propunere de amendare din partea domnului deputat Dumitru Buzatu, care ne propune ca această contribuție individuală de asigurări sociale să fie o cincime din cota de contribuție de asigurări sociale stabilită pentru condiții normale de muncă.

Deci astăzi, după încheierea discuțiilor din ziua de marți, va trebui să tranșăm prin vot aceste două amendamente.

Cu scuzele de rigoare, va trebui să vă anunț că propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.17 din 8 aprilie 1994 va merge pentru discuții în fond la Comisia juridică și pentru aviz la Comisia pentru administrație publică.

Deci doamnelor și domnilor colegi,

Va trebui să supunem la vot în ordine întâi amendamentul comisiei, dacă acesta nu trece, amendamentul domnului Dumitru Buzatu, și dacă nici acesta nu trece, este textul inițiatorului.

Vă atrag atenția încă o dacă: este vorba de contribuția individuală a fiecărui asigurat, a fiecărui salariat din cota totală de asigurări. Comisia propune o pătrime, domnul Dumitru Buzatu propune o cincime, iar inițiatorul propune o treime. Deci, avem 20, 25 și 33%.

Discuțiile s-au încheiat în ziua de marți. Astăzi reluăm numai votul.

Domnule președinte al comisiei, vă rog să-mi spuneți dacă precizările sunt din partea comisiei sau din partea dumneavoastră.

Poftiți.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă voi ruga să-mi permiteți să fac o precizare extrem de importantă pentru vot, pentru că propunerea formulată și prinsă ca amendament al comisiei aduce o modificare legată nu numai de contribuție, de valoarea contribuției, de procentul pe care îl propune.

Spre deosebire de varianta inițiatorului care propunea ca angajatul că plătească o treime din valoarea contribuției pentru cei angajați pe baza unui contract de muncă și integral pentru cei angajați pe bază de convenții civile, amendamentul propus de comisie prinde la un loc și stabilește aceeași contribuție, respectiv o pătrime și pentru cei angajați cu contract de muncă și pentru cei angajați pe bază de convenții civile.

Am considerat că este oportună această invervenție, pentru ca votul colegilor noștri să fie făcut în cunoștință de cauză.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Vă mulțumim. Este o precizare, într-adevăr, foarte importantă.

Supunem la vot propunerea comisiei de specialitate, de amendare.

Domnilor secretari, vă rog să fiți atenți.

Cine este pentru? 69 de voturi pentru.

Această propunere a comisiei de specialitate nu a trecut.

Supunem votului amendamentul propus de domnul deputat Dumitru Buzatu, în care această cotă de contribuție este de 20% și nu are precizările formulate de comisia de specialitate.

Am verificat prin apel nominal. Prezența în sală este de 225. De aceasta am făcut apel nominal.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 59 de voturi pentru. Insuficiente.

Supun votului dumneavoastră propunerea inițiatorului.

Cine este pentru? Este evident, majoritatea. (Vociferări din parte stângă a sălii.)

Vă rog să numărați. 116 voturi pentru.

Deci, cu 116 voturi pentru, această propunere a inițiatorului la alin.3 a fost adoptată.

Alin.4.

Dacă sunt comentarii? În varianta comisiei nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? 7 abțineri.

Cu majoritate de voturi, alin.4, în varianta comisiei a fost adoptat.

Alin.5, în varianta amendată de comisie.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, alin.5 a fost votat cu majoritate de voturi.

Alin.6.

Dacă sunt comentarii la forma prezentată de comisie?

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, și alin.6 a fost adoptat.

Alin.7.

Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră alin.7, în forma prezentată de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Alin.7 a fost votat în unanimitate.

Alin.8.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră alin.8, în forma prezentată de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Alin.8 a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră poziția 24 din raport, art.21, după renumerotare, sper că n-am greșit cifra.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? O abținere.

Deci, articolul, după renumerotare, 21, poziția 24 din raport a fost votată cu majoritate de voturi.

Poziția 25 din raport.

Este vorba despre art.22.

El are o formă amendată de comisie, are 4 alineate, care sunt amendate de comisie.

Dacă sunt comentarii din partea domnilor colegi? Nu sunt comentarii.

Atunci, supun votului dumneavoastră articolul nou renumerotat 22.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, art.22 a fost votat în unanimitate.

Poziția 26 din raport, care se referă la art.23.

A fost amendat de comisia de specialitate.

Dacă doamnele și domnii colegi au comentarii de făcut pe marginea acestui articol?

Nu sunt comentarii.

Atunci, vi-l supun în întregime votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, și poziția 26 din raport, care se referă la art.23, a fost votată în unanimitate.

Trecem acum la discuția poziției 27 din raportul comisiei de specialitate, care se referă la art.24.

Și acesta a fost amendat de comisia de specialitate.

Da, vă rog. Doamna deputat Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Îmi permit să fac o adăugare la acest articol 23, alin.1, întrucât anumite categorii pe care comisia le-a considerat ca asigurați, aici au fost scăpate.

Deci, vă rog să acceptați completarea alin.1 cu următoarea frază: "respectiv veniturilor celor care-și desfășoară activitatea exclusiv pe baza unei convenții civile, cu plata contribuției de asigurări sociale și ale celor care au calitatea de membri cooperatori într-o organizație a cooperației meșteșugărești".

Deci, nu propun altceva decât să punem de acord art.23 cu art.4.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc.

Din partea inițiatorului? Sunteți de acord, da?

Comisia este de acord cu această completare, care de fapt mărește plaja tuturor asiguraților. Înțeleg că este de acord comisia. La alin.1 ați propus, nu? La alin.1.

Deci, este o chestie de tehnică să cuprindem toate alineatele.

Vom vota pe alineate, ca să fie foarte clar ce votăm.

Deci, doamna deputat Smaranda Dobrescu a propus completarea alin.1 de la art.24 și cu celelalte categorii de asigurați, formulare cu care inițiatorul este de acord. Și comisia este de acord.

Supun votului dumneavoastră alin.1, așa cum a fost amendat de comisie, cu adăugirile doamnei deputat Dobrescu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Alin.1 a fost votat, în forma modificată, în unanimitate.

Alin.2.

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră forma amendată de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Alin.2 a fost votat în unanimitate.

Alin.3 are o formă amendată de comisie.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și alin.3 a fost votat în unanimitate.

Alin.4 are o formă amendată de comisie, prezentată în raport.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și alin.4 a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.24, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Luăm în discuție, la poziția 28 din raportul comisiei de specialitate, propunerea comisiei de specialitate pentru introducerea unui articol nou, renumerotat 25, cred că vine, și care se referă la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru șomeri.

Dacă sunt comentarii?

Inițiatorul este de acord, da? Da.

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră poziția 28 din raportul comisiei, articol nou 25.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 29 avem art.26, după renumerotare, în care comisia ne propune o serie de reformulări, sub forma amendamentelor.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră art.26, după renumerotare, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

Luăm în discuție poziția 30 din raportul comisiei, care se referă la art.27, renumerotat așa, și care rămâne nemodificat și în opinia comisiei de specialitate, față de textul inițiatorului.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 31 din raportul comisiei de specialitate, art.28 este amendat de comisia de specialitate.

Dacă sunt comentarii din partea dumneavoastră cu privire la propunerile comisiei de specialitate? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră art.28, pct.31 din raport, în totalitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 32 din raportul comisiei de specialitate, avem art.29, după renumerotare, în forma amendată de comisie.

Domnul deputat Teodor Stanca are o precizare, sau un amendament de făcut.

Domnul Teodor Stanca:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Este vorba de o corectură la lit.c), unde se fac niște trimiteri. Deci, art.4, alin.1, pct.IV, lit.f), g), h), i) și j); deci, nu k), ci j).

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dar la mine nu este k); este la d), nu la c); la lit.d).

Domnul Teodor Stanca:

Da, la lit.d). Scuzați!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, la lit.d), în loc de k), trebuie să apară lit.j).

Comisia este de acord? Da?

Deci, este o greșeală de dactilografiere, înțeleg.

Deci, cu această modificare, supun votului dumneavoastră art.29, cu modificările propuse de comisie și cu corectura de rigoare.

Deci, vă reamintesc că este poziția 32 din raportul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

Poziția 33 din raportul comisiei de specialitate. Art.30. Avem o propunere de reformulare din partea comisiei de specialitate.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 34 din raportul comisie, avem o propunere din partea comisiei de specialitate pentru art.31, deci care înseamnă de fapt numai renumerotare, textul inițiatorului fiind păstrat nemodificat.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 35 din raportul comisiei de specialitate, avem articolul care, după renumerotare, va primi numărul 32. Este amendat de comisia de specialitate.

Doamna deputat Dobrescu. Vă rog.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Am discutat, e adevărat, doar cu câțiva dintre colegii din comisie, dar cred că n-au în totalitate nici ceilalți împotrivă. Consider că textul articolului, în formularea actuală, adică, permițându-se amânarea totală sau parțială a plății asigurărilor în cazurile în care se amână plata salariilor, fără a da nici un termen, poate deveni o practică în scopul eludării plății la termen a contribuției de asigurări sociale de către angajatori.

În aceste condiții, mi-am permis să vă propun acordarea unui termen în cadrul căruia se poate exonera de plata contribuției.

În acest sens, vă propun următoarea formulare a art.31: "Casele teritoriale pot aproba pe o perioadă de maxim 3 luni, în situații temeinic motivate, modificarea datelor de plată a contribuției de asigurări sociale, în cazul amânării totale sau parțiale a plății depturilor salariale cuvenite asiguraților, fără a atrage majorări de întârziere pe această perioadă".

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Vă rog să ne dați și scris, doamna deputat.

Aș vrea să întreb inițiatorul dacă este de acord? Sunteți de acord. Comisia? De acord.

Deci, dacă toată lumea este de acord și nu mai sunt comentarii, supun votului dumneavoastră art.32, în varianta amendată și prezentată de doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, acest articol a fost adoptat.

La poziția 36, din raportul comisiei de specialitate, avem art.33, care, în opinia comisiei de specialitate, nu a modificat textul inițiatorului.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră art.33.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 37 din raportul comisiei de specialitate, avem pus în discuție, într-o formă nemodificată, art.34.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 38 din raportul comisiei de specialitate, avem art.35, prezentat de comisie, nemodificat față de textul inițiatorului.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 39 din raportul comisiei de specialitate, este prezentat, în formă nemodificată, art.36.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 40 din raportul comisiei de specialitate, avem în discuție art.37, amendat de comisia de specialitate.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru forma amendată de comisie? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 41 din raport, se află prezentat, nemodificat, art.38 după renumerotare.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 42 din raport, se află art.39, nemodificat de comisie.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 43 din raport este prezentat art.40, în care comisia de specialitate nu a operat modificări.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 44 din raportul comisiei de specialitate avem art.41, care a fost amendat de comisia de specialitate și doamna deputat Dobrescu vrea să intervină. Poftiți.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Permiteți-mi, doamna președinte, stimați colegi, la alin.l, lit.c), să facem un acord gramatical, fiind vorba de asigurat. Să spunem, în final: "a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat", în loc de "concentrată, mobilizată".

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, acordul cu genul masculin. Da.

Da, este corectă observația doamnei deputat.

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră art.41, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și art.41 a fost votat în unanimitate, în forma amendată de comisie și cu acordul gramatical corect.

La poziția 45 din raportul comisiei de specialitate, este prezentat art.42, care nu modifică textul inițiatorului.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 46, avem titlul Capitolului IV.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră titlul acestui articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul a fost adoptat în unanimitate.

La poziția 47 din raportul comisiei de specialitate, avem o propunere de amendare prezentată de comisia de specialitate. Deci, menționez că articolul, după renumerotare, are numărul 43, da? 43.

Dacă sunt comentarii?

Din partea inițiatorului, sunteți de acord cu modificările? Da.

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră forma amendată de comisia de specialitate pentru art.43.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Acest articol a fost votat în unanimitate.

La poziția 48 din raport, avem titlul Secțiunii I-a.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră titlul Secțiunii I.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul a fost adoptat în unanimitate.

La poziția 49 din raportul comisiei, avem pus în discuție art.44, amendat de comisia de specialitate, prin reformulare de text.

Dacă sunt comentarii la propunerea de amendare a comisiei?

Domnul ministru. Vă rog.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur, noi suntem de acord cu formularea pe care o propune comisia, dar dorim să facem cunoscut plenului Camerei Deputaților o poziție a noastră în legătură cu modificarea vârstei de pensionare privind pe femei, respectiv am dori să supunem discuției Parlamentului, Camerei Deputaților, respectiv, scăderea vârstei de pensionare a femeilor la 60 de ani și, corelativ, cu 2 ani, stagiul de cotizare, pentru un argument, aș zice principal, de echitate. Faptul că în toate legile de pensii care au guvernat România în ultimii 50 de ani au avut loc creșteri de vârstă de pensionare, creșteri de stagiu de cotizare, dar acest lucru s-a făcut egal pentru bărbați și pentru femei.

Credem că, pentru a respecta această regulă de simetrie și totodată de echitate, propunem Camerei Deputaților această modificare privitor la stagiul de cotizare și la vârsta de pensionare pentru femei.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat, sau președinte al comisiei, în ce calitate vorbiți? Dar, oricum, și ca deputat, puteți vorbi, da.

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Și de deputat. De data asta, nu pot să fac nici o diferență.

Propunerea ne surprinde. Este un punct extrem de important al legii vârsta de pensionare și stagiul de cotizare. Cred că o asemenea problemă, mai ales că ne-a surprins plăcut și sperăm ca domnul ministru la acest subiect să fie dispus să mai reflecteze și asupra altor lucruri importante, având în vedere cvorumul destul de restrâns în momentul de față, aș propune ca acest punct să fie discutat în condițiile în care prezența este mult mai importantă și inclusiv comisia să reflecteze și chiar de comun acord cu inițiatorul care, iată, a revenit la sentimente mai bune, să găsim chiar o soluție mai bună decât cea prevăzută în raport.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Aveți dreptate, domnule deputat.

Se constată în acest moment că este cvorumul subțiat și este o problemă mult prea importantă.

Desigur că nu prea avem speranțe de îmbunătățire. Încercăm. Încercăm, sigur, eventual mai facem un apel nominal. Dar este păcat că, în acest moment, când discutăm o lege atât de importantă, care reformează din temelii un sistem de asigurări sociale, domnii noștri colegi preferă să facă altceva, decât să vină să lupte și să voteze pentru cei care i-au trimis în Parlament.

Voci din sală:

Și doamnele ....

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și doamnele. Doamnele văd că sunt ....

Da. Deci, eu cred că propunerea domnului ministru, inclusiv care va duce și la modificarea tabelelor din anexe, va trebui retrimisă comisiei de specialitate, însă, până vom încerca să adunăm cvorumul, mai sunt anumite poziții pe această propunere de vârstă de pensionare și stagii de cotizare.

Dacă se mai înscrie cineva?

Doamna deputat Viorica Arăsinei, doreați să vă înscrieți la cuvânt? Nu.

Ei, doresc eu. O să-mi permiteți.

(Doamna deputat Paula Maria Ivănescu vine la tribună.)

Doamnelor și domnilor colegi,

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat, pentru acest articol noi avem propunerea ca vârsta de pensionare pentru femei să fie 57 de ani, cu stagiul de cotizare 30 de ani și pentru bărbați 62 de ani, cu stadiul de cotizare 35 de ani. Și, în aceste condiții, anexele nu-și mai au rostul, Anexa nr.3, respectiv.

Deci, va trebui să avem în vedere momentul în care ne hotărâm să votăm și suntem într-un cvorum semnificativ, să avem în vedere și această propunere a Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

Vă mulțumesc pentru atenție și sper să sprijiniți propunerea făcută de grupul PD.

Conform numărătorii efectuate de domnii secretari în acest moment, în sală sunt 98 de deputați și drept care nu mai avem cu cine continua discuțiile și nici tranșa prin vot aceste lucruri extrem de importante.

Încă o dată îmi exprim regretul că avem colegi care tratează atât de ușor reforma sistemului de asigurări sociale.

Eu vă doresc, celor care ați rezistat în sală și care vă gândiți la cei care v-au trimis în Parlament, să vă întâlniți cu dumnealor în bune condiții la sfârșitul de săptămână și ne revedem pe această lege marțea viitoare.

Noi ar fi trebuit să adoptăm în această zi programul de lucru și ordinea de zi, dar fiindcă nu avem cvorum nu o putem discuta, deci pe Legea pensiilor ne vom întâlni marți, iar luni, de 8 martie, sper să avem un alt cvorum în sală.

Vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut.*

Ședința s-a încheiat la orele 10,15.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 ianuarie 2020, 23:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro