Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 octombrie 1999
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
19-03-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 04-10-1999 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 octombrie 1999

13. Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Domnul Vasile Lupu:

Secretarii de ședință, suntem în cvorum? Nu suntem.

Stimați colegi,

Suspendăm dezbaterile în plen. Reluăm ședința în plen, mâine după programul de intervenții. Rămânem la programul de întrebări, interpelări.

Stimați colegi,

Întrebări adresate Guvernului. Pentru domnii deputați Petre Țurlea, Petru Șteolea, Ion Florentin Sandu, Petre Naidin, iarăși Petre Naidin, iarăși Petre Țurlea, problema consulului de la Cluj, Petre Țurlea, Petre Țurlea, avem solicitarea de amânare a răspunsului din partea Guvernului.

Se va răspunde domnului Petru Bejinariu de către doamna Simona Marinescu. Este prezentă? E pe drum.

Domnul Mircea Fronescu este prezent? Nu e prezent. E pe drum.

Noi n-am intrat, practic, în timpul afectat întrebărilor. Mai așteptăm 10 minute și vom proceda la invitarea secretarilor de stat care s-au anunțat să dea răspunsuri.

Stimați colegi,

Iată, îmi sugerează colegul, secretarul de ședință, să formulăm interpelările în acest timp.

Domnul Dumitru Buzatu este prezent? Da.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Am o interpelare adresată Guvernului României, în speță primului-ministru, în legătură cu activitatea prefectului de Vaslui.

Am sesizat în numeroase rânduri diverse abuzuri ale prefectului de Vaslui și ale șefilor de servicii descentralizate și niciodată nu am observat că s-ar fi luat vreo măsură de către acesta, atât în calitate de prefect, cât și a șefilor serviciilor descentralizate.

Recent, a avut loc o tranzacție de valori mobiliare în care a fost implicată o firmă, "Mondial Tranzit" care se presupune că este în legătură cu diverși membri ai P.N.Ț.C.D. și chiar cu prefectul de Vaslui. Am sesizat caracterul fraudulos al acestei tranzacții în care s-au vehiculat peste 2,5 miliarde de lei, contrar normelor legale de efectuare a tranzacțiilor cu valori mobiliare. Nu s-a luat nici-o măsură de a se fi anunțat Fondul Proprietății de Stat, care deține încă la societatea respectivă un important pachet de acțiuni și, în consecință, mă adresez Guvernului și primului-ministru, solicitând ca prin intermediul Corpului de Control să verifice faptele pe care le-am sesizat noi, inclusiv implicarea firmei "Mondial Tranzit" în vânzarea unor mari cantități de substanțe chimice expirate, pesticide, insecticide, îngrășăminte către IAS- urile din județul Vaslui, și dacă aceste fapte se vor confirma, să propună Guvernului eliberarea prefectului de Vaslui din funcție și sancționarea șefilor serviciilor descentralizate din subordinea sa.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Următorul coleg, domnul Florian Serac. Este prezent? Da.

Vă rog.

Domnul Florian Serac:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am de formulat o interpelare la adresa domnului ministru al muncii și protecției sociale, Alexandru Athanasiu.

Urmare a deciziei de închidere operațională a ALOR Oradea, la finele anului 1998 au fost disponibilzați peste 600 de salariați care beneficiază, conform Ordonanței nr.9/1997, de plăți compensatorii.

Datorită faptului că în județul Bihor sunt aproximativ 12 societăți comerciale care au disponibilizat personal în această perioadă, iar cu începere de la 1 iulie, aceste plăți compensatorii nu au mai fost făcute prin Casa de Economii și Consemnațiuni, rog pe domnul ministru Alexandru Athanasiu să ne prezinte situația plăților derulate prin ministerul condus de domnia sa și motivele pentru care a pus acești disponibilizați în imposibilitatea de a-și asigura viitorul zilei de mâine.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Ana. Se pregătește domnul Ștefan Glăvan.

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată primului-ministru al Guvernului României, este depusă în scris, succint. Ea se referă la situația deosebit de gravă a cetățenilor din Valea Jiului, cetățeni care numericește se apropie de circa 200.000 de suflete și care au convingerea că, pe fundalul nepăsării autorităților statului, toți cei care trăim acolo au convigerea că sunt supuși unui real genocid, că se dorește lichidarea fizică, atât a oamenilor, cât și a ceea ce înseamna, până cu puțin timp în urmă, această zonă în geografia României.

Ni se aduc la cunoștință trei situații deosebite, și anume: nerezolvarea până în prezent a ocupării forței de muncă disponibilizate, tarifele exorbitante practicate de Regia Autonomă a Apei: circa 7.000 lei pe metru cub, față de media de circa 1.900 – 2.000 lei în celelalte zone ale țării.

Și, în sfârșit, începerea ocupării unor persoane într-o activitate de închidere a minelor, activitate preluată de o socitate specializată în producerea produselor de panificație și distribuire a buteliilor de aragaz, denumită SARTEX, societate care, în urma unei licitații, beneficiază de toate fondurile pentru închiderea minelor, fonduri care, așa cum vă este cunoscut, sunt finanțate de la bugetul statului.

Sunt cel puțin aceste trei întrebări vizând activitatea Guvernului în plan intern, la care am solicitat primului-ministru să dea răspuns și, dacă este de acord, să deplaseze Corpul de Control acolo, pentru a cerceta cu de-amănuntul cele arătate.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Ștefan Glăvan. Se pregătește domnul Vasile Mândroviceanu.

Domnul Ștefan Glăvan:

Domnule președinte,

Întrebarea mea se adresează ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

Parlamentul României a ratificat în 1994 Convenția de la Rio de Janeiro privind limitarea concentrației de gaze în atmosferă, cu efect de seră.

Au urmat Convențiile de la Berlin și apoi Kyoto privind cuantificarea reducerii emisiilor de biogaz, bioxid de carbon și a altor gaze poluante.

Aceste măsuri implică și sectorul de producție a energiei electrice prin stimularea promovării resurselor curate de energie, în particular cea eoliană, maturizată la nivel de competiție cu sursele poluante. În Europa, în cadrul promovării politicilor de protecție a mediului, au fost instalate cca. 50.000 de agregate aeroelectrice, totalizând peste 6.000 MW putere instalată.

Pe masa Comunității Europene se găsește în fază avansată de elaborare propunerea pentru "Directiva Consiliului Europei privind accesul electricității din surse regenerabile pe piețele interne de electricitate".

Necesitatea de a favoriza producerea electricității din surse de energie regenerabilă a fost recunoscută în articolele Consiliului Euorpei, care permit statelor membre să ceară operatorilor din sistemele de transmisie și distribuție să acorde prioritate construcției instalațiilor care folosesc surse de energie regenerabilă.

Potențialul pentru exploatarea surselor de energie neconvenționale - eoliene este subfolosit la ora actuală în cadrul Comunității Europene și România și, de aceea, este necesar a se lua măsuri în vederea exploatării mai adecvate a acestui potențial.

Sprijinul pentru sursele de electricitate se dovedește necesar datorită neinculderii costurilor sociale și de mediu complete în prețul energiei produse din surse neregenerabile.

În conformitate cu principiul subsidiarității, principiile generale, care oferă un cadru pentru dezvoltarea acestui tip de energie, trebuie stabilite la nivelul comunității, dar aplicarea lor detaliată trebuie lăsată la latitudinea statelor membre.

Strategia dezvoltării surselor de energie regenerabile a fost elaborată pentru România prin fonduri PHARE.

Atrag atenția asupra faptului că România nu dispune la ora actuală de o legislație coerentă și cocordonată cu obiectivele europene de protecție a mediului.

Civilizația industrială și nu numai conduc la apariția emisiilor de poluanți, cantitatea de elemente poluante produse în cantități considerabile, fără a se lua măsuri de protecție, conducând la fenomene ca distrugerea stațiilor verzi, a pădurilor, datorită ploilor acide, reîncălzirea atmosferei, prin efectul de seră, și nu în ultimul rând, poluarea îngrijorătoare a apelor României. Evidentă sau insidioasă, poluarea afectează calitatea aerului pe care îl respirăm.

Omul descoperă azi cu groază un fapt pardoxal: evoluția economică aduce lumea modernă la un nivel de eficacitate remarcabil, amenințând echilibrul ecologic și starea ecosistemelor, afectându-i grav sănătatea .

Față de o asemenea stare de fapt și de drept, îmi permit a întreba care este preocuparea ministerului pentru armonizarea legislației române cu documentele specifice elaborate la Convenția de la Rio de Janeiro privind reducerea emisiilor de gaze?

De asemenea, legat de calitatea mediului ambiant din România, ținând seama de faptul că în viitorul apropiat, prin adoptarea legilor proprietății, o bună parte din păduri - cca. 50% - vor trece în domeniul privat, întreb pe domnul ministru în ce stadiu se află proiectul de Lege privind ariile protejate și parcurile naturale din România. Aceasta deoarece în următorii ani vom asista la un fenomen ciudat, prin care o parte din aceste rezervații și parcuri naturale vor ajunge proprietăți private, riscând să fie supuse, acestea, unui nedorit proces de distrugere.

Insuficienta preocupare pentru confortul fizic al oamenilor, pentru starea mediului ambiant și pentru neadecvarea legislației specifice cu cea europeană, induce ideea că relativ la această stare de lucruri, responsabilitatea domnului ministru va fi dictată de nescrisul cod al deontolgiei ministeriale.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Mândroviceanu are cuvântul. Se pregătește domnul Haralambie Irimescu.

Stimați colegi,

Vă rog, pe scurt, interpelarea; veți avea ocazia să o dezvoltați, doar obiectul interpelării este prezentat astăzi, pentru că ne încurcăm în celelalte proceduri.

Aveți cuvântul.

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Voi fi cât se poate de scurt.

Obiectul interpelării mele îl constituie Hotărârea de Guvern nr. 383/1997, prin care, în cadrul județului Suceava s-a aprobat înființarea a trei oficii prefecturale, pentru o mai bună desfășurare a activității prefecturii în teritoriu.

Din păcate, din cele trei oficii prefecturale: Rădăuți, Câmpulung și Fălticeni s-au înființat, până la ora actuală, numai două, și anume la Rădăuți și Câmpulung, iar zona Fălticeniului, zona cu cele mai multe probleme sociale și economice, a rămas fără acest oficiu prefectural.

Eu rog Secretariatul general al Guvernului și Departamentul administrației publice locale să analizeze încă o dată situația și, în limita posibilităților, să aprobe înființarea celui de-al treilea oficiu prefectural.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Haralambie Irimescu. Se pregătește domnul Ion Honcescu.

Domnul Haralambie Irimescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am două interpelări.

Prima interpelare se adresează ministrului industriei și comerțului. Și anume: la începutul anului 1999 Societatea Comercială RAFO S.A. Onești și-a încetat activitatea, datorită volumului mare al datoriilor, unei activități nerentabile.

S-au făcut numeroase demersuri prin care s-a arătat că, totuși, este necesar ca această unitate să funcționeze, datorită impactului social, la nivelul municipiului Onești, și, de asemenea, datorită faptului că de funcționarea acestei unități depind și alte unități din industria municipiului Onești.

S-a promis, până la cel mai înalt nivel, că această unitate se va redeschide.

Aș vrea să-l rog pe domnul ministru al industriei să-mi dea un răspuns autorizat, cu privire la posibilitatea de redeschidere a acestei unități și cam în ce perioadă va avea loc acest eveniment?

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Haralambie Irimescu:

Mai am una.

Domnul Vasile Lupu:

Mai aveți una? Dați-i drumul!

Domnul Haralambie Irimescu:

A doua interpelare se adresează ministrului educației naționale.

În luna martie 1999 am prezentat la Ministerul Educației Naționale, la cabinetul ministrului, documente în legătură cu unele sesizări a două asociații din orașele Comănești și Onești.

Deși termenul, să spun, legal, de primire a unui răspuns este de 30 de zile, în luna mai neprimind nici un răspuns m-am deplasat la minister, am discutat cu domnul inspector Vlad Mircea, mi-a promis în mod ferm că îmi va trimite răspunsul scris într-un termen cât mai scurt, dar nici până în prezent nu am primit răspuns la cele solicitate.

Aș ruga pe domnul ministru să binevoiască, totuși, să-mi dea un răspuns oficial la cele solicitate de mine în memoriul respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Honcescu.

Domnul Ion Honcescu:

Vă mulțumesc pentru înțelegere, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru, urmare a faptului că în cursul anilor 1998 și 1999 am primit peste 200 de memorii și audiențe la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, care reclamă politizarea, lipsa de corectitudine și eludarea legii în ce privește organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere din instituțiile subordonate Ministerului Educației Naționale.

Deoarece la nivelul comisiei am epuizat toate metodele de apropiere a ministerului, în sensul de a se rezolva multe dintre problemele care sunt evidente, prin audierea a doi domni secretari de stat succesiv răspunzători de acest sector de învățământ preșcolar, de asemenea, l-am audiat și pe domnul Andrei Marga, solicităm domnului prim-ministru să însărcineze Departamentul de control al Guvernului, care să evalueze întreaga cazuistică transmisă de comisia noastră Ministerului Educației Naționale.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Pavel Vasile are cuvântul.

Domnul Vasile Pavel:

Eu am o interpelare adresată D.A.P.L.-ului.

Pe scurt, în data de 21.VII, cu Adresa nr. 96, din partea Cabinetului parlamentar nr.233 din Bacău, am adus la cunoștința D.A.P.L.-ului încălcări ale legii comise de primarul și secretarul comunei Berzunți, din județul Bacău. De aproape trei luni nu s-a întreprins nimic de către D.A.P.L., nu am primit nici un răspuns, cu toate că legislația stipulează că răspunsul la petiții se dă în maximum 30 de zile.

Apelez din nou, dar de data aceasta printr-o interpelare, și pe scurt prezint problema.

Urmare a unor abuzuri comise de primarul comunei amintite, o parte din consilieri au formulat Sesizările nr. 93.360 și 93.615 din 1999, adresate prefecturii Bacău.

Prefectura Bacău verifică și constată că cea mai mare parte a celor sesizate sunt reale și se confirmă, fapt consemnat în Adresele nr. 93.360 din 7.VI și nr.93.615 din 4.VI.1999, pe care le trimite consilierilor petiționari și pe care vi le anexez încă o dată în copie.

Se confirmă, așadar, abuzurile săvârșite, dar nimeni nu sesizează organele de cercetare penală și nu se iau măsuri de suspendare a primarului vinovat, dimpotrivă, ca să repare ilegalitățile sfătuiește consilierii să inițieze proiecte de hotărâri retroactive, prin care să-i pună la adăpost pe cei vinovați, pe primar, respectiv secretar.

Se deduce de aici că funcționarii prefecturii Bacău sunt în cârdășie cu primarii și secretarii și ascund abuzurile din primării.

Vă rog să cercetați și să exprimați poziția dumneavoastră în acest caz.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Dorel Onaca nu este.

Domnul Mihail Sirețeanu.

Stimați colegi,

Am rugămintea, cât mai scurt, pentru că am intrat peste programul de întrebări.

Domnul Mihail Sirețeanu:

Foarte pe scurt, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului Ioan Avram Mureșan, ministrul agriculturii și alimentației, și are ca sursă unele articole apărute în presa centrală în ultima perioadă, care acuză direct Ministerul Agriculturii, sau mai direct spus pe ministrul agriculturii și pe consilierii acestuia, de unele nereguli din cadrul Societății Naționale "Tutunul Românesc", cât și în derularea contractului ROMAG.

Cât privește Societatea Națională "Tutunul Românesc", aici se aduc o serie de acuze, creșterea prețurilor nejustificat la țigările românești, care favorizează firma americană Reynolds, eliminarea distribuitorilor de țigări românești, care nu cotizează, și concentrarea acestei activități în mâna unui grup apropiat ministrului și favorizarea unei firme care, deși nu are autorizație din partea Consiliului Concurenței pentru distribuția de țigări, reușește să achiziționeze cantități însemnate în preziua scumpirii prețurilor acestora, reușind astfel să dea un "tun" de peste 6 miliarde lei.

Aceste acțiuni sunt supervizate, printre alții, și de domnul Dănuț Cornea, directorul general al Societății "Tutunul Românesc".

Problema a doua: contractul cu Banca Mondială, prin care am fost fericiți cu niște utilaje agricole din Statele Unite, și cum țăranii români văd că nu s-au arătat interesați de a primi aceste utilaje, acestea au fost date unui apropiat al ministrului și aș vrea să știu dacă contractul respectiv, cu firma S.C. "Basen" respectă legislația în vigoare?

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea. Se pregătește domnul Ștefan Baban.

Domnul Eugen Nicolicea:

În data de 21 mai Guvernul Radu Vasile a emis o hotărâre de Guvern prin care autoriza Societatea Națională de Radiocomunicații să difuzeze pentru străinătate programele IBB Engeneering Voice of America, în benzile de unde medii și ultrascurte, prin mijloace tehnice proprii sau asigurate de IBB Engeneering Voice of Amercia.

Această hotărâre de Guvern este o hotărâre ilegală, întrucât a încălcat o lege organică, și anume Legea audiovizualului.

Chiar dacă am presupune că această hotărâre de Guvern ar ține loc de decizie de autorizare, era necesară și obținerea licenței de la CNA.

Societatea Națională de Radiodifuziune a încălcat aceeași lege a audiovizualului, deoarece, alături de "Vocea Americii", mai emit în aceleași relee BBC, Radio France Internațional, Europa Liberă, Deutsche Welle, și aceste încălcări sunt cazuri penale.

Se naște legitima întrebare: ce măsuri va întreprinde Guvernul pentru a se intra în legalitate, cum a fost posibil ca Guvernul să emită o astfel de hotărâre și ce măsuri se vor lua cu cei vinovați?

A doua interpelare, tot adresată primului-ministru, având în vedere că Agenția Națională de Comunicații și Informații este subordonată primului-ministru.

Agenția Națională de Comunicații și Informații, A.N.C.I., a înaintat către Consiliul Național al Audiovizualului o adresă prin care comunica lista frecvențelor de radio disponibile pentru a fi scoase la concurs în sesiunea de toamnă. Printre acestea erau câteva frecvențe despre care se specifica că sunt coordonate cu Iugoslavia.

Din informațiile pe care le dețin, aceasta este o minciună, iar datorită faptului că este semnată și este un act oficial, devine un fals în acte publice.

Ce măsuri va lua primul-ministru cu cei care se fac vinovați de o infracțiune cuprinsă în Codul penal?

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Ștefan Baban.

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelare este adresată domnului ministru al finanțelor, Traian Decebal Remeș, și se referă la dorința noastră, a celor din Botoșani. Întrucât bugetele locale pentru perioada 15 octombrie 1999 – 15 aprilie 2000 nu pot suporta decât 30% din diferența de preț la energia termică, vă rugăm ca la rectificarea bugetului să alocați sumele de echilibrare, așa cum au fost propuse și înaintate Ministerului Finanțelor. În caz contrar, municipiile Botoșani și Dorohoi, precum și orașele Săveni și Darabani nu vor fi în stare să asigure agentul termic pentru 160.000 de oameni. Aceasta este în mare prima interpelare.

Iar a doua se adresează domnului ministru al industriei și comerțului, Radu Berceanu, și domnului ministru al sănătății, Hajdu Gabor.

Pe fondul sărăciei din județul Botoșani au apărut niște activități care au efecte negative, activități comerciale. Una din aceste activități este comercializarea sucurilor la dozator, care se bazează pe folosirea sifonului și a concentratelor artificiale.

Aș vrea un răspuns foarte ferm din partea celor două ministere: dacă consumul acestor sucuri la dozator nu este nociv asupra stării sănătății populației.

Iar cea de-a doua activitate comercială nocivă se referă la magazinele second hand, a obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte uzate din Occident.

Aș ruga și aici un răspuns ferm, mai ales din partea Ministerului Sănătății, cu privire la controlul care se efectuează la intrarea în țară a acestor mărfuri.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Domnul deputat Anghel Stanciu a depus în scris două interpelări: una adresată ministrului sănătății, prin care cere informații asupra dotării Centrului de cardiologie din Iași cu aparatul de radiografie mobilă necesar, în locul celui abiziv transferat de fostul ministru al sănătății la Clinica din Timișoara.

A doua interpelare se adresează domnilor miniștri Decebal Traian Remeș și Radu Berceanu, cerându-li-se grăbirea elaborării precizărilor metodologice pentru aplicarea Ordonanței nr. 140 din 1999, de rectificare a bugetului, dat fiind criza apei calde de la Iași.

Domnul Radu Mazăre este prezent?

Domnul Radu Ștefan Mazăre:

Da.

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, aveți cuvântul. Se pregătește domnul Marian Ianculescu și apoi domnul Viorel Burlacu.

Stimați colegi,

Vă rog să anunțați numai obiectul interpelării, pentru că urmează să-l dezvoltați în ședința viitoare.

Domnul Radu Ștefan Mazăre:

Da, domnule președinte, am înțeles.

Interpelarea mea este adresată domnului prim-ministru și are ca obiect situația disperată în care se găsesc cei 10 marinari reținuți ca ostatici în portul Mukkala din Yemen.

Este vorba despre o navă eșuată acolo, despre pretențiile pe care le ridică autoritățile respective, despre costurile care sunt necesare scoaterii combustibilului și dezeșuării navei și despre faptul că asiguratorul navei, respectiv Societatea OMNIASIG, refuză să plătească asigurarea.

În aceste condiții, 10 marinari, 10 cetățeni români plătitori de impozite sunt deținuți ca niște ostateci, sunt păziți cu kalașnikovurile, le-au fost confiscate hainele, banii și eu zic că este necesar și este de datoria primului-ministru și a Guvernului României să intervină, pentru că oamenii aceștia sunt de două luni într-o situație disperată, nu-i mai putem lăsa așa.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Ianculescu. Se pregătește domnul Viorel Burlacu.

Și, stimați colegi, cei care sunteți pe listă, apropiați-vă de microfon ca să meargă mai repede.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Interpelarea mea se adresează domnului Radu Berceanu, ministrul industriei și comerțului, și are ca obiect fundamentarea necesității importului din Suedia de stâlpi electrici din lemn de rășinoase inifugați, la prețul de 90 dolari bucata, statul român pierzând, prin această afacere, circa 400 dolari la metru cub de buștean exportat.

Domnule președinte,

În ședința de data viitoare îmi rezerv dreptul de a dezvolta această interpelare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Burlacu are cuvântul. Se pregătește domnul Petre Naidin.

Domnul Viorel Burlacu:

Domnule președinte,

Întrebarea mea este adresată domnului Vlad Roșca, șeful Departamentului pentru administrație publică locală al Guvernului.

Scandalul iscat de reamplasarea statuii a 13 generali unguri executați în 6 octombrie 1849 de către autoritățile austriece ridică problema ilegalităților acestei acțiuni, patronată de către departamentul pe care-l conduceți.

În acest sens, vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1. De ce în luarea deciziei privind locul de amplasare nu a fost consultat Consiliul local Arad, proprietarul, de fapt, al terenului?

2. De ce predarea statuii nu s-a făcut pe baza unui proces-verbal? Aveți certitudinea că este aceeași statuie, și nu a unor criminali?

3. De ce deciziile primului-ministru al României nu sunt aduse la cunoștința opiniei publice și suntem puși în situația de a ne informa pe filiera maghiară?

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Petre Naidin. Se pregătește domnul Nicolae Ionescu.

Vă rog apropiați-vă de microfon.

Domnul Petre Naidin:

Mă adresez primului-ministru pentru faptul că nu reușesc să obțin niște răspunsuri de la Fondul Proprietății de Stat și sper că domnia sa, cu autoritatea funcției, va dispune, în sfârșit, să primesc ceea ce mă interesează.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Ionescu este? Nu este.

Domnul Nicolae Popa?

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Permiteți-mi să prezint două interpelări: una adresată domnului ministru de interne, Dudu Ionescu, legată de situația cadrelor de poliție, conform Legii nr. 80/1985, și a doua interpelare este adresată domnului ministru Alexandru Athanasiu, ministrul muncii și protecției sociale, legată de situația salariaților de la fosta bancă BANCOREX.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Mulțumesc.

Domnul Dorel Onaca.

Vă rog pe scurt, pentru că am încălcat niște... Da.

Domnul Dorel Constantin Onaca:

N-am să dau citire la toată interpelarea, dar vreau să vă aduc la cunoștință...

Domnul Vasile Lupu:

Veți dezvolta interpelarea în ședința următoare.

Domnul Dorel Constantin Onaca:

Vreau să vă aduc la cunoștință că situația celor 10 marinari este în pragul disperării și, bineînțeles, am rugat pe domnul ministru de externe și pe cei din ministerul de externe să intervină în repatrierea acestor marinari și îi rugăm, în același timp, să ne comunice dacă pot să intervină, nu ca și în situația celor din Somalia.Vrem să știm exact dacă pot să intervină. Dacă da, termenul exact și modul în care vor proceda.

În cazul în care răspunsul va fi negativ, vom acționa la diferite unități specializate, care vor face în așa fel încât acești marinari să ajungă, într-adevăr, în sfârșit și cât mai repede acasă.

Vă mulțumesc.

O să depun interpelarea în scris.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 15:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro