Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

11. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului adițional la Convenția europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.
 
see bill no. 224/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La punctul 10, Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnate la Ovideo la data de 4 aprilie 1997, și a Protocolului adițional la Convenția europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998, proiect de lege adoptat de Senat la 11.05.2000.

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Doamna Luminița Gheorghiu:

Sunt Luminița Gheorghiu, secretar de stat la Ministerul Sănătății și Familiei pe relații parlamentare, probleme sindicat-patronat și speciale.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Convenția europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, precum și Protocolul Adițional la Convenția europeană privind protecția preptului omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, au fost semnate de țara noastră la Ovideo la 4 aprilie 1997, respectiv Convenția, și la Paris la 12 ianuarie 1998, Protocolul.

Din conținutul Convenției și al Protocolului, rezultă că prevederile acestora protejează ființa umană și identitatea sa și garantează tuturor, fără discriminare, respectarea integrității și a celorlalte drepturi și libertăți fundamentale, față de aplicațiile biologiei și medicinei.

De altfel, principiile generale și cele cu caracter special cu privire la apărarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale ale persoanei, inclusiv în domeniul biologiei și medicinei, sunt consacrate atât prin Constituția României, cât și prin alte acte normative, referitor la asigurarea sănătății populației, în care se specifică clar că orice act referitor la starea de sănătate unui om se efectuează cu consimțământul bolnavului sau al persoanelor care, potrivit legii, sunt îndreptățite a-și da acordul.

Considerăm că în România există o protecție juridică adecvată pentru a preveni sau împiedica încălcarea drepturilor și principiilor recunoscute prin Convenția și Protocolul enunțate mai sus, protecție ce va fi întărită în viitor și prin adoptarea prezentului proiect de lege.

În această situație, s-a dat un aviz favorabil de la Consiliul Legislativ în 18 august 2000.

Proiectul a fost adoptat de Senat pe 11 mai 2000 și s-a emis un raport favorabil de către Camera Deputaților, Comisia pentru sănătate.

Raportat și la prevederile Legii nr.4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor, vă rugăm să aprobați prezentul proiect de lege.

Vă mulțumim.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, doamnă ministru.

Dau cuvântul domnului deputat Păun Nicolae, președintele Comisia pentru drepturile omului, pentru a prezenta raportul.

Domnul Nicolae Păun:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să dau citire raportului Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Ovideo la data de 4 aprilie 1997, și Protocolul Adițional la Convenția europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și ale medicinei referitoare la interzicerea clonării ființei umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.

În urma examinării, în ședința din 9 ianuarie 2001, a Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Ovideo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului Adițional la Convenția Europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei referitoare la interzicerea clonării ființei umane, semnată la Paris la 12 ianuarie 1998, trimis comisiei noastre spre analiză în fond, pentru a hotărî ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și aprobare în plenul Camerei Deputaților.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele favorabile primite de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru sănătate și familie, precum și sugestiile Consiliului Legislativ.

În raport de conținutul juridic și obiectul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În cursul dezbaterii în comisie, s-a subliniat faptul că proiectul de lege se înscrie pe linia alinierii legislației române la cea comunitară în domeniul drepturilor omului.

Prin urmare, domnule președinte, stimați colegi, vreau să reamintesc faptul că România, la data de 4 aprilie 1997, a semnat Convenția privind drepturile omului și biomedicinei și, prin urmare, vă supun aprobării acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte al comisiei.

Stimați deputați,

Dacă cineva dorește să intervină, în cadrul dezbaterilor generale. Nu. Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă asupra titlului și a articolului unic există obiecții sau observații. Nu sunt.

Se consideră adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnate la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului Adițional la Convenția europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 10 august 2020, 5:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro