Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 06-06-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2000

6. Reluarea dezbaterilor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

................................................

Continuăm dezbaterea la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor.

Vă reamintesc, suntem la art.27 alin.1. Comisia a propus o modificare a textului inițiatorului, modificare pe care o găsim la nr.crt.15 din raportul de mediere.

Domnul deputat Marin Cristea are un amendament respins, prin care propune micșorarea cu 40% a tarifelor de bază la primele 3 poziții din tabel. Mă refer la suprafață locuibilă, suprafața antreului, suprafața teraselor.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Marin Cristea.

Cine este pentru? 72 de voturi pentru. Insuficiente.

Supun votului dumneavoastră art.27 alin.1, așa cum l-a formulat comisia, nr.crt.15 din raport.

Voturi pentru? Vă rog, numărați. 126 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Rog colegii să voteze.

Abțineri? 26 de abțineri.

Cu 126 de voturi pentru, 26 de abțineri și 2 voturi împotrivă, art.27 alin.1 a fost votat în forma propusă de comisii. Nr.crt.15 din raport.

Art.27 alin.2. În raport la nr.crt.15 se regăsește formularea pe care o propune comisia. Nu există amendamente respinse. Inițiatorul, sunteți de acord cu formularea comisiei? Da.

Supun votului dumneavoastră art.27 alin.2, formularea comisiei, raport, nr.crt.15.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.28 alin.1. Comisia ne propune modificarea la nr.16 din raport. Inițiatorul, de acord cu comisia. Nu sunt amendamente respinse.

Supun votului dumneavoastră alin.1 art.28, formularea comisiei.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.28 alin.2. Comisia propune reformulare, raport nr.crt.16. Nu există amendamente respinse. Inițiatorul este de acord.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și majoritatea voturilor, art.28 alin.2 a fost adoptat.

Pentru alin.3 art.28, comisia propune adoptarea textului inițiatorului. Nu există amendamente respinse.

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat.

Art.28, în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.29. Comisiile propun adoptarea textului inițiatorului. Nu avem amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.30. Comisia propune adoptarea textului inițiatorului. Nu avem amendamente respinse.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.31 alin.1. Comisia propune reformularea. Găsim textul propus de comisie la nr.crt.17 din raport. Inițiatorul, de acord. Nu avem amendamente respinse.

Supun textul comisiei votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art.31 alin.2. Comisia propune textul inițiatorului. Nu sunt amendamente.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.31, în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Comisiile propun la art.32 alin.1 o nouă formulare.

Inițiatorul nu este de acord.

Aveți cuvântul.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Susținem formularea inițială a art.32 alin.1 deoarece nu se justifică adăugarea din teza a II-a a acestui text introdusă de comisie, avînd în vedere că protecția chiriașilor este realizată prin alin.2 al art.32 care plafonează, după cum se poate vedea, chiria în acele situații în care venitul lunar pe familie este sub salariul mediu net lunar pe membru de familie.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc. Deci, comisia nu este de acord. Un moment! Avem două amendamente respinse: unul este al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și unul este al domnului deputat Marin Cristea.

Domnule Dan Marțian, vreți să susțineți amendamentul? Vă rog, domnule profesor!

Domnul Dan Marțian (din sală):

Susțin amendamentul.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci, susțineți amendamentul.

Domnule Marin Cristea, îl susțineți? Vreți să-l susțineți de la microfon?

Domnul Marin Cristea (din sală):

Susțin amendamentul.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Nu, nu am înțeles.

Domnule președinte, avem o situație cu multe amendamente și vreau să nu ne complicăm, s-o luăm pe bucățele. Dumneavoastră ați propus o modificare, inițiatorul sprijină textul inițial. Am două amendamente respinse: unul al Comisiei pentru culte, drepturile omului și minorități și unul al domnului Marin Cristea.

Domnule deputat Marin Cristea, vă susțineți amendamentul?

Vă rog, aveți microfonul.

Domnul Marin Cristea (din sală):

Este vorba de 27 alin.1?

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Art.32 alin.1. Nu? Domnul Marin Cristea renunță la amendament.

Comisia pentru drepturile omului își păstrează amendamentul.

Intervenții. Domnul secretar Chiliman.

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Susțin menținerea la art.32 a textului inițiatorului, din următoarele motive: la alin.1 al art.32, comisiile propun un lucru care încalcă dreptul de proprietate, și anume spune că "...pentru locuințele proprietate particulară, chiria se stabilește prin negociere între proprietar și chiriaș, dar nivelul chiriei nu poate fi decăt cu 50% mai mare decât chiria calculată..." potrivit tabelului respectiv pe care l-am votat și care este valabil pentru locuințele aflate în proprietatea statului. Înseamnă că, de fapt, prin acest articol termenul de negociere dispare între proprietari și chiriași, înseamnă că toți proprietarii trebuie să-și închirieze spațiile pe care le au pe piața liberă la un preț pe care-l dictează cineva, o ordonanță, Guvernul, Dumnezeu știe cine. Păi, sau încercăm să mergem spre economie de piață liberă, unde relațiile dintre proprietar și cei care utilizează proprietatea se stabilesc pe piața liberă și lăsăm statutului dreptul de protecție socială pentru cei care chiar au nevoie de această protecție socială sau facem un stat intervenționist și atunci diferența față de ce a fost înainte de 1989 nu mai există. Practic, așa cum a fost gândit acest articol de Guvern, el este corect, el lasă la latitudinea persoanelor să-și negocieze chiria și spune ca o măsură de protecție socială, în textul inițiatorului, la alin.2, că ...pentru cazurile în care persoanele într-adevăr au venituri scăzute, atunci nivelul chiriei să nu depășească 25% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, în fine, dacă acesta este mai mic decât venitul mediu net lunar pe economie, publicat de Comisia Națională de Statistică, conform unui articol introdus anterior.

Deci, din acest punct de vedere, se creează protecție socială acolo unde este nevoie. Vreau să vă spun însă că la un nivel al chiriei de 15% propus din acest venit mediu net lunar pe familie, pe care îl propune comisia la alin.2, există riscul ca proprietarii să vină cu bani de acasă ca să-și plătească impozitele pe proprietate. Și așa la 25% sunt la limită, dar absolut la limită. Și dacă vreți am nenumărate exemple de oameni care mi s-au plâns de acești 25%, cerând să fie mărit. Am considerat însă că se poate accepta ideea că și proprietarii fac o oarecare protecție socială, cu toate că rolul ăsta e al statului, nu al proprietarilor. Încălcăm un principiu: principiul dreptului de proprietate. Ca atare, eu vă solicit ca art.32 să rămână în forma inițiatorului, care este corectă și morală din toate punctele de vedere și nu introduce limitări ale închirierilor pentru că, practic, toate contractele de închiriere aflate în curs vor fi lovite de acest alineat 1, așa cum îl propune comisia, și va trebui să se scadă nivelul chiriilor, drept pentru care oamenii nu vor mai închiria sau Dumnezeu știe ce vor face cu aceste apartamente.

Eu vă cer să ne reîntoarcem la economia de piață, să lăsăm anumite populisme ieftine și de altă natură și să încercăm să facem o lege corectă și bună, pentru că altminteri toată piața aceasta a închirierilor va avea de suferit și cei care vor căuta locuințe nu vor mai găsi pe piața liberă. Iar pentru protecția socială să se ocupe statul cu locuințe sociale și inițiatorul a introdus la alineatul doi o situație care, într-adevăr, prevede această posibilitate de protecție socială, prin limitarea chiriei la 25% din venitul net lunar pe familie, dacă este mai mic decât salariul mediu net lunar pe economie.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci, situația la art.32 alin.1 este următoarea: inițiatorul respinge propunerea comisiei; avem două amendamente respinse. Domnul Cristea a renunțat la el. Comisia pentru drepturile omului îl susține.

Am să supun, conform regulamentului, amendamentul adoptat și însușit de către comisie, dacă acesta nu trece, am să supun amendamentul comisiei pentru drepturile omului. Dacă nici acesta nu trece, am să supun textul inițiatorului, așa cum este firesc.

Rog colegii să ia loc ca să putem desfășura votul și vă rog, în principiu, să țineți ședințele la grupurile parlamentare, nu în plenul Camerei Deputaților.

Supun votului dumneavoastră formularea propusă de către comisii.

Voturi pentru? Vă rog, numărați. 37 de voturi pentru. Insuficient.

Am să supun votului dumneavoastră amendamentul propus de Comisia pentru drepturile omului, culte, minorități.

Voturi pentru? Vă rog să numărați.

32 de voturi pentru. Insuficient.

Supun votului dumneavoastră textul inițiatorului.

Vă rog, numărați voturile.

Voci din sală:

Marea majoritate. Numărați voturile.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Lăsați-mă pe mine să apreciez când e marea majoritate. Așa se întâmplă. Numărăm. 59.

Voturi împotrivă, vă rog. 15 voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

În mod evident, cvorumul s-a diluat. Nu putem să...

Voci din sală:

Faceți apelul.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dacă un grup parlamentar cere să fac o numărare a prezenței, o fac, dar vă spun, se vede cu ochiul liber că nu există prezență, nu există cvorumul întrunit. Rezultatul la încercarea de vot ne arată că nu avem cvorumul îndeplinit. Deci, art.32, alin.1 va fi reluat votul în momentul în care va fi cvorum în sală. Nu fac două apeluri nominale în aceeași parte de ședință. Suspendăm lucrările ședinței noastre. Le reluăm la orele 14,30, sesiunea de după-amiază.

După pauză

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Am încheiat dimineață cu un apel nominal. Îmi cer scuze. Dar, în mod evident, cu toate eforturile depuse, nu avem un cvorum acceptabil, ca să nu spun legal. Rog pe domnul secretar Gaspar să dea citire unui apel nominal.

Da. Vă rog, avem o intervenție de procedură.

Domnul Pavel Vasile:

Eu aș dori să-i atrag atenția domnului deputat, care este președinte de ședință și care este foarte legist și pe spiritul regulamentului atunci când are interes politic, atunci dumnealui verifică cvorumul la fiecare articol, face apeluri nominale interminabile, obstrucționând intenționat procesul legislativ. Dacă este așa de conștiincios, i-aș sugera să-și pună singur absent o oră pentru că a spus că lucrările vor începe la ora 14,00 iar dânsul se prezintă la sală la orele 15,00.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da. Am să-mi pun 35 de minute... Vă rog frumos.

Doamna Afrăsinei Viorica (din sală):

Te-ai trezit vorbind la microfon, dar n-ai fost în stare 4 ani să vorbești niciodată la microfon!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Am să-mi pun 35 de minute absență și...

Tot procedură. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Eu încep cu o întrebare: ce se întâmplă cu cei care lipsesc cam întotdeauna și sunt cam aceiași la aceste apeluri nominale și fac un apel prin dumneavoastră Biroului Permanent de a pune regulamentul în funcție și de a retrage indemnizația în ziua în care la apelul nominal deputatul sau doamna deputat lipsește. Pentru că aici noi ne transformăm în două părți, mă scuzați, unii proști care sunt aici și alții șmecheri.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, cu excepția faptului că nu sunt de acord că cei care sunt în sală sunt proști, sunt de acord cu faptul...chiar dacă vă includeți dumneavoastră, eu tot nu sunt de acord. Sunt de acord cu faptul și că cei care nu sunt prezenți trebuie să nu primească indemnizație, și ca întotdeauna, rog secretariatul tehnic să facă anunțurile cuvenite la contabilitate.

Comentam la intervenția colegului dinainte, sunt de acord că trebuie să-mi tai 35 de minute din ziua de muncă de astăzi. Rog ca acest lucru să-l facă secretariatul tehnic. Dar vreau să-i dau și o informație colegului care, îmi pare rău, n-am reținut în trei ani și jumătate cum îl cheamă: sunt vicepreședinte al Camerei, și președinte de serviciu.

Vă rog, domnule secretar, să faceți apelul nominal.

Eu am să fac un anunț înainte, până când domnul Gaspar ajunge jos.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 17:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro