Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 2, 1997

6. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a II-a Apa. (Amânarea votului final).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II - "Apa".

Este o lege organică, este o lege deosebit de complexă și lungă.

Vă rog, comisia să ia loc.

Inițiatorul este aici? Da.

Din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog...

O să vă rog, când mergeți la tribună, să vă prezentați pentru stenogramă: nume, funcție și minister.

Domnul Ioan Lucăcel:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Sunt secretarul de stat de la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajarea Teritoriului, Ioan Lucăcel. Vă rog să-mi permiteți să vă prezint câteva puncte de vedere referitoare la această lege.

Prin proiectul de lege "Apa", se are în vedere și se propune corelarea complexă a resurselor de apă dulce cu cerințele, în condiții de refacere a calității resurselor, care să asigure și pentru generațiile viitoare, consumurile vitale de apă.

Proiectul de lege are la bază studiile de specialitate ale instituțiilor și institutelor de profil din domeniul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Agriculturii, Industriei, Urbanism și Amenajării Teritoriului, care au evidențiat că resursele de apă dulce, de suprafață sau subterane sunt reduse. Calitatea resurselor de apă de suprafață este departe de a fi bună, determinată, mai ales, de modul de utilizare și tratare a apelor uzate. Echiparea hidroedilitară a teritoriului este necorespunzătoare, peste 40 de orașe neavând stații de epurare-tratare, iar cele existente nu asigură o epurare corespunzătoare.

În mediul urban 87,3 % din populație are sisteme de alimentare cu apă și numai 76,8 % are și canalizare, iar în mediul rural numai 25 % din populație are instalații sanitare de alimentare cu apă și numai 5% canalizare.

Abordarea problemelor și fundamentarea soluțiilor cadru ce se prevăd în proiectul de lege au la bază principiile dezvoltării durabile, acțiunii preventive, regenerarea resurselor de apă, prioritarea folosințelor, precum și a ecilibrului între resurse și cerințe.

Susținerea acestor principii care, de fapt, fundamentează conceptul legii, se regăsește în anexele la lege care detaliază echiparea întregului teritoriu, astfel:

Apa pentru populație

1. Alimentarea cu apă pentru populație, cu finalizare pe termen scurt, mediu și lung, reprezentând 61 de lucrări de aducțiune, cu 2.412,6 Km aducțiuni în 165 de localități mai importante, care reprezintă un plus de circa 37 față de momentul actualul.

2. Lucrări hidroedilitare de reabilitare și dezvoltare în localități, privind alimentarea cu apă și canalizări, modernizarea de sisteme de alimentare cu apă, majorarea debitelor de captare, tratare, majorarea capacității de înmagazinare, reabilitarea rețelei de distribuție, extinderea rețelelor, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare, crearea și extinderea de stații de epurare în 265 localități, în principal din mediul urban.

3. Lucrări prioritare de alimentare cu apă în sistem centralizat în 6 zone cu localități rurale, care au resurse reduse de apă din județele Mureș, Dolj, Teleorman, Ialomița, Vaslui, Bacău, Neamț și Iași, reprezentând circa 1.352.000 hectare.

Apa pentru industrie

Lucrări de reabilitare a zonelor cu resurse de ape poluate de industrie ce urmează a fi finalizate pe termen scurt, mediu și lung, reprezentând 3.675.000 hectare, 15 % din teritoriul țării, în 48 de zone, practic în toate județele.

Apa pentru irigații:

1. Lucrări de reabilitare a sistemelor de irigații de peste 1.000 de hectare pe termen scurt, mediu și lung, amplasate pe o suprafață de 1,738 de milioane hectare, pe teritoriul a 22 de județe.

2. Lucrări noi de irigații în sisteme de peste 1.000 hectare pe termen lung, pe o suprafață de 0,748 milioane hectare, situate în 10 județe.

3. Lucrări de desecare-drenaje în sistem de peste 1.000 de hectare pe termen scurt, mediu și lung, reprezentând 1,14 milioane hectare în 34 de județe.

Aceasta este, pe scurt, o sinteză a proiectului de lege realizat în parteneriat cu Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Industriilor și Ministerul Agriculturii și Alimentației și institutele de profil: Urbanproiect, Acvaproiect, Apele Române, ICIM, ISPH, ISPIP, PROIET și Asociația Hidrologilor din România, Consiliile județene și locale.

În trimestrul I al anului 1997 proiectul de lege a fost completat și actualizat în urma consultării județelor, la nivelul noilor consilii județene și a observațiilor aduse de acestea, corelat cu prioritățile și acțiunile în domeniu ale acestora.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul deputat Ion Cârstoiu, președintele Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Vă rog.

Domnul Ion Cârstoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea planului de amenajarea teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa, încă din luna decembrie a anului 1996.

Având în vedere complexitatea acestei legi, cât și propunerile numeroase pe care le-au adus din teritoriu, atât colegii noștri, cât și consiliile județene, acest raport a fost soluționat în data de 20 iunie 1997.

Din 20 iunie 1997 până astăzi s-au mai primit noi amendamente privind trecerea unor lucrări de amenajare a teritoriului dintr-o situație în alta, din termen scurt în termen lung.

Așa se face că acum venim cu noi amendamente la aceste anexe și trebuie să știți că aceste amendamente sunt pur tehnice, necesitate de ceea ce se întâmplă în teritoriu în momentul de față.

Toate aceste amendamente noi sunt prevăzute la cele 8 secțiuni, la cele 8 anexe, care fiecare dintre ele reprezintă pe termen scurt, termen mediu și termen lung aceste lucrări.

De aceea, în ultima ședință a comisiei noastre, din data de 20 iunie, comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare cu următoarele amendamente, care sunt destul de numeroase. Veți observa că este o lege tehnică, o lege în care s-a investit multă muncă și, ca atare, ea este necesară a fi dezbătută începând de astăzi.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule președinte al comisiei.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Bun.

În această situație vom trece la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3 alineatul 1, numărul curent 1 din raportul comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2 al articolului 3, numărul curent 2 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 3 al articolului 3, textul venit de la Senat. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Mulțumesc.

Unanimitate.

Alineatul 4. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 4 este numărul curent 3 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 5 în ansamblul său. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 6. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 7 alineatul 1, numărul curent 4 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, textul venit de la Senat. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 7 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 8, numărul curent 5 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la Anexa nr. 1. Vom merge pe raport la numărul curent 6, Anexa nr. 1 și titlul acesteia, precum și termenii utilizați. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La numărul curent 7 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la nr. 8 din raport? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 9 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la nr. 10? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la numărul curent 11 din raport? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la numărul curent 12? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 13. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la numărul curent 14? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la numărul curent 15? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru simplificare și pentru mărirea vitezei de lucru eu v-aș propune să fiți de acord ca eu să vă citesc mai multe numere curente la această anexă și să le adoptăm în bloc, dacă nu sunt intervenții.

Deci, la numărul curent 16, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Numărul curent 17, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Numărul curent 18? Nu sunt.

Numărul curent 19? Nu sunt.

Numărul curent 20? Nu sunt.

Numărul curent 21? Nu sunt.

Numărul curent 22? Nu sunt.

Numărul curent 23? Nu sunt.

Numărul curent 24? Nu sunt.

Numărul curent 25? Nu sunt.

Numărul curent 26? Nu sunt.

Numărul curent 27? Nu sunt.

Numărul curent 28? Nu sunt.

Numărul curent 29? Nu sunt.

Numărul curent 30? Nu sunt.

Numărul curent 31? Nu sunt.

Numărul curent 32? Nu sunt.

Numărul curent 33? Nu sunt.

Numărul curent 34? Nu sunt.

Numărul curent 35? Nu sunt.

Numărul curent 36? La numărul curent 36 este o modificare propusă de comisie printr-un raport suplimentar care conține niște corecturi, și anume, la alineatul 4 se propune înlocuirea cuvintelor "utilizate de" cu cuvintele "utilizate în" și dacă mai sunt alte intervenții la punctul 36? Nu mai sunt.

Deci, cu aceste intervenții vă supun spre aprobare punctele de la 16 până la 36 inclusiv cu modificarea propusă de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare Anexa nr. 1 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptată în unanimitate Anexa nr.1.

Anexa nr. 2 este un plan de amenajarea teritoriului național, Secțiunea a II-a Apa, resursele de apă dulce, este o hartă a țării cu aceste resurse, însă nu scrie pe nicăieri Anexa nr. 2. O să vă rog să completați...

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

În dreapta sus!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Pe exemplarul pe care îl am eu nu apare. Deci, dacă este scris pe exemplarul original...

Dacă sunt intervenții la Anexa nr.2. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

La Anexa nr. 3 vom trece din nou să lucrăm numai pe raport.

Punctul 37 este titlul anexei. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 38. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 39. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 40. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 41. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 42.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 43.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 44.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 45.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 46.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 47.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 48.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 49.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 50.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 51.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 52.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 53.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 54.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 55.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 56.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 57.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 58.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 59.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 60.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 61.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 62.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 63.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 64.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 65.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 66.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 67.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 68.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 69.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 70.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 71.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 72.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 73.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 74.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 75.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 76.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 77.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 78.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 79.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 80.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 81.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 82.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 83.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 84.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 85.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 86.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 87.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 88.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 89.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 90.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 91.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 92.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 93.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 94.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 95.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 96.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 97.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 98.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 99.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 100.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 101.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 102.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 103.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 104.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 105.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 106.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 107.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 108.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 109.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 110.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 111.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 112.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 113.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Numărul curent 114.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Constat că la această Anexă nr. 3 mai avem poziții până la nr. 666, deci mai sunt foarte-foarte multe puncte. Vreau să vă întreb dacă există vreo intervenție la vreunul dintre numerele curente 115-666? ( Nu!) Ca să putem depăși mai repede acest moment, vă propun să vă supun în bloc la vot aceste puncte și anexa, pentru că toate datele din această anexă sunt extrem de tehnice.

Cine este pentru punctele de la 115 la 666, care se referă la Anexa nr. 3? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă voi supune acum la vot Anexa nr. 3, în ansamblul său, spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa nr. 4 este "Planul de amenajare a teritoriului național Secțiunea a II-a - apa pentru populație", un plan al țării. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare această Anexă nr. 4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Anexa nr. 5, sunt, practic, punctele din raportul comisiei, de la nr. 667-678. Această anexă trebuie totuși să o supun la vot poziție cu poziție, pentru că este foarte întrețesută.

Titlul Anexei nr. 5, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul pct. 1 - "Zone cu resurse de apă etc.", intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La tabelul care este aici, nr. crt. 1.01-1.16, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 1.17, nr. crt. 670 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la nr. crt. 1.18-1.20? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptate toate trei.

Nr. crt. 1.21, 671 din raportul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 669 din raportul comisiei, care este capul de tabel, este rămas textul neschimbat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la nr. crt. 672 din raport, care se referă la totalul general de la pct. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare pct. 1 din această anexă, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 2, titlul, nr. crt. 673 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 2.01 până la 2.06 inclusiv, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 2.07, 674 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 2.08-2.15 inclusiv, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 2.16, care este 675 în raportul comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 2.17 și 2.18, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 2.19, care este 676 din raportul comisiei, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 2.20-2.26 inclusiv, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Totalul general al pct. 2, nr. crt. 677 din raportul comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 2, în ansamblul său.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 3, în ansamblul său, dacă sunt intervenții la vreunul din nr. crt. 3.01-3.22? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. 3, în ansamblul său.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. 678 din raportul comisiei, aceasta propune eliminarea notei care încheie această anexă. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Anexa nr. 5, în ansamblul său.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

Anexa nr. 6 - "Apa pentru industrie", dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Anexa nr. 7, titlul anexei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 1, poz. 1.01-1.21, dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. 1, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aici, în textul pe care îl am eu, la nr. 2, apare totuși scris sus "1", cred că este o greșeală de dactilografie, vă rog să țineți cont că aici trebuie scris 2: "Suprafețe amenajate cu lucrări de desecare-drenaj în sisteme etc."

Dacă la subpct. 2.01 până la 2.20 sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. 2, în ansamblul său.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 3, subpct. 3.01-3.04, dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. 3, în ansamblul său.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 4, subpct. 4.01-4.17 inclusiv, dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. 4, în ansamblul său.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 5, subpct. 5.01-5.10, dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare pct. 5, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 679, comisia propune eliminarea notei care încheie această anexă. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Anexa nr. 7, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

Anexa nr. 8 - "Apa pentru irigații". Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Fac precizarea că textele pe care le-am supus spre aprobare conțin și corecturile pe care le-a adus comisia printr-o anexă suplimentară, corecturi care sunt cuprinse în materialul asupra căruia v-ați pronunțat.

Având în vedere că această lege este una organică, eu vă propun adoptarea ei fie în cursul zilei de joi, fie în cursul zilei de marți, săptămâna viitoare. Vă supun, în primul rând, dacă sunteți de acord să o adoptăm marțea viitoare?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Deci, votul final pentru această lege organică este programat pentru marțea viitoare, la ora 11,30.

Cu această precizare, vă propun să luăm o pauză de o jumătate de oră, pentru ca cei din compartimentul tehnic să îmi pregătească materialele de la punctele următoare de pe ordinea de zi, în așa fel încât să putem să continuăm dezbaterile cu ceea ce urmează. Respectiv, noi am parcurs pct. 1, 2, 3 din ordinea de zi, suntem acum la pct. 4.

Ne vedem după pauză. -Pauză-

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 november 2019, 6:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro