Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

14. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998.
 
see bill no. 481/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Pct.13, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998, proiect de lege adoptat de Senat la 25.IX.2000.

Rog reprezentantul Guvernului să prezinte proiectul.

Doamna Maria Manolescu:

Numele meu este Maria Manolescu, sunt secretar de stat în Ministerul Finanțelor pentru relația cu Parlamentul, sindicatele și patronatele.

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Prin semnarea acestui acord s-a creat cadrul juridic bilateral pentru încurajarea realizării de investiții de către persoanele fizice și juridice din fiecare țară pe teritoriul celeilalte țări. Acordul conține clauze uzuale incluse în proiectul de Acord-cadru, aprobat de Guvernul României, precum și în alte acorduri similare încheiate de România în ultima perioadă și corespunde practicii internaționale în domeniu.

Prezentăm câteva elemente ale acestui acord: promovează și protejează investițiile și acordă un tratament just și echitabil nu mai puțin favorabil decât cel acordat de către fiecare parte contractantă investițiilor; reglementează faptul că nici una dintre părțile contractante nu va lua măsuri de expropriere împotriva investițiilor efectuate de investitorii celeilalte părți contractante decât cu respectarea anumitor condiții, măsura să fie luată în interes public, prin lege, pe o bază nediscriminatorie; garantarea transferului liber în valută liber convertibilă a veniturilor obținute din investiții, a sumelor provenite din împrumuturi contractante sau alte obligații asumate pentru investiție și a sumelor rezultate din vânzarea, înstrăinarea sau lichidarea unei investiții.

Ministerul Finanțelor Publice propune adoptarea de plenul Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat și aprobată în Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților în ședința din 10 ianuarie 2001.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc doamnă ministru. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei economice să prezinte raportul. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Marin Gheorghe:

Cu adresa nr.481 din 02.X.2000, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată în fond asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998. Dau citire raportului.

Raport asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998, lege ordinară. În urma analizării Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998, în ședința din 10.I.2001, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere și avizele primite de la următoarele comisii: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică externă.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă asupra acestui proiect dorește cineva să intervină la dezbaterea generală. Nu. Vă mulțumesc. Neexistând obiecțiuni, trecem la dezbaterea proiectului de lege și vă solicit dacă dorește cineva să intervină cu obiecții sau observații la titlul legii sau la articolul unic. Nu. Vă mulțumesc.

Se consideră votate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Dacă se abține cineva. Nu se abține nimeni.

În unanimitate, proiectul de lege a fost votat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 1:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro