Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

10. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.
 
see bill no. 428/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Punctul 9: Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991, proiect de lege adoptat Senat la 5.09.2000.

Rog reprezentantul Guvernului să ia cuvântul.

Aș ruga Comisia pentru industrii să rămână, totuși, pe fază.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Petru Lificiu:

Mă numesc Petru Lificiu, sunt secretar de stat la Ministerul Apelor și Protecției Mediului.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Convenția Comisiei Economice pentru Europa privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră a fost deschisă semnării la 25 februarie 1991 la Espoo în Finlanda.

Convenția definește impactul transfrontieră asupra mediului produs de o activitate propusă și stipulează că țările trebuie să aplice prevederile acesteia conform art.2, când se îndeplinește una dintre cele două cerințe, și anume: activitatea propusă se regăsește pe lista din Anexa nr.1 sau când activitatea poate provoca un impact transfrontieră negativ semnificativ, conform criteriilor din Anexa nr.3.

Convenția se referă și la dreptul participării publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, atât a publicului din țara de origine a impactului, cât și a celui din țara afectată din zonele în care se resimte impactul transfrontieră. Comentariile și observațiile acestuia sunt transmise autorității competente a țării de origine și vor fi luate în considerare.

Evaluarea impactului asupra mediului, cu formularea alternativelor la activitatea propusă se folosește deja ca instrument eficient pentru îmbunătățirea calității mediului la nivel național, iar prin ratificarea acestei Convenții se urmărește asigurarea cadrului legal pentru soluționarea problemelor privind protecția mediului în cazul impactului care depășește frontierele statului nostru.

Conceptul de evaluare a impactului asupra mediului este tratat și în legislația Uniunii Europene, respectiv în Directiva nr.85337 CE, amendată în 1997 prin Directiva nr.9711 CE, ale căror prevederi sunt completate în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, prin prezenta Convenție.

Legea de ratificare a Convenției, pe care o supunem aprobării dumneavoastră, rezolvă, pentru țara noastră, transpunerea în totalitate a Directivei sus menționate, ale cărei prevederi se regăsesc parțial, în acest moment, în legislația de mediu din România, după cum urmează.

Cadrul legislativ existent în țara noastră asigură posibilitatea promovării și aplicării principiilor Convenției, începând cu Constituția României care garantează dreptul tuturor cetățenilor la un mediu sănătos. De asemenea, Legea protecției mediului, nr.137/1995, stabilește, pentru prima dată, obligativitatea de a efectua evaluări ale impactului asupra mediului pentru proiecte specifice pe criterii comune cu cele ale Uniunii Europene și prevede dezvoltarea unor proceduri prin care se asigură și participarea publicului la luarea deciziei în problemele de mediu.

Totodată, această lege are, la art.42, și prevederi pentru efectele transfrontieră, ceea ce facilitează punerea în aplicare a Convenției de la Espoo.

Situația ratificării acestei Convenții, în context regional, este următoarea: Bulgaria în 1995, Ungaria în 1997, Republica Moldova în 1994, Ucraina în 1999. Serbia nu a ratificat încă această Convenție.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Dau cuvântul domnului deputat Ioan Oltean, președintele Comisiei pentru administrație publică, pentru a prezenta raportul.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată pentru analiză în fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, convenție adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 și semnată de către România cu o zi mai târziu, la 26 februarie 1991, urmând ca ea să urmeze procedurile obligatorii pentru ratificare.

Acest proiect de lege a fost adoptat de către Senat, iar în cadrul Comisiei de administrație, la dezbaterea pe fond, au fost avute în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Comisiei pentru politică externă, precum și avizul Consiliului Legislativ. Toate cele 3 avize sunt favorabile proiectului de lege, așa cum el a fost adoptat de către Senat.

Drept consecință, și comisia a întocmit un raport favorabil și supune atenției dumneavoastră spre dezbatere proiectul de lege, în forma în care v-a fost înaintată prin raportul întocmit de către comisie. Vă rugăm, în consecință, să-l votați ca atare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Neexistând amendamente, cine participă la dezbateri generale, în cadrul acestui proiect? Nimeni.

În consecință, vă consult dacă există obiecții cu privire la titlul legii și la articolul unic. Nu sunt.

Se consideră adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Dacă sunt abțineri. Nu sunt.

În unanimitate, proiectul de lege a fost votat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 august 2020, 17:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro