Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 18-09-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2000

2. Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru zilele de 18, 19 și 21 septembrie 2000.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

................................................

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate în ședința de joi. În ceea ce privește ordinea de zi însă, s-au decis unele modificări care vi le supun atenției dumneavoastră.

Înainte însă de a intra în ordinea de zi a acestei ședințe, mi se face o sugestie, și voi da curs imediat, vă propun să păstrăm un moment de reculegere față de cel ce s-a numit Ioan Alexandru. (Se păstrează un moment de reculegere.)

Vă mulțumesc.

În ceea ce privește modificarea ordinii de zi, înainte să le prezint, domnul vicepreședinte Lupu dorește o intervenție. Vă rog domnule vicepreședinte.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Am convenit, am statuat pe parcursul a trei ședințe de dezbateri ca marți la orele 11.00 să dezbatem proiectul de Hotărâre privind modificarea art.176 din Regulamentul Camerei Deputaților, articol ce reglementează imunitatea parlamentară. Astăzi, cu o majoritate de voturi, alta decât cea care a convenit ziua de marți pentru dezbaterea regulamentului, s-a propus schimbarea ordinii de zi și astfel, în proiectul ordinii de zi, dezbaterea regulamentului figurează pe pct.5. De aceea, eu vă propun să revenim cu regulamentul la pct.2 de pe ordinea de zi de marți după desemnarea membrilor în CNA. Mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Deci, domnule vicepreședinte Lupu, dumneavoastră propuneți aducerea pct.5 pe poz.2.

Vă rog să-mi permiteți să vă prezint ordinea de zi, ordinea de zi de luni.Vă rog. Domnul deputat Dejeu. Sper că aveți ordinea de zi nou propusă în față, pentru că noi deja purtăm discuții asupra ei.

Domnul Gavril Dejeu:

Solicit ca lucrurile să fie puse în făgașul lor așa cum a decis Camera. Deci, Camera a decis nu o poziție oarecare pe ordinea de zi a punctului privind Regulamentul, ci fixarea unei ore și s-a stabilit o oră, la ora 11.00, marți, cu alte cuvinte, indiferent cum evoluează discuțiile din materialul de pe ordinea de zi, la ora 11.00 trebuie să intrăm în discutarea Regulamentului. Aceasta este hotărârea Camerei, care nu poate fi modificată de hotărârea Biroului permanent, așa încât rog să se respecte decizia luată de plenul Camerei în această problemă.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Și eu aș dori să respectăm Regulamentul, am crezut că este un alt subiect pe care vreți să-l aduceți în atenția noastră.

În ceea ce privește chestiunea ordinii de zi, liderii grupurilor parlamentare trebuie să se pronunțe în principiu, conform Regulamentulului.

În ceea ce privește ordinea de zi de luni, domnul deputat Mitrea, domnul secretar al Biroului... Față de ordinea de zi de luni, aveți o intervenție? Nu. Haideți să facem acest parcurs privind ordinea de zi de luni, așa cum vă este prezentată. Sper că v-a fost pusă la dispoziție în urma ședinței de Birou.

Dacă sunt observații? Dacă nu,

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Deci, ordinea de zi de luni este votată.

În ceea ce privește ordinea de zi de marți, ea începe pct.1 – vi le amintesc, probabil le aveți în faț㠖 numirea a doi membri în Consiliul Național al Audiovizualului, continuă cu raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind produsele cosmetice, cu raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii protecției mediului, ci și raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind dispozitivele medicale. Aceste rapoarte de mediere, în principiu, trebuiesc adoptate într-un timp scurt, urmând ca pct.5, cel în discuție, este proiectul de Hotărâre privind modificarea în Regulamentul Camerei Deputaților. Deci, să intrăm în ordinea de zi pe care dumneavoastră ați adoptat-o săptămâna trecută privind dezbaterea acestui raport. Îmi este greu să fac aprecieri și să-mi dau seama dacă asta se întâmplă la ora 11.00 sau nu, așa că o să discutăm numai ordinea și nu și ora din nou, oră care, înțeleg că a fost, la un moment dat, votată de plen.

Deci, în legătură cu ordinea această de zi, dacă sunt intervenții. Vă rog, domnule secretar Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte, mulțumesc.

Stimați colegi,

În primul rând, pentru domnul deputat Dejeu, programul de mâine este un program special, de aceea nu se poate respecta ordinea de zi. La ora 8.30 avem un Biroul permanent reunit la Senat. Deci, tot programul s-a deplasat cam cu o oră și jumătate.

Intervenția mea este în favoarea păstrării ordinii de zi, așa cum a propus-o Biroul permanent. Există o cutumă veche ca rapoartele de mediere să fie introduse, imediat ce sunt gata, pe ordinea de zi. Este vorba, sigur, de o procedură care nu va dura foarte mult, de aceea, nu prea înțeleg eu opoziția ca trei rapoarte în mediere care durează 20-30 de minute să nu intre pe ordinea de zi. Intrarea pe regulament ar putea face ca mâine să nu mai ajungem la cele trei rapoarte și iată cum am putea să ratăm adoptarea a trei legi și la urma urmei asta-i problema și sarcina noastră să adoptăm legi, mai ales într-o perioadă în care Parlamentul este criticat, pe bună dreptate, că nu prea are eficiență.

Deci, propun să păstrăm ordinea de zi așa cum a prezentat-o Biroul permanent.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Sigur, dezbaterile pot continua, eu vă amintesc că Regulamentul prevede, fără să vă împiedic să luați cuvântul, domnule deputat, prevede ca din partea grupurilor să ia un singur vorbitor cuvântul în legătură cu ordinea de zi. Vă rog.

Domnul deputat Petrescu.

Domnul Virgil Petrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Din partea Grupului parlamentar al PNȚCD, propun ca pct.5 să treacă după pct.1, anume pct.2.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Da, există această propunere. Vă mulțumesc și eu.

Vă rog, domnul secretar Gaspar, secretarul Biroului permanent.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Atunci când Biroul permanent, astăzi, a luat în discuție unele modificări la ordinea de zi a avut în vedere, pe de o parte, programul de activitate care urmează să-l desfășoare mâine Camera Deputaților, respectiv la ora 8.30 este întâlnirea celor două Birouri permanente la Senat, ceea ce face ca programul să se decaleze.

Pe de altă parte, vă rog să observați, așa cum de altfel a și enunțat președintele de ședință și aveți și dumneavoastră în față, ordinea de zi, cele trei proiecte de legi asupra cărora urmează să se dezbată rapoartele de mediere fac parte dintre prioritățile legislative ale Guvernului, fac parte dintre proiectele de legi care au fost prevăzute în programul de integrare și armonizare cu legislația europeană. Durează exact o jumătate de oră dezbaterea lor, sunt trei-patru texte în divergență și odată trecute rapoartele, legile pot să meargă la promulgare. Faptul dacă se va decala cu 15 minute sau 30 de minute dezbaterea proiectului de Hotărâre privind modificarea art.176, nu cred că poate să constituie un motiv ca să nu dezbatem mai întâi aceste proiecte de legi care sunt foarte importante.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc domnule deputat.

Domnule vicepreședinte, din nou vreți să luați cuvântul. Vă rog, dar vă propun să sistăm dezbaterile după luarea de cuvânt a domnului vicepreședinte Lupu, pentru că până la urmă, tot prin vot, vom tranșa ordinea de zi.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Textul care a mai rămas de dezbătut din art.176 poate consuma 10-15 minute, pentru că, declarativ, toate grupurile parlamentare am susținut nevoia de a modifica reglementarea actuală a imunității parlamentare. Ca spațiu, acest text înseamnă a douăzecea parte din textele rapoartelor de mediere și cu gândurile bune de a rezolva în timp util această chestiune, rămâne timp suficient și pentru rapoartele de mediere dacă nu se intenționează pe mai departe a bloca modificarea art.176 din Regulament.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc. S-au conturat două opinii; una de modificare a ordinii de zi, propusă de Biroul permanent, și propunerea Grupului PNȚCD. Conform Regulamentului, vă voi supune întâi această modificare cerută de Grupul parlamentar al PNȚCD privind ordinea de zi, și anume ca pct.5 să treacă și să înlocuiască pct.2.

În legătură cu modificarea ordinii de zi, vă consult

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 42 de voturi pentru, insuficiente pentru a modifica ordinea de zi.

Vă supun votului dumneavoastră ordinea de zi, așa cum a fost ea propusă de Biroul permanent pentru ziua de marți.

Cine este pentru? Vă rog să numărați!

Deci, total 136 de voturi pentru. S-a adoptat ordinea de zi de marți.

În continuare, în ceea ce privește programul de lucru, vă aduc la cunoștință că miercuri dimineață va avea loc ședința comună a celor două Camere. În aceste condiții, ordinea de zi este adoptată și trecem la conținutul dezbaterilor noastre.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 17:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro