Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 17-10-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2000

5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș, județul Alba.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Și acum proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș, județul Alba.

Stimați colegi,

Aici avem o propunere legislativă de respingere și una de aprobare.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Întâi proiectul de lege adoptat de Senat!

Domnul Vasile Lupu:

Deci aprobăm una, respingem alta, după caz.

Da, deci luăm propunerea legislativă de respingere.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Discutăm întâi proiectul de lege care a fost adoptat de Senat!

Domnul Vasile Lupu:

Deci cel adoptat de Senat este cel de admitere, nu?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Da.

Domnul Vasile Lupu:

Atunci cu aceasta începem.

Inițiatorul, domnul Nicolae Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Permiteți-mi să vă prezint câteva date și elemente legate de orașul Sebeș.

Prima atestare documentară datează din 1245, 22 februarie, prin înscrisul emis de Papa Inocențiu al IV-lea, la Lyon, către preotul Teodosie. Deci orașul, în anul 2000, deci anul acesta a împlinit 755 de ani.

În anul 1301, localitatea este numită în documente Sebus și, întrucât denumirile de mai sus sunt anterioare, în anul 1303 este reședință a Scaunului săsesc de Sebeș, unitate administrativă de dimensiunile unui județ mai mic, plasă. În anul 1345, apare cu rang de oraș Civitas Sebus. În 1387, obține dreptul de a ridica ziduri de apărare, fiind primul oraș din Transilvania întărit cu ziduri.

Tot aici, în Lancrăm, sat aparținând orașului Sebeș, în anul 1895, se naște marele nostru poet, filolog și dramaturg Lucian Blaga, de la nașterea căruia s-au sărbătorit de curând 100 de ani. Tot în Lancrăm, s-a născut cel care va primi numele de părintele hidroenergeticii românești, Dorin Pavel.

Îndeletnicirile preponderent agricole au evoluat mai ales în secolul XX spre sectorul industrial, adăugat atelierelor meșteșugărești și micilor manufacturi, astfel: în 1843 este menționată manufactura de piele "Dahinten", dezvoltată în 1895 ca fabrică de astăzi "Capris"; în 1852, Fabrica de hârtie Petrești; în 1869, construirea liniei ferate Vinț – Sebeș – Sibiu; în 1873, ia ființă Fabrica de cherestea, astăzi SPL; în 1924, intră în funcțiune Fabrica de ciorapi, astăzi "Ciserom"; în 1970, ia ființă Combinatul de prelucrare și industrializare a lemnului, astăzi "Mobis"; în 1980, se pulsează curent pe rețeaua națională.

Zestrea industrială a Sebeșului s-a îmbogățit, după Revoluția din 1989, cu societăți comerciale industriale, la care s-a adăugat una de foarte mare importanță din punct de vedere economic S.C. "Frater" SA cu capital italian.

Astăzi populația orașului numără 30.847 de locuitori, din care 12.870 ocupată în activități productive.

Rețeaua de învățământ este formată din 4 licee, din care unul teoretic, unul sportiv cu profil de handbal și fotbal. Învățământul general este asigurat de 7 școli generale, iar învățământul preșcolar de o rețea de 10 grădinițe.

Analizând programul național de amenajare teritorială, aprobat de Parlament, constatăm că Sebeșul va deveni un important nod rutier, în apropierea lui unindu-se cele două autostrăzi, respectiv Oradea-Cluj-Sibiu-București și Arad-Deva-Sibiu-București. De asemenea, în apropierea Sebeșului este proiectat un aeroport internațional Balomir-Aurel Vlaicu.

În orașul Sebeș funcționează un număr de 5 bănci, o trezorerie organizată conform Legii nr.78/1992, iar începând din 1996 s-au înființat judecătoria, notariatul și parchetul, aprobate conform Legii nr.92/1992. Având în vedere vechimea atestată documentar, tradițiile învățământului și culturii, potențialului economic, Sebeșul fiind al doilea oraș din județul Alba din acest punct de vedere, se poate afirma că Sebeșul din județul Alba îndeplinește condițiile și poate fi organizat ca municipiu, așa cum prevede Legea nr.2/1968.

Deci, vă rog să aprobați, dacă sunteți de acord, să devină municipiu. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Din partea comisiei? Domnul deputat doctor Dumitrean Bazil.

Domnul Bazil Dumitrean:

Stimați colegi,

Ca deputat de Alba-Iulia, deputat țărănist de Alba-Iulia, recomand și eu și grupului parlamentar din care fac parte să voteze această inițiativă. Orașul Sebeș este un oraș civilizat, un oraș elevat și, alături de vechimea și de realizările lui de astăzi, merită să intre în rândul municipiilor. Vă rog deci, să votați această inițiativă, în speranța că domnul Popa nu va face o piatră mare pentru campania care se desfășoară deja.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Ei, cum să nu facă, domnule deputat? Numai că noi n-am ascultat raportul comisiei. Domnul președinte Cîrstoiu prezintă raportul comisiei.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Noi am avut, pe la începutul acestui an, un proiect de lege pe care l-am respins pentru Sebeș, pentru că era incomplet. Actualul proiect de lege, care a trecut și prin Senat, a fost examinat de comisia noastră în data de 4 octombrie și s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să fie supus plenului Camerei Deputaților în vederea dezbaterii și adoptării, în forma prezentată.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Și acum, la dezbateri generale. PNȚCD s-a pronunțat pentru acest proiect de lege prin domnul deputat Dumitrean. Dacă alte grupuri parlamentare doresc să ia cuvântul? Din partea PDSR.

Domnul Ioan Igna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

De la această tribună s-au aprobat foarte multe orașe a fi transformate în municipii. Consider că orașul Sebeș îndeplinește cu mult mai multe condiții pentru a fi declarat municipiu decât altele care au fost aprobate, ținând cont atât de istoria bogată a acestui oraș, trecutul lui istoric și prezentul lui și ceea ce prezintă o importanță deosebită, că va fi un municipiu de viitor al țării noastre.

Din partea Grupului PDSR, susținem ca orașul Sebeș să fie declarat municipiu.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

La trecutu-i mare, mare viitor. Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor, să trecem la vot.

Titlul legii. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.1. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pe ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 12 august 2022, 19:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro