Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

18. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea IV - Rețeaua de localități (amânarea votului final).
 
see bill no. 8/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

În continuare, urmează pct.17 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenjare a teritoriului național, Secțiunea a IV-a: Rețeaua de localități, lege organică.

Dau cuvântul inițiatorului, domnului ministru Miron Mitrea.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ne aflăm în fața unui proiect de lege care în ultimii ani de zile a creat multe discuții, sau lipsa acestei legi a creat multe discuții în Parlament, în momentul în care încercam să transformăm diferite sate în comune, comune în orașe, orașe în municipii fără să avem criterii clar stabilite.

Acest proiect de lege nu face altceva decât să introducă ordinea în rețeaua de localități din România, să stabilească criteriile după care sunt clasificate localitățile în țara noastră și să ne ușureze nouă, dumneavoastră, parlamentarilor, munca atunci când apar proiecte de lege care încearcă să treacă localități într-un grad superior al ierarhiei localităților.

Vreau să menționez că, după analiza noastră, există localități declarate orașe sau comune, sate declarate comune, sau orașe municipii, care nu vor intra și nu intră în criteriile minime pe care noi le-am prezentat aici și care sunt aliniate legislației europene. Pentru aceste localități am hotărât ca ele să rămână ierarhizate așa cum sunt astăzi, urmând să-și atingă, într-o perioadă de timp care va fi stabilită pentru fiecare în parte de către consiliul județean, acei indicatori care să lr permită să rămână în ierarhia în care noi, Parlamentul, de-a lungul timpului le-am adus din diferite motive.

Cu speranța că veți sprijini acest proiect de lege, vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Îl rog pe domnul deputat Ioan Oltean, președintele Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, să prezinte raportul comisiei.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru administrație publică a fost sesizată pentru analiză și dezbatere în fond a Proiectului de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a IV-a: Rețeaua de localități - un act normativ extrem de important și extrem de necesar în vederea reglementărilor în domeniul acesta.

Comisia a propus spre adoptare acest proiect de lege, ținând cont și de avizele favorabile trimise din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și din partea Consiliului Legislativ.

A întocmit un raport favorabil, care se găsește pe masa fiecărui deputat, și solicităm, domnilor colegi, să-l aprobați în forma în care comisia l-a adoptat în urma dezbaterilor ce au avut loc la nivelul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale.

Domnul deputat Bara.

Domnul Liviu Radu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

Așa cum a spus și domnul ministru, este o lege care, cel puțin noi, la comisie, am considerat-o necesară de prin ?95. În sfârșit, a ajuns să o discutăm în plenul Camerei și aș vrea foarte pe scurt să mă refer la acest proiect de lege.

Considerând că localitățile sunt centre de deservire teritorială și asigură îmbunătățirea condițiilor de viață atât a populației proprii, cât și a celor din zona de deservire, cum este cazul orașului, rețeaua de localități trebuie să reprezinte pentru perioada următoare structura de distribuție a dezvoltării economiei naționale.

În acest scop, apare ca absolut necesară elaborarea unei legi privind strategia de organizare, structura și dezvoltarea armonioasă a rețelei de localități, precum și reglementarea statutului localităților.

Rețeaua de localități din România, constituită în 263 de orașe, din care 82 de municipii și circa 13 mii de sate, organizate în 2.685 de comune, prezintă un spectru de mărimi și funcțiuni de mare varietate, de la capitala țării cu peste 2 milioane de locuitori și orașe mari, având peste 300 de mii de locuitori, până la sate cu mai puțin de 10 gospodării.

În cadrul rețelei de localități, rolul determinant îl are rețeaua de localități urbane constituită din orașe și municipii, populația urbană ridicându-se la 12,4 milioane persoane, reprezentând circa 55% din totalul populației.

Spațiul rural cuprinde 90% din suprafața țării, comunele reprezintă unitățile administrativ-teritoriale de bază, din punct de vedere al mărimii predomină comune având între 2 mii și 5 mii de locuitori. În ceea ce privește satele, jumătate din numărul total al acestora sunt sate mici, având o populație sub o mie de locuitori, din care peste 10% sunt sate foarte mici cu o populație mai mică de 100 de locuitori. Mărimea medie a unui sat este de circa 800 de locuitori.

Analiza efectuată la elaborarea acestei legi asupra unor localități cu ajutorul unui număr de circa 30 de indicatori de caracterizare a nivelului actual de dezvoltare socială, economică și urbanistică, a scos la iveală numeroase probleme legate de asigurarea cu locuri de muncă și dotări publice, de gradul de confort al locuințelor și de nivelul de echipare edilitară, de degradare continuă a factorilor de mediu și a peisajului natural.

Localitățile rurale, în marea majoritate, înregistrează un nivel scăzut de dotare și echipare, iar accesul lor la dotări publice de importanță majoră este nesatisfăcător atât prin numărul de unități, cât și prin starea clădirilor și calitatea serviciilor prestate.

Secțiunea principală, care conține dezvoltarea rețelei de localități, știind că sunt 5 secțiuni în amenajarea teritoriului, obiectiv de importanță națională prin care se urmărește creșterea nivelului general al vieții economice, sociale și culturale, asigurarea de condiții echivalente pentru toate zonele țării și evitarea accentuării dezechilibrelor existente și apariția altora noi este una dintre cele mai importante secțiuni. Deci, legea pe care o discutăm astăzi.

Proiectul de lege stabilește principiile fundamentale ce stau la baza dezvoltării și structurii rețelei de localități, criteriile de definire a localităților urbane și rurale, precum și cele pe baza cărora se poate atribui statutul de municipiu sau oraș.

Totodată, prin această lege se stabilește o ierarhizare a localităților existente pe ranguri și se reglementează posibilitatea de promovare a acestora la calități în rangurile ierarhiei funcționale, stimulându-se competitivitatea și crearea posibilităților de trecere a unor localități de la statutul rural la cel urban, de la oraș la municipiu, precum și de la un rang inferior la unul superior, în condițiile satisfacerii indicatorilor stabiliți.

Prezenta lege se bazează pe o viziune ce pune accentul pe conceptul de modernizare, definire ca proces de ridicare treptată, constantă a nivelului de civilizație, în scopul satisfacerii necesităților umane ale unor colectivități de viață specifice.

Planul de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a IV-a: Rețeaua de localități, are drept temei următoarele acorduri și convenții internaționale: Carta Europeană a amenajării teritoriului, adoptată în 1983 de Consiliul Europei, Declarația de la Rio de Janeiro - "Carta Pământului", adoptată în Conferința Națiunilor Unite asupra mediului și dezvoltării în 1992, obiectivele din "Agenda 21", legate de dezvoltarea durabilă a rețelei de așezări umane, Carta Urbană Europeană adoptată de Consiliul Europei în 1993, documentele finale ale Conferinței Națiunilor Unite pentru așezări umane, "Habitat 2", ce a avut loc la Istanbul.

Față de cele arătate mai sus și observațiile făcute de reprezentanții noștri în discutarea proiectului de lege în comisie și observațiile făcute de către Consiliul Legislativ, de care s-a ținut cont în marea lor majoritate, Grupul PDSR va vota pentru această lege, fiind o lege absolut necesară în această perioadă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai dorește cineva să intervină. Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole a legii.

Dacă asupra titlului există obiecții. Nu.

A fost adoptat în unanimitate.

La art.1, v-aș ruga să observați, în raportul comisiei, la pct.1, o reformulare redacțională.

Dacă sunteți de acord cu reformularea textului propusă de comisie. Nu sunt obiecții. Deci se consideră textul adoptat în formularea comisiei.

La art.2, vă rog să observați de asemenea o reformulare a alin.1, din partea comisiei.

Dacă sunt obiecții asupra amendamentului comisiei. Nu sunt.

Textul art.2 se consideră votat în alcătuirea rezultată din amendamentul comisiei.

La art.3, vă rog să observați un amendament al comisiei, care propune ca trecerea localităților de la un rang la altul să se facă prin referendum. Dacă sunt obiecții la acest amendament. Nu sunt. Se consideră votat în unanimitate.

La art.3 a fost amendamentul formulat de comisie și s-a adoptat.

La art.4 nu sunt amendamente din partea comisiei, dacă există observații din partea dumneavoastră. Nu sunt. A fost votat în unanimitate.

La art.5. Poftiți, domnule deputat.

Amintesc art. 5 că se referă și la Anexa nr.IV.

Domnul Ákos Birtalan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor colegi,

La art.5 din proiectul de lege dorim să reglementăm sau se dorește să fie reglementată problematica organizării de noi comune. Bineânțeles că, așa cum a subliniat și domnul ministru, necesitatea, oportunitatea acestui proiect de lege pe undeva, pe lângă alte motivații, rezultă și din această inițiativă pe care mulți dintre dumneavoastră, dintre foștii noștri colegi, au avut în ceea ce privește înființarea sau reânființarea, organizarea sau reorganizarea unor comune ca unități administrativ teritoriale.

Vedeți aici, în raport, domnule președinte, pagina 51 la amendamente respinse de comisie, un amendament formulat de subsemnatul și de domnul deputat Varga Attila în numele Grupului parlamentar al UDMR-ului, și anume considerăm că inițiativa de organizare a noilor comune nu se poate lăsa la decizia comunei, în general, care există astăzi, din care unele sate doresc, de exemplu, să se desprindă și să se organizeze într-o nouă comună, pentru că prin desprindere se face, că nu altfel, astăzi există comune compuse din sate, aceste sate se doresc sau doresc unele să se organizeze în noi comune. Deci, noi propunem ca inițiativa de organizare a noilor comune să fie la latitudinea locuitorilor din satele interesate, pentru că altfel comuna care poate că este de acord cu reorganizarea în două comune, poate că nu este de acord majoritatea locuitorilor din comună, degeaba se organizează referendum la nivelul comunei. Noi propunem ca acest referendum, conform legii care se organizează, să fie făcut la nivelul localităților care doresc sau a localității care dorește să se desprindă din comuna actualmente existentă. Bineînțeles că procedura în continuare, ceilalți pași în procedură trebuie să fie respectate și suntem de acord cu cele propuse, în sensul că noua comună trebuie să îndeplinească condițiile minime cuprinse în Anexa 4.

ca să nu mai vin încă o dată la microfon? am discutat mult legat de aceste condiții necesare pentru înființarea de noi comune mai ales în jurul numărului de locuitori. Inițiativa vine cu circa 1500 de locuitori. la comisie au fost mai multe amendamente, unul s-a reținut aici ca respins, "cu 1200 de locuitori", iar comisia a rămas la o variantă mai precisă, nu "circa 1500 de locuitori", ci "1500 de locuitori". Putem discuta mult și bine care este nivelul optim, așa cum a zis domnul ministru, în Europa sunt anumite norme, bineînțeles că realitățile din România sunt altele. în expunerea de motive, am văzut câte sate mici sunt în România și câte comune mici sunt în România. Am putea să discutăm aici și limita minimă, de 1000 de locuitori, pentru că viabilitatea și vitalitatea comunei nu numai de numărul de locuitori depinde sau calitatea serviciilor locale nu numai de asta...

În fine, așa vrea, domnule președinte, ca să supuneți la vot, bineînțeles, dacă se dorește o dezbatere asupra amendamentului propus de subsemnatul și de domnul deputat Varga Attila.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Năstase.

Domnul Ioan Mihai Năstase:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Cred că se impune, în cadrul ierarhizării pe ranguri a localităților rurale, introducerea și a unui rang VI, respectiv: "localități rurale fără dotări sociale minime, fără lumină electrică, fără asistență medicală, în sensul lipsei oricărui punct sanitar de prim ajutor, fără școli, fără căi de acces și fără mijloace de transport auto". Realitatea trisă a existenței unor asemenea localități impun acest rang VI, localități care necesită programe speciale de ajutorare. Cred că suntem responsabili și față de aceste localități total defavorizate și fără dotări sociale minime de a lua măsurile necesare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat, dar propun să rețină comisia intervenția dumneavoastră atunci când vom discuta Anexa 4. Rog pe domnul ministru Miron Mitrea să se exprime cu privire la amendamentul respins de către comisie, făcut de către domnul deputat Birtalan.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vreau să precizez de la început că este evident în spiritul legii că atunci când se desprinde dintr-o comună un sat sau mai multe sate ca să se formeze o altă comună și cei care rămân trebuie să îndeplinească condițiile necesare unei comune. Putem fi într-o situație, dacă suntem de acord cu amendamentul domnului deputat Birtalan, ca cei care vor să se desprindă să îndeplinească condițiile unei comune, iar cei care rămân, fosta comună, să nu mai îndeplinească condițiile comunei respective. Sigur, este o problemă care poate fi rezolvată, dar eu propun să rămânem cu articolul, așa cum a fost trecut el și aprobat el de către comisie, dintr-un motiv mult mai simplu și un motiv care ține de ordinea interioară din administrația publică. în cazul în care am da posibilitatea fiecărui sat sau două sate ca la propunerea lor să se organizeze în comune, știm cu toții, venim din teritoriu, vom avea extrem de multe cereri în prima etapă. Deci propunem, acesta este și punctul de vedere pentru care am formulat astfel articolul, să rămânem la formularea comisiei, urmând ca într-o etapă ulterioară, după ce un an, doi trec de la aplicarea legii să ne uităm din nou asupra modului în care putem deschide această Cutie a Pandorei și pentru cei care vor să plece. Dacă astăzi o deschidem, nimeni nu va mai fi capabil să țină în mână dorința unor sate din diferite motive de a se desprinde și a se transforma în comune.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul președinte al comisiei, domnul deputat Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a luat la vremea respectivă în analiză amendamentul care a fost supus atenției dumneavoastră și a apreciat forma în care inițiatorul a prezentat art.5, care este acoperitoare și rezolvă problematica cu care se confruntă această problemă.

De aceea, noi apreciem că motivat am respins amendamentul respectiv și că menținerea art.5 în forma pe care o aveți în raport, nu numai că este acoperitor, dar este într-o concordanță evidentă cu Legea referendumului și cu Legea administrației publice. De aceea vă rugăm să respingeți acest amendament și să votați art.5 în forma pe care comisia o supune atenției dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Birtalan.

Cine este pentru? Evident că este insuficient.

Supun votului dumneavoastră art.5 în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Evident, cu majoritate de voturi, art.5 a fost votat în formularea inițiatorului.

Vă rog, domnule deputat Raduly

Domnul Ráduly Róbert Kálman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

O scurtă intervenție procedurală în legătură cu art.101 alin.3 din Regulament, care sună în felul următor: "În plenul Camerei se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativă, gramaticale sau lingvistice". Adineauri am putut să vedem, deci a fost un amendament făcut corect, care era în raportul comisiei, amendamentul colegului nostru, domnul deputat Akos Birtalan, și un alt amendament făcut pe lângă regulament, cu care s-a venit în fața dumneavoastră, respectiv, domnul deputat Năstase, secretarul Camerei Deputaților.

Drept urmare, aș vrea să vă propun o soluție care ar putea ca pe viitor să deblocheze această situație, mai bine zis să evite această situație.

Domnule președinte,

Permiteți-mi să vă fac următoarea propunere. Pentru amendamentele de redactare, deci cele de tehnică legislativă, înainte să dați cuvântul la un vorbitor care vrea să intervină pe acest articol, pe acest alineat la care am făcut referire, să se depună la dumneavoastră, în calitate de persoană care conduceți ședințele Camerei, amendamentul respectiv în scris. Este singura modalitate prin care dumneavoastră, înainte să dați cuvântul, puteți să vedeți dacă într-adevăr un amendament este în limitele acelui articol la care am făcut referire sau nu este. Dacă nu este, în mod firesc, nu mai dați cuvântul și nu mai se intervine de la microfon în mod abuziv. Dacă este, dați cuvântul și evităm o altă situație pe care am avut-o în sesiunea extraordinară, respectiv, că au venit unii colegi la microfon și au încercat pe loc să facă un amendament de redactare și dacă vreți puteți să consultați stenograma, cât de penibilă a fost această situație.

Drept urmare, domnule președinte, permiteți-mi să revin și să vă sugerez că, în aceste cazuri, înainte să dați cuvântul să vi se prezinte în scris, asta era și o cutumă înainte, în legislatura trecută, un amendament de redactare, pentru că atunci lucrurile sunt clare și dezbaterile sunt mult mai coerente.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat. Eu am vrut să fiu coleg și să nu observ ceea ce ați spus dumneavoastră? nu puteam să-mi dau seama până când nu era formulat amendamentul dacă acesta este de redactare sau de fond și dacă a fost cuprins în raport ca amendament respins sau nu. Nu am observat lucrul acesta, din colegialitate. Dar, dumneavoastră aveți dreptate în ceea ce ați spus.

La art.6 nu sunt obiecții. Se consideră votat în unanimitate.

Vreau să fac precizarea că în ceea ce privește anexele vom parcurge textul raportului în continuare și vom discuta amendamentele efectuate sau admise și respinse potrivit rapoartelor.

La pct.7 nu sunt obiecțiuni. Textul a fost adoptat în unanimitate.

La pct.8 nu sunt obiecțiuni, textul adoptat în unanimitate.

La art.9 nu sunt obiecțiuni, textul votat în unanimitate.

La art.10 nu sunt obiecțiuni, textul a fost votat în unanimitate.

Vă rog să observați în raportul comisiei că, după art.10, comisia propune un art.nou, 11, în următorul conținut: "Planurile de dezvoltare națională, regională, inclusiv cele tranfrontaliere și de dezvoltare pentru integrarea în spațiul european, precum și cele sectoriale, se vor elabora pe baza prevederilor planului de amenajare a teritoriului național, căi de comunicație, apa, zone protejate și rețeaua de localități".

Dacă sunt intervenții pe acest amendament al comisiei. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.11 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt abțineri. Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Textul a fost adoptat în unanimitate.

După art.11, comisia propune un alt text nou, numerotat 12, cu următoarea formulare: "Nerespectarea prevederilor prezentei legi duce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor și prevederilor de dezvoltare enumerate la art.12."

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră amendamentul....

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Art.11!

Domnul Valer Dorneanu:

Art.11 este votat. Da, se impune o corectură sesizată de domnul ministru Miron Mitrea. Deci textul art.12 propus trebuie să aibă următoarea formulare: "Nerespectarea prevederilor prezentei legi duce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor și prevederilor de dezvoltare enumerate la art.11", ca urmare a renumerotării.

Cine este pentru art.12 în formularea comisiei? Uitați-vă pct.5 din raport, domnule deputat. Mergeți mai sus... "la anularea actelor..." Nulitatea este nulitate de drept. Deci, cine este pentru amendamentul de la pct.5 al raportului, care se referă la un nou articol, art.12? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă rog să observați că, prin renumerotare, art.11 actual devine art.13 și că acest articol 13 rămâne nemodificat.

Trecem, în continuare, la Anexa II.

Vă rog să observați modificările propuse de către comisie în privința numărului de localități, respectiv la cele de rangul II - 76 și la cele de rangul III - 179.

Dacă sunteți de acord cu modificarea propusă de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.3.7. din anexă, referitor la "Localități urbane de rangul 0". Vă rog să observați, numărul de locuitori inițial era de 2.021.063. la 1.01.1999, comisia propune 2.013.911. dacă sunt discuții. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră acest amendament de la pct.9 și 10 din raport, referitor la pct.3.7. "Localități urbane de Rangul 0".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

Urmăriți, vă rog, în continuare la Anexa II pct.3.8. "Localități urbane de rangul I" și urmăriți rubricile număr de locuitori la 01.01.1998 și la 01.01.1999 în noua propunere formulată de către comisie. Dacă sunt observații. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră aceste amendamente ale comisiei cu privire la pct.3.8. "Localități urbane de rangul I".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pag.5 din raport, pct.4.3. "Localități urbane de rangul II".

Vă ascult, domnule Birtalan.

Domnul Ákos Birtalan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doresc să vă informez că de la pornirea acestei inițiative și până astăzi, legislativul a mai aprobat anumite legi prin care unele orașe din România au fost avansate la gradul de municipii. Bineînțeles că nu este o scăpare a inițiatorului, dar era bine ca și colegii domnului ministru să vină la microfon să spună și să reactualizeze această listă cu 2-3-5 cine știe câte localități care între timp au fost aprobate de Parlament și au fost publicate în Monitorul Oficial și chiar au primit acest rang de municipii anumite orașe din România.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați, sunt omisiuni din lista prevăzută? Eu v-aș ruga să observați totuși că ceea ce propuneți dumneavoastră se traduce printr-un amendament de fond.

Domnul deputat Bara.

Domnul Radu Liviu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Da, colegul nostru are dreptate, numai că având în vedere că această lege va mai merge și la Senat și la ora actuală încă nu știm ce a aprobat Senatul, nu cumva să ne scape vreun Săcele sau Avrig care s-au aprobat în ultimele 2 luni de zile, am considerat că e normal, în momentul când ajunge la Senat, vom ști ce a aprobat și Senatul și, în funcție ce s-a aprobat la Senat și ce am aprobat și noi să le cuprindem în listă. Deci, din cauza aceasta noi nu le-am completat pe toate.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, aveți de făcut vreo observație? Nu. Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Cu această observație pertinentă și de actualitate, supun votului dumneavoastră amendamentele formulate de comisie la pct.4.3. "Localități urbane de rangul II".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentele comisiei la pct.4.3. "Localități urbane de rangul II" au fost adoptate în unanimitate.

Trecem la pag.10 din raport. pct.5.6. "Localități urbane de rangul III". Vă rog să observați amendamentele propuse de comisie la număr de locuitori la 01.01.1998 și la 01.01.1999 până la pag.17 la pct.279. Dacă sunt observații. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră amendamentele comisiei cuprinse la pct.5.6., respectiv pag.10-17 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Amendamentele au fost votate în unanimitate.

Vă rog să urmăriți la pct.279 din raport, comisia propune ca în completarea Anexei II, după pct.6.0 să se introducă un nou pct, 6.1., cu următorul conținut: "Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală". Dacă sunt observații. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La pct.280 din raport, referitor la lista comunelor. Urmăriți toată anexa care debutează de la pct.280 de la pag.17 până la pct.297 pag.31. Dacă sunt observații. Nu sunt. Dacă nu sunt, propun adoptarea textului în formularea cuprinsă în anexa raportului comisiei pentru administrație publică.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Textul a fost votat în unanimitate.

La Anexa IV, la pct.298, vă rog să observați că în textul inițial la pct.1 se spunea: "Populația minimă-circa 1500 de locuitori". comisia propune cifră exactă - 1500 de locuitori - pentru a nu exista interpretări subiective.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Textul comisiei de la pct.1 a fost adoptat în unanimitate.

La pct.300 de la pag.32 în textul inițial era trecut "deținerea în trecut a statutului de comună" ca o condiție. Comisia propune eliminarea acestui text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Am omis să supun votului dumneavoastră pct.299. Textul inițial: "Legături între saul reședință de comună și celelalte sate componente pe drumuri pietruite sau pe calea ferată". comisia propune reformularea textului prin eliminarea precizării "pietruite".

Cine este pentru eliminare, deci pentru textul în formularea propusă de comisie? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Revenim la pct.301. În textul inițial de la pct.5 din raport, inițiatorul avea următoarea formulare: "Reducerea distanței dintre satul reședință de comună și celelalte sate componente de la peste 10 km la mai puțin de 5 km". Comisia propune eliminarea acestei precizări:"de la peste 10 km, la mai puțin de 5 km", textul urmând să aibă precizarea scurtă: "Reducerea distanței dintre satul reședință de comună și celelalte sate componente".

Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat textul comisiei.

La pct.302, observați la pct.6 alin.2, la redactarea inițială "După declararea noii comune, este necesară completarea dotărilor minime obligatorii în satul reședință de comună, conform Anexei nr.IV, capitolul 2.0", comisia face o necesară rectificare: "...conform Anexei nr.IV, punctul 2.0." E o îmbunătățire redacțională. Dacă sunteți de acord cu aceasta.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Text adoptat în unanimitate.

La pct.303 este vorba de o reformulare de aceeași natură. În loc de "Condițiile menționate la capitolul 4.0", comisia propune, în mod corect, "menționate la punctul 4.0".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Pct.303 adoptat în unanimitate.

La pct.34 din raport, respectiv, pagina 33: "Comisia propune completarea Anexei nr.IV cu un nou punct, 5.1., care va avea următorul conținut:" 5.1. Lista comunelor în care s-au produs scăderi accentuate de populație în perioada 1996-1998 necesitând acțiuni de sprijin și revitalizare".

Dacă sunteți de acord cu această adăugare. "Lista comunelor în care s-au produs scăderi accentuate de populație..."

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu.

Cu majoritate de voturi, amendamentul de la pct.34 al comisiei, respectiv, completarea Anexei IV cu un nou pct.,5.1., a fost adoptat în unanimitate.

La pct.305, în textul inițial se spunea "...comune cu scăderi de populație de la 30 la 50...", comisia propune "...comune cu scăderi de populație de peste 50%".

Dacă sunt observații.

Cine este pentru acest amendament al comisiei de la pct.305. Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Vă rog. La care punct?

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Nu e vorba de o modificare, ci sunt două categorii de localități: comune cu scăderi de populație între 30 și 50% - o grupare de comune; și avem o altă grupare de comune, cu scăderi de populație de peste 50%. Deci, nu e o modificare din partea comisiei.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să urmăriți pct.305.

Domnul Ioan Oltean:

La pct.305 avem enumerate, grupate comunele în funcție de pierderile de populație în perioada menționată. Și avem două grupuri de comune, domnule președinte. O grupare de comune în care pierderile au fost evaluate între 30 și 50% în perioada respectivă, iar în rubrica din dreapta avem alt gen de comune, cu pierderi peste 50%.

Domnul Valer Dorneanu:

Înțeleg că pct.305, practic, nu trebuia trecut, pentru că n-a intervenit nici-o modificare.

Domnul Ioan Oltean:

Nu este nici-un fel de modificare aici. Se votează în întregul lui așa cum este formulat.

Domnul Valer Dorneanu:

Acest text va intra în lege așa cum a fost formulat de către comisie.

Vă mulțumesc.

Domnule Oltean, domnule președinte, de la pagina 33 până la pagina 51, de fapt este text menținut de către comisie.

Supun votului dumneavoastră textul prezentat în raport de la pagina 33 la 51.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

În consecință, vă rog să constatați că textul legii și textul anexelor au fost votate cu majoritatea prevăzută în fiecare caz. Urmează votul final care se va desfășura în ședința de vot de joi, după ora 9,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 12 august 2020, 6:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro