Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

2. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Intrăm în ordinea de zi anunțată și permiteți-mi să vă prezint inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind aspecte tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea unui pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări peste fluviul Dunărea, semnat la București la 5 iunie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2001.În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare și salvare pe mare dintre statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara la 27 noiembrie 1998, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2000. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2001. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanțarea lucrărilor de reparații, amenajări și a dotării cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 25 iulie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect au fost sesizate: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru aviz, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2001.

În conformitate cu prevederile art. 107 din Regulamentul Camerei Deputaților urmează ca acest proiect să fie dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Național al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Domeniul Audiovizualului.

A fost sesizată, în fond, cu acest proiect: Comisia pentru cultură, iar pentru aviz Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2001.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențĺ a Guvernului nr. 258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare și a Memorandumului de Înțelegere pentru Implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria, semnate la București la 7 mai 1997, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, iar pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Urmeazå a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr. 9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA).

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 275/2000 pentru aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001.

Procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 278/2000 pentru ratificarea Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare și Cooperare Economică, semnat la București la 22 octombrie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond, Comisia pentru industrii, iar pentru avize: Comisia pentru buget, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Procedură de urgență și la acest proiect.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, iar pentru avize: Comisia pentru industrii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Procedură de urgență.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Proiect adoptat de Senat în ședința din 17 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru muncă și protecție socială, iar pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru buget, Comisia juridică.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Procedură de urgență.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 2001.

Au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii, pentru avize: Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia juridică.

Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Procedură de urgență.

13. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii, iar pentru avize: Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget, Comisia juridică.

Termen de depunere a raportului: 12 februarie 2001.

În conformitate cu prevederile art. 107 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, iar pentru aviz: Comisia juridică.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților se aplică procedura de urgență.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențå a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea articolului IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 2001.

Cu acest proiect a fost sesizată, în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru administrație publică, iar pentru aviz: Comisia juridică.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Urmează a fi dezbătut acest proiect în procedură de urgență.

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru cultură, iar pentru avize: Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă și Comisia juridică.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001.

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

18. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, adoptat de Senat în ședința din 18 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată, în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Urmează a fi dezbătut proiectul în procedură de urgență.

19. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franța, adoptat de Senat în ședința din 18 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru cultură, iar pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Urmează a fi dezbătut proiectul în procedură de urgență.

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova, adoptat de Senat în ședința din 17 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Urmează a se aplica procedura de urgență.

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, adoptat de Senat în ședința din 17 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Procedură de urgență.

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societății Comerciale Parc - Turism - S.A., a unui imobil monument istoric, adoptat de Senat în ședința din 18 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru cultură, iar pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001. Procedură de urgență.

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, adoptat de Senat în ședința din 18 ianuarie 2001.

A fost sesizată în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001.

Urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, adoptat de Senat în ședința din 17 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru avize: Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 12 februarie 2001.

În conformitate cu prevederile art. 107 din Regulamentul Camerei Deputaților va fi dezbătut proiectul în procedură de urgență.

25. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

26. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 23 iunie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

27. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii și traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, a folosirii inadecvate și a farmacodependenței, semnat la București la 22 octombrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

28. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetățeni și a cetățenilor unor state terțe care se află ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la București la 12 mai 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

29. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la București la 12 iunie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

31. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, a terorismului, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 17 septembrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

32. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

33. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la New Delhi la 2 noiembrie 1995, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

34. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului european pentru suprimarea vizelor pentru refugiați (STE-31) încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și semnat de România la 5 noiembrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

35. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea polițieneascĺ, semnată la București la 14 aprilie 1999, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

36. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în combaterea criminalității, semnat la Kiev la 6 iulie 1999, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

37. Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a unor Amendamente la Constituția Organizației Internaționale pentru Migrări, adoptată la Veneția la 19 octombrie 1953, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

38. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol Adițional la Acordul cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 21 iunie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

39. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier internațional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

40. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

41. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Australia privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

42. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Sediu dintre România și Centrul Regional al Inițiativei de Cooperare în sud-estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 2 octombrie 2000, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 16 februarie 2001.

43. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, iar pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 26 februarie 2001.

44. Proiectul de Lege privind pensiile militare de stat, adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru muncă și protecție socială, iar pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 26 februarie 2001.

45. Proiectul de Lege privind extrădarea, adoptat de Senat în ședința din 17 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar pentru avize: Comisia pentru politică externă, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Termenul de depunere a raportului: 1 martie 2001.

46. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, adoptat de Senat în ședința din 18 ianuarie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond: Comisia pentru industrii și servicii, iar pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 26 februarie 2001.

Continuăm ședința, luând în dezbatere proiectele înscrise pe ordinea de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 22:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro