Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 05-06-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2000

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 5-9 iunie 2000.

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Miron Tudor Mitrea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Acsinte Gaspar și Alexandru Konya-Hamar, secretari.

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, 5 iunie 2000, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că dintr-un total de 343 de deputați și-au înregistrat prezența un număr de 235. Sunt absenți 108, din care 14 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul de lucru este de 158.

Am să supun discuției dumneavoastră ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților. Dacă există intervenții privind forma care v-a fost distribuită? Înțeleg că nu.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi pentru săptămâna în curs.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.

Programul de lucru al Camerei Deputaților pentru săptămâna în curs. Dacă există intervenții? Nu există.

Îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Programul de lucru pentru săptămâna 5-9 iunie 2000 a fost adoptat în unanimitate.

 
Informare cu privire la proiectele de lege și inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul Permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanțe de reanimare tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru buget, finanțe și bănci. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziții legale cu privire la contribuția agenților economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară, nr. 58/1998, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat în anul 2000, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia europeană referitor la Programul RO 9904 privind restructurarea întreprinderilor și reconversia profesională, (RICOP), semnat la București, la 30 decembrie 1999, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr. 70/1999 privind alegerile locale, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

12. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Petre Andrei din Iași, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Apollonia din Iași, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

14. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Româno-Americane din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

15. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

16. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Nicolae Titulescu din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Danubius din Galați, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

18. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Spiru Haret din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

19. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Române de Științe și Arte Gheorghe Cristea din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

20. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Bioterra din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

21. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Ecologice din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

22. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Emanuel din Oradea, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

23. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Europene Drăgan din Lugoj, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

24. Proiectul de Lege privind înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

25. Proiectul de Lege privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

26. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Tibiscus din Timișoara, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

27. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

28. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Titu Maiorescu din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

29. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Hyperion din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

30. Proiectul de Lege privind înființarea Universității George Barițiu din Brașov, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

31. Proiectul de Lege privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

32. Proiectul de Lege privind aprobrea Ordonanței Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

33. Propunerea legislativă privind continuarea realizării obiectivului de investiții Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 5 x 700 MW, inițiată de un număr de 3 deputați PDSR.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

34. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. a) al art. 15 din Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 39/10 iulie 1997 privind modificarea și completarea Legii contractului de management nr. 66/1993, inițiată de domnul deputat Anton Ionescu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

35. Propunerea legislativă privind desființarea Fondului Proprietății de Stat, inițiată de domnii deputați Liviu Mera și Liviu Negoiță.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

36. Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

37. Proiectul de Lege privind activitatea de meteorologie, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Pentru acest proiect de lege, Guvernul solicită procedura de urgență.

Guvernul este reprezentant? Rog reprezentantul Guvernului să sprijine solicitarea de procedură de urgență pentru acest proiect de lege.

 

Domnul Anton Vlad:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Institutele naționale de meteorologie din fiecare țară au responsabilitatea de a asigura supravegherea meteorologică, gestionarea fondului național de date și furnizarea prognozelor meteorologice și a avertizărilor, în scopul protecției vieții și proprietății. Institutele naționale de meteorologie care nu pot realiza obiectivele lor fundamentale, și anume: efectuarea observațiilor meteorologice la nivel național, comunicații la nivel național și internațional, prognoze și avertizări meteorologice pun în pericol nu numai dezvoltarea economică a propriilor țări, dar și întreruperea fluxului internațional de date și informații meteorologice care trebuie realizat în cadrul programului de veghe meteorologică mondială.

Organizația Meteorologică Mondială consideră că obligațiile internaționale ale institutelor naționale de meteorologie din țările membre pot fi organizate numai dacă organizarea și funcționarea acestora instituții sunt clar definite în cadrul unei legi a meteorologiei. Astfel, documentele adoptate de Congresul al XIII-lea al acestei organizații, din 1999, conțin exemple de legi ale meteorologiei, adoptate recent în țări cum sunt: Etiopia, Republica Moldova, Federația Rusă și alte asemenea.

România, deși este membru fondator al Organizației Meteorologice Mondiale din anul 1950, este una din foarte puținele țări membre ale acestei organizații în care nu este adoptată legea meteorologiei. Considerăm că acesta este unul dintre principalele motive pentru care dotarea tehnică a rețelei naționale de stații, observații și măsurători meteorologice din România nu corespunde standardelor internaționale.

În acest sens, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului a înaintat Parlamentului un proiect referitor la Legea meteorologiei. Acest proiect a fost dezbătut și aprobat în Senatul României și datorită unor urgențe, dintre care, pe unele le-am și menționat, vă solicităm, doamnelor și domnilor deputați, să acceptați și să binevoiți a aborda în procedură de urgență acest proiect de lege. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Domnul deputat Leonăchescu. Aveți microfonul!

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Așteptam de multă vreme o asemenea propunere de proiect de lege, pentru că vehicularea informațiilor în domeniul meteorologic este mai necesară decât oricând. În plus de asta, avem experiența catastrofei de la Cernobâl, din 26 aprilie 1986, când, pe suportul unui nor, au venit în țară și agresori mult mai fini – radionuclizii. Or, informația în acest domeniu trebuia transmisă ultraurgent, pentru a se lua măsurile corespunzătoare în domeniul apărării civile.

Iată de ce, grupul nostru parlamentar salută propunerea făcută, acceptă și susține procedura de urgență. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule Leonăchescu.

Vă rog, aveți microfonul, domnule deputat!

 
 

Domnul Cornel Sturza Popovici:

Doamnelor și domnilor colegi,

Această ordonanță cred că vine în întâmpinarea mai multor deziderate în ceea ce privește meteorologia și, în primul rând, în ceea ce privește crearea cadrului instituțional. Din păcate, până în prezent, țara noastră, nefiind pe deplin integrată în sistemul mondial de meteorologie nu a putut beneficia de o sumedenie de facilități financiare și acces la programe pentru modernizarea sistemului meteorologic. Or, aprobarea în regim de urgență, prin ordonanță de urgență, cred că este absolut necesară și subscriu întru totul acestei idei, mai ales că în 1994 am fost autorul unui proiect de lege, împreună cu alți colegi din Grupul parlamentar PNȚCD, privind Legea sistemului meteorologic național.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat Popovici. Dacă mai există intervenții? Înțeleg că nu, procedura de urgență a fost sprijinită de doi colegi deputați.

Supun votului dumneavoastră solicitarea Guvernului: procedură de urgență pentru proiectul de Lege privind activitatea de meteorologie.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Procedura de urgență a fost adoptat în unanimitate.

38. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru buget, finanțe și bănci. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr. (99) 5 din 1 mai 1999;

Lege privind aprobrea Ordonanței Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților;

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 și a Protocolului adițional la Acordul privind Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, semnat la Atena la 12 ianarie 1999;

Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena, la 11 iunie 1999;

Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 5/1997 și nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS);

Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993;

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea Anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și la Bruxelles la 10 mai 1993;

Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998;

Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982;

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998;

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la misiunea KFOR pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare;

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia europeană de turism și la Asociația de promovare turistică internațională - "Die Donau".

Propunerea legislativă privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ (amânarea dezbaterilor).

Stimați colegi,

Primul punct pe ordinea de zi de astăzi este propunerea legislativă privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ.

Inițiatorii și Comisia pentru învățământ, vă rog să luați loc pe băncile care vă sunt dedicate.

Inițiatorii și comisia, este ultimul apel. În cazul în care nu vă prezentați, amân dezbaterea.

Comisia pentru muncă și protecție socială este invitată pentru dezbaterea acestui proiect de lege.

Îmi pare rău, dar amân dezbaterea proiectului de lege.

Înțeleg că inițiatorii sunt, dar nu este nimeni de la Comisia pentru muncă și protecție socială.

Se amână dezbaterea acestui proiect de lege.

Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Vatra Dornei, județul Suceava, municipiu (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind declararea orașului Vatra Dornei, județul Suceava, municipiu.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic este invitată să ia loc.

Este un proiect de lege adoptat de către Senat.

S-a cerut un punct de vedere al Guvernului care, într-o perioadă de 10 zile, trebuia să-l transmită, dar nu l-a transmis. Conform procedurilor, atunci când Guvernul nu transmite într-un termen stabilit de Camera Deputaților un punct de vedere, Camera Deputaților consideră că Guvernul și-a însușit propunerea legislativă respectivă. Deci, și în cazul acesteia, avem aceeași situație.

Au avut loc dezbaterile generale.

Odată dezbaterile generale fiind încheiate, intrăm în dezbaterea legii.

Comisia propune adoptarea proiectului de lege așa cum el a fost adoptat de către Senat.

Supun discuției titlul legii.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.1 al legii.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.2 al legii.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Votul final asupra acestui proiect de lege, lege cu caracter organic, propun să fie dat mâine, marți, la ora 11,00.

Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu.

Proiectul de Lege privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu.

Avem un proiect de lege și o propunere legislativă. Primul este pentru respingere; al doilea este pentru adoptare. Cel de la Senat este de adoptare.

Vom discuta în primul rând proiectul de lege venit de la Senat.

Este același caz ca și la proiectul de lege anterior – Guvernul nu a trimis punctul de vedere în termenul stabilit.

Comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de către Senat.

Dezbaterile generale au avut loc pentru ambele proiecte de lege.

Supun discuției dumneavoastră titlul legii.

Intevenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Unanimitate.

Art.1.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.2.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Votul final asupra proiectului de lege îl vom da mâine la ora 11,00.

Propunerea legislativă privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu (adoptarea propunerii de respingere).

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei de respingere a propunerii legislative pentru declararea ca municipiu a orașului Săcele. Este firesc ca ea să fie respinsă; este în contradicție cu cea adoptată.

Voturi pentru respingere? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Respingerea s-a votat cu majoritatea voturilor Camerei Deputaților.

Adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare (procedură de urgență).

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9 din 1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare.

Biroul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, sesizată în fond, este invitat să ocupe loc pe banca comisiei.

Inițiatorul este greu de crezut că se va prezenta ca să sprijine o respingere a proiectului de lege.

Suntem în procedură de urgență.

Rog biroul comisiei să facă propunerile de timpi.

 

Domnul Gheorghe Romeo Leonard Cazan:

Vă propun 5 minute.

Problema este foarte evidentă. Respingerea ei va fi fără nici o discuție.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

5 minute.

Alte propuneri? Nu avem.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Timp: 5 minute.

Titlul legii.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Majoritatea.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1.

N-au existat amendamente.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Legea în ansamblu.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată în unanimitate.

Doamna deputat Puwak, o declarație după vot.

Doamnă deputat, aveți microfonul.

 
 

Doamna Hildegard-Carola Puwak:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș fi vrut să fac această declarație înainte de a intra în dezbaterea acestei ordonanțe, pentru că textul și modul de elaborare a acestei ordonanței dovedește încă o dată superficialitatea cu care Guvernul tratează problemele de politică economică.

Este inadmisibil ca Guvernul să emită o ordonanță, și prima Cameră sesizată în fond să respingă această ordonanță pe lipsă de fond și de conținut!

Nu credem că în felul acesta se poate realiza restructurare, satisfăcând interese de clientelă prin constituirea acestor fonduri de restructurare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid, de către persoanele juridice (procedură de urgență).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88 din 1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin serviciile poștale și în regim de curierat rapid de către persoanele juridice.

Inițiatorul este aici. Biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci este rugat să se prezinte.

Domnule deputat Matis, sunteți rugat să faceți propunerile de timpi - timpul total de dezbatere și limita unei intervenții, pentru că este vorba de o procedură de urgență. Vă rog.

 

Domnul Matis Eugen:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Propun timp total de 10 minute, cu câte 2 minute de intervenție.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă există alte propuneri? Nu sunt.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Ordonanța de urgență. Titlul.

Nu există amendamente.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.1.

Nu avem amendamente.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.2.

Nu sunt amendamente.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Ordonața în ansamblul ei.

Voturi pentru? Majoritatea. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată în unanimitate.

Titlul legii.

Nu sunt amendamente.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii.

Nu avem amendamente.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Legea în ansamblul ei.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată în unanimitate.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstnicilor (procedură de urgență).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35 din 1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstnicilor.

Comisia pentru muncă și protecție socială este invitată.

Inițiatorul? Este doamna ministru.

Rog biroul comisiei să facă propunerile pentru timpi.

 

Domnul Ion Giurescu:

Legea este o lege cu caracter ordinar. Eu propun ca în maximum 10 minute să se discute legea; sunt patru articole, și 2 minute pentru intervenție.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Deci, sunt 10 minute pentru ansamblul legii; 2 minute pentru intervenție.

Dacă există alte propuneri? Nu sunt.

Supun propunerile votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de către Senat.

Titlul ordonanței.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.1 al ordonanței.

Nu sunt amendamente.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.2.

Nu sunt amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.3.

Nu avem amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Ordonanța în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată în unanimitate.

Titlul legii.

Nu sunt amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii, pct.1.

Nu există amendamente.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Pct.2, modificarea la anexă.

Nu există amendamente.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul unic în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege în ansamblul său.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Mulțumesc inițiatorului și comisiei.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor (procedură de urgență).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.55 din 1999 pentru interzicerea publicității produselor de tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor.

Biroul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă este invitat să se prezinte.

Inițiatorul? Este prezent domnul ministru.

Din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, vă rog, doamnă deputat Moldoveanu, să faceți propunerea de timpi.

 

Doamna Eugenia Moldoveanu:

Vă mulțumesc.

Vă fac propunerea de a acorda câte 15 minute pentru dezbatere și câte 2 minute pentru intervenții.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci, 15 minute timp total de dezbatere; 2 minute intervenția.

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dacă există alte intervenții? Înțeleg că nu.

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul ordonanței.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.1 al ordonanței.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.2.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.3.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.4.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.5.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.6.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.7.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.8.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.9.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Ordonanța în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.1 al legii.

Comisia propune modificarea lui.

Inițiatorul? Este de acord.

Voturi pentru formula comisiei? Majoritatea.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul unic a devenit art.I.

Pct.1.

Comisia propune modificarea, conform nr.crt.2 din raport.

Inițiatorul? Este de acord.

Voturi pentru? Majoritatea.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Pct.2, nr.crt.3 în raport.

Comisia propune eliminarea.

Inițiatorul? De acord.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Comisia propune ca după pct. 1 să se introducă pct. 2, care va avea următorul conținut: "Articolul 5 se abrogă".

Inițiatorul? De acord.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Comisia propune introducerea unui art. II, al cărui text îl găsim în raport, la nr. crt. 5.

Inițiatorul? De acord.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import (procedură de urgență).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import.

Comisia pentru buget, finanțe... Ne bucurăm. Cu stimă, domnule președinte...

Inițiatorul? Este.

Domnule președinte,

Vă rog să propuneți timpii pentru dezbatere și intervenție pe articole.

 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dată fiind dimensiunea redusă a acestei ordonanțe, propunem 10 minute timp maxim, două minute pentru fiecare intervenție.

 
 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Alte propuneri? Nu sunt.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Adoptat.

Supun votului dumneavoastră titlul ordonanței.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul 1 al ordonanței.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul 2 al Ordonanței. Nu există amendamente.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul 3 al ordonanței. Nu există amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Anexa. Nu există amendamente. Anexa la ordonanță, bineînțeles.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată în unanimitate.

Ordonanța în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Titlul legii. Nu sunt amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul unic al legii. Nu există amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Lege cu caracter organic. Amânăm votul pe mâine, la ora 11,00.

Mă scuzați. Este o lege cu caracter ordinar. O supun votului dumneavoastă.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptată în unanimitate.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informații Externe (procedură de urgență).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informații Externe.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci este?

Inițiator? Avem.

Domnule președinte, timpii, vă rog.

 

Domnul Dan Constantinescu:

Același cuantum de timp îl propunem, domnule președinte: 10 minute pentru dezbatere, două minute pentru fiecare intervenție.

 
 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Alte propuneri? Nu avem.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptată propunerea președintelui comisiei.

Titlul ordonanței. Nu sunt amendamente respinse. De fapt, nu sunt la tot proiectul de lege și la ordonanță. N-am să mai repet.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul 1 al ordonanței.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul 2.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Ordonanța în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată înanimitate.

Titlul legii.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată în unanimitate.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importante pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale (procedură de urgență).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale.

Comisia pentru buget, finanțe, bănci...

Domnule președinte,

Vă rog să ne propuneți timpii.

 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Tot 10 minute propunem ca barem de timp pentru întreaga ordonanță și două minute pentru fiecare intervenție.

 
 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Alte propuneri? Nu avem.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri?

Timpii au fost adoptați.

Comisia propune adoptarea legii în forma venită de la Senat.

Titlul ordonanței. Nu sunt amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul 1.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Articolul 2 al ordonanței.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Ordonanța în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată în ansamblu.

Titlul legii.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Legea în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată în unanimitate.

Reluăm dezbaterea la proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1998, sigur, cu condiția să fie prezent un reprezentant al Comisiei pentru muncă în sală.

Îmi cer scuze... S-a votat proiectul de lege de care vorbeam. M-am încurcat în materiale, aici...

 
Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ (procedură de urgență; amânarea votului final).

Deci, propunerea legislativă pe care am amânat-o a fost cea privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ.

Și aici am nevoie de un reprezentant al Comisiei pentru muncă și proiecție socială. Dacă este în sală?

Inițiatorii sunt prezenți.

Reprezentanții Comisiei pentru muncă și protecție socială... Adineauri am avut unul, l-am pierdut cu ușurință. A! Este domnul... Mă iertați, domnule deputat. Nu v-am văzut. Îmi cer scuze. Este prezentă comisia.

Are cuvântul domnul Stanca, în continuare.

 

Domnul Teodor Stanca:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

În legătură cu această propunere legislativă, noi am mai purtat discuții destul de numeroase și, în final, comisia a propus respingerea acestei propuneri legislative, datorită faptului că a rămas fără obiect, prin apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000.

Fiind scoasă partea de salarizare a personalului din învățământ din Legea nr. 154, a fost trecută în Legea nr. 128 și se reglementează în această lege.

Deci, a rămas fără obiect și vă rugăm să supuneți la vot respingerea acestei inițiative.

 
 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Doamna deputat Ecaterina Andronescu are cuvântul.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, n-am venit să susțin încă o dată legea pe care am susținut-o la precedenta noastră discuție.

Ceea ce vreau să adaug aici este faptul că Legea nr. 128 este Statutul personalului didactic – legea la care făcea domnul deputat referință - și, ca urmare, nu s-a introdus nimic în Statutul personalului didactic în legătură cu această lege a salarizării. Probabil că domnia sa făcea referință la Ordonanța de urgență nr. 8, pe de o parte.

Pe de altă parte, chiar Comisia pentru muncă și protecție socială a dat două verdicte diferite. În momentul în care am fost invitată, în calitate de inițiator, la comisie, votul a fost de 7 la 7, ca, ulterior, să se reia votul și să se dea un vot negativ.

Menționez aici și votul favorabil pe care acest proiect de lege îl are de la Consiliul Economic și Social și susțin în continuare să acordăm votul nostru acestui proiect de lege, acestei inițiative, care, după părerea mea, este de natură să reglementeze salarizarea personalului didactic pe termen lung.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Alte intervenții?

Comisia are președinte.

Domnul președinte Stanca.

 
 

Domnul Teodor Stanca:

Prin Ordonanța nr. 8/2000 se abrogă Anexa nr. 7/2 privind salarizarea personalului didactic și a fost introdusă ca Anexa 1 și 2 în Legea nr. 128/1997.

Vă rog să vedeți aceste două legi și veți constata că nu mai face obiectul Legii nr. 154 modificarea indicatorilor de prioritate intersectorial în învățământ. Nu-și mai are obiectul! Nu știu de ce ne pierdem vremea cu aceste discuții fără nici un suport.

 
 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Am reținut.

Stimați colegi,

Am dat voie să se reia discuția, pentru ca să se reamintească plenului problema care trebuie votată.

Este vorba de o altă fază. Dezbaterile generale s-au încheiat. Cele două "tabere" și-au spus punctul de vedere opus.

Am să supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a inițiativei legislative, care este făcută de către comisie.

Voturi pentru respingere?

Stimați colegi,

Mă opresc din numărare... A! Sunt 54 de voturi.

Vă mulțumesc, donmnule deptuat. Domnule secretar, sunt 54 de voturi pentru respingere.

Voturi împotrivă? Sunt 45 de voturi.

Abțineri?

Deci, 48 plus 54 fac mult mai puțin decât 158, care este cvorumul de ședință.

Stimați colegi,

Cvorumul s-a dizolvat între timp.

Amânăm votul pentru mâine, o dată cu celelalte voturi finale.

Vă doresc o seară bună.

Domnul deputat Naidin este?

Domnule Bejinariu,

Vă rog să veniți o secundă până aici.

Și cu domnul Naidin aș vrea să vorbesc, dacă putem să-l găsim...

Domnii deputați: Ștefan Baban, Drecin Mihai și Pavel Vasile, dacă sunt, îi rog să vină până la mine.

Domnule Baban,

Fiind această zi după săptămâna, sau după ziua alegerilor, partea a doua a ședinței este foarte puțin solicitată, sunt doi deputați care trebuie să primească răspunsuri – domnul Petru Bejinariu, unu, și domnul Petre Naidin, trei. Domniile lor m-au anunțat că vor răspunsurile în scris.

Deci, prima fază a ședinței noastre nu mai are obiect, iar pentru prezentarea pe scurt a interpelărilor, au depus interpelări în scris domnii deputați: Ștefan Baban pentru Ministerul Justiției și M.L.P.A.T., deci două, domnul Mihai Drecin, domnul Vasile Pavel și domnul Petru Bejinariu.

În acest caz, ședința se ridică.

Ne vedem mâine la ora 8,30.

Vă doresc o seară bună!

Ședința s-a încheiat la ora 17,43.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 17:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro