Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2001

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție, la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității al Organizației Maritime Internaționale.
 
see bill no. 589/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Primul proiect. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenția Internațională privind standardele de pregătire ale navigatorilor, brevetare, atestare și efectuare a serviciilor de cart, convenție adoptată la Londra la 7 iulie 1978 și a Codului privind pregătirea, brevetarea, atestarea și efectuarea serviciului de cart, adoptate prin actul final al Conferinței părților la această convenție, la Londra, la 7 iulie 1995, precum și amendamentelor ulterioare adoptate prin rezoluții ale comitetului securității, al organizației maritime internaționale, proiect de lege adoptat de Senat la 31.10.2000.

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Am rugămintea să vă prezentați, domnule secretar de stat, pentru stenogramă.

Domnul Tudor Florescu:

Îmi cer scuze, domnule președinte.

Tudor Florescu, secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului și Locuinței.

Convenția Internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare, atestare și efectuare a serviciului de cart a fost adoptată la Londra la data de 7 iulie 1978, în cadrul unei conferințe internaționale privind pregătirea, brevetarea, atestarea navigatorilor, organizată sub egida organizației maritime internaționale și a intrat în vigoare la 28 aprilie 1984.

La data de 1 februarie 1997, o dată cu intrarea în vigoare a amendamentelor la anexa convenției, Organizația maritimă internațională a solicitat țărilor membre să depună documentația privind implementarea completă a cerințelor convenției.

În plan practic, amendamentele la anexa convenției urmăresc: să asigure pe plan mondial armonizarea sistemelor de pregătire, educație maritimă, examinare și brevetare/atestare, prin impunerea unor standarde minime acceptate pe plan internațional; standardizarea internațională a documentelor care atestă pregătirea și calificarea personalului navigant maritim, brevete, certificate de capacitate; precedarea procedurilor de control autorizat al navelor sub pavilion străin, pentru evitarea tratamentului preferențial și asigurarea respectării cerințelor pentru echipajul minim de siguranță; asigurarea standardelor de calitate, în toate domeniile, vizând pregătirea, instruirea, examinarea și brevetarea/atestarea personalului navigant maritim.

Primul pas pentru implementarea completă a prevederilor convenției, conform amendamentelor din 1995, este adoptarea acestora prin lege.

În caz contrar, România riscă să nu fie pusă pe lista albă, ceea ce va genera implicații majore, în special pentru personalul navigal român, care nu va mai fi acceptat ca personal ambarcat de către nici un stat parte la convenție.

Deși din punct de vedere practic administrația maritimă română a adoptat măsurile de implementare a prevederilor convenției, mai ales la nivel educațional, se impune adoptarea, prin lege, a prevederilor amendamentelor la convenție, pentru a crea cadrul legal necesar promovării instrumentelor practice, de modificare a sistemului de brevetare - atestare.

În cazul întârzierii în adoptarea acestor măsuri, personalul maritim brevetat, atestat în România va fi în imposibilitate de a-și exercita profesia, deoarece nu vor mai putea fi ambarcați la bordul navelor, fără documente eliberate conform prevederilor convenției.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii? Rog un deputat din partea Comisiei pentru industrii să menționeze dacă își susține raportul.

Rog stafful tehnic să solicite prezența unui reprezentant al Comisiei pentru industrii.

Stimați colegi, sunt nevoit să suspendăm lucrările 5 minute pentru a aduce în sală reprezentanții comisiei. Este cineva din partea Comisiei pentru industrii? Vă rog.

Vă rog să precizați, domnule deputat, dacă vă mențineți raportul la proiectul de pe lege.

Domnul Antal Isván:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Dau citire raportului comisiei asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 122 din 2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenția Internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare, atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 și a codului privind pregătirea, brevetarea, atestarea și efectuarea serviciului de cart, adoptată prin actul final al conferinței părților la această convenție, la Londra, la 7 iulie 1995, precum și amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale comitetului securității a organizației maritime internaționale.

Cu adresa nr. 589 din 6 noiembrie 2000 președintele Camerei Deputaților, în conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților, sesizat pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru industrii și servicii cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 122/2000, pentru acceptarea amendamentelor la anexa Convenției Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor etc.

În urma dezbaterii în ședința din data de 9.01.2001, comisia a hotărât în unanimitate, ținând cont și de avizul primit de la Consiliul legislativ, să avizeze favorabil în fond proiectul de lege și să-l propună spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților în forma prezentată de Senat.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină. Nu.

Având în vedere că nu s-au făcut obiecții, să trecem la analizarea proiectului.

Dacă în privința proiectului de lege, a titlului și a cuprinsului său există obiecțiuni. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

În ceea ce privește anexele, sunt 5 anexe.

Vă întreb dacă în privința anexelor 1 - 5 există obiecțiuni. Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Textul legii și al ordonanței împreună cu anexele au fost votate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 6:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro