Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

19. Proiectul de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismului (retrimis comisiei).
 
see bill no. 5/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pct.18, Proiectul de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismului.

Domnul ministru Miron Mitrea are cuvântul.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un proiect de lege la care trebuie să spunem "mai bine mai târziu decât niciodată". După ce planurile de amenajare a teritoriului pe diferite domenii au fost aprobate aproape toate, mai avem unul singur, ajunge și Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul, care în mod firesc ar fi trebuit să fie prima, dar asta a fost evoluția. Ea este legea cadru care reglementează probleme legate de amenajarea teritoriului și urbanismul și creează cadrul legal de reglementare a ansamblului de activități privind gestionarea spațială a teritoriului țării.

Este evident că nevoia de ordine, nevoia de disciplină în construcții și de folosire a teritoriului impune votarea acestui proiect de lege și vă rog să faceți acest lucru.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru administrație publică, domnul deputat Ioan Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Nimeni nu mai pune la îndoială oportunitatea acestei legi, importanța ei. De aceea, ne bucurăm că astăzi, în sfârșit, reușim să o supunem atenției dumneavoastră. Complexitatea acestui act normativ este dată și de faptul că în elaborarea raportului final au fost antrenate cel puțin patru comisii de specialitate din cadrul Camerei Deputaților: Comisia juridică, Comisia pentru agricultură, Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare și ordine publică, toate cele patru comisii, evident, avizând favorabil raportul și adoptarea acestui proiect de lege. Un raport favorabil avem și din partea Consiliului Legislativ.

Drept consecință, stimați colegi, vă rugăm să votați această lege în forma în care Comisia de administrație publică v-a înaintat-o în raportul final.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale.

Domnul deputat Bara.

Domnul Radu Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

În vederea reglementării unitare și globale a desfășurării activității de amanejare a teritoriului și urbanismului, prin precizarea clară a factorilor implicați și responsabilitățile acestora, instrumentelor avute la îndemână și a relațiilor dintre administația publică centrală și locală, agenții economici și organizațiile neguvernamentale, a fost necesară, și nu numai din acest motiv, apariția acestei legi. În prezent, aceste activități sunt reglementate parțial printr-o lege care privește direct investițiile punctuale, fără a face referiri la o strategie în domeniu.

Existența unui lanț legi-cadru privind amenajarea teritoriului și urbanismului este impusă de procesul de reformă caracterizat în principal de creșterea autonomiei locale și descentralizarea instituțională a serviciilor publice, reconstituirea și garantarea dreptului de proprietate asupra imobilelor, construcții și terenuri, și nu în ultimul rând, parteneriatul public privat în dezvoltarea economico-socială, teritorială și urbană.

Proiectul de lege stabilește obiectivele principale ale activității de amenajare a teritoriului și de urbanism privind dezvoltarea socială și economică echilibrată, prin perfecționarea rețelei de așezări, îmbunătățirea calității vieții oamenilor și a coleltivităților umane, gestiunea resposabilă a resurselor naturale, protecția mediului înconjurător, utilizarea rațională a teritoriului și participarea populației în procesul decizional privind dezvoltarea locală, toate acestea constituind mai departe suportul necesar dezvoltării programelor de lucrări publice de interes național, regional și local.

Ea mai reglementează și cadrul general instituțional, tehnic și financiar necesar desfășurării activităților specifice ale elaborării și aprobării documentațiilor de amanajarea teritoriului și de urbanism, instrumentele principale prin care se asigură dezvoltarea armonizată a echipării și amenajării teritoriului, precum și a rețelei de localități.

O altă idee importantă ce apare în această lege este reglementarea activității privind gestiunea teritoriului și a localităților ca însumarea unor acțiuni de organizare, documentare, conservare și dezvoltare având drept scop asigurarea funcționalității teritoriale și urbane corespunzătoare necesităților colectivităților umane în interesul general.

Proiectul de lege respectă principiile dezvoltării durabile stabilite de Conferința Mondială a Organizației Națiunilor Unite pentru mediu și dezvoltare din 1992 de la Rio, precum și prevederile agendei HABITAT emisă la Istanbul în 1996.

Față de cele prezentate mai sus, grupul nostru va vota pentru această lege, cu amendamentele propuse în cadrul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Viorel-Gheorghe Coifan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În numele Grupului liberal doresc să spun că vom vota aceste legi importante pentru dezvoltarea regională și pentru amenajarea teritoriului dar, înțelegând că am trecut de presiunea sesiunii extraordinare unde nu am depus amendamente, dorim să facem acest lucru bazându-ne pe hotărârea de modificare a regulamentului, pct.II care spune: "La proiectele de legi și la propunerile legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților din legislatura 1996-2000 și care nu au fost înscrise pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare din ianuarie 2001, deputații au dreptul să facă amendamente la comisiile sesizate în fond cu cel puțin șase zile înainte de plenul Camerei Deputaților. Comisiile vor întocmi rapoarte suplimentare."

Întrucât în cadrul sesiunii extraordinare nu s-au discutat aceste proiecte de legi și întrucât am intrat în sesiunea ordinară din a doua zi, vă rog să aveți amabilitatea și să acceptați amendamente la câteva articole pe care noi le vom depune astăzi, și anume: art.18, art.22, 23, 26 și 36.

Cred că suntem de acord cu toții că este momentul să facem legi bune, să le facem într-un timp foarte scurt, dar nu să adoptăm ceea ce s-a făcut mandatul trecut și care poate există o altă optică la ora actuală.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat,

De acord cu dumneavoastră că trebuie să adoptăm legi drepte și corecte. Eu vă rog să vă uitați încă odată la art.II din acea hotărâre. Timpul e depășit pentru a se mai depune amendamente. A expirat. Trebuiau depuse cu șapte zile înainte de dezbaterea în plen.

Vă rog frumos să mai examinați încă o dată textul art.II. Eu sunt de acord ca, acolo unde va fi posibil de făcut amendamente de redactare sau dacă au fost amendamente respinse, să interveniți, altminteri, trebuie să ne supunem noului regulament. Textul evocat de dumneavoastră este deja depășit.

Domnul Viorel-Gheorghe Coifan:

Aveți dreptate, domnule președinte, doar că nu am discutat în comisia noastră aceste lucruri, ci în trecuta comisie. Prin urmare, am luat act de ceea ce ați spus dumneavoastră.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul deputat Chiliman.

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Suntem într-o situație care nu este chiar complet prevăzută de regulamentele noastre. Noi am căzut de acord, la pct.II din hotărârea noastră, ca la toate proiectele de legi care vin din legislatura precedentă, care au trecut prin etapele comisiilor, regulamentul nou să se aplice în măsura în care nu există și alte amendamente care pot fi aduse la aceste proiecte.

Avem o situație de ambiguitate acum. De ce? Pentru că ordinea de zi pentru săptămâna asta a fost stabilită ieri, după-amiază. Ca atare, cele șase zile, pentru majoritatea acestor proiecte, n-aveau cum să curgă până la data dezbaterii lor și eu cred că trebuie să acordăm, totuși, această posibilitate pentru aceste proiecte, pentru că aplicarea mecanică a prevederii respective poate să ducă la situații neplăcute. Și eu cred că în săptămâna asta ne aflăm în această situație în care ar trebui să acceptăm o serie de amendamente care să fie dezbătute, însă nu în plen, ci retrimise comisiilor pentru punctele unde sunt asemenea situații.

Regulamentul a fost aprobat, există această prevedere. Pct.II este precis. N-a prevăzut pct.II, însă ce se întâmplă dacă cele șase zile nu se pot acorda? Deci, în momentul de față, suntem într-o situație de aceste tip cu majoritatea proiectelor aflate pe ordinea de zi pentru această săptămână.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Miron Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Chiar dacă pe formă, domnul deputat Chiliman nu are dreptate, aceste legi au fost pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare, că nu au fost discutate, este o altă problemă, și art.2 este foarte clar, se referă la cele care nu au fost pe ordinea de zi. Pe fond, are dreptate.

Ministerul este de acord ca legea să mai fie văzută odată de către comisie, cele două sau trei amendamente, sigur, cu rugămintea ca și dumneavoastră să fiți de acord ca marțea viitoare primul punct pe ordinea de zi să fie acest proiect de lege care este de mare importanță. Și aș face o subliniere, domnule Chiliman: raportul este cel pe care l-ați votat înainte de...dar, mă rog, mergem așa!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Obligația colegială mi-ar determina o atitudine de înțelegere. Eu supun votului dumneavoastră acest lucru, dar vreau să rețineți că o să creăm un precedent. Deci, textul este foarte clar. Proiectul era pe ordinea de zi. După aprobarea regulamentului, se puteau face amendamente la comisia de fond și nu s-au făcut. Însă, din dorința de a scoate o lege cât mai bună, eu supun votului dumneavoastră restituirea proiectului la comisii, pentru a se depune amendamentele de fond care se doresc.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu.

Abțineri? Nu.

Rog comisia ca proiectul să fie depus luni, astfel încât marți să intre primul pe ordinea de zi. Și rog și Comitetul ordinii de zi să rețină acest aspect.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 2:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro