Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 25-09-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2000

10. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Trecem la interpelări, prezentarea pe scurt a interpelărilor. Domnul deputat Baban Ștefan.

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, așa cum doriți dumneavoastră și cum este corect.

Prima interpelare se adresează Direcției generale a vămilor, domnului director general Nini Săpunaru, și-l rog să reușească să-mi răspundă cum înțelege să aplice Legea nr.133/1999, la care tot cere și tot așteaptă să mai apară ordonanțe de urgență ale Guvernului, în timp ce întreprinderile mici și mijlocii care doresc să creeze locuri de muncă și să facă producție, să-și plătească taxele către stat, dar, în același timp, să se și bucure de aceste facilități vamale, sunt obstrucționate. Sigur că voi depune interpelarea la Secretariatul Camerei.

A doua interpelare se referă la banii falși, care au devenit un fenomen cotidian, este adresată Ministerului de Interne, domnului ministru Dudu Ionescu, și guvernatorului BNR, Emil Ghizarie. Solicit atât BNR-ului, cât și Ministerului de Interne să ne prezinte, cu argumente forte, măsurile pe care le întreprind, pentru ca cetățeanul de rând, de bună-credință, să nu se trezească înșelat fără voie atunci când și-a primit nevolnica leafă.

Vă mulțumesc. Sper să primesc răspunsurile scrise.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Domnul deputat Mihăilescu Petru. Va urma doamna Popa Daniela. (Domnul deputat Popa Nicolae oferă prezidiului intervenița scrisă a doamnei deputat Popa Daniela). Nu este doamna Popa.

Domnul Petru-Șerban Mihăilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează doamnei ministru Anca Boagiu, ministrul al transporturilor. Se referă la situația deosebit de grea înregistrată la metroul bucureștean. Atât presa, prin Jurnalul Național și Curentul și prin alte ziare, cât și mai multe declarații ale parlamentarilor PDSR au atras atenția asupra situației grele de la metrou. Este vorba de scăderea dramatică a numărului de călători, de scumpirea de 7 ori a prețurilor în ultimii trei ani, în timp ce cheltuielile și veniturile n-au crescut decât de trei ori, de creșterea costurilor cu energia electrică, de abateri grave în domeniul consumării sumelor obținute din străinătate, ori ca ajutor nerambursabil, ori ca – mă rog – credite de la Banca Europeană pentru Investiții.

Această situație grea nu a generat până acum nici un fel de replică din partea Guvernului, respectiv a Ministerului Transporturilor. În această idee am făcut această interpelare, pentru că solicit prezența ministrului la ședința de răspunsuri care va fi programată de către conducerea Camerei.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Deci, doamna Popa Daniela a dat în scris. Domnul Nicolescu Mihai, după care va urma domnul Serac Florian.

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Interpelarea mea se adresează domnului Ioan Mureșan, ministrul agriculturii și alimentației, și are ca obiect stadiul lucrărilor agricole de toamnă și măsurile preconizate de minister pentru realizarea acestora.

Pornind de la situația la zi a lucrărilor agricole din această toamnă, rog respectuos conducerea ministerului să clarifice câteva aspecte legate de obiectul interpelării și anume:

1. Cum este asigurată sămânța de grâu, orz, orzoaică necesară pentru campania agricolă din această toamnă și dacă se preconizează importuri de sămânță din speciile amintite?

2. Ce program de lucrări va adopta ministerul la nivelul județelor și al țării pentru încheierea semănatului cerealelor de toamnă până la 5 octombrie în zona a treia a țării și până la 20 octombrie în celelalte zone? și

3. Care este strategia ministerului privind fertilizarea culturilor de grâu, orz, orzoaică, horticole, secară, plante furajere în această toamnă? Ce structură de îngrășăminte chimice se va folosi și în ce cantități?

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Are cuvântul domnul Serac Florian, va urma domnul Vitcu Mihai.

Domnul Florian Serac:

Mulțumesc, domnule președinte. Prima dintre cele două interpelări pe care vreau să le prezint este adresată domnului Constantin Dudu Ionescu, ministrul de interne, și se referă la niște întâmplări nefericite din județul Bihor privind unele bătăi suportate de unii oameni angajați politic.

Iar a doua interpelare este adresată domnului Valeriu Stoica, ministrul justiției, se referă la unele încălcări ale legii de către judecătorul sindic desemnat pentru lichidarea Societății comerciale "Multimec" Marghita.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Are cuvântul domnul Vitcu Mihai și va urma domnul Bejinariu Petru.

Domnul Mihai Vitcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru Mugur Isărescu și se referă la întâlnirea ce a avut loc la Botoșani între România, Ucraina și Moldova privind semnarea documentelor constitutive legate de Euroregiunea Prutul Superior. Din păcate, la această întâlnire nu a participat nimeni din partea Guvernului României, deși acolo s-au discutat documente internaționale semnate de partea română. Un asemenea document este Convenția încheiată între Guvernul României și Guvernul Ucrainei, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.818 privind trecerea simplificată a frontierei de stat. Această prevedere este întărită și de Acordul Euroregiunii Prutul Superior și, concret, sunt 5 puncte de frontieră în județul Suceava, Vicovul de Sus, Ulm, Climăuți, Izvoarele Sucevei, Văscăuți, din care s-au închis două din rațiuni financiare.

Rugăm pe domnul prim-ministru să răspundă dacă prezența membrilor Guvernului la reuniuni internaționale ce vizează integrarea europeană a României este facultativă și dacă eforturile ce s-au făcut pentru o mai bună comunicare între comunitatea românească și cea ucraineană din cele două țări pot fi anulate prin măsuri discreționare ale ministrului finanțelor, Decebal-Traian Remeș.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Are cuvântul domnul Bejinariu Petru, va urma domnul Naidin Petre.

Domnul Petru Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

O să vă cer îngăduința să citesc numai prima frază din textul interpelării adresate Ministerului Transporturilor, respectiv domnișoarei ministru Anca Boagiu.

Porțile de intrare cu trenul în localități, respectiv gările CFR, spații cu care iau contact călătorii, zonele liniilor ferate și civilizația și estetica arhitecturii CFR, respectiv clădirile gărilor și magaziile, se prezintă acum într-o stare deplorabilă în prea multe orașe și, după care dezvolt obiectul interpelării.

Rugăm conducerea Ministerului Transporturilor să precizeze, pentru mulțimea de călători și pentru populația din zonele respective, dacă are în vedere și când anume să ia măsuri concrete pentru asigurarea ordinii și curățeniei în spațiile administrate de SNCFR.

A doua interpelare se adresează domnului ministru Petre Roman, ministrul afacerilor externe, din care citesc numai prima propoziție: "Atitudinea României față de Republica Moldova, străvechi pământ românesc, influențează în mare parte evoluția evenimentelor din acest al doilea stat românesc din Europa". Întrebarea: Vă rugăm, domnule ministru Petre Roman, să precizați pentru opinia publică interesată care este atitudinea Ministerului Afacerilor Externe privind solicitarea populației din Basarabia de a obține cetățenia română, dacă pe cale diplomatică veți interveni ca în Republica Moldova, limba oficială să fie denumită limba română, și dacă se vor face eforturi ca, la Chișinău, să ajungă presă și carte românească. Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Are cuvântul domnul Naidin Petre, va urma domnul Tarna Gheorghe.

Domnul Petre Naidin:

Cu această interpelare mă adresez primului-ministru privind modul de privatizare a unei societăți călărășene și, mai ales, modul de respectare a politicii sociale, așa cum a fost convenit cu liderii de sindicat. Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Are cuvântul domnul Tarna Gheorghe, va urma domnul Popa Nicolae.

Domnul Gheorghe Tarna:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea se adresează domnului Lucian Liviu Albu, ministrul muncii și protecției sociale. Așadar, se impune să precizați, domnule ministru, când se va perfecta un sistem unitar de pensionare, în funcție de contribuția fiecăruia la asigurările sociale de stat și de importanța muncii prestate. Am să dezvolt textul interpelării în prezența domnului ministru. Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Are cuvântul domnul Popa Nicolae, va urma domnul Valeca Constantin.

Domnul Nicolae Popa:

Interpelarea este adresată Ministerului Finanțelor, domnului ministru Decebal-Traian Remeș. Ea se referă la sumele care nu au fost acordate privind acordarea primei de 500 de lei la grâu și, totodată, subvenții la semințe, sume care nu au fost acordate efectiv de Ministerul Finanțelor. Mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Deci, domnul Valeca nu este, urmează domnul Bot Octavian. Domnul Valeca a depus în scris interpelarea. Deci, urmează domnul Bot Octavian, și ultimul va fi domnul Pavel Vasile. Poftiți? Nu este domnul Bot. Poate a depus-o, da. Domnul Pavel Vasile.

Domnul Vasile Pavel:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu am o interpelare pentru domnul ministru al sănătății, domnul Hajdu Gabor, și voi prezenta în două proproziții, două fraze să zic, interpelarea mea.

Situația dificilă la nivelul național în domeniul sănătății se înregistrează și în cadrul județului Bacău, fiind cunoscut faptul că spitalul județean Bacău se află în primele șase județe din țară cu datori mari la furnizori, valoarea totală fiind de 54 de miliarde de lei. La crearea acestei situații din județul nostru, o contribuție însemnată o are și politica sanitară necorespunzătoare a Direcției de sănătate publică Bacău, care nu colaborează cu finanțatorul sistemului, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate, mai mult, măsurile organizatorice instituite conduc la o acutizare a situației.

O să anexez un material pe care îl voi preda departamentului de specialitate cu problemele concrete care sunt acolo. De asemenea, anexez și extrase din presa locală, care probează acest scandal care are loc de peste un an în sistemul sanitar al județului Bacău, precum și procesul-verbal de control nr. 4363 din 24.V.2000, întocmit de Casa de Asigurări de Sănătate Bacău în urma controlului efectuat la spitalul județean Bacău. Față de cele arătate, cu tot respectul, vă rog să verificați situația creată și să prezentați poziția Ministerului Sănătății în acest caz.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumesc. Doamna Viorica Afrăsinei a depus în scris interpelarea.

Cu aceasta, ședința noastră de astăzi a luat sfârșit.

Vă mulțumim.

Ședința s-a încheiat la ora 19,05.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 28 septembre 2022, 23:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro