Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-07-2020
30-06-2020
24-06-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

22. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe Locuințe (procedură de urgență; amânarea votului final).
 
see bill no. 394/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Continuăm cu punctul 20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, proiect ce urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Domnule ministru, stați puțin, fiind procedură de urgență nu au loc dezbateri generale.

Rog Comisia pentru administrație să propună timpii de intervenție și timpul final al dezbaterii. Mergeți la microfon, ca să fie clar!

Domnul Radu Liviu Bara:

Pentru fiecare articol câte două minute și pentru întreaga lege 15 minute, maximum.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră această alocare de timp.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului.

În ceea ce privește titlul legii nu există nici un amendament. Îl socotim aprobat în unanimitate. Cu privire la articolul unic al legii de aprobare, vă rog să sesizați modificarea propusă prin amendamentul comisiei, care prevede, practic, o adăugire după text, "cu următoarele modificări și completări". Dacă aveți obiecțiuni cu privire la acest lucru. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul articolului unic, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, textul articolului unic din lege a fost aprobat în formularea comisiei.

În ce privește textul ordonanței de urgență, vă rog să observați, la art. 1, comisia detaliază puțin acest text, după următoarea formulare: "Locuințele cu finanțare prin credite acordate de ANL se pot realiza pe următoarele categorii de terenuri: terenuri proprietate publică sau privată a statului, terenuri proprietate publică sau privată a unităților administrativ teritoriale, terenuri aflate în proprietatea beneficiarilor de credite".

Dacă sunt observații. Nu sunt.

Supun textul comisiei votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Votat în unanimitate textul art. 1 din ordonanță.

La art. 2 vă rog să sesizați ușoara ameliorare a textului propus de către comisie, în următoarea formulare: "Identificarea și delimitarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanței de urgență, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului pe baza și cu respectarea documentațiilor de urbanism legal aprobate".

Dacă sunt obiecții. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate textul art. 2 a fost votat în formularea comisiei.

La art. 3, vă rog să urmăriți la pagina 2, punctul 4 din raport, textul art. 3, în reformularea comisiei și să-mi spuneți dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul art. 3 alin. 1, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi contra? Nu sunt.

unanimitate.

Votul dumneavoastră, vă reamintesc, că a privit tot art. 3.

După art. 3 s-a introdus un art. 4, la propunerea comisiei, cu următorul cuprins: "După finalizarea lucrărilor de construire și predare a locuinței către beneficiarii de credit aceștia dobândesc un drept de folosință asupra terenului aferent, pe toată durata construcției.

În cazul terenurilor prevăzute la art. 1 lit.c), dreptul de folosință gratuită al ANL încetează de drept la data predării locuinței.

Terenurile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se consideră trecute în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale de la data predării locuinței.

Îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară este obligatorie și gratuită pentru toate operațiunile care se fac potrivit prevederilor prezentei legi".

Dacă sunt obiecțiuni la textul formulat de comisie. Nu sunt.

Cine este pentru acest text? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

textul art. 4, nou introdus, a fost votat în unanimitate.

vă rog să constatați că textul legii de aprobare, cu articolul său unic, textul ordonanței de urgență au fost votate, votul final asupra acestui proiect de lege de aprobarea a Ordonanței nr. 148, joi, în continuarea celorlalte, după ora 9,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 6 july 2020, 22:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro