Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 07-03-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2000

12. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, încheiat la București la 15 mai 1999.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

................................................

Trecem mai departe. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, încheiat la București la 15 mai 1999. Domnule Baias, acest proiect este al dumneavoastră.

Poate că era mai bine să nu se desființeze funcția de ministru pentru relația cu Parlamentul; ne-ar fi fost și nouă mai ușor.

Aveți cuvântul.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

La data de 15 mai 1999 a fost semnat la București Tratatul dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile.

Tratatul exprimă dorința părților contractante de perfecționare a formelor bilaterale de asistență juridică în materie civilă, în funcție de condițiile actuale și de perspectivele cooperării în domeniu, fiind menit să înlocuiască Tratatul româno-polon încheiat în urmă cu peste 35 de ani, în 1962, în partea privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile și penale. Acest tratat cuprinde un ansamblu de reglementări care se adresează în cea mai mare parte organelor de justiție.

Actualul tratat reglementează într-o manieră modernă relațiile bilaterale de asistență juridică, soluțiile adoptate fiind în concordanță cu cele din convențiile Conferinței de la Haga de drept internațional privat, ale Convenției pentru obținerea pensiei de întreținere în străinătate, adoptată la New York în 1956, ale Convenției privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială și ale altor acte internaționale. Tratatul s-a încheiat pe o durată nelimitată. Pentru intrarea lui în vigoare trebuie să fie supus ratificării în ambele state.

În consecință, vă rog să dați votul dumneavoastră pentru legea de aprobare a acestei ordonanțe prin care a fost ratificat tratatul.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Domnule președinte Emil Popescu, susțineți raportul? Da.

Supun discuției dumneavoastră titlul ordonanței.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate a fost adoptat titlul ordonanței.

Articolul unic al ordonanței.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Titlul legii.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate a fost adoptat titlul legii.

Articolul unic al legii.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de lege în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În cadrul cvorumului stabilit prin apelul nominal, a fost adoptat proiectul de lege discutat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 13:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro