Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 18-09-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2000

14. Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

................................................

Cu aceasta, inchidem lucrările noastre în plen. Continuăm cu răspunsuri la interpelări.

Vă mulțumesc.

În continuare, la capitolul răspunsuri la interpelări, există interpelarea doamnei deputat Ileana Filipescu privind Ministrul Muncii și Protecției Sociale. Se solicită amânarea răspunsului de către ministrul muncii.

Interpelarea domnului Baban Ștefan adresată aceluiași minister, aceluiași ministru, în ceea ce privește măsurile reale pe care le are în vedere Guvernul pentru a onora promisiunile referitoare la majorările salariilor, pensiilor, alocațiilor de stat pentru copii, se solicită amânarea răspunsului.

Doamna Ileana Filipescu a propus interpelarea referitoare la recorelarea pensiilor.

De asemenea, și la interpelarea domnului Baban Ștefan se solicită amânarea.

Domnul deputat Petru Bejinariu interpelează Ministerul de Externe referitor la Tratatul de parteneriat privilegiat și de cooperare între România și Republica Moldova. Și ministerul respectiv solicită amânarea răspunsului.

Domnul Petre Naidin interpelează Fondul Proprietății de Stat referitor la procedura de lichidare judiciară în cazul SIDERCA SA Călărași. Se solicită de către F.P.S. amânarea răspunsului.

Tot F.P.S. este interpelat de domnul Anghel Stanciu, referitor la consecințele privatizării S.C. Tepro Iași. Se solicită, de asemenea, în cadrul regulmentului, amânarea răspunsului.

Și domnul deputat Lazăr Lădariu interpelează Ministerul de Interne referitor la înscrisurile de pe pereții șoselei Gheorghieni-Lacul Roșu, atacuri fățișe la adresa statului național unitar. Se solicită amânarea răspunsului.

În continuare, la interpelarea doamnei Daniela Popa referitor la starea gravă a învățământului românesc, adresată Ministerului Educației Naționale. Dacă este aici domnul Joseph Kötö, secretar de stat.

Vă rog să dezvoltați interpelarea.

Doamna Daniela Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prin prezenta interpelare, vă atenționăm asupra situației dramatice în care se află învățământul românesc, situație generată de superficialitatea pe care Ministerul Educației Naționale o dovedește și cu privire la politica de prețuri a manualelor școlare.

În acest an școlar, pe lângă faptul că se constată lipsa multor manuale școlare din librării, cheltuielile pe care părinții elevilor noștri trebuie să le suporte doar pentru cumpărarea manualelor școlare se ridică la un nivel uriaș.

Știe Ministerul Educației Naționale că valoarea totală a manualelor necesare unui elev de liceu este de minim 900.000 de lei? 900.000 de lei reprezintă mai mult decât o pensie în România. 900.000 de lei reprezintă mai mult de jumătate din valoarea salariului mediu pe economie. 900.000 de lei reprezintă de cele mai multe ori mai mult de jumătate din veniturile lunare ale unei familii din România de astăzi, familie ce trebuie să facă față plății datoriilor către stat, cheltuielilor pentru hrană și îmbrăcăminte.

Toate acestea se petrec în condițiile în care majoritatea familiilor trebuie să asigure mijloacele de studiu pentru mai mult de un copil.

Consider că ministerul are datoria de a efectua un control minim asupra prețurilor manualelor școlare practicate pe piață.

Am susținut și susțin promovarea manualelor alternative ca măsură de înnoire a sistemului educațional românesc. Responsabilitatea ne obligă să știm pe ce criterii se fac opțiunile pentru un tip de manual sau altul.

Consider că este normal ca în aceste opțiuni să prevaleze calitatea conținutului manualului și nu interesele personale orientate spre favorizarea creșterii cifrei de afaceri a unei anumite edituri sau anumitor persoane.

Iată de ce, domnule ministru, vă cerem imperios să interveniți pentru înlăturarea acestor anomalii. Înțelegem să facem reformă în învățământ. Suntem pentru manualele alternative dacă acestea sunt concepute pe criteriile unei metodologii de predare și învățare moderne, dar nu putem tolera o politică reformistă care generează victime. Iar aceste victime sunt chiar elevii, copiii noștri, care nu-și pot cumpăra manualele școlare.

Nu cred că este posibil să existe o societate democratică, modernă, cu indivizi neinstruiți. Dacă democrația înseamnă egalitatea șanselor, atunci să oferim șanse egale de acces la educație. Or, stimate domnule ministru, șanse egale înseamnă, oriunde în lume, cu excepția României poate, în care sunteți dumneavoastră ministru al educației naționale, posibilitatea fiecărui elev de a avea măcar manualele de care are nevoie.

De aceea, vă solicit, domnule ministru, să treceți la măsuri urgente și cât mai ferme pentru un control minimal asupra prețurilor manualelor școlare. Nu suntem de acord și nu putem tolera o politică ce nu va determina altceva decât creșterea ratei analfabetismului în România. Așteptăm din partea dumneavoastră primele decizii în acest sens.

Deci, acesta este conținutul interpelării mele și dacă-mi permiteți, domnule președinte de ședință, din partea secretarului de stat care este prezent astăzi, aici, accept numai răspunsul scris pe care l-am solicitat. Răspunsul oral trebuie să-l dea cel căruia i-am adresat interpelarea și anume, domnul ministru Andrei Marga.

Patru ani de zile domnii miniștri s-au obișnuit să nu mai dea pe la Parlament când sunt chemați. Ei uită că ocupă fotoliile ministeriale și datorită voturilor noastre din Parlament.

Ca urmare, ei au datoria să vină aici în Parlament atunci când sunt chemați la întrebări și interpelări adresate Guvernului.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc.

Sunt în deplin acord cu dumneavoastră și sunt de acord să primiți răspunsul scris, urmând ca răspunsul să-l prezinte domnul ministru. Pot să adaug că, în principiu, într-o reformă parlamentară, obligativitatea miniștrilor de a veni în fața parlamentarilor trebuie să aibă și o formă de sancțiune, adaug eu la ce ați spus dumneavoastră, și nu numai atât pentru că, în ultimă instanță, miniștrii nu sunt și din cauza Parlamentului, ci numai din cauza Parlamentului.

Deci, domnule secretar de stat vă rog să prezentați numai răspunsul scris, urmând ca domnul ministru să vină să dea răspunsul oral.

Vă mulțumesc.

În continuare, dezvoltă interpelarea domnul Tarna către Ministerul Educației și Învățământului. Numai o secundă, poate domnul Tarna nu are aceleași pretenții. Nu.

Domnul Tarna, referitor la stadiul încadrării cu personal didactic în învățământul preuniversitar.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Tarna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea se adresează domnului Andrei Marga, ministrul educației naționale.

Legislația în vigoare consfințește faptul că în România învățământul constituie prioritate națională, având ca finalitate formarea personalității umane prin însușirea cunoștințelor științifice a valorilor culturii naționale și universale.

Statul promovează principiile învățământului democratic și garantează dreptul la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional în beneficiul individului și al întregii societăți.

Pentru realizarea acestor obiective și derularea reformei este nevoie de cadre didactice bine pregătite, cu calificare superioară. Din păcate, învățământul românesc este deficitar la acest capitol. În județul Ialomița, de exemplu, este o mare criză de profesori calificați la limbile străine.

Așadar, vă rog să prezentați, domnule ministru, succint, situația încadrării cu personal didactic în învățământul preuniversitar pe țară, numărul cadrelor necalificate pe județe și specialități, și în sfârșit, politica Guvernului în vederea soluționării deficitului de cadre în învățământul preuniversitar.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Înțeleg că primiți răspunsul oral din partea domnului secretar de stat.

Vă rog, domnule secretar de stat, poftiți pentru răspuns.

Domnul Jozef Kötö:

Onorată asistență,

Mulțumesc, domnule deputat, pentru că primiți și răspunsul meu.

Referitor la întrebările dumneavoastră, vă putem comunica următoarele.

Prima întrebare se referea la situația încadrării cu personal didactic în învățământul preuniversitar. Aici, aș dori să remarc în primul rând că numărul de suplinitori necalificați în învățământul preuniversitar reprezintă aproximativ 18% din totalul personalului didactic. Se observă că procentul este mai mare în județele cu o rețea școlară preponderent rurală: Bacău, Botoșani, Vaslui, Iași, Galați, Călărași, Neamț și Suceava.

Menționăm că în categoria personalului didactic necalificat sunt incluși toți cei care nu sunt profesori sau învățători, conform postului ocupat. Astfel, acest personal este format din absolvenți ai altor facultăți decât profilul postului, studenți în curs de obținere a licenței, iar al treilea rând, absolvenți ai învățământului postliceal sau liceal care îndeplinesc condițiile art.16 alin. 6 din Legea nr.128 din 1997 privind statutul personalului didactic.

În al patrulea punct de vedere, în această situație aș putea să remarc evoluția încadrării cu personal didactic calificat în ultimii ani, între 1995 și 2000, atestă creșterea numărului de cadre didactice calificate la toate nivelurile de învățământ.

Se observă deficitul mai mare de cadre calificate la învățători, educatoare, disciplinele limbi străine, limba română, arte, educație religioasă, educație moral-civică și educație tehnologică.

Se pot identifica următoarele cauze: numărul de absolvenți ai facultăților și institutelor este încă inferior necesarului de specialiști; incompatibilitatea specializărilor suplinitorilor licențiați cu disciplina predată, plecarea absolvenților din învățământul pedagogic, licee pedagogice ca studenți în învățământul superior; orientarea absolvenților de facultăți spre alte domenii și este o motivație foarte serioasă care ne dă de gândit, refuzul multor absolvenți de a se orienta spre mediul rural.

Deci, cam acestea ar fi datele, în mod succint, cum ați solicitat dumneavoastră, despre situația încadrării cu personal didactic în învățământul preuniversitar.

În ceea ce privește a doua parte a întrebării, a interpelării: politica Guvernului, în vederea soluționării deficitului de cadre în învățământul preuniversitar.

În această ordine de idei aș putea să remarc următoarele: plecând de la cauzele identificate, Ministerul Educației Naționale, în cadrul reformei cuprinzătoare învățământului preuniversitar, a pus în aplicare măsuri pentru soluționarea deficitului de cadre calificate în învățământul preuniversitar, schimbând politica formării educatoarelor, învățătorilor și profesorilor de gimnaziu.

Măsurile esențiale au fost următoarele: a) crearea rețelei naționale a colegiilor universitare de institutori, care a făcut ca în 1998 și 2000 să se constituie astfel de colegii, pe lângă colegiile din universitățile de la Năsăud, Tulcea, Satu Mare, Câmpulung, Sighetul Marmației, Odorheiul Secuiesc, Târgul Secuiesc, Botoșani, Focșani, Buzău etc. Pentru prima oară s-a creat în România o rețea națională de colegii universitare ce pregătesc institutori; b) extinderea efectivului de studenți în învățământul superior de stat, de exemplu, 318.414 studenți în anul 2000, față de 250.386 studenți în 1996; c) crearea rețelei naționale a învățământului superior la distanță, facilități pentru cei ce studiază în colegii universitare și locuiesc la sate; promovarea Ordonanțelor de urgență nr. 8 din 2000 și nr. 24 din 2000, care au condus la creșteri salariale cu 66% în aprilie 2000, față de septembrie 1999, și cu 78% în septembrie 2000, față de septembrie 1999, pentru personalul didactic.

Considerând, în special, deficitul personalului didactic calificat în mediul rural, Ministerul Educației Naționale a urmărit obiective specifice în reforma școlii la sate, lansând programul de relansare a învățământului în mediul rural, școală în fiecare comunitate conform solicitărilor autorităților locale, era unul dintre scopurile noastre primordiale; b) stabilizarea personalului didactic, extinderea grădinițelor în mediul rural, constituirea de unități școlare mai mari, prin integrarea învățământului primar și gimnazial.

În continuare aș putea, cu permisiunea dumneavoastră, să mai amintesc creșterea efectivului de specialiști dispuși să lucreze la sate, activarea preocupării comunității locale pentru școală.

Este un lucru foarte, foarte important că am încercat să creăm - și am reușit - centre de informare a personalului didactic din mediul rural, echipate modern.

Astfel, pe lângă măsurile generale de soluționare a deficitului de cadre calificate în învățământul preuniversitar au fost întreprinse măsuri specifice pentru sistemul din învățământul rural, ca: efortul de stabilizare a cadrelor didactice de la sate, prin acordarea sporului de mediul rural. În 1998 s-a aplicat pentru prima oară sporul de rural, în baza Hotărârii Guvernului nr. 769 din 1998, care a însemnat un spor salarial pentru cadre didactice, de la 5 până la 80%, în funcție de proximitatea față de centrele urbane.

Este o măsură importantă, după părerea noastră, inițierea rețelei de transport școlar la sate, conform Ordinului ministrului educației nr. 3592 din 22.04.1998 și Ordinul ministrului educației naționale nr. 4314 tot din anul 1998.

Sunt foarte importante și aș sublinia, inițierea, conceperea și punerea în aplicare a programului de relansare a învățământului rural, descris prin microproiectul celor cinci centre rurale de informare a cadrelor didactice din Teleorman, Călărași, Hunedoara, Vaslui, Bistrița Năsăud, și continuat prin constituirea altor patru centre rurale, în cooperare cu ambasada Franței: Alba, Botoșani, Maramureș, Sibiu, prin proiectul-pilot de dotare cu material didactic, tehnică modernă și de calcul și mobilier școlar a școlilor rurale din 7 județe: Botoșani, Buzău, Constanța, Harghita, Maramureș, Olt și Sibiu.

Constrângerile la care este supusă reforma cuprinzătoare a învățământului sunt aceleași, în componența asigurării cu personal calificat a învățământului preuniversitar. Aceste constrângeri țin de factori din afara învățământului, care sunt de natură economică, socială și de mentalitate.

Eu vă mulțumesc pentru atenție. Cam atât am avut de spus în legătură cu interpelarea dumneavoastră, iar răspunsul nostru, în anexă, cu un grafic punctual, o să îl depun și la secretariatul Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Tarna. Dacă vă declarați mulțumit, atunci nu interveniți, dacă vreți să completați, vă rog, intervenția dumneavoastră.

Domnul Gheorghe Tarna:

Sinteza este cuprinzătoare. I-aș sugera domnului ministru secretar de stat, așa cum îi sugeram altădată domnului ministru Marga, să încerce să sporească numărul de locuri, mai ales pentru limbi străine, să încerce, de asemenea, să stimuleze concret cadrele tinere în învățământul preuniversitar, să le creeze condiții decente pentru a-și desfășura activitatea și nu în ultimul rând să nu se mai dea dovadă de exigență exagerată la definitivarea învățământului.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Da. Și noi vă mulțumim.

În legătură cu interpelarea domnului Lazăr Lădariu, care întreabă cine a autorizat distribuția manualului "Limba și literatura română" destinat claselor cu predare în limba maghiară pentru clasele a V-a, autori Mihaela Suciu și Ecaterina Dionisie.

Da, domnule Lădariu, vă rog să dezvoltați interpelarea.

Domnul Lazăr Lădariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului Andrei Marga, ministrul educației naționale.

Din păcate, românii asistă la o nouă sfidare, cu mână și inconștiență românească, pe banii statului român.

Introdus pe ușa din dos, fără înștiințarea oficială a inspectoratului școlar, deși nu figurează în catalogul manualelor recomandate, prin anularea notelor de comandă ale școlilor din județul Mureș, directorilor le sunt impuse 2.000 de exemplare din manualul alternativ de limba și literatura română pentru clasa a V-a, destinat claselor cu predare în limba maghiară, avându-i autori pe Mihaela Suciu și Ecaterina Dionisie.

Considerat unic valabil, manualul are pe copertă tradus titlul și subtitlul, iar în final este anexat și un dicționar român-maghiar.

Cu pași mărunți, inducând ideea că limba statului poate fi predată în școli elevilor români de etnie maghiară și învățată ca oricare altă limbă străină, se creează noi premise subtile ale separatismului școlar, sfidându-se, astfel, art. 13 din Constituția României.

Domnule ministru,

Profesorii mureșeni, Inspectoratul școlar județean ar dori să afle cine a autorizat distribuția manualului amintit și cine îl impune pe piața enclavei, va fi el retras, va fi mușamalizată afacerea cu conotații politice, și mai ales economice, a se citi comisioanele, dacă avem interesele care se ascund în spatele acestui caz.

O precizare se impune: doresc acum răspunsul scris din partea domnului secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, cel oral rog să-l dea, așa cum prevede legea căreia trebuie să i se supună, domnul ministru al educației naționale, Andrei Marga.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

De acord cu acest punct de vedere, cum am fost de acord cu punctul de vedere, de altfel identic, exprimat de doamna Daniela Popa.

Vă rog, domnule secretar de stat, să înmânați răspunsul scris, dacă îl aveți acum, și îl așteptăm pe domnul ministru să dezvolte acest răspuns în fața parlamentarilor.

În continuare, trecem la secțiunea Ministerul Agriculturii și Alimentației, unde Ștefan Baban solicită prezentarea planului de acțiune pentru campania de toamnă, măsurile de susținere a producătorilor agricoli.

Vă rog, domnule Baban.

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt.

Am intitulat-o cam dur această interpelare: "Ministerul doarme, lovit de insolație". Țăranii n-au reușit încă să strângă recolta de pe câmp, dar se gândesc deja la pregătirea campaniei de toamnă, având în vedere vremea potrivnică din acest an.

Producătorii agricoli sunt în situația de a nu reuși să-și achite datoriile pentru culturile pe care le recoltează și cu atât mai mult să pregătească însămânțările și lucrările pentru campania viitoare.

Dacă în acest an grâul și celelalte cereale de toamnă au dat oarece producții, destul de modeste, trebuie avut în vedere că la culturile de porumb și floarea-soarelui sunt probleme deosebite, acestea fiind calamitate în totalitate. Dacă nu se reușește să se pună bazele pentru culturile de toamnă, efectele vor fi dezastruoase pentru anul viitor.

Legea nr. 165/1998, care se referă la finanțarea lucrărilor agricole, are valabilitate până la sfârșitul lunii decembrie 2000.

La ora actuală, băncile refuză să le mai acorde credite pentru campania viitoare sau oferă credite doar cu rambursarea până la sfârșitul lunii decembrie 2000. Astfel, producătorii agricoli se află într-o situație fără ieșire, în cazul în care Guvernul nu ia măsuri pentru prelungirea valabilității acestei legi.

Degeaba, în fiecare an, în luna octombrie sau noiembrie se face o ședință de Guvern. Se constată că s-a semănat doar 23% din suprafața agricolă și se iau măsuri în ceasul al 12-lea. Important este ca acum, și nu mai târziu producătorii agricoli să primească credite cu dobândă rezonabilă pentru ca aceștia să-și poată face un program de cultură, să-și stabilească suprafețele pe care le vor însămânța având garantată finanțarea.

Pentru obținerea unei producții mai mari agricultorii ar trebui să primească la această dată din partea Ministerului Agriculturii și Alimentației niște semnale privind prelungirea sau nu a valabilității Legii nr. 165/1998, acordarea cupoanelor agricole de toamnă etc.

În acest sens, pentru ca măcar la sfârșitul mileniului II România să nu mai depindă de vreme și importuri alimentare, solicit Ministerului Agriculturii și Alimentației și titularului acestui minister să ne prezinte planul de acțiune pentru campania de toamnă, precum și măsurile de susținere a producătorilor agricoli.

Vă mulțumesc.

Solicit răspuns scris.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Solicitați numai răspuns scris.

Am înțeles că solicitați numai răspunsul scris.

Domnul Ștefan Baban:

Domnule președinte, cu agricultura aceasta știm foarte bine unde s-a ajuns, tot cu minciuni. Vrem să știm măcar în toamna aceasta ce se va face, mai ales că vin alegerile, știți și dumneavoastră ce urmează.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc. Înțeleg că dumneavoastră contați pe adevărul scris mai mult decât pe cel vorbit. Părerea mea este că orice răspuns poate să fie și corect, dar este greu de dat un răspuns la problema pe care realmente ați pus-o.

În legătură cu aceeași problemă, dar referitor la modul de asigurare a resurselor materiale necesare realizării la timp a lucrărilor agricole de toamnă, domnul deputat Mihai Nicolescu.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Stimați domni miniștri,

Interpelarea, așa cum am spus, se adresează domnului ministru Ioan Mureșan și are ca obiect modul de asigurare a resurselor materiale și financiare necesare realizării la timp și la nivel calitativ a lucrărilor agricole din toamna anului 2000.

După cum se cunoaște, situația lucrărilor de arat și pregătit teren în vederea însămânțărilor de toamnă este mult rămasă în urmă. Aceasta se datorește atât condițiilor de secetă excesivă care a făcut dificilă prelucrarea solului, dar în mod deosebit lipsei de resurse materiale și financiare care nu au permis și nu permit efectuarea lucrărilor de către producătorii agricoli.

Se evidențiază lipsa acută de resurse a acestor producători agricoli care în anul 2000 au obținut producții foarte mici la o serie de culturi, iar la cele mai multe suprafețe cu porumb, floarea-soarelui, soia, fasole, plante furajere, acestea au fost calamitate. Bineînțeles, speranța acestor producători agricoli pentru înființarea culturilor de toamnă se pune în intervenția eficientă a Guvernului.

Pornind de la această situație, am rugat respectuos să se clarifice câteva aspecte, în primul rând dacă Ministerul Agriculturii și Alimentației va întreprinde demersuri pentru asigurarea urgentă a primei de 500 de lei pe kilogramul de grâu predat de către producătorii agricoli.

2. În ce măsură subvenția de 37 % pentru sămânță folosită în această campanie de semănat reprezintă o certitudine și când va deveni operațională?

3. Dacă se are în vedere urgentarea evaluării pierderilor din calamități, în vederea susținerii producătorilor care se află în această situație?

4. În ce măsură Ministerul Agriculturii și Alimentației va susține derularea unui sistem de creditare eficient în această toamnă, care să permită efectuarea lucrărilor de către toți producătorii agricoli, evitând punerea în mare pericol a producției agricole a anului 2001.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc.

Aștepați un răspuns oral sau un răspuns scris? Un răspuns oral vă va da domnul secretar de stat Ștefan Pete, care răspunzându-vă dumneavoastră prefigurează și răspunsul scris pe care o să-l rog să-l transmită din partea ministerului domnului Ștefan Baban.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Pete Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ca răspuns la interpelarea dumneavoastră, răspunsul meu se referă la ambele întrebări. Până la data de 15 septembrie, din suprafața de 2.244 mii hectare programate a se însămânța în această toamnă au fost arate 865.000 hectare, respectiv 39%.

Pentru arături în pregătirea terenurilor destinate însămânțărilor din toamnă, din cele 162.000 de tractoare existente în momentul de față sunt în stare de funcționare 123.000, respectiv 79%, din care lucrează 56.000 de tractoare, ceea ce înseamnă 47%.

În ceea ce privește demersurile întreprinse de Ministerul Agriculturii, acesta a înaintat la Ministerul Finanțelor un proiect de Ordonanță de urgență privind acordarea de cupoane agricole atribuite gratuit, în vederea realizării însămânțărilor de toamnă, procurarea semințelor, îngrășămintelor, efectuarea udărilor și de aprovizionare, cât și pentru executarea arăturilor de toamnă, în scopul asigurării resurselor materiale și financiare necesare realizării la timp și la nivel calitativ a lucrărilor din toamna anului 2000. Valoarea cupoanelor este propusă la 300.000 lei pe hectar.

Referitor la celelalte probleme punctuale ridicate de dumneavoastră. Ministerul Agriculturii a întreprins demersuri pentru asigurarea urgentă a primei de 500 lei pe kilogramul de grâu livrat de producătorii agricoli din recolta anului 2000 destinat consumului intern, în cantitate de 1,5 milioane tone. Lucrarea se află la Ministerul Finanțelor și este reținută până la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.

Subvenția de 37% pentru sămânța folosită în această toamnă la semănatul grâului a fost aprobată în ședința de Guvern de joia trecută, deci din data de 14 septembrie, și urmează să devină operațională după publicarea în Monitorul Oficial, noi credem că în jur de 18 – 22 septembrie va fi și publicată.

Pierderile suferite datorită calamităților naturale au fost inventariate și a fost promovat la Ministerul Finanțelor un proiect de Ordonanță de urgență pentru susținerea producătorilor agricoli care au suferit din această cauză, prin acordarea de despăgubiri.

În cazul în care la rectificarea bugetului pe anul 2000 vor fi asigurate fonduri, acestea vor fi acordate producătorilor agricoli care au suferit pierderi din calamități.

Ordonanța de urgență privind alocarea la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor cu recepționarea, depozitarea grâului, a fost inițiată pentru cantitatea de 1.000.000 tone, o hotărâre de Guvern privind reducerea taxelor vamale pentru cantitatea de 500.000 tone porumb boabe, o hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice la Ordonanța de urgență nr. 33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor - proiectul se află la avizare tot la Ministerul Finanțelor – Ordinul nr. 134 reglementează fondurile care sunt din Fondul special pentru dezvoltarea agriculturii românești, creșterea aportului financiar s-a mărit de la 15 la 25%, deci ordinul trebuie să apară, este la Monitorul Oficial pentru publicare, și am inițiat și un proiect de ordonanță de urgență, ceea ce ar reglementa prelungirea creditelor acordate prin Legea nr. 165 pentru anul viitor.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă rog, pronunțați-vă în legătură cu răspunsul dat de Guvern.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc și domnului ministru pentru răspunsul prezentat. Trebuie, însă, să remarcăm faptul că numărul de tractoare care este în stare de funcționare ne creează serioase emoții pentru a acoperi volumul de lucrări pe care țara îl are la ora actuală pentru campania de toamnă, vizavi de realizarea semănatului pe cele 2,5 milioane hectare. În zona a III, normal, în foarte multe zone din Transilvania și Moldova, la ora actuală, trebuia să avem, să semănăm în plin, iar de săptămâna viitoare, în tot sudul țării ar trebui să realizăm această lucrare cu multă responsabilitate, având în vedere producțiile obținute în anul acesta, atât la grâu cât și la celelalte culturi.

Cred că ministerul trebuie să aibă în atenție faptul că anul acesta producția de porumb este aproape inexistentă sau este o producție foarte mică și am putea să compensăm printr-o suprafață mai mare de orz semănată în această toamnă, să beneficiem din luna iunie,anul viitor, de o producție sigură de orz pentru animale, deci pentru sectorul zootehnic.

Mi se pare foarte important să se aloce toate resursele acestea care au fost anunțate aici și pentru a realiza o dată, la timp, lucrările de arat în toamnă, pentru culturile de primăvară, și să nu mai intrăm cu 6 milioane de hectare nearate.

La ora actuală, așa cum se prezintă lucrările, se pune în mare pericol programul de dezvoltare al țării pe care l-am prezentat la Bruxelles. Aș vrea să spun că în momentul în care nu vom realiza parametrii tehnici în acest sector, în acest domeniu, vor interveni modificări de esență în realizarea programului respectiv.

Încă o dată mulțumiri pentru răspunsul primit.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim și vă rugăm, domnule secretar de stat Ștefan Pete, să transmiteți răspunsul scris domnului Ștefan Baban.

De asemenea, în continuare și, de fapt, în finalul interpelărilor de astăzi, domnul Kerekes Károly, o interpelare referitoare la îngrădirea anticonstituțională, spune dumnealui, a dreptului la muncă, prin interdicția angajării membrilor de familie ca asistent personal a persoanei cu handicap.

Vă rog să dezvoltați.

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 626 din 13 iulie a.c., pentru aprobarea normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap s-a prevăzut limitarea la 50 de ani a vârstei de încadrare în cazul primei încadrări ca asistent personal.

Totodată, din teritoriu s-a semnalat și faptul că Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap a interzis angajarea membrilor de familie ca asistent personal. Aceste dispoziții sunt vădit anticonstituționale, ele înseamnă îngrădirea unui drept fundamental prevăzut de Constituție.

Potrivit art. 38 alin. (1) din Constituție, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar potrivit art. 49 alin. (1) din Constituție, exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea siguranței naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și libertăților cetățenești, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ori ale unui sinistru deosebit de grav.

Este evident că în aceste condiții exercițiul dreptului la muncă a fost restrâns, pe de o parte, printr-o normă juridică de grad inferior, dată în aplicarea Ordonanței de urgență nr. 102/1999, iar pe de altă parte pentru un motiv care nu se regăsește în textul de Constituție amintit.

Întrebarea mea este: Care este poziția Guvernului României față de aceste măsuri anticonstituționale și dacă are intenția de a le anula.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule deputat, vă rog să vă pronunțați dacă acceptați ca răspunsul să fie dat oral de domnul Gabriel Bădică, care este secretarul general al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, având în vedere că dumnealui, în mod normal, este cel mai înalt funcționar, și nu este un demnitar politic.

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Eu m-am așteptat la prezența doamnei secretar de stat Gabriela Popescu, care a inițiat această hotărâre de Guvern, dar în cazul de față accept prezentarea răspunsului de către domnul secretar general.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă rog, domnule secretar general.

Domnul Gabriel Bădică:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Voi răspunde la această interpelare și îmi cer scuze că doamna Secretar de Stat nu este aici, dar a trebuit să plece la o întrunire mai demult programată cu reprezentanți ai Guvernului Franței.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Mă iertați, domnule secretar general, în principiu, membrii Guvernului și cei care conduc agenții sau secretariate de stat lunea după-amiaza ar trebui să știe că sunt interpelări și în legătură cu aceasta să nu-și facă un program, dar nu este o dezbatere în care trebuie să intrăm.

Vă rog.

Domnul Gabriel Bădică:

Am transmis doar scuzele, nu comentez.

În ceea ce privește interpelarea domnului deputat Kerekes Károly, art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 626/2000 prevede următoarele lucruri: "Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal persoana care îndeplinește următoarele condiții: are vârsta minimă de 18 ani împliniți, iar dacă este la prima încadrare în muncă, vârsta maximă de 50 de ani, nu a fost condamnată, are o capacitate deplină de exercițiu, are o stare de sănătate corespunzătoare, a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu și semnează un angajament ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care își asumă răspunderea realizării integrale a prevederilor programului individual de recuperare și integrare socială a persoanelor cu handicap grav, elaborat de comisiile de expertiză medicală".

Așa cum rezultă și din textul prezentat mai sus, nu se limitează în nici un fel angajarea membrilor de familie ca asistent personal al persoanei cu handicap.

Cu toate că, sau dacă vreți, trebuie subliniat și faptul că dispozițiile Codului familiei, art. 86, prevăd că între soț și soție, părinți și copii, adoptatori și adoptați, bunici și nepoți, străbunici și strănepoți, frați și surori există obligația legală și reciprocă de întreținere. Oricum, această obligație există.

Relativ la problema vârstei maxime de angajare, de 50 de ani, inițiatorul a avut în vedere corelarea cu dispozițiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în sensul că pentru a putea beneficia de pensie angajatul trebuie să aibă un stagiu minim de cotizare. Ne-am gândit în primul rând la oferirea acestor persoane a posibilității de a beneficia de pensie după ce își încheie activitatea ca asistent personal, ele fiind la prima încadrare în muncă.

În ceea ce privește condiția prevăzută la lit. e) din art. 2, relativ la condițiile de studiu, să fi absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, facem precizarea că această condiție a fost introdusă în concordanță cu prevederile legislației europene și românești, ținând seama de faptul că asistentul personal este salarizat la nivelul asistentului social cu studii medii, debutant, din unitățile bugetare.

Considerăm că o persoană lipsită complet de pregătire sau cu o pregătire insuficientă nu este în măsură să aplice prevederile programului individual de recuperare. Deci, nicăieri în textul hotărârii de Guvern nu se limitează dreptul membrilor de familie de a deveni asistenți personali ai persoanelor cu handicap.

În plus, prevederea limitării de vârstă a decurs și din multele discuții care au avut loc cu asociațiile persoanelor cu handicap, care au semnalat în repetate rânduri că există asistenți personali care sunt mult mai în vârstă decât persoanele pe care le asistă și care au, ele însele, nevoie de îngrijire și de asistență. Mai mult decât atât, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap nu are cum să interzică angajarea vreunui membru de familie sau a oricui, cărțile de muncă și toate problemele legate de încadrarea asistenților personali sunt în răspunderea primăriei.

Vă mulțumesc, acesta este răspunsul.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim, domnule secretar de stat.

Domnule Karoly, vă rog!

Domnul Kerekes Karoly:

Domnule președinte,

Sunt nevoit să intervin pentru că, pe lângă faptul că eu am întrebat două lucruri, domnul secretar general mi-a răspuns despre o serie de condiții despre care eu nu am întrebat. Eu am spus, în primul rând, că printr-o hotărâre de Guvern nu poate fi îngrădit nici un drept. Dacă vrem să îngrădim un drept admis în condițiile statuate de Constituție, atunci, putem să o facem numai prin lege. Iar în cazul de față s-a făcut printr-o hotărâre de Guvern, ceea ce nu este regulamentar, nu este legal.

Pe de altă parte, mă bucur extrem de mult că și membrii de familie pot fi angajați pentru această muncă. Și până acum s-a admis acest lucru.

În schimb, nu pot accepta poziția domnului secretar general, care a prezentat, de fapt, poziția Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap, ca vârsta să fie limitată la 50 de ani, în cazul primei angajări. Nu există nici o lege în țară care să interzică acest lucru, nici convențiile internaționale nu permit îngrădirea dreptului la muncă.

Și aș ruga Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap să facă o propunere de hotărâre de Guvern, pentru a reveni la această chestiune. Altminteri, sunt nevoit să anunț această instituție guvernamentală că va contribui, prin această măsură anticonstituțională, la creșterea numărului de dosare la instanțele de judecată, lucru pentru care dânșii vor purta răspunderea. Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Iar dumneavoastră, domnule deputat, puteți sesiza, în același timp, și Curtea Constituțională, în legătură cu neconstituționalitatea unei hotărâri de Guvern.

Domnul Kerekes Karoly:

Nu pot.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Ba da, puteți să o faceți, așa cum pot să o facă și toți ceilalți deputați. Pentru că nu suntem chemați să sesizăm, așa cum se întâmplă cu legile, dar putem sesiza acte sau acțiuni neconstituționale ale Guvernului.

Aici se încheie această zi, vă mulțumesc tuturor celor care ați participat și vă urez noapte bună!

Ședința s-a încheiat la ora 19,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 18:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro