Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 05-06-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2000

2. Informare cu privire la proiectele de lege și inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

................................................

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul Permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanțe de reanimare tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz, Comisia pentru buget, finanțe și bănci. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziții legale cu privire la contribuția agenților economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară, nr. 58/1998, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat în anul 2000, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia europeană referitor la Programul RO 9904 privind restructurarea întreprinderilor și reconversia profesională, (RICOP), semnat la București, la 30 decembrie 1999, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr. 70/1999 privind alegerile locale, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

12. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Petre Andrei din Iași, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Apollonia din Iași, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

14. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Româno-Americane din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

15. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

16. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Nicolae Titulescu din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Danubius din Galați, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

18. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Spiru Haret din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

19. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Române de Științe și Arte Gheorghe Cristea din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

20. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Bioterra din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

21. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Ecologice din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

22. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Emanuel din Oradea, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

23. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Europene Drăgan din Lugoj, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

24. Proiectul de Lege privind înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

25. Proiectul de Lege privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

26. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Tibiscus din Timișoara, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

27. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

28. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Titu Maiorescu din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

29. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Hyperion din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

30. Proiectul de Lege privind înființarea Universității George Barițiu din Brașov, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

31. Proiectul de Lege privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

32. Proiectul de Lege privind aprobrea Ordonanței Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

33. Propunerea legislativă privind continuarea realizării obiectivului de investiții Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 5 x 700 MW, inițiată de un număr de 3 deputați PDSR.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

34. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. a) al art. 15 din Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 39/10 iulie 1997 privind modificarea și completarea Legii contractului de management nr. 66/1993, inițiată de domnul deputat Anton Ionescu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

35. Propunerea legislativă privind desființarea Fondului Proprietății de Stat, inițiată de domnii deputați Liviu Mera și Liviu Negoiță.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

36. Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

37. Proiectul de Lege privind activitatea de meteorologie, adoptat de Senat în ședința din 22 mai 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrie și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Pentru acest proiect de lege, Guvernul solicită procedura de urgență.

Guvernul este reprezentant? Rog reprezentantul Guvernului să sprijine solicitarea de procedură de urgență pentru acest proiect de lege.

Domnul Anton Vlad:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Institutele naționale de meteorologie din fiecare țară au responsabilitatea de a asigura supravegherea meteorologică, gestionarea fondului național de date și furnizarea prognozelor meteorologice și a avertizărilor, în scopul protecției vieții și proprietății. Institutele naționale de meteorologie care nu pot realiza obiectivele lor fundamentale, și anume: efectuarea observațiilor meteorologice la nivel național, comunicații la nivel național și internațional, prognoze și avertizări meteorologice pun în pericol nu numai dezvoltarea economică a propriilor țări, dar și întreruperea fluxului internațional de date și informații meteorologice care trebuie realizat în cadrul programului de veghe meteorologică mondială.

Organizația Meteorologică Mondială consideră că obligațiile internaționale ale institutelor naționale de meteorologie din țările membre pot fi organizate numai dacă organizarea și funcționarea acestora instituții sunt clar definite în cadrul unei legi a meteorologiei. Astfel, documentele adoptate de Congresul al XIII-lea al acestei organizații, din 1999, conțin exemple de legi ale meteorologiei, adoptate recent în țări cum sunt: Etiopia, Republica Moldova, Federația Rusă și alte asemenea.

România, deși este membru fondator al Organizației Meteorologice Mondiale din anul 1950, este una din foarte puținele țări membre ale acestei organizații în care nu este adoptată legea meteorologiei. Considerăm că acesta este unul dintre principalele motive pentru care dotarea tehnică a rețelei naționale de stații, observații și măsurători meteorologice din România nu corespunde standardelor internaționale.

În acest sens, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului a înaintat Parlamentului un proiect referitor la Legea meteorologiei. Acest proiect a fost dezbătut și aprobat în Senatul României și datorită unor urgențe, dintre care, pe unele le-am și menționat, vă solicităm, doamnelor și domnilor deputați, să acceptați și să binevoiți a aborda în procedură de urgență acest proiect de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Domnul deputat Leonăchescu. Aveți microfonul!

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Așteptam de multă vreme o asemenea propunere de proiect de lege, pentru că vehicularea informațiilor în domeniul meteorologic este mai necesară decât oricând. În plus de asta, avem experiența catastrofei de la Cernobâl, din 26 aprilie 1986, când, pe suportul unui nor, au venit în țară și agresori mult mai fini – radionuclizii. Or, informația în acest domeniu trebuia transmisă ultraurgent, pentru a se lua măsurile corespunzătoare în domeniul apărării civile.

Iată de ce, grupul nostru parlamentar salută propunerea făcută, acceptă și susține procedura de urgență. Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule Leonăchescu.

Vă rog, aveți microfonul, domnule deputat!

Domnul Cornel Sturza Popovici:

Doamnelor și domnilor colegi,

Această ordonanță cred că vine în întâmpinarea mai multor deziderate în ceea ce privește meteorologia și, în primul rând, în ceea ce privește crearea cadrului instituțional. Din păcate, până în prezent, țara noastră, nefiind pe deplin integrată în sistemul mondial de meteorologie nu a putut beneficia de o sumedenie de facilități financiare și acces la programe pentru modernizarea sistemului meteorologic. Or, aprobarea în regim de urgență, prin ordonanță de urgență, cred că este absolut necesară și subscriu întru totul acestei idei, mai ales că în 1994 am fost autorul unui proiect de lege, împreună cu alți colegi din Grupul parlamentar PNȚCD, privind Legea sistemului meteorologic național.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat Popovici. Dacă mai există intervenții? Înțeleg că nu, procedura de urgență a fost sprijinită de doi colegi deputați.

Supun votului dumneavoastră solicitarea Guvernului: procedură de urgență pentru proiectul de Lege privind activitatea de meteorologie.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Procedura de urgență a fost adoptat în unanimitate.

38. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru buget, finanțe și bănci. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 17:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro