Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 06-06-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2000

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

................................................

Următorul punct pe ordinea de zi este proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.

Vă reamintesc că plenul a retrimis la comisie un număr de articole. Am primit Raportul suplimentar pentru articolele care au fost trimise la comisie, în timpul dezbaterilor în plen, pe care am să-l supun discuției, după care vom continua dezbaterea pe proiectul de lege.

Nr.crt.1 din Raportul suplimentar se referă la art.13 din textul ordonanței, bineînțeles.

Comisia a adoptat, pentru lit.b) a textului ordonanței, o formă nouă, pe care o regăsiți, după cum v-am spus, în raport, la nr.crt.1.

Intervenții? Nu sunt intervenții.

Am să supun votului dumneavoastră lit.b) a art.13, așa cum a fost formulată de către comisie, la nr.crt.1 din Raportul suplimentar.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Comisia propune în raportul suplimentar eliminarea lit.j), k), l) din textul original al ordonanței. Dacă există comentarii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a literelor j), k), l) din art.13, făcută de către comisie în raportul suplimentar nr.crt.1.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Au fost eliminate în unanimitate.

Comisia, în raportul suplimentar, propune eliminarea lit.m), literă nouă introdusă în raportul comisiei. Intervenții? Vă rog, domnule coleg.

Domnul Sergiu Macarie:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Amendamentul meu propus la comisie și inițial acceptat de aceasta se referă la titularii de contracte de închiriere care au rezidența în străinătate fără a fi detașați, nu au mai folosit locuința timp de 2 ani fără întrerupere, iar locuința a rămas liberă, nemairămânând să locuiască în ea nici soțul sau soția, dacă au locuit împreună cu titularul, nici descendenții și ascendenții, dacă au locuit împreună cu acesta, nici alte persoane care au avut același domiciliu împreună cu titularul cel puțin un an și care au fost înscrise în contractul de închiriere.

Pentru o mai mare claritate și precizie, amendamentul meu a fost reformulat astfel: la art.13, inițial se spune: "Prelungirea contractului de închiriere nu se aplică în cazul..." și amendamentul meu este lit.j) "în cazul chiriașilor rezidenți în străinătate care, fără a fi detașați, nu au mai folosit locuința mai mult de doi ani fără întrerupere, dacă nu sunt alte persoane îndreptățite să locuiască în continuare, precum: soțul sau soția dacă a locuit împreună cu titularul, descendenții sau ascendenții dacă au locuit împreună cu acesta, alte persoane care au avut același domiciliu cu titularul cel puțin un an și care au fost înscrise în contractul de închiriere".

Neacceptarea de dumneavoastră a acestui amendament care pune de acord acest proiect de lege cu Legea nr.114/1996 ar însemna că se intenționează să se protejeze și această categorie de chiriași care, de fapt, nu au nevoie să fie protejați, deoarece, desigur, au locuință acolo unde muncesc, fie închiriate, fie chiar cumpărate. Și este de presupus că cei care nu s-au întors acasă, timp de 2 ani, s-au integrat în noul mediu economic și social al locului unde muncesc. Este de neconceput ca, în condițiile unei lipse acute de locuințe, să rămână nefolosite spații de locuit părăsite, uneori, pentru foarte mulți ani, când se mai întorc în țară cei care au părăsit-o.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, am reținut poziția dumneavoastră. Comentarii? Domnul deputat a sprijinit textul inițial, lit.m), care a fost în raportul inițial. Am precizat ce ați sprijinit, pentru că simțeam nevoia. Am înțeles, da.

Deci, vă reamintesc că la art.13, comisia, în raportul inițial, a introdus o literă nouă, lit.m), la propunerea colegului nostru. În cadrul raportului suplimentar, cele două comisii sesizate în fond au propus eliminarea și acum îmi dau seama că eu – și îmi cer scuze față de dumneavoastr㠖 pornind discuția cu un raport de mediere, nu am cerut comisiilor în fond să-și ocupe locul. Mi s-a părut firesc și constat că nu avem reprezentanți și mă opresc în acest moment și rog reprezentanții Comisiei juridice și ai Comisiei pentru administrație publică să-și ocupe locul pe bancă. Comisia juridică, domnule secretar. Comisia pentru administrație publică, mă rog, cele două comisii au lucrat împreună.

Deci, domnule deputat, vă reamintesc, nu știu dacă ați fost la întreaga discuție atent, prezent, dumneavoastră, în prima fază ați propus adoptarea amendamentului pe care colegul nostru l-a sprijinit la microfon; a doua față a raportului suplimentar ați propus eliminarea lit.m). Vă păstrați punctul de vedere, comisiile? Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Mulțumesc domnule președinte.

Stimați colegi,

Art.13 se referă la prelungirea contractului de închiriere, când nu se aplică. Deci, vedeți, art.13 spune: "Prelungirea contractului de închiriere nu se aplică" și se enumără cazurile în care acesta nu se aplică. Comisiile, în discuția pe care au avut-o la încheierea acestui raport suplimentar și au stabilit eliminarea acestui pct.m), s-au bazat pe faptul că sunt texte în lege care prevăd că în aceste cazuri nu se aplică această prelungire de contract pentru mai multe motive: neplata în termen a chiriei ș.a.m.d. Această lit.m) este greșit pusă în acest text pentru că nu trebuie să așteptăm 2 ani de zile, proprietarul să aștepte 2 ani de zile pentru a putea închiria altcuiva acest spațiu și atunci, această literă, în textul legii, nu are nici un rost, pentru că sunt alte texte care valorifică această ipoteză. Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă păstrați punctul de vedere de sprijinire? Mă refeream la colegul. Îmi pare rău, nu puteți, este în procedură de urgență. Mă rog, poftiți! Luați cuvântul!

Domnul Sergiu Macarie:

Domnule președinte, țin să subliniez faptul că în felul acesta, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.40/1999 se deosebește de prevederile art.27 din Legea locuinței. Iată ce spune art.27 din Legea locuinței: "În cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, precum și în cazul titularului de contract nerezident care, fără a fi detașat nu a mai folosit locuința mai mult de 2 ani fără întrerupere, închirierea continuă după caz: în beneficiul soțului sau al soției, în beneficiul descendenților sau al ascendenților și în beneficiul altor persoane care au avut același domiciliu cu titularul, cel puțin un an și care au fost înscrise în contractul de închiriere. În cazul mai multor cereri, beneficiul contractului de închiriere se dispune prin hotărâre judecătorească. În lipsa persoanelor care pot solicita locuința potrivit alin.1, contractul de închiriere încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, ori de la împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntreruptă a locuinței". Aceasta este Legea nr.114, legea locuinței și consider că și legea care aprobă Ordonanța de urgență nr.40 trebuie să prevadă același lucru.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, am reținut și colegii au reținut. Există două puncte de vedere; punctul de vedere al comisiei în raportul suplimentar, ca lit.m), introdusă în primul raport, să fie eliminată, să nu mai facă parte din corpul ordonanței. Există un coleg care sprijină ca această lit.m) să rămână în corpul ordonanței. Am să supun, așa cum este normal, votului dumneavoastră, în primul rând propunerea Comisiei de mediere pe care o regăsim în raportul suplimentar la pct.1 și anume: lit.m) să nu fie cuprinsă în textul ordonanței.

Voturi pentru? Vă rog. Nu pot să număr – și așa nu am secretari, îmi cer scuze, Birourile reunite lucrează în continuare.

Voturi pentru? Am 20 de voturi pentru.

Abțineri? 11 abțineri.

Sigur, este absolut imposibil să continuăm cu acest cvorum.

Rog liderii de grupuri..., sunt în imposibilitatea de a propune un apel nominal, datorită continuării lucrărilor la Birourile permanente reunite.

Rog secretarul tehnic să pregătească fișele pentru un apel nominal.

S-a rediscutat cu comisia și cu inițiatorul. Am să vă readuc în atenție lit.m) propusă în raportul inițial care s-a propus în raportul suplimentar să fie eliminată, a fost susținută de un coleg al nostru ca să rămână. Comisiile sunt de acord cu colegul nostru, propun ca lit.m) să rămână în textul legii.

Inițiatorul? Sunteți pentru. Și inițiatorul sprijină formula din raportul inițial și anume la art.13 să se introducă o literă nouă, lit.m) a cărei text îl găsim în raportul inițial la nr.crt.6.

Supun votului dumneavoastră... (Domnul deputat Sergiu Macarie se îndreaptă spre microfon pentru a face o propunere.)

Nu, alt text nu pot, domnule deputat, decât textul care este în raportul inițial, suntem în procedură de urgență. Vi-l citesc. Lit.m): "Chiriașii rezidenți în străinătate care, fără a fi detașați, nu au mai folosit locuința mai mult de 2 ani fără întrerupere". Acesta este textul pe care îl supun votului dumneavoastră și propunerea comisiei este de a fi adoptat – și a inițiatorului.

Voturi pentru, vă rog? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu am.

Abțineri? Nu sunt.

Lit.m), în textul formulat de comisie, în raportul inițial la art.13 a fost votată în unanimitate.

Nr.crt.2 în raportul suplimentar se referă la art.19. Și dacă în raportul inițial se propunea adoptatea textului inițiatorului, în raportul suplimentar se propune eliminarea art.19. Inițiatorul. Domnule secretar de stat Baias aveți cuvântul.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu suntem de acord cu eliminarea art.19, eliminarea acestui text ar duce practic la golirea de conținut a dreptului de preempțiune reglementat în textele precedente și nu ar mai permite rezolvarea acestei chestiuni de o manieră rapidă și în favoarea titularului dreptului de preemțiune care este chiriașul. Credem că eliminarea lui ar prejudicia grav pe cei care ar dori să invoce dreptul de preemțiune atunci când legea le-o permite. Pentru acest motiv, vă solicităm să nu fiți de acord cu propunerea din raportul suplimentar, de eliminare a art.19.

Pentru a nu vă reține atenția mai târziu, am aceeași argumentare și pentru pct.3, art.20. Lucrurile sunt legate între ele.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Comisiile? De acord cu inițiatorul.

Deci, în raportul suplimentar se propune eliminarea art.19, în raportul inițial se propune adoptarea textului propus de inițiator. Inițiatorul și comisiile propun ca în art.19 să rămână, așa cum a fost formulat, textul inițial. Intervenții? Nu avem.

Supun propunerea de eliminare în primul rând votului dumneavoastră, conform regulamentulului, făcută în raportul suplimentar.

Cine este pentru? Nimeni.

Am să supun, în acest caz, votului dumneavoastră art.19 în formularea propusă de către inițiator și susținută de către comisii.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.19, în forma propusă de inițiator, adoptat în unanimitate.

Art.20, aceeași situație. Comisiile au propus în prima fază, în raportul de fond, păstrarea textului inițiatorului, după aceea s-a revenit și s-a propus eliminarea. Inițiatorul este împotrivă. De data aceasta, comisiile sprijină poziția inițiatorului. Trebuie să recunoașteți că este o situație destul de ciudată, dar, până la urmă, plenul decide.

Am să supun votului dumneavoastră eliminarea art.20, propusă de către comisii în raportul suplimentar la nr.crt.3.

Voturi pentru? Nici un vot pentru.

Am să supun votului dumneavoastră, în acest caz, art.20, text inițiator.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art.20 adoptat în formula propusă de inițiator în unanimitate.

Nr.crt.4 din raportul suplimentar se referă la art.21 și comisiile propun o nouă formulare. Inițiatorul?

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Pe cale de consecință, prin faptul că nu s-au primit cele două propuneri anterioare ale comisiei din raportul suplimentar, urmează să se mențină forma inițială a art.21.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc. Comisiile? Sunt de acord cu inițiatorul. Am să supun totuși, așa cum este normal, votului dumneavoastră, textul de la poziția 4 din raportul suplimentar.

Voturi pentru? Există un vot pentru.

Voturi împotrivă? Marea majoritate.

Am să supun, în acest caz, art.21, textul inițiatorului, votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Marea majoritate.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art.21 a fost adoptat în unanimitate în forma propusă de inițiator.

Continuăm dezbaterea ordonanței de la art.24, art.23 a fost adoptat într-o ședință anterioară. Deci, continuăm cu alin.2 al art.23, alin.1 al art.23 a fost adoptat, alin.2 al art.23 nu a fost adoptat, deci, lucrăm pe textul ordonanței, ca să localizez pentru toată lumea dezbaterea, pe textul ordonanței.

Art.23 alin.2, la nr.crt.12 din raport există o formulare nouă pentru alin.2, art.23 propusă de către comisii. Inițiatorul? Este de acord.

Intervenții art.23, alin.2? Nu avem. Am să supun votului dumneavoastră alin.2 al art.23, în formularea pe care o găsim în raport la nr.crt.12.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Alin.3 al art.23. Comisiile propun adoptarea textului inițiatorului. Dacă există intervenții? Nu există.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.23 în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.24, alin.1. Comisia propune adoptarea textului inițiatorului. Nu există amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.24 alin.2. Comisiile propun textul inițiatorului. Nu există amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Alin.3 al art.24, comisia propune reformularea lui. Găsim textul la nr.crt.13 din raport. Nu avem amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Textul propus de comisie pentru alin.3, art.14, adoptat în unanimitate.

Art.24, alin.4. Comisia propune reformulare. Inițiatorul este de acord. Avem un amendament respins.

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Am o intervenție de procedură aici. Este o frază care trebuie să fie adăugată. Comisia este de acord.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul secretar Chiliman, o problemă de procedură.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte, aici apare o chestiune.

Deci, propunerea pe care o fac este să se elimine "prin construcție" și să se înlocuiască cu "la data preluării acestuia de către stat". Și atunci ar suna așa: "Chiriașul poate fi evacuat și din garajul deținut dacă acesta a aparținut la data preluării acestuia de către stat locuinței din care urmează să se mute, etc." Și în felul acesta se rezolvă această chestiune.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dați-mi textul, domnule secretar.

Inițiatorul?

Textul nou pe care vi-l supun, cu acordul celor două comisii și al inițiatorului, pentru vot, pentru alin.4 al art.24, este următorul: "Chiriașul poate fi evacuat și din garajul deținut dacă acesta a aparținut, la data preluării de către stat a locuinței din care urmează să se mute, chiar dacă proprietarul nu poate să ofere chiriașului un alt garaj la schimb".

Aceasta este forma care v-o supun votului.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art.4, în forma pe care am prezentat-o, a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Alin.4 al art.24 a fost adoptat cu majoritate de voturi în forma pe care eu am citit-o de la acest microfon.

Supun votului dumneavoastră art.24, în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avm.

Abțineri? Nu avm.

Art.24 adoptat în unanimitate.

Art.25. Comisiile propun adoptarea textului inițiatorului. Avem un amendament respins al Comisiei pentru drepturile omului. Comisia își susține amendamentul? Nu.

Supun votului dumneavoastră art.25, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Cap.III. Titlul. Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.26, alin.1. La nr.crt.14 din raport, comisiile propun o reformulare a alin.1.

Inițiatorul? Este de acord. Avem un amendament respins al doamnei deputat Viorica Afrăsinei. Îl susțineți sau renunțați la el. Îl susțineți. Poftiți!

Aveți microfonul, doamna deputat.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Vă mulțumesc și-mi cer scuze pentru întârziere.

Vă rog să observați, domnilor colegi, că amendamentul meu se referă doar la rândul 2 al art.25, și anume la cuvântul "obligatoriu".

(Rumoare, vociferări.)

Voci din sală:

Nu suntem la art.25!

Doamna Viorica Afrăsinei:

La art.25 am eu amendament.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Suntem la alin.1 al art.26.

Art.25 a fost votat.

Doamna Viorica Afrăsinei:

A fost votat fără susținerea amendamentului, da. Pentru că nu m-ați întrebat, dar am considerat că suntem la art.25, și atunci a trecut articolul fără amendament.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Da. Îmi cer scuze. Este vina mea, doamna deputat, înseamnă.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Da, da. Bine, am înțeles.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Îmi asum vina, este a mea. Am întrebat dacă sunt amendamente respinse. Trebuia să vă nominalizez atunci. Aveți dreptate.

Art.26 alin.1, forma propusă de comisie și adoptată de inițiator.

Voturi pentru? Majoritate.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.26 alin.2, nr.crt.14 din raport.

Comisia propune modificarea alin.2 al art.26, ne propune un text nou. Inițiatorul este de acord cu textul nou.

Art.26 alin.2 - nu am amendamente respinse.

Domnul Simion Darie (din sală):

O completare, vă rog, domnule președinte.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

O completare. Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Simion Darie:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este o completare la acest alineat, și anume: "Chiriile pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului, ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuințe de serviciu, locuințele de intervenții, căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor și societăților naționale și regiilor autonome ...." – aici am o completare ...

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule deputat, mă iertați că intervin. Vă referiți la alin.1, care a fost votat.

Domnul Simion Darie:

Este alin.2, pag.5 din raport, numărul de ordine 14.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Corect, aveți dreptate, îmi cer scuze.

Domnul Simion Darie:

Doresc această completare: "precum și spațiile din blocurile de locuințe închiriate caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor" și textul continuă: "se calculează pornind de la un tarif de bază lunar".

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Comisia?

Domnul Ion Cîrstoiu:

Nu, nu suntem de acord.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Inițiatorul?

(Inițiatorul se consultă cu membrii comisiilor de specialitate).

Da. Vă rog să vă reocupați locurile.

Comisiile nu sunt de acord.

Inițiatorul nu este de acord.

Este un amendament de completare, pe care nu-l primesc.

Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Ținând seama de poziția comisiilor și a inițiatorului, amendamentul este de fond, este de completare a articolului. Suntem în procedură de urgență. Nu pot să-l primesc.

Deci, revin. Art.26 alin.2, forma propusă de comisii o găsim în raport la nr.crt.14. Inițiatorul este de acord.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Rog secretarii de ședință să numere voturile. Revin.

Voturi pentru poziția din raport? 14 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Este evident, văzând care este cvorumul în sală, că nu s-a votat. Rog colegii parlamentari să ia loc în bănci, să fie atenți la vot și să-și manifeste votul.

Stimați colegi, reluăm votul. În sală sunt mult mai mulți colegi decât cei care și-au manifestat intenția de vot.

Suntem la art.26 alin.2.

Comisiile au propus un text acceptat de către inițiator.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Amendament la alin.2!

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Nu primesc amendamente în procedură de urgență. Nu am nici o prevedere în regulament pentru asemenea soluție. Vă rog nu insistați. Nu am nici un loc în regulament cu asemenea soluție. Nu a existat amendament respins, nu pot să supun votului dumneavoastră decât textul pe care-l regăsim în raport la nr.crt.14, alin.2 al art.26.

Voturi pentru, vă rog? Rog secretarii de ședință să numere voturile pentru. Majoritate.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu am.

Cu un vot împotrivă, art.26 alin.2 a fost adoptat în formularea comisiilor sesizate în fond.

Alin.3 al art.26.

Comisiile reformulează, la nr.crt.14 din raport.

Inițiatorul este de acord.

Nu există amendamente respinse.

Vă rog, domnule deputat, domnule secretar. Sigur, orice deputat poate să ia cuvântul, să susțină textul inițial.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am următoarea observație aici.

Textul spune următorul lucru: "Pentru locuințele sociale, nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie".

Până aici, totul este în regulă.

Ce ne facem în cazul în care o persoană fizică, care are în proprietate un asemenea spațiu cu destinație de locuință, în care locuiește o persoană care se încadrează în categoria celor care au nevoie de locuință socială, este obligat să capete o chirie de 10% din venitul mediu net lunar, chirie cu care nu-și va acoperi probabil nici, să spun, nici impozitele, nici celelalte.

Există locuințe sociale în proprietatea privată a unor persoane fizice. Ca atare, aici a apărut o frază, în textul inițial: "Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde se află locuința".

Este, după părerea mea, normal ca cineva să suporte această diferență în cazul locuințelor sociale aflate în proprietate particulară, pentru că statul, vedem foarte bine, a vândut locuințe sociale, are foarte puține și nu construiește altele.

Deci, cred că ar trebui să păstrăm textul inițiatorului, de la alin.3, care rezolvă această eventuală contradicție și eventuală pierdere a proprietarului, persoană alta decât chiar unitatea administrativ-teritorială. Sau, atunci, trebuie completat alin.3: "Pentru locuințele sociale proprietate ale unității administrativ-teritoriale, nivelul maxim al chiriei este de 10%". Numai în felul acesta se poate rezolva această eventuală contradicție.

Deci, cred că ar trebui completat alineatul cum l-a propus comisia, cu: "pentru locuințele sociale aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale", și atunci lucrurile devin clare.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule secretar Chiliman, ca să înțeleg, sunteți de acord, sprijiniți textul inițial? Deci, dumneavoastră susțineți textul inițiatorului, înțeleg?

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Da, eu susțin textul inițiatorului, cu completarea acestui text ....

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Nu, ori textul inițiatorului, ori textul comisiei, pentru că așa spune regulamentul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Textul inițiatorului.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Comisiile?

Comisiile susțin în continuare textul din raport.

Inițiatorul, ce text? Textul din raport.

Deci, comisiile și inițiatorul susțin textul din raport.

Supun votului dumneavoastră art.26 alin.3, textul din raport.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

În raport, la nr.crt.14, comisiile propun un alineat nou, alin.4.

Inițiatorul, sunteți de acord? Inițiatorul este de acord.

Supun votului dumneavoastră alin.4, alineat nou, din raport, nr.crt.14.

Voturi pentru? Majoritate.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.26, în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.27 alin.1.

Comisiile propun reformularea alin.1.

Inițiatorul? Este de acord.

Avem un amendament respins, al domnului deputat Marin Cristea.

Domnule deputat, aveți microfonul. Îl găsim la amendamente respinse, nr.crt.39.

Rog comisiile să fie atente.

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La acest articol, art.27, alin.1, eu am făcut propunerea de reducere cu 40% a tarifului de bază în lei/m.p. față de propunerea inițiatorului.

În același timp, comisiile de specialitate – pentru administrație și juridic㠖 mai propun să fie incluse în acest articol, alin.1, alte trei categorii de suprafețe, cu tarife propuse în raportul celor două comisii.

Propunerea mea, adoptată la această propunere a celor două comisii, este de a reduce cu 40% tariful de bază în lei/m.p. la suprafața locuibilă, respectiv de la 2.000 de lei/m.p. la 1.200 de lei/m.p.; tariful pentru suprafețele antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, closetului – de la 800 de lei la 480 de lei/m.p.; și tariful pentru suprafețele teraselor, pivnițelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor și uscătoriilor – de la 450 de lei la 270 de lei/m.p.

Fac această propunere pentru că este, de fapt, oarecum în concordanță cu nivelul și cu puterea de cumpărare a salariilor, care nu depășesc la această oră 40-50% din nivelul anului de bază de la care s-a pornit și reevaluarea și recalcularea taxelor, respectiv a chiriilor.

Și propun, în același timp, sau susțin, în același timp, ca pentru celelalte trei categorii de suprafețe propuse de cele două comisii - pentru garaje, pentru dotări și pentru anexele gospodărești aferente - să se păstreze propunerile celor două comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Deci, amendamentul dumneavoastră se referă de fapt la prima jumătate a textului adoptat de către comisii, fiind de acord cu a doua parte.

Domnul Leonăchescu – intervenție pe articol. Aveți cuvântul.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Sunt situații când aceste clădiri închiriate fac parte dintr-o arie îngrădită, au curte.

Aici, la art.27 alin.1, în listă s-au trecut: "anexe gospodărești aferente locuințelor din mediul rural". Deci, la "anexe gospodărești" gândesc că intră, de exemplu, grajdurile, amenajările pentru creșterea porcilor, cotețele de găini etc. Dar terenurile pe care se află aceste anexe gospodărești nu sunt taxate cu un tarif de bază în lei/m.p.

Eu aș propune să includem terenul curții în care sunt amplasate aceste anexe gospodărești, inclusiv clădirile, la tariful acesta de 50 de lei/m.p., și să rămână valabilă o asemenea propunere și în cazul construcțiilor care au curte în cadrul orașelor. Altfel, chestiunea rămâne în suspensie, deoarece accesul la aceste anexe se face pe un teren care nu este închiriat, este al altcuiva. Poate fi interzisă trecerea etc.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Din păcate, nu pot să rețin decât amendamentele care au fost respinse. Suntem în procedură de urgență.

Reamintesc colegilor din sală că suntem în procedură de urgență. Doar amendamentele respinse pot fi susținute.

Am un amendament respins, al domnului Marin Cristea, care este jumătate asemănător cu punctul de vedere al comisiei, în ceea ce privește partea a doua – chiriile la garaje, dotări speciale și anexe gospodărești din mediul rural -, dar care propune pentru prima jumătate - deci suprafață locuibilă, antreu, suprafața teraselor – o diminuare cu 40 de procente. Corect, domnule Cristea? (Domnul deputat Marin Cristea confirmă.)

Comisiile, sunteți de acord? Nu.

Inițiatorul? Nu. Nu sunteți de acord.

Deci, supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Marin Cristea.

Voturi pentru? Numărați voturile, vă rog.

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

Ridicați, măi, mâna! (Se adresează deputaților din partea dreaptă a sălii.)

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

71 de voturi pentru.

Domnule secretar, nu faceți lobby! (Rumoare)

Voturi împotrivă?

Vă rog, numărați voturile împotrivă.

42 de voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din sală):

De unde ați scos, domnule, 42 de voturi împotrivă?

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule secretar, vă rog să vă ocupați locul în bancă! Nu fiți nervos! (Rumoare, vociferări)

Vă rog să permiteți să conduc ședința, domnule secretar!

115 voturi exprimate. Este evident că nu avem nici măcar cvorumul de lucru! Dar cvorumul de vot!

Aveam, la ora 11,00 – este ora 11,15 – programată o sesiune de voturi finale.

Secretarul care urmează să facă apelul nominal?

Domnule secretar, vă rog, apelul nominal!

Domnul Kónya-Hamar Alexandru:

Domnule președinte, declanșăm apelul nominal.

Achimescu Victor Ștefan

absent

Aferăriței Constantin

absent

Afrăsinei Viorica

prezentă

Albu Alexandru

prezent

Albu Gheorghe

absent

Alecu Aurelian Paul

absent

Ana Gheorghe (Dâmbovița)

prezent

Ana Gheorghe (Hunedoara)

prezent

Andrei Gheorghe

prezent

Andronescu Ecaterina

absentă

Antal István

absent

Antonescu Crin Laurențiu

absent

Antonescu Niculae Napoleon

absent

Argeșanu Valentin

absent

Arghezi Mitzura Domnica

prezentă

Ariton Gheorghe

prezent

Asztalos Ferenc

absent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Baban Ștefan

prezent

Babiaș Iohan Peter

absent

Babiuc Victor

absent

Baciu Mihai

absent

Badea Alexandru Ioan

absent

Bara Radu Liviu

absent

Bárányi Francisc

prezent

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Barbăroșie Victor

prezent

Barde Tănase

prezent

Bartoș Daniela

prezentă

Băbălău Constantin

prezent

Bălăeț Dumitru

prezent

Băsescu Traian

absent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Bejinariu Petru

absent

Berceanu Radu Mircea

absent

Berci Vasile

prezent

Berciu Ion

prezent

Biriș Anamaria Mihaela

prezentă

Birtalan Ákos

prezent

Bivolaru Gabriel

absent

Bivolaru Ioan

absent

Boda Iosif

absent

Böndi Gyöngyike

prezentă

Boștinaru Victor

absent

Bot Octavian

absent

Botescu Ion

prezent

Bran Vasile

absent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Bud Nicolae

absent

Buga Florea

prezent

Bujor Liviu

absent

Burlacu Viorel

prezent

Buruiană Aprodu Daniela

prezentă

Buzatu Dumitru

absent

Calimente Mihăiță

absent

Cazacu Vasile Mircea

prezent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

prezent

Cândea Vasile

prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

absent

Chichișan Miron

prezent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Chiriac Mihai

prezent

Ciontu Corneliu

absent

Ciumara Mircea

absent

Cîrstoiu Ion

prezent

Cojocaru Radu Spiridon

prezent

Constantinescu Dan

prezent

Corâci Ioan Cezar

absent

Corniță Ion

prezent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Cotrutz Constantin Eremia

absent

Cristea Gheorghe

absent

Cristea Marin

prezent

Cunescu Sergiu

prezent

Dan Marțian

prezent

Dan Matei Agathon

absent

Darie Simion

prezent

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Dănilă Vasile

prezent

Decuseară Jean

absent

Dejeu Gavril

prezent

Diaconescu Ion

prezent

Dimitriu Sorin Petre

absent

Dîrstaru Dorin

absent

Dobre Traian

absent

Dobrescu Smaranda

absentă

Dorian Dorel

absent

Dorin Mihai

prezent

Dragoș Iuliu Liviu

absent

Dragu George

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

absent

Drecin Mihai Dorin

prezent

Drumen Constantin

prezent

Dugulescu Petru

absent

Dumitrașcu Laurențiu

absent

Dumitrean Bazil

prezent

Dumitrescu (Bălan) Marilena

absentă

Dumitrescu Paul Adrian

absent

Dumitriu (Hunea) Carmen

absentă

Duțu Ion

absent

Elek Barna

absent

Enache Marian

absent

Enescu Ion

prezent

Fenoghen Sevastian

prezent

Filipescu Ileana

absentă

Furo Iuliu Ioan

prezent

Galic Lia Andreia

prezentă

Gaspar Acsinte

prezent

Gavra Ioan

prezent

Gavrilaș Teodor

prezent

Gazi Gherasim

prezent

Georgescu Florin

absent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Gheorghe Valeriu

absent

Gheorghiof Titu Nicolae

prezent

Gheorghiu Adrian

prezent

Gheorghiu Mihai

absent

Gherasim Ion Andrei

absent

Ghidău Radu

absent

Ghiga Vasile

prezent

Giurescu Ion

absent

Glăvan Ștefan

prezent

Godja Petru

prezent

Grădinaru Nicolae

prezent

Grigoraș Neculai

prezent

Grigoriu Mihai

prezent

Groza Nicolae

absent

Gvozdenovici Slavomir

prezent

Hașotti Puiu

absent

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Hlinschi Mihai

prezent

Honcescu Ion

prezent

Hrebenciuc Viorel

absent

Iacob Elena

absentă

Ianculescu Marian

prezent

Ifrim Dumitru

absent

Igna Ioan

prezent

Ignat Ștefan

prezent

Iliescu Valentin Adrian

absent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Anton

absent

Ionescu Bogdan

absent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu-Galbeni-Niculae-Vasile

absent

Ionescu Gheorghe

prezent

Ionescu Marina

absentă

Ionescu Nicolae

prezent

Ioniță Mihail Gabriel

absent

Ioniță Nicu

absent

Iorga Leonida Lari

absentă

Iorgulescu Adrian

absent

Irimescu Haralambie

absent

Ivănescu Paula Maria

absentă

Jurcan Dorel

prezent

Jurcă Teodor

prezent

Kakasi Alexandru

prezent

Kelemen Atila Bela Ladislau

absent

Kerekes Károly

absent

Kónya Hamar Alexandru

prezent

Kovacs Carol Emil

prezent

Kovács Csaba Tiberiu

prezent

Lazia Ion

prezent

Lădariu Lazăr

absent

Lăpușan Alexandru

prezent

Leonăchescu Nicolae

prezent

Lepșa Sorin Victor

absent

Lixăndroiu Viorel

absent

Lupu Vasile

prezent

Macarie Sergiu

prezent

Manole Odisei

absent

Manolescu Oana

prezentă

Marin Gheorghe

absent

Marineci Ionel

prezent

Marinescu Ioan Sorin

prezent

Márton Árpád Francisc

prezent

Matei Lucian Ion

prezent

Matei Vasile

prezent

Mátis Eugen

absent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Mândroviceanu Vasile

prezent

Mânea Radu

prezent

Mera Alexandru Liviu

prezent

Meșca Sever

absent

Miclăuș Vasile

prezent

Micle Ulpiu Radu Sabin

prezent

Mihăilescu Petru Șerban

absent

Mihu Victor Traian

prezent

Miloș Aurel

prezent

Mitrea Miron-Tudor

prezent

Mogoș Ion

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Moldovan Petre

prezent

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Morariu Teodor Gheorghe

absent

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

absent

Moucha Romulus Ion

prezent

Munteanu Ion

prezent

Mureșan Ioan Avram

absent

Musca Monica Octavia

absentă

Nagy Ștefan

prezent

Naidin Petre

prezent

Nanu Romeo

absent

Năstase Adrian

prezent

Neacșu Ilie

prezent

Neagu Romulus

prezent

Neagu Victor

prezent

Negoiță Gheorghe Liviu

absent

Negrău Mircea

absent

Nica Dan

absent

Nică Mihail

prezent

Nichita Dan Gabriel

absent

Nicolae Jianu

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

prezent

Nicolescu Mihai

prezent

Nicolicea Eugen

absent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

prezent

Nistor Vasile

absent

Noica Nicolae

absent

Oană Gheorghe

absent

Oltean Ioan

prezent

Onaca Dorel Constantin

absent

Opriș Constantin Remus

absent

Osman Fedbi

prezent

Palade Dan

prezent

Pambuccian Varujan

prezent

Paneș Iosif

absent

Panteliuc Vasile

prezent

Pantiș Sorin

absent

Papuc Aurel Constantin

absent

Partal Petre

absent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Pavel Vasile

prezent

Pavelescu Claudiu Costel

absent

Păcurariu Iuliu

prezent

Păunescu Costel

prezent

Pârgaru Ion

prezent

Pâslaru Dumitru

absent

Pecsi Francisc

absent

Pereș Alexandru

prezent

Petrescu Ovidiu Cameliu

absent

Petrescu Silviu

prezent

Petrescu Virgil

prezent

Petreu Liviu

absent

Pintea Ioan

absent

Pițigoi Barbu

absent

Podaru Dumitru-Teodor

prezent

Pop Iftene

prezent

Pop Leon Petru

prezent

Pop Viorel

prezent

Popa Aron Ioan

absent

Popa Daniela

absentă

Popa Ioan Mihai

prezent

Popa Nicolae

prezent

Popa Ștefan

prezent

Popa Virgil

absent

Popescu Bejat Ștefan Marian

prezent

Popescu Dumitru

prezent

Popescu Emil Teodor

absent

Popescu Ioan Dan

absent

Popescu Irineu

prezent

Popescu Tăriceanu Călin Constantin

absent

Priceputu Laurențiu

absent

Protopopescu Cornel

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

prezent

Puwak Hildegard Carola

prezentă

Radu Alexandru Dumitru

absent

Radu Elena Cornelia Gabriela

absentă

Ráduly Róbert Kálmán

absent

Raica Florica Rădița

prezentă

Raicu Romulus

prezent

Rákoczi Ludovic

prezent

Rădulescu Cristian

absent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban

prezent

Rânja Traian Neculaie

absent

Remeș Decebal Traian

absent

Rizescu Sergiu George

prezent

Roman Ioan

absent

Roșca Ioan

prezent

Rotaru Dumitru

absent

Ruse Corneliu Constantin

absent

Sabău Traian

absent

Sandu Alecu

absent

Sandu Dumitru

prezent

Sandu Ion Florentin

prezent

Sassu Alexandru

absent

Săndulescu Aureliu Emil

prezent

Sârbu Marian

prezent

Secară Gheorghe

prezent

Serac Florian

absent

Severin Adrian

absent

Simedru Dan Coriolan

absent

Sirețeanu Mihail

absent

Sonea Ioan

absent

Spătaru Liviu

prezent

Spiridon Didi

prezent

Stan Vasile

prezent

Stanca Teodor

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stănescu Alexandru Octavi

prezent

Stănescu Mihai Sorin

prezent

Stoica Valeria Mariana

absentă

Stoica Valeriu

absent

Sturza Popovici Cornel

prezent

Székely Ervin Zoltán

prezent

Szilágyi Zsolt

prezent

Șaganai Nusfet

prezent

Șerban George

prezent

Ștefănoiu Luca

prezent

Șteolea Petru

absent

Tabără Valeriu

prezent

Tamás Sándor

prezent

Tarna Gheorghe

prezent

Tăvală Tănase Pavel

prezent

Teculescu Constantin

prezent

Tokay Gheorghe

prezent

Trifu Romeo Marius

absent

Tudor Marcu

prezent

Tudose Nicolae Florin

prezent

Țepelea Gabriel

absent

Țocu Iulian Costel

absent

Țurlea Petre

prezent

Udrea Florian

absent

Vaida Francisc Atila

absent

Valeca Șerban Constantin

absent

Varga Attila

prezent

Vasilescu Nicolae

absent

Vasilescu Valentin

absent

Vataman Dorin

prezent

Văsioiu Horia

prezent

Vâlceanu Gheorghe

prezent

Vâlcu Mircea

prezent

Vetișanu Vaile

prezent

Vida Iuliu

prezent

Vida Simiti Ioan

prezent

Videanu Adriean

absent

Vilău Ioan Adrian

prezent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Vitcu Mihai

prezent

Vițelar Bogdan

absent

Voicu Mădălin

absent

Weber Ernest-Otto

prezent

Wittstock Eberhard-Wolfgang

prezent

Domnule președinte, am terminat apelul nominal.

(Domnii deputați care au intrat în sală ulterior apelului nominal și-au înregistrat prezența la secretarul de ședință.)

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Rog pe cei care nu au spus prezent să meargă să completeze prezența. Rog colegii să nu părăsească sala, avem 4 voturi finale, din care 3 sunt la legi sau rapoarte de mediere cu caracter organic.

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sală, să ne exprimăm votul final la cele 4 proiecte de lege.

Rog colegii deputați să-și ocupe locurile în sală pentru a putea vota. Voturile finale întâi, și după aceea continuăm discutarea ordonanței.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 18:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro