Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 07-03-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2000

14. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a horărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970.  

Domnul Miron Tudor Mitrea:

................................................

Trecem la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970.

Domnule secretar de stat Baias, aveți cuvântul.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

La data de 28 mai 1970, în cadrul Consiliului Europei, a fost adoptată Convenția europeană privind valoarea internațională a hotărârilor represive, ratificată în prezent de către 10 state și semnată de către altele 7, printre care și România.

Extinderea validității hotărârilor penale străine corespunde tendinței de extindere a fenomenului infracțional, favorizat de libera circulație a persoanelor și reprezintă unul din mijloacele moderne de creștere a eficienței combaterii criminalității transfrontaliere.

Totodată, în cadrul unei politici penale comune, se acordă o importanță sporită reintegrării sociale a delicvenților care poate fi mai ușor realizată în cazul în care aceștia execută o sancțiune pe teritoriul statului unde își au reședința, și nu acolo unde au comis infracțiunea.

Pentru România, ca stat membru al Consiliului Europei, ratificarea Convenției sus-menționate este determinată atât de semnificația politică a demersului de acceptare a legislației europene în materie penală, cât și de necesitatea cooperării cu statele în care se pronunță hotărâri ale statului respectiv, și anume acolo unde este localizat infractorul.

Prin ratificarea acestei convenții europene, România își completează cadrul juridic multilateral de cooperare internațională în materie penală format dintr-o serie de alte acte europene ratificate deja prin lege de către Parlament.

Având în vedere importanța acestei convenții europene pentru România, așa cum a reieșit mai sus, vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să acordați votul dumneavoastră legii de aprobare a ordonanței prin care a fost ratificată convenția.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia juridică, de disciplină și imunități? Susține raportul.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul? Înțeleg că nu.

Începem cu titlul ordonanței.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.1 al ordonanței.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate a fost adoptat art.1.

Art.2 al ordonanței.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Ordonanța în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost votată în unanimitate.

Titlul legii.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Proiectul de lege în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate, în baza cvorumului stabilit prin apelul nominal.

Stimați colegi,

Vă mulțumesc pentru participarea la lucrările ședinței de astăzi. Suspend lucrările, până mâine dimineață la ora 9,00 – ședință comună. Bună seara. Ședința s-a încheiat la ora 16,20.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 5:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro