Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

12. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) adoptate la a 43-a sesiune a Conferinței Generale a acesteia la 1 octombrie 1999.
 
see bill no. 450/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La punctul 11, Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), adoptate la a 43-a Sesiune a Conferinței Generale a acesteia la 1 octombrie 1999, proiect de lege adoptat de Senat la 11.10.2000.

Rog reprezentantul Guvernului să prezinte proiectul.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Lificiu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a fost creată în 1957, ca instituție specializată a Organizației Națiunilor Unite.

Prin înființarea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, s-a urmărit instituirea unui cadru legal internațional care să asigure promovarea utilizării pașnice a fizicii și energiei nucleare prin stimularea cercetărilor științifice și acordarea de asistență tehnică pentru aplicarea energiei nucleare în scopuri pașnice în întreaga lume, dar și prevenirea proliferării armelor nucleare prin stabilirea unui sistem de garanții nucleare.

La 1 decembrie 1999, Agenția Internațională pentru Energie Atomică avea 130 de state membre. România a devenit stat membru al acestei agenții în anul 1957, când a ratificat, prin Decretul nr.123, Statutul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, semnat la New York la 26 octombrie 1956.

Datorită schimbărilor intervenite pe parcursul timpului, atât de natură economică cât și politică, cum ar fi creșterea numărului de state membre și implicit sporirea cererilor de asistență tehnică cărora trebuie să le răspundă Agenția Internațională pentru Energie Atomică, a apărut necesitatea amendării unor articole din Statut.

Primul amendament se referă la art.14 din Statut, în care sunt reglementate aspectele financiare. Agenția Internațională pentru Energie Atomică furnizează asistență tehnică statelor membre, în baza unor programe de asistență care au un ciclu de derulare de 2 ani. Susținerea financiară a acestor programe se realizează în baza bugetului, care se adoptă anual de către Conferința generală. Apare astfel o necorelare între obiectivele propuse prin programe și alocarea resurselor. În plus, această situație impune un efort sporit în ceea ce privește activitatea de programare.

Având în vedere toate aceste aspecte, la a 43-a sesiune a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, în urma consensului statelor membre, s-a stabilit ca proiectul de buget să fie elaborat și dezbătut de Conferința Generală din 2 în 2 ani. Aceasta nu va afecta obligația statelor membre de a-și plăti anual cotizația către agenție.

Cel de-al doilea amendament se referă la art.6 din Statut, prin care se reglementează reprezentarea statelor membre în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Consiliul Guvernatorilor este organul de conducere al AIEA între două sesiuni anuale ordinare ale Conferinței Generale.

Prin acest amendament, adoptat prin consens, la a 43-a sesiune a Conferinței Generale, s-a urmărit reglementarea problemei componenței grupurilor regionale, având în vedere creșterea numărului statelor membre, cât și discuțiile dintre Israel și țările arabe privind Grupul regional Africa și Orientul Mijlociu.

Totodată, s-a avut în vedere o reprezentare echitabilă a tuturor statelor membre, inclusiv a celor din Africa, Europa Răsăriteană, Orientul Mijlociu și Asia de Sud. Introducerea unei prevederi suplimentare privind creșterea majorității de voturi necesare pentru aprobarea listei cu repartiția statelor membre pe regiuni de la două-trei la 90%, va oferi grupurilor regionale posibilitatea de a decide într-o măsură mai mare asupra componenței acestora.

Față de cele de mai sus, doamnelor și domnilor deputați, vă prezentăm spre aprobare proiectul de lege anexat. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule ministru. Dau cuvântul domnului președinte Antal Istvan, președintele Comisiei pentru industrii și servicii să-și prezinte raportul.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru industrii și servicii, la întocmirea raportului, a avut în vedere avizele favorabile primite de la Comisia pentru politică externă, de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și recomandările primite din partea Consiliului Legislativ.

Cu adresa nr.450 din 18 septembrie 2000, în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, președintele Camerei a sesizat Comisia pentru industrii și servicii cu dezbaterea și avizarea în fond a proiectului de lege sus- menționat.

În urma examinării proiectului, în ședința din 10 ianuarie 2001, comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru acceptarea unor amendamente la statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, adoptate la a 43-a sesiune a Conferinței Generale a acesteia la 1 octombrie 1999, în forma adoptată de Senat. Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale. Nu. Vă mulțumesc.

În consecință, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă consult dacă în privința titlului legii și a articolului unic există obiecțiuni sau observații.

Se consideră adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final, Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), adoptate la a 43-a sesiune a Conferinței Generale a acesteia la 1 octombrie 1999.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Dacă sunt abțineri. Nu sunt. Proiectul a fost votat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 2:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro