Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

13. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999.
 
see bill no. 612/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Pct.12 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999, proiect adoptat de Senat la 13.XI.2000.

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorului pentru a prezenta proiectul.

Domnul Gheorghe Sin:

Domnule președinte,

Domnilor și doamnelor deputați,

Mă numesc Gheorghe Sin, sunt secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

În vederea creării cadrului juridic necesar pentru buna desfășurare a relațiilor de cooperare în domeniul agroalimentar dintre România și Republica Macedonia, a fost semnată Convenția între Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei fitosanitare. Textul actualei Convenții corespunde noilor condiții de desfășurare a relațiilor bilaterale româno-macedonene și cuprinde prevederi clare care reglementează controlul fitosanitar al plantelor și produselor vegetale, care fac obiectul comerțului bilateral, precum și cooperarea în domeniul protecției plantelor dintre organele competente ale celor două țări în vederea prevenirii pătrunderii și răspândirii organismelor de carantină pe teritoriile celor două state. Ulterior semnării, la solicitarea Consiliului Legislativ, prin schimb de scrisori între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ambasada macedoneană, textul art.16, alin.2 a fost reformulat după cum urmează: "La data intrării în vigoare a prezentei Convenții, își încetează valabilitatea în relațiile dintre părțile contractante Convenția privind protecția plantelor agricole și forestiere împotriva dăunătorilor și agenților patogeni între Republica Populară Română și Republica Federativă Iugoslavia, semnată la București la data de 25 septembrie 56."

În conformitate cu prevederile Legii nr.4/91 privind încheierea și ratificarea tratatelor, s-a elaborat prezentul Proiect de Lege pentru aprobarea Convenției între Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei fitosanitare, care este supus spre ratificare. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule ministru. Rog președintele Comisiei pentru agricultură, pe domnul deputat Neacșu Ilie să prezinte raportul comisiei.

Domnul Ilie Neacșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sesizată în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară și servicii specifice a examinat Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999, în ședința sa din 9 ianuarie 2001. Comisia propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților în forma prezentată.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc foarte mult. Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale. Nu. Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Sunt obiecțiuni cu privire la titlul proiectului și la cele două articole ale sale? Nu sunt. În consecință, se socotește că sunt adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 8:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro