Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-01-2020 (joint)
28-01-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 2, 1997

7. Adoptarea proiectului de Lege privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Vă propun să continuăm și o să vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Trecem la proiectul de Lege privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și față de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, are cuvântul domnul deputat Gheorghe Cristea, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. Vă rog!

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege pe care urmează să-l dezbatem vine să reglementeze niște raporturi financiare, care nu sunt definitive, să spun așa, rezultate în urma desființării prin Legea nr. 18 a fostelor cooperative agricole de producție. Este vorba de raporturile financiare pe care aceștia le-au avut cu terți, pe de o parte, cu băncile, pe de altă parte, cu statul,, în al treilea rând, însă, ele nemaiexistând din punct de vedere juridic și, deci, nemaiputând opera, fie în a plăti debitele pe care le au, fie în a încasa creditele, aceste raporturi trebuie reglementate printr-o lege.

Față de raportul inițial, comisia a operat o serie de modificări, pe care le-ați constatat, sunt convins, în materialul pe care l-ați primit. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Domnul Victor Neagu:

Domnule președinte,

Legea privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de către alte persoane juridice a rezultat ca urmare a desființării fostelor CAP-uri. Ea vine într-un moment în care cred că toată lumea este de acord să se limpezească această situație destul de dificilă, care trenează, practic, din 1990. Este specificat în lege ca băncile creditoare, prin fondul de risc, să acopere aceste credite, ca alte persoane juridice să le acopere din fondul de rezervă, iar Ministerul Finanțelor să le urmărească, prin unitățile pe care le are în teritoriu, iar comisiile de lichidare care au fost întocmite conform Legii nr. 18 să poată să-și termine ceea ce au început în 1990, având în vedere că amenzile sunt destul de usturătoare, așa cum noi le-am discutat în comisie și cum le aveți în proiectul de lege, în față.

Aș vrea, însă, ca în intervenția mea să amintesc un singur lucru. Poate că astăzi nu ar fi trebuit să discutăm asupra acestui subiect, repet, destul de important, dacă în perioada primului guvern post-revoluționar, în acel avânt tineresc, elitist, revoluționar], cum vreți să-i spuneți, nu s-ar fi intervenit cu brutalitate în lichidarea acestor unități. Ar fi fost mult mai simplu să ne uităm la ceea ce au făcut țările din jur, care pur și simplu au redat proprietatea țăranului (și așa ar fi trebuit să facem și noi: să fi redat proprietatea și să o garantăm prin Constituție - așa cum o garantează de altfel, Constituția noastră). Dar regretul, totuși, al specialistului este faptul că exploatația nu mai există. Și iată că la ora actuală există mari greutăți în agricultură, există mari probleme de a executa lucrările la timp, există mari probleme în a recolta fără pierderi, în zootehnie, în complexele care știm cum se privatizează o parte din ele.

Față de acest aspect am vrut să pun această această problemă, pentru ca cu multă grijă să ne aplecăm asupra a ceea ce se întâmplă astăzi în agricultură, cu multă grijă și atenție să modificăm ce trebuie să modificăm împreună în agricultură, ca peste 1-2-3-4 ani să nu ajungem să regretăm, măcar parțial, anumite situații. Grupul nostru a încercat și în alte dăți să rezolve această chestiune și, de facto și de iure, aceste anulări să fie o dată pentru totdeauna puse în practică, de aceea vom vota acest proiect de lege și vom susține lichidările de datorii, atât ale fostelor CAP-uri, cât și ale fostelor AEI-uri, acele asociații economice intercooperatiste.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc și eu.

În cadrul dezbaterilor generale, mai dorește să ia cuvântul cineva? Nu.

Vom trece la dezbaterea proiectului de lege și începem cu titlul legii. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 3, alin. 1, nr. crt. 1 din ultimul raport elaborat de comisie. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 din textul inițiatorului. Intervenții?

Da, vă rog!

Domnul deputat Cristea, președintele Comisiei.

Deci, suntem la art.3 alin.2.

Domnul Gheorghe Cristea:

O singură precizare vreau să fac în Raportul Comisiei, la articolul al treilea, s-a omis să se treacă și alineatul al doilea, trebuia trecut în continuare: "Dobânzile calculate la aceste credite, se anulează"

Deci, este vorba de reformularea articolului. În cadrul Raportului, observați că se spune "va avea următorul cuprins, articolul, în ansamblul lui"

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, alin.2 a fost sărit din Raport, din greșeală. Oricum, îl supun spre aprobare separat, în cazul acesta.

Alte intervenții la alin.2? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, nr.crt.2 din Raportul Comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 alin.1, nr.crt.3 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 al art.5, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6 alin.1, nr.crt.4 din Raportul ultim al Comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt.5 din ultimul Raport al Comisiei. Comisia propune eliminarea acestui articol. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6 va rămâne cu un singur alineat, care a fost aprobat.

Art.7, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8 alin.1 și 2, textul inițiatorului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt.6 din ultimul Raport al Comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatele 4 și 5, textul inițiatorului, la art.8. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9, nr.crt.7 din ultimul Raport al Comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11, nr.crt.8 din Raportul Comisiei. Se propune eliminarea. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Această lege este o lege ordinară și v-o supun spre aprobare, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere a fost adoptată această lege, ca lege ordinară cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului prevăzut de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 january 2020, 22:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro