Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 2, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 02-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 2, 1997

8. Dezbaterea propunerii legislative pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. (Amânarea votului final).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Următorul proiect de lege pe care îl avem în dezbatere este Propunerea legislativă pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.

Eu vă propun să parcurgem partea de intervenții ale inițiatorului, Comisiei și dezbateri generale, acum. Să luăm o pauză și să dezbatem legea după pauză.

Domnul Elek Barna Matei (din banca Comisiei):

Legea este scurtă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vom vedea, în funcție de timp.

Deci, din partea inițiatorilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Elek Barna. Vă rog.

Domnul Elek Barna Matei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Este vorba de o propunere legislativă a șase colegi, medici veterinari, deputați în Parlamentul României, propunere care vine să clarifice meseria, respectiv Statutul medicului veterinar, în noua conjunctură a societății românești.

Dacă îmi permiteți, câteva cuvinte despre medicina veterinară românescă. Nu este cazul să vorbim, să dezvolt ideea, este o meserie tradițională, foarte bine cunoscută în Europa, apreciată în întreaga lume. Profesorii noștri iluștri și-au adus contribuția atât la dezvoltarea medicinii veterinare din România, cât și a celei universale.

Prin activitatea sa, medicul veterinar apără, în primul rând, sănătatea publică, prin intervențiile sale, făcute asupra animalelor - vaccinări, alte acțiuni de prevenție - este garantul unei societăți sănătoase, prin controlul și igiena alimentelor asigură o alimentație corespunzătoare, sub raportul igenic, împreună cu colegii de la medicina umană.

Stimați colegi,

Atribuțiile medicului veterinar, respectiv ale medicinii veterinare, după cum știți, sunt stabilite prin Legea sanitar-veterinară nr.60 din 1974, modificată prin Legea nr.75 din 1991. Am ținut neapărat să specific această treabă întrucât ceea ce vom discuta noi astăzi nu este Legea sanitar-veterinară, ci este Legea sau Propunerea legislativă privind Colegiul Medicilor Veterinari.

Înființarea Colegiului Medicilor Veterinari, ca forum profesional neguvernamental al întregului corp medical-veterinar din România, cum vă spuneam, investit cu prerogativele legale în reglementarea și supravegherea exercitării profesiunii medicale-veterinare, constituie o necesitate stringentă, fiind o formă de organizare profesională care se regăsește în toate țările europene, și nu numai în Europa, există și pe alte continente.

Stimați colegi,

Eu mă opresc aici, în numele inițiatorilor, cu completarea de rigoare că această propunere legislativă a fost semnată de toți, repet, de toți colegii medici veterinari deputați, indiferent de coloratura politică, pentru că este vorba de o lege tehnică, care este necesară și aproape, zic eu, vitală pentru profesiunea de medic veterinar.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftiți, vă rog, domnule doctor.

Deci, din partea comisiilor sesizate în fond, au fost Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru sănătate și familie, dacă dorește să ia cuvântul domnul președinte... Deci, nu doriți să luați cuvântul, da?.

În cadrul dezbaterilor generale dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog.

Domnul Victor Neagu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Voi fi foarte scurt, însă e de datoria mea să vă spun că această lege a început încă în Senat de acum vreun an și ceva de zile cu propuneri, așa, vijelioase și cu păreri deosebite din partea specialiștilor, o categorie deosebită, asupra căreia vă inivităm ca astăzi să vă aplecați atenția, categorie de lucrători de elită din agricultura noastră, care are impact la sănătatea publică și, evident, la tot cortegiul pe care domnul doctor Elek Barna le-a precizat mai bine, ca meseriaș, înaintea mea.

Faptul că se creează, prin această lege, și posibilitatea de a se înființa Colegiul Medicilor Veterinari, consider că este un for de natură să recunoască statutul acestei categorii de lucrători, care va umbla la etică și la deontologie, de care este destul de mare nevoie la ora actuală, într-un domeniu de mare actualitate.

Și am să vin în fața dumneavoastră cu un argument pe care l-am remarcat acum câteva zile; la Editura "Ceres", editură care se ocupă cu editarea, în special pentru agricultură, este o foame de material în domeniul medicinii veterinare și aceasta denotă faptul pe care noi, de altfel, cred că îl știm cu toții, că foarte mulți dintre producătorii agricoli s-au întors la creșterea animalelor și au nevoie de sfaturi, au nevoie de sprijinul acestor doctori veterinari.

Eu aș vrea numai să spun că de la "Medicines sans frontieres", pe care îl folosesc și medicii umani, aș vrea să vă spun că organizarea acestei categorii și crearea unor înlesniri și recunoașterea unor drepturi acestei categorii de lucrători, de specialiști va duce, alături de alte sectoare din agricultură, la o nouă interfață de racordare a agriculturii românești la ceea ce știm noi că se cheamă Carta rurală europeană, care România a semnat-o, de acum un an și ceva, și este prezentă din acest punct de vedere în Europa.

Iată de ce, Grupul nostru - P.D.S.R. - este de acord și va vota această lege, acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mulțumim domnului deputat Neagu.

Da, vă rog. Domnul deputat Chiriac.

Domnul Mihai Chiriac:

Și Grupul nostru parlamentar, P.D., va vota această lege destul de importantă pentru organizarea medinicii veterinare, care este la noi în țară de importanță mare, știm cu toții.

Vom avea doar o singură obiecție, când vom ajunge la art.28, referitor la vânzările de dispensare veterinare, în special la locuințe. Considereăm că nu este corect sau momentul ca locuințele dispensarelor veterinare să poată fi vândute odată cu această lege ci numai restul utilităților.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Alte intervenții? Nu mai sunt.

Vom trece la dezbaterea proiectului de lege începând cu titlul legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, formularea propusă de Comisie la nr.crt.1. Se propune ca art.3 să fie secționat în două articole - 3 și 4.

Dacă la nr.crt.1 din Raportul Comisiei sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 din textul inițiatorului. Renumerotare. Comisia propune renumerotarea și modificarea textului, în concordanță cu celelalte puncte - nr.crt.2 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 alin.1, nr.crt.3 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 alin.2. Comisia propune la nr.crt.4, eliminarea. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, art.5 rămâne cel votat anterior, nr.crt.3 din Raport.

Art.6 din textul inițiatorului, nr.crt.5 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7, nr.crt.6 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 1. Titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8, nr.crt.7 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9, nr.crt.8 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10, nr.crt.9 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11, nr.crt.10 din Raportul Comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12, nr.crt.11 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13, nr.crt.12 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14, nr.crt.13 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 1, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii 2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15, nr.crt.14 din Raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16, nr.crt.15 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17, nr.crt.16 din Raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 2, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18, nr.crt.17 din Raport. Intervenții?

Da, vă rog. Domnul deputat Marton, vă rog.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Aș avea mai mult o întrebare și, evident, legat de această întrebare o eventuală modificare sau eliminare a punctului e din Raportul propus de Comisie.

Într-adevăr, în toate aceste legi, care se aseamănă cu legea pe care o dezbatem, există o prevedere conform căreia membrii respectivi pot fi doar cetățăni români. Însă, având în vedere că în practica, atât medicală, cât și în celelate domenii, în anumite situații se poate deroga de la prevederile generale; de exemplu, pentru a activa în învâțământ există în toate aceste legi o posibilitate ca acel consiliu să permită ca cineva să fie membru, deci să aibă acest drept de practicare, chiar dacă nu este cetățean român, pe teritoriul României, a profesiei respective. De exemplu, și mă reîntorc, a preda la o universitate, deci să activeze în învățământ. Or, aici, la pct.e), fără echivoc, se precizează: "calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiei de medic veterinar". Aceasta este o propoziție care se referă doar la cei care sunt medici veterinari, adică au contact doar cu animalul, sau la toate ipostazele care mai înainte au fost enumerate, care sunt drepturile medicilor veterinari? - de a activa, și este acea înșiruire. Pentru că dacă se referă la toate aceste ipostaze, ca și în cazul medicilor, trebuie să existe o derogare, o posibilitate de derogare de către cineva, pentru cetățeni din alte țări care... v-am dat un simplu exemplu, destul de elocvent, sunt chemați să activeze într-un cadru universitar, pentru a preda o anumită materie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Berciu, președintele Comisiei pentru sănătate, vă rog.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest punct e este un punct foarte important în economia legii...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să vă reglați microfoanele și să vorbiți în microfoane, ca să fiți auzit. Vă rog.

Domnul Ion Berciu:

Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exersarea profesiunii de medic veterinar. Vreau să vă spun că acest lucru merge perfect, ținând cont și de Colegiul Medicilor din România, care prevede exact aceeași obligație.

Noi considerăm medicii veterinari colegii noștri, în alte țări dânșii activează în cadrul Ministerului Sănătății și, ca atare, considerăm că un lucru valabil pentru Colegiul Medicilor din România este similar și pentru Colegiul Medicilor Veterinari din România.

Deci, e normal ca acest Colegiu să-și dea avizul și să dea dreptul de exercitare a profesiei de medic veterinar. Insistăm pentru menținerea acestui punct în forma în care a apărut în Raportul Comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, domnule deputat Márton, vă rog

Domnul Márton Árpád Francisc:

Se pare că n-am formulat bine întrebarea. La pct.a) din același articol se specifică: "să fie cetățean român, apt să-și exercite liber drepturile civile". Înseamnă că doar un cetățean român poate fi membru al Colegiului Medicilor Veterinari. Și, mai înainte, există o enumerare, care sunt activitățile, art.11: "Membrii Colegiului Medicilor Veterinari..." Nu, mai încolo. Deci, care sunt drepturile de activitate ale acestora? Și aici este și învățământul și v-am întrebat dacă aceste două prevederi, cumulate cu enumerarea a ceea ce are dreptul să facă un membru al Colegiului Medicilor, înseamnă, totodată, că o persoană care nu are cetățenie română poate să predea la o facultate din acest domeniu sau nu poate să predea. Pentru că în legea referitoare la medici există o prevedere care dă posibilitatea Colegiului să acorde această posibilitate de activitate, pe teritoriul României, și cetățenilor altor țări; în cazuri speciale.

De aceea v-am întrebat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, vă rog. Domnul deputat Berciu, președintele Comisiei pentru sănătate și familie. Vă rog.

Domnul Ion Berciu:

A preda la un nivel de învățământ superior veterinar nu înseamnă a exercita profesia de medic veterinar, profesia de medic veterinar incumbă o activitate practică, directă cu pacienții, pe care îi cunoașteți și dumneavoastră " Deci, este vorba de ceilalți parteneri de dialog; al celui din învățământul universitar veterinar se referă la cu totul altă situație de dialog.

Vă rog foarte mult să considerați că dialogul medicului veterinar practicant se referă la animalele pe care le consultă și le tratează.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog, domnul deputat Elek Barna din partea inițiatorului și a Comisiei.

Domnul Elek Barna Matei:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Pct.e) este un punct vital al acestui articol. A fost introdus după lungi discuții la Comisie, pentru că, așa cum a spus și colegul Berciu, pentru exercitarea profesiei de medic veterinar este obligatoriu a participa sau a fi membru în Colegiu. Pentru a fi profesor universitar nu-i obligatoriu să fii membru în Colegiu.

Dar, de fapt, ce m-a făcut pe mine să vin la acest microfon, domnule președinte și stimați colegi. Vreau să fac o referire la pct.a), în care se zice așa: " să fie cetățean român, apt să-și exercite liber drepturile civile". Vin cu propunerea, în fața domniilor voastre, să eliminăm sintagma "apt să-și exercite liber drepturile civile", ținând cont de observațiile Consiliului Legislativ care, pe bună dreptate, la acest punct, specifică: "Propunem să se renunțe la sintagma "apt să-și exercite liber drepturile civile", care nu este uzitată și nici definită, putând duce la aplicări subiective". Deci, pe cale de consecință, stimați colegi, domnule președinte, propun a fi eliminată sintagma de la pct.a) "apt să-și exercite liber drepturile civile" și, în subsidiar, vă rog să votați pentru menținerea punctului e), deci: "calitatea de membru al Colegiului medicilor veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiei de medic veterinar;"

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Comisia sunteți de acord cu...?

Din loja comisiei:

Este și părerea comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, este părerea comisiei. Domnul deputat Márton, sper că sunteți de acord.

Domnul Márton Árpád Ferenc (din bancă):

Este interpretat la fel.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. În acest caz, vă supun spre aprobare, la nr.crt.17, textul propus de comisie cu eliminarea de la pct.a) a sintagmei "apt să-și exercite liber drepturile civile".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați!

Abțineri?

1 vot împotrivă. Nici o abținere.

A fost adoptat textul propus de comisie cu eliminarea de la pt.a).

Art.19, nr.crt.18 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.20, nr.crt.19 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21, nr.crt.20 din raport s-a propus eliminarea. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.23, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.24, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul capitolului IV.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25, nr.crt.21 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul V, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27, nr.crt.22 din raport. Intervenții? La primul alineat, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27, alin.2 textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28, alin.1, nr.crt.23 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28, alin.2, nr.crt.24 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28, alin.3, nr.crt.25. (Sosește la microfon domnul deputat Mihai Chiriac).

Deci, aveți o intervenție la alin.3 al art.28? Vă rog. Domnul deputat Chiriac Mihai, din partea Partidului Democrat.

Domnul Mihai Chiriac:

Aici spune așa: "Pentru sprijinirea liberalizării profesiei de medic veterinar, direcțiile sanitar-veterinare județene și ale municipiului București, precum și regiile sau alte instituții de care aparțin dispensarele veterinare, pentru a vinde, închiria sau concesiona medicilor veterinari care devin liber profesioniști, clădiri, spații ".." considerăm că spațiile de locuit, locuințele propriu-zise de la dispensarele veterinare care sunt pe teritoriul comunelor, să nu fie trecute, să facă excepție de la vânzare, adică: "cu excepția locuințelor", acesta este amendamentul, deoarece ar putea fi mai multe cazuri. Un medic veterinar se mută la oraș și-și vinde locuința următorului, sau iese la pensie și o dă următorului. Vine un medic veterinar tânăr, ar vrea să stea în comună, nu ai cum să-i dai, că n-ai ce. Acestea, practic, ele când au fost construite, au fost construite ca și locuințele de serviciu, cum au făcut și locuințele care au fost pe la CFR-uri și nu s-au vândut. Aceasta este propunerea. De la vânzare să nu fie "și locuințele", ci "cu excepția locuințelor". Am lăsat amendamentul. Adică, pot vinde "cu excepția locuințelor".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Elek Barna, ca inițiator sau din partea comisiei?

Domnul Elek Barna:

Nu, nu, din partea comisiilor. Suntem de acord cu propunerea domnului deputat Chiriac.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisiile acceptă amendamentul domnului deputat Chiriac. Acest amendament spune următorul lucru: ".... și a municipiului București, precum și regiile sau alte instituții de care aparțin dispensarele veterinare, pot vinde, cu excepția locuințelor, închiria sau consesiona..." și trebuie aranjat și textul aici ca să sune ca lumea, dar acest amendament ca atare va intra în text.

Deci, vă supun spre aprobare alin.3.

Da, domnul deputat Barna, vă rog.

Domnul Elek Barna:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Deci, repet, comisiile sunt de acord cu propunerea domnului deputat, dar poate pentru o acuratețe a formulării, ar trebui să punem "cu excepția locuințelor" mai la urmă. "Clădirile, spațiile, dotările și mijloacele materiale existente la circumscripțiile sanitar-veterinare de asistență și clinicile veterinare de stat, cu excepția locuințelor de serviciu", am spune noi, "de serviciu", domnule Chiriac...

Domnul Mihai Chiriac (din bancă):

...nu le pot închiria sau concesiona... Este destul de corect aici cum spune: "pot vinde, cu excepția locuințelor, închiria sau consesiona", fără numai "că nu pot să vândă". Locuințele pus la sfârșit, numai "pot să închirieze".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, poftiți la microfon, ca să...

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte, nu cred că este bine așa. Totuși, rămânem la varianta propusă de domnul deputat Chiriac și punem la început și restul se subînțelege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vă supun spre aprobare alin.3 al art.28 cu amendamentul propus de domnul deputat Chiriac. Da, vă rog.

Domnul deputat Cristea, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc. Cred că ar fi după "fără schimbarea modului de folosință". Să punem o altă teză: "se exceptează de la vânzare locuințele". Ca să nu mai creăm dubii dacă se vinde sau nu se vinde, "se închiriază." Deci, după punct, "se exceptează de la vânzare locuințele" - și cu aceasta cred că lucrurile sunt foarte clare și nu mai pot fi în nici un fel interpretate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunteți de acord, domnule deputat Chiriac?

Domnul Mihai Chiriac (din bancă):

De acord.

Domnul Cheorghe Cristea:

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, cu această precizare, vă supun spre aprobare acest alineat 3 în forma propusă de comisie la nr.crt.25 cu amendamentul propus de domnul deputat Chiriac și completarea propusă de domnul deputat Cristea din partea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29, nr.crt.26 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.30, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.31, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul V în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VI, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33. Primul alineat, nr.crt.27 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 al art.33 nr.crt.28 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.34, textul inițiatorului. Intervenții?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35 nr.crt.29 din raport. Se propune eliminarea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Această lege este o lege ordinară și ca atare v-o supun spre aprobare în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere a fost adoptată această lege ca lege ordinară, cu votul majorității deputaților prezenți în condițiile existenței cvorumului legal.

Vom lua o pauză, după care vom continua la ora 14.00.

Domnul subsecretar de stat Mitrea dorește să adreseze câteva cuvinte plenului. Îl rog să poftească la microfon. Vă rog.

Domnul Liviu Ioan Mitrea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Agenția Națională Sanitar Veterinară din Ministerul Agriculturii și Alimentației apreciază ca necesar și oportun adoptarea prezentei legi privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar. După cum știți, activitatea sanitar-veterinară este reglementată, așa după cum a amintit și domnul deputat și membrii comisiei de specialitate, prin Legea sanitar-veterinară, Legea 60 din 1974, modificată prin Legea 75 din 1991, dar organizarea și exercitarea profesiei a necesitat sau necesită elaborarea acestui act normativ care să reglementeze expres acest domeniu. Proiectul a urmărit astfel reglementarea activității de medicină veterinară ca profesiune liberală, care asigură supravegherea și protecția teritoriului național față de bolile epizootice din afara țării, acordă asistență specializată pentru recuperarea și menținerea sănătății animalelor, asigură controlul alimentelor de origine animală de la producător până la consumator, contribuind în mod direct la apărarea sănătății publice prin prevenirea transmiterii bolii de la animale la om.

Propunerea vine în întâmpinarea unei necesități obiective de a reglementa în regim de profesiune liberală o activitate importantă și de a crea pentru cei ce o practică un statut juridic clar, așa cum există deja pentru alte activități liberale: farmaciști, medici umani, avocați, notari publici ș.a.

Elaborarea acestui act normativ este de asemenea în concordanță cu modul de organizare a structurilor veterinare, precum și cu legislația specifică existentă în majoritatea țărilor, îndeosebi în cele comunitare.

Noi am prezentat și susținut, și comisia de specialitate, punctul de vedere al Ministerului Agriculturii asupra acestui proiect pe care ni-l însușim în forma în care a fost supus spre aprobare, ne însușim de asemenea modificările pe care le-ați adoptat și vă mulțumim pentru înțelegere și pentru ajutor.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Luăm o pauză. La ora 14.00 ne revedem. Vom continua cu proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat producătorilor agricoli, precum și pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern date în aplicarea acestei legi.

La ora 14.00, sper să putem să continuăm.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 26 january 2021, 8:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro